Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

2014

Könyvek, könyvfejezetek

Bakucs Z. – Fertő I. (2014) Fejezetek a mezőgazdasági árak elemzéséből. MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, KTI Könyvek, Budapest, p.166, ISBN: 978 615 5447 228

Jámbor A. – Mizik T. (szerk.) (2014) Bevezetés a Közös Agrárpolitikába. Akadémiai Kiadó, Budapest, p.276, ISBN: 978 963 05 9533 9

Nemes G. –  High, C. – Augustyn, A. (2014) Beyond the New Rural Paradigm: Project stateand collective reflexive agency In: Copus, A. K. – de Lima, P. (eds.) Territorial Cohesion in Rural Europe: The Relational Turn in Rural Development (Regions and Cities), Routledge, 278 pages, ISBN 100 415 85 9506

Akudoviciute, A. – Forgács Cs. – Grakauskas, Z. – Hacking, P. – Pennington, M. – Valickas, A. (2014) Managing Your Career – A Guide for Students (Megjelenés alatt angol és grúz nyelven). Era 2008 Ltd., pp. 324, Tbilisi, Georgia

Akudoviciute, A. – Forgács Cs. – Grakauskas, Z. – Hacking, P. –  Pennington, M. – Zickus, K. (2014) Teaching Career Management - A Guide for HEI Staff. (Megjelenés alatt angol és grúz nyelven). Era 2008 Ltd., pp. 296, Tbilisi, Georgia


Forgacs Cs. – Grakauskas Z. – Hacking P. – Papp G. – Pennington, M. – Zickus, K. (2014) Guidelines for Providing Career Education Services for HEI Students. Era 2008 Ltd., pp. 103, Tbilisi, Georgia

Folyóirat cikkek

Bakucs Z. – Fertő I. – Marreiros, C.G. (2014) Socio-economic status and the structuralchange of dietary intake in Hungary. Acta Universitatis Sapientiae Economics and Business, 2(1): 5-19.

Bakucs Z. – Fertő I. – Latruffe, L. – Desjeux, Y. (2014) Technical efficiency and determinants of mobility patterns in European agriculture. Outlook on Agriculture, 43 (1): 19-24.

Bakucs Z. – Falkowski, J. – Fertő I. (2014) Does market structure influence price
transmission in the agro-food sector? A meta-analysis perspective
. Journal of Agricultural Economics, 65(1): 1-25.

Bakucs Z. – Jámbor A. (2014) Az élelmiszerárak volatilitása az új tagországokban. Statisztikai Szemle, 92 (3): 275-288.

Benedek Zs. – Fertő I. – Baráth L. – Tóth J. (2014) Termelői heterogenitás a rövid ellátási láncokban: a piacokon értékesítő gazdák jellemző különbségei. Gazdálkodás, 58(4): 307-319.

Benedek, Zs. – Fertő, I. (2014) Fejlődési lehetőség előtt a biotermelők. A Falu, 29(2): 9-21.

Bíró Sz. – Nemes G. (2014) Vidékfejlesztési támogatások, lehívások, eredmények. Gazdálkodás, 58(3): 247-262.

Boda Zs. – Medve B. G. (2014) Does Institutional Trust in East Central Europe Differ from Western Europe? European Quarterly of Political Attitudes and mentalities No. 2.

Bojnec S. – Fertő I. – Jámbor A. – Tóth J. (2014) Determinants of technical efficiency in agriculture in New EU Member States from Central and Eastern Europe. Acta Oeconomica, 64(2): 197-217. 

Bojnec S. – Fertő I. (2014) Meat export competitiveness of European Union countries on global markets. Agricultural and Food Scence, 23 (3): 194-206.

Bojnec S. – Fertő I. (2014) Export competitiveness of dairy products on global markets: the case of the European Union countries. Journal of Dairy Science, 97 (10): 6151-6163.

Bojnec S. – Fertő I. (2014) Agri-food exports from European Union Member States using constant market share analysis. Studies in Agricultural Economics, 116 (2): 82-86.

Bojnec S. – Fertő I. – Fogarasi J. (2014) Quality of institutions and the BRIC countries agro-food exports. China Agricultural Economic Review, 6 (3): 379-394.

Bojnec S. – Fertő I. (2014) Outward foreign direct investments and merchandise exports: the European OECD countries. Romanian Journal of Economic Forecasting, 17(2): 87-99.

Bojnec S. – Fertő I. (2014) Forestry industry trade by degree of wood processing in the enlarged European Union countries. Forest Policy and Economics, 40, 31-39.

Fertő I. – Varga Á. (2014) A jóllét területi különbségei Magyarországon: egy lehetséges térségfejlettségi index alkalmazása. Statisztikai Szemle, 92 (10): 874-891.

Fertő I. – Baráth, L. (2014) Hatékonyság és külkereskedelmi versenyképességi vizsgálatok a kelet- és közép-európai országokban: irodalmi áttekintés. Gazdálkodás, 58 (3): 279-290.

Jámbor A. (2014) A horizontális és vertikális ágazaton belüli agrárkereskedelem
meghatározó tényezői az EU új tagországaiban
. Közgazdasági Szemle, 61 (5): 544-565.

Jámbor, A. (2014) Country-Specific Determinants of Horizontal and Vertical Intra-industry Agri-food Trade: The Case of the EU New Member States. Journal of Agricultural Economics, 65(3): 663-682.

Jámbor A. (2014) Determinants of intra-industry agri-food trade in the Visegrad Countries. Acta Alimentaria, 43 (2): 246-253.

Jámbor A. – Kovács A. (2014) Innováció az élelmiszer-gazdaságban és a vidékfejlesztésben: Az Európai Agrárközgazdasági Társaság 14. Kongresszusának tapasztalatai. Gazdálkodás, 58(5): 488-491.

Jámbor A. – Vásáry M. (2014) A magyar agrárkereskedelem tíz évvel a csatlakozás után. Gazdálkodás, 58(3): 237-246.

Nemes, G. – Varga, Á. (2014) Gondolatok a vidékfejlesztésről - alrendszerek találkozása, társadalmi tanulás és innováció. Educatio, 24 (3) (in print)

Pollmann, O. – Podruzsik Sz. – Fehér O. (2014) Social acceptance of renewable energy: Some examples from Europe and Developing Africa. Society and Economy, 36(2): 217-231.

2013

Könyvfejezetek

Csáki, Cs. és Jámbor, A. 2013. A világ mezőgazdasági és élelmezési helyzete, kihívásai. pp. 9-26. IN Kiss, J. Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói MTA KRTK Világgazdasági Intézet, pp. 290

Folyóirat cikkek

Jambor, A. and Hubbard, L.J. 2013. Changing product structure and comparative advantage: the case of Hungarian agri-food trade. Ekonomicky Casopis (Journal of Economics), 61(8): 846-860.

Jámbor, A. 2013. A horizontális és vertikális ágazaton belüli agrárkereskedelem meghatározó tényezői: Bulgária és Románia esete. Gazdálkodás, 57(5): 485-496.

Csaki, Cs. and Jambor, A. 2013. The impact of EU accession: lessons from the agriculture of the new member states. Post-Communist Economies, 25(3): 325-342.

Oleksandr Perekhozhuk, Heinrich Hockmann, Imre Fertő, Lajos Zoltán Bakucs, 2013. Identification of Market Power in the Hungarian Dairy Industry: A Plant-Level Analysis. Journal of Agricultural & Food Industrial Organisation. Volume 11, Issue 1, Pages 1-13, ISSN (Online) 1542-0485, ISSN (Print) 2194-5896, DOI: 10.1515/jafio-2012-0005,, May 2013

Török, Á. and Jámbor, A. 2013. Agri-food trade of the New Member States since the EU accession. Agricultural Economics - Czech, 59, 2013(3): 101-112.

Török, Á. and Jámbor, A. 2013. Competitiveness and Geographical Indications: the case of fruit spirits in Central and Eastern European countries. Studies in Agricultural Economics. 115(1): 25-32.

Jámbor, A. 2013. Country-specific determinants of horizontal and vertical intra-industry agri-food trade of the Visegrad Countries. FIW Working Papers Series no. 104, Austria

Bakucs, L.Z., Fertő, I. and Szabó, G.G. 2013. Contractual relationships in the Hungarian milk sector. British Food Journal. 115: (2) pp. 252-261.

Csaki, Cs. and Jambor, A. 2013. Impacts of the EU Enlargements on the New Member States Agriculture. Acta Oeconomica et Informatica. 16(1): 35–50.

Jambor, A. 2013. Comparative advantages and specialization of the Visegrad Countries agri-food trade. Acta Oeconomica et Informatica. 16(1): 22–34.

Török, Á. and Tóth J. 2013. Open characters of innovation management in the Hungarian wine industry. Agricultural Economics - Czech, 59, 2013(9): 430-439.

Latruffe L., Desjeux Y., Bakucs Z., Fertő I. and Fogarasi J. 2013. Environmental pressures and technical efficiency of pig farms in Hungary. Managerial And Decision Economics: The International Journal Of Research And Progress In Management Economics 34:(6) pp. 409-416. 

Bojnec S. and Fertő I. 2013. Foreign direct investments and trade: complements or substitutes? Multinational enterprises and the changing world economy - New York: Academy of Performance Measurement, 2013. pp. 161-184.

Bojnec S. and Fertő I. 2013. Farm income sources, farm size and farm technical efficiency in Slovenia. Post-Communist Economies 25:(3) pp. 343-356.

Baráth L. and Fertő I. 2013. Heterogenitás és technikai hatékonyság - a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete. Közgazdasági Szemle 60:(6) pp. 650-669. 

Bakucs Z. and Fertő I. 2013. Monetary impacts and overshooting of agricultural prices in a transition economy: the case of Hungary. African Journal Of Agricultural Research 8:(23) pp. 2911-2917. 

Benedek Zs. and Fertő I. 2013. Development and application of a new Forestation Index: global forestation patterns and drivers. Institute of Economics, Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2013. 20 p. (Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP 2013/26.)

Bakucs Z. and Fertő I. 2013. World prices and domestic food price spikes. Institute of Economics, Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2013. 14 p. (Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP 2013/4.)

Bakucs Z., Falkowski J. and Fertő I. 2013. What causes asymmetric price transmission in agro-food sector? Meta

Konferencia előadások

Bakucs, Z. and Ferto, I. 2013. The role of trust in contractual relationships. 87th AES Conference, 8-10 April, 2013, University of Warwick, UK

Ferto, I. 2013. Intra-industry trade for agri-food products in the enlarged European Union. 87th AES Conference, 8-10 April, 2013, University of Warwick, UK

Ferto, I. and Jambor, A. 2013. Vertical intra-industry agri-food trade between Hungary and the European Union. 87th AES Conference, 8-10 April, 2013, University of Warwick, UK

Jambor, A. and Torok, A. 2013. Intra-industry agri-food trade of the Baltic Countries. 87th AES Conference, 8-10 April, 2013, University of Warwick, UK

Benedek, Zs. and Ferto, I. 2013. Development and application of a new forestation index: global forestation patterns and drivers. 87th AES Conference, 8-10 April, 2013, University of Warwick, UK

Barath, L. and Ferto, I. 2013. Off-farm income and technical efficiency: the case of Slovenian field cropping farms. 87th AES Conference, 8-10 April, 2013, University of Warwick, UK

 

2012

Könyvek, könyvrészletek

Fertő, I. (2012): Time-to-degree for management Ph.D: a Hungarian case study. In: Bélyácz I, Fogarasi J, Szabó K, Szász E (szerk.) (2012): Knowledge and sustainable economic development Partium Kiadó, 2012. pp. 541-552. (ISBN:978-606-8156-30-9)

Fertő, I., Tóth, J. (2012): Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszer-gazdaságban. Budapest: Aula Kiadó, 2012. pp. 35-44. (ISBN:978-963-339-036-8)

Fertő I, Forgács Cs. (2012): Employment growth in Hungarian food chains. In: Zvirbule-Berzina A (szerk.) Economic science for rural development: proceedings of the International Scientific Conference: integrated and sustainable development. ISBN:978-9934-8304-0-2

Szigeti Judith, Podruzsik Szilárd (2012): Being exposed to food prices?: Welfare changes among Hungarian social classes In: Bélyácz Iván, Fogarasi József, Szabó Katalin, Szász Erzsébet (szerk.) Knowledge and sustainable economic development. Partium Press, 2012. pp. 295-303. ISBN:978 606 8156 30 9

Podruzsik Szilárd, Kerekes Sándor (szerk.) (2012): China-EU cooperation for a sustainable economy. Budapest: BCE, 2012. 307 p. (ISBN:978 963 503 497 0)

Marjainé Szerényi Zsuzsanna, Podruzsik Szilárd (szerk.) (2012): Fenntartható fejlődés, élhető régió, élhető települési táj. Budapest: BCE, 2012. 217 p. (ISBN:978 963 503 505 2)

Anna Czinkóczky, Sandor Kerekes, Szilard Podruzsik (szerk.) (2012): Economical, social and landscape aspects of sustainability and liveability Budapest: BCE, 2012. 180 p. (ISBN:978 963 503 501 4)

Folyóiratcikkek

Fertő, I., Bakucs, Z. (2012): Szerződéses kapcsolatok az élelmiszerláncban és a szerződések kikényszeríthetősége, GAZDÁLKODÁS 56:(6) pp. 488-499.

Fertő, I., Soós, K.A. (2012): Controversial issues in factors determining intra-industry trade INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS RESEARCH: IJEBR 4:(1-2) pp. 132-148.

Fertő, I., Bakucs, L.Z., Elek, S., Forgács Cs. (2012): A szerződések teljesülése a magyar élelmiszerláncban, KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 59:(1) pp. 63-73.

Fertő, I. (2012): A szerződések kikényszeríthetősége a magyar élelmiszerláncban: a kis- és közepes vállalkozások esete, KÜLGAZDASÁG 56:(3-4) pp. 53-65.

Bojnec S, Fertő, I. (2012): Does EU enlargement increase agro-food export duration? WORLD ECONOMY 35:(5) pp. 609-631.

Bojnec S., Fertő, I. (2012): Complementarities of trade advantage and trade competitiveness measures, APPLIED ECONOMICS 44:(4) pp. 399-408.

Bojnec, S., Fertő, I. (2012): Broadband availability and economic growth. INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS 112:(9) pp. 1292-1306.

Bojnec, S., Fertő, I. (2012): Agro-food exports variety from the Central and Eastern European countries. AGRICULTURAL ECONOMICS 58:(1) pp. 1-10.

Bakucs, Z., Fałkowski, J., Fertő, I. (2012): Price transmission in the milk sectors of Poland and Hungary. POST-COMMUNIST ECONOMIES 24:(3) pp. 419-432.

Bakucs, Z., Brümmer, B., von Cramon-Taubadel, S., Fertő, I. (2012): Wheat market integration between Hungary and Germany. APPLIED ECONOMICS LETTERS 19:(8) pp. 785-788. 

Bakucs L.Z, Bojnec, S., Fertő, I. (2012): Monetary impacts and overshooting of agricultural prices: evidence from Slovenia, TRANSFORMATIONS IN BUSINESS AND ECONOMICS 11:(1) pp. 72-83. 

Bakucs LZ, Fertő I, Fogarasi J, Tóth J. (2012): Farm organisation and efficiency in Hungarian dairy farms. MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL 67:(2) pp. 147-150. 

Bakucs LZ, Fertő I, Szabó G.G. (2012): Benefits of a marketing cooperative in transition agriculture: Mórakert purchasing and service co-operative. SOCIETY AND ECONOMY 34:(3) pp. 453-468.

Jámbor, A. és Török, Á. 2012. Az agrár-közgazdaságtan és a bioökonómia: A 28. Nemzetközi Agrárközgazdasági Konferencia tapasztalatai. Gazdálkodás, 56(5): 465-470.

Csáki, Cs. és Jámbor, A. 2012. Az európai integráció hatása a közép-kelet-európai országok mezőgazdaságára. Közgazdasági Szemle, 59(7-8): 892-910

Jámbor, A. és Török, Á. 2012. Változások az új tagországok agrárkereskedelmében az EU-csatlakozás után. Statisztikai Szemle, 90(7-8): 632-651

Jámbor, A. 2012. Magyar érdekek a Közös Agrárpolitika jövőjében. Gazdálkodás. 56(1): 18-25.

Orsolya Fehér, Péter Boros, Karolina Kajári, Szilárd Podruzsik (2012): Az élelmiszerek és a táplálék kiegészítő termékek reklámjaiban megmutatkozó tendenciák 1960-2010 között DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM 4:(2) pp. 53-70.

Orsolya Fehér, Péter Boros, Szilárd Podruzsik (2012): Analysis of food consuming attitudes in the context of functional food supplements. INTERNATIONAL JOURNAL OF SALES, RETAILING AND MARKETING 1:(4) pp. 3-8.

Konferencia előadások

Bakucs Zoltán- Fertő Imre:Technical Efficiency and Determinants of Mobility Patterns in European  griculture. Selected Paper prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference, Foz do Iguaçu, Brazil, 18-24 August, 2012

Bakucs Zoltán-Fertő Imre: World prices and domestic food price spikes. 13th Management International Conference 2012. Managing transformation with creativity, Budapest, BCE, november 22-24 2012

Bakucs Zoltán- Stefan Bojnec-Fertő Imre-Laure LAtruffe: Investment and Subsidies in French, Hungarian and Slovenian Agriculture elected Paper prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference, Foz do Iguaçu, Brazil, 18-24 August, 2012

Bakucs, Lajos Zoltan & Falkowski, Jan & Ferto, Imre, 2012. "What causes asymmetric price  transmission in agro-food sector? Meta-analysis perspective," 86th Annual Conference, April  16-18, 2012, Warwick University, Coventry, UK 134765, Agricultural Economics  Society.

Barath, Lajos & Ferto, Imre, 2012. "Estimating technical efficiency under technological  heterogeneity in Hungarian crop sector," 86th Annual Conference, April 16-18, 2012,  Warwick University, Coventry, UK 134961,

Agricultural Economics Society.Baráth Lajos-Fertő Imre: Technical efficiency under technological heterogeneity. 13th Management International Conference 2012. Managing transformation with creativity, Budapest, BCE, november 22-24 2012

Ferto, Imre, 2012. "Contract enforcement in Hungarian agri-food chain: the case of small and  medium enterprises," 86th Annual Conference, April 16-18, 2012, Warwick University,  Coventry, UK 134956, Agricultural Economics Society.

Ferto, Imre & Fogarasi, Jozsef, 2012. "On Trade Impact of Exchange Rate Volatility and  Institutional Quality: The Case of Central European Countries," 123rd Seminar, February  23-24, 2012, Dublin, Ireland 122510, European Association of Agricultural Economists.

Jambor, A. and Hubbard, L.J. 2012. Changes in Hungarian Agri-Food Trade Since EU Accession. Selected Poster prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference, Foz do Iguaçu, Brazil, 18-24 August, 2012

Torok, A. and Jambor, A. 2012. Changes in Agri-Food Trade of the New Member States since EU Accession – A Quantitative Approach. Selected Poster prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference, Foz do Iguaçu, Brazil, 18-24 August, 2012

Harvey, D. and Jambor, A. 2012. Still time and need for a more principled CAP. Paper to AES Annual Conference, Warwick University, UK

Jambor, A. 2012. Changes in Hungarian Agri-Food Trade with EU15 after Accession. Paper to AES Annual Conference, Warwick University, UK

Jámbor, A. 2012. A közjavak és a mezőgazdaság kritikus kérdései a Közös Agrárpolitikában. 13. Nemzetközi Tudományos Napok. Gyöngyös, 2012. március 29-30.

Liesbeth Dries, Imre Ferto, Matthew Gorton and Stefano Pascucci: Innovation performance in   Hungarian Agri-food Supply Chains: An investigation of the Open Innovation paradigm. 13th Management International Conference 2012. Managing transformation with creativity, Budapest, BCE, november 22-24 2012

Török, Á. – Jámbor, A. 2012. Az EU csatlakozás hatása az új tagországok agrárkereskedelmére. 13. Nemzetközi Tudományos Napok. Gyöngyös, 2012. március 29-30.

 Sporri, Martina & Barath, Lajos & Bokusheva, Raushan & Ferto, Imre, 2012. "The Impact of Crop Insurance on the Economic Performance of Hungarian Cropping Farms," 123rd Seminar, February 23-24, 2012, Dublin, Ireland, European Association of Agricultural Economists.

Stefan Bojnec-Fertő Imre: Impact of Nonfarm Income on Farm Investment in Slovenia Using Euler Equation. INNOVATION FOR AGRICULTURAL COMPETITIVENESS AND SUSTAINABILITY OF RURAL AREAS. 131st EAAE seminar, Prague 18 – 19 September 2012

Stefan Bojnec-Fertő Imre: Non farm income and farm investment in Slovenia. 13th Management International Conference 2012. Managing transformation with creativity, Budapest, BCE, november 22-24 2012

Szigeti Judith, Podruzsik Szilárd (2012): Latent Trends in Wine Consumption. A Panel Study of Hungary. In: Enometrix XIX. Konferencia helye, ideje: Coimbra, Portugália, 2012.05.30-2012.06.02.

2011

Könyvek, könyvrészletek

Csaki, Cs. and Jambor, A. (2011): Policy Conclusions and Recommendations. (Chapter 9). pp. 211-225. IN Möllers, J., Buchenrieder, G. and Csaki, Cs. (eds.) (2011): Structural Change in Agriculture and Rural Livelihoods: Policy Implications for the New Member States of the European Union. IAMO Studies on the Agricultural and Food Sector in Central and Eastern Europe. Vol. 61., Halle (Saale), Germany

Karen Refsgaard, Arild Spissoy and Attila Jambor (2011): Overview of the Regions Studied: A Context Analysis. pp. 52-81 IN John Bryden, Sophia Efstratoglou, Tibor Ferenczi, Tom Johnson, Karlheinz Knickel, Karen Refsgaard and Kenneth J. Thomson (eds., 2011): Towards Sustainable Rural Regions in Europe. Routledge, New York, USA

Tibor Ferenczi, Attila Jambor and Krisztina Fodor (2011): Multifunctionality and Development in a Typical Agricultural Region: Bács-Kiskun, Hungary. pp. 178-191. IN John Bryden, Sophia Efstratoglou, Tibor Ferenczi, Tom Johnson, Karlheinz Knickel, Karen Refsgaard and Kenneth J. Thomson (eds., 2011): Towards Sustainable Rural Regions in Europe. Routledge, New York, USA

Folyóiratcikkek

Stefan Bojnec and Imre Ferto (2011): Complementarities of trade advantage and trade competitiveness measures. Applied Economics. 44(4): 399-408

Csaba Csaki and Gertrud Buchenrieder (2011): Effects of the financial and economic crisis on the rural landscape as well as the agri-food sector in Europe and Central Asia. Society and Economy. 33(2): 249-270 

Imre Ferto (2011): Is there a consensus among Hungarian agricultural economists? Post-Communist Economies. 23(3): 399-413

Stefan Bojnec and Imre Ferto (2011): Impacts of research and development on manufacturing trade. Zb. rad. Ekon. fak. Rij. 29(1): 65-88

Zoltan Bakucs and Imre Ferto (2011): Innovation and output in OECD countries: Implications upon emerging economies. International Journal of Innovation and Learning, 9(4): 388-400 

Aniko Toth, Csaba Forgacs and Imre Ferto (2011): Motivations to participate in collective agricultural marketing in Hungary. Ekonomika poljoprivrede, 58(1): 19-31

David Harvey and Attila Jambor (2011): The CAP Bond Revisited: A Serious Option for Reform? Eurochoices, 10(1): 17-23

John M. Bryden, Tom Johnson, Kenneth J. Thomson, and Tibor Ferenczi (2011): Modelling Multifunctionality, Territorial Development, and Policy Scenarios in Rural Europe: an Alternative Perspective on CAP Reform Debates. Eurochoices, 10(1): 9-16

Sándor Elek, Imre Fertő and Csaba Forgács (2011): The possible effects of the CAP Reform on farm employment in Hungary. Agricultural Economics Review, 11(2)

Bojnec Š., Fertő I. (2011): Information and communication infrastructure development and agro-food trade. Agric. Econ. – Czech, 57 (2011): 64-70

Attila Jambor (2011): Rural Development in the CAP post 2013. European Parliament note, European Parliament, Brussels. IP/B/AGRI/IC/2011_005, pp. 38

Konferencia előadások

Gusztáv Nemes - Gyula Módos - József Tóth - Áron Török (2011): Pattern and determinants of innovation in agri-food chain: the case of Hungarian food SME's. EAAE Congress 2011. 30 August - 2 September, 2011. Zurich, Switzerland  

József Fogarasi - Imre Fertő (2011): On trade impact of exchange rate volatility and institutional quality: the case of Central European Countries. EAAE Congress 2011. 30 August - 2 September, 2011. Zurich, Switzerland  

Zoltán Bakucs - Imre Fertő - Laure Latruffe - Yann Desjeux - Rafat Soboh - Mark Dolman (2011): Comparative analysis of technical efficiency in European agriculture. EAAE Congress 2011. 30 August - 2 September, 2011. Zurich, Switzerland 

Attila Jámbor (2011): The role of rural development in the CAP post 2013. EAAE Congress 2011. 30 August - 2 September, 2011. Zurich, Switzerland 

Stefan Bojnec - Imre Fertő (2011): Impact of off-farm income on farm efficiency in Slovenia. EAAE Congress 2011. 30 August - 2 September, 2011. Zurich, Switzerland 

Imre Fertő - Zoltán Bakucs - Stefan Bojnec - Laure Latruffe (2011): Investment and financial constraints in European Agriculture: Evidence from France, Hungary and Slovenia. EAAE Congress 2011. 30 August - 2 September, 2011. Zurich, Switzerland 

Áron Török - Attila Jámbor (2011): The competitiveness of fruit spirits of New Member States in terms of protected denomination of origin. EAAE Congress 2011. 30 August - 2 September, 2011. Zurich, Switzerland 

Zoltán Bakucs - Csaba Forgács - Sándor Elek - Imre Fertő (2011): The contractual relationships along food chains: a Hungarian example. EAAE Congress 2011. 30 August - 2 September, 2011. Zurich, Switzerland 

Imre Fertő (2011): Evolution of farm performance in selected European countries. EAAE Congress 2011. 30 August - 2 September, 2011. Zurich, Switzerland 

Stefan Bojnec - Imre Fertő - József Fogarasi (2011): Patterns and Determinants of Agro-Food Trade of the BRIC Countries. IAMO Forum 2011. June 23-24, 2011. Halle, Germany

Áron Török (2011): The competitiveness of the fruit spirits coming from the New Member States in the EU-15 markets. Contributed paper to EAAE PhD Workshop, Nitra, Slovakia

Zoltán Bakucs - Imre Fertő - József Fogarasi - Laure Latruffe - Yann Desjeux - Eduard Matveev - Sonia Marongiu - Mark Dolman - Rafat Soboh (2011): EU farms' technical efficiency and productivity change in 1990-2006. Paper to AES Annual Conference, Warwick University, UK

Štefan Bojnec – Imre Fertő (2011): Impact on Off-Farm Income on Farm Efficiency in Slovenia. Paper to AES Annual Conference, Warwick University, UK

Attila Jambor (2011): Impacts of EU Accession on Hungarian Primary and Processed Agricultural Trade. Paper to AES Annual Conference, Warwick University, UK

David Harvey - Attila Jambor (2011): What role for public goods in the future of CAP? Paper to AES Annual Conference, Warwick University, UK

2010

Könyvek, könyvfejezetek

Imre Ferto, Csaba Forgacs and Attila Jambor (eds.) (2010): Changing Landscape of European Agriculture. Essays in Honour of Professor Csaba Csaki. Agroinform, Budapest, pp. 260

Csaba Csaki and Attila Jambor (2010): After the First Five Years: The Diversity of Effects of EU Membership on Agriculture in New Member States. Chapter 1, pp. 7-52. IN Tomic, D. and Sevarlic, M. M. (2010): Agriculture in Late Transition – Experience of Serbia. Published by the Serbian Association of Agricultural Economists and the Chamber of Economy of Vojvodina. Belgrade, Serbia

Aron Torok (2010): The competitiveness of the Hungarian palinka. Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany ISBN 978-3-8383-4736-3

Folyóiratcikkek

Csaba Csaki and Attila Jambor (2010): Five Years of Accession: Impacts on Agriculture in the NMS. EuroChoices, 9(2), pp.10-17

Attila Jambor and David Harvey (2010): CAP Reform Options: A Challenge for Analysis and Synthesis. Centre for Rural Economy Discussion Paper Series No. 28, Newcastle University, UK

Attila Jambor and David Harvey (2010): Review of the Challenges of CAP Reform. Centre for Rural Economy Discussion Paper Series No. 27, Newcastle University, UK

Attila Jambor (2010): Intra-industry trade of Hungarian agricultural products and the EU-accession. Studies in Agricultural Economics. No. 111., pp. 95-114

Csaba Csaki and Attila Jambor (2010): The Diversity of Effects of EU Membership on Agriculture after 5 years of EU Accession. Development and Finance, 2010/1, pp. 3-14

Csaba Forgacs (2010): Focusing Rural Development in Central and Eastern European Countries. Studies in Agricultural Economics, Issue 111

Tamás Mizik (2010): The Diversity of the Agriculture in the Selected Former Soviet and Western Balkan Countries. Policy Studies on Rural Transition No. 2010-2, FAO Regional Office for Europe and Central Asia, Budapest, Hungary

Imre Ferto, Zoltan Lajos Bakucs, Heinrich Hockmann, Oleksandr Perekhozhuk (2010): Estimating Oligopsony Power in the Hungarian Market for Slaughter Hogs. Eastern European Economics Vol. 48, (1) 64–78.

Stefan Bojnec and Imre Ferto (2010): Internet and international food industry trade. Industrial Data Management Systems, Vol. 110, (5) 744-761

Imre Ferto, Lajos Zoltan Bakucs, Jozsef Fogarasi, Laure Latruffe (2010): The impact of EU accession on farms’ technical efficiency in Hungary. Post-Communist Economies Vol. 22. (2). pp. 165-175.

Stefan Bojnec and Imre Ferto (2010): Southeastern European Agrofood Trade Specialization. Eastern European Economics Vol. 48, (3) 23–51.

Imre Fertő - Attila Károly Soós (2010): Marginal intra-industry trade and adjustment costs in the first phase of transition: A Hungarian-Polish comparison. Journal of Economic Studies Vol. 37. No. 5. pp. 495-504.

Stefan Bojnec - Imre Fertő (2010): Quality Differentiation in East-West European Agro-Food Trade during the Pre-Accession. Transformationsin Business & Economics, Vol. 9, No 3(21), pp. 36-51.

Štefan Bojnec – Imre Fertő (2010): Structure and Convergence of Agro-Food Trade of Central and Eastern European Countries with the European Union during Pre-Accession. Ekonomicky Časopis, Vol. 58. (7) 677-689

Štefan Bojnec – Imre Fertő (2010): Impact of the Information and Communication Infrastructure on Manufacturing Trade. Advances in Business-Related Scientific Research Journal (ABSRJ) Vol. 1 (2) pp. 135-144

Konferencia előadások

Zoltan Bakucs,  Imre Ferto, and Cristina Marreiros (2010): Socio-economic Status and the Structural Change of Dietary Intake in Hungary: A Panel Study. 1st joint EAAE/AAEA seminar, "The Economics of Food, Food Choice and Health", 15-17 September, 2010, Fresing, Germany

Yann Desjeux, Laure Latruffe, Jozsef Fogarasi, Lajos Bakucs, Imre Ferto (2010): Efficiency and environmental pressures of farrow-to-finish and finishing pig farms in Hungary. 120th EAAE Seminar, "External costs of farming activities.Economic evalutation, risk considerations, environmental repercussion and regulatory framework". 2-4 September, 2010, Chania, Crete

Aron Torok (2010): Pálinka: an example to follow for the Hungaricums. IAMA 20th Annual Conference and Symposium, June 19-22, 2010, Boston, USA

Lajos Zoltan Bakucs, Imre Ferto and Gabor G. Szabo (2010): Contractual relationships in the Hungarian milk sector. IAMO Forum 2010, Institutions in Transition Challenges for New Modes of Governance, 16-18 June 2010, Halle (Saale) Germany

Imre Ferto and Csaba Forgacs (2010): Is organic farming a chance for family farms to survive? IAMO Forum 2010, Institutions in Transition Challenges for New Modes of Governance, 16-18 June 2010, Halle (Saale) Germany

Lajos Zoltan Bakucs and Imre Ferto (2010): Assessment of the impact of EU accession upon farms’ technical efficiency in the New Member States with special emphasis on the farm type. 114th EAAE seminar, Structural Change in Agriculture: Modeling Policy Impacts and Farm Strategies, April 15 - 16, 2010, Berlin, Germany

Lajos Zoltan Bakucs, Stefan Bojnec, Imre Ferto and Laure Latruffe (2010): Farm growth in Hungary, Slovenia and France. 114th EAAE seminar, Structural Change in Agriculture: Modeling Policy Impacts and Farm Strategies, April 15 - 16, 2010, Berlin, Germany

Attila Jambor and David Harvey (2010): CAP Reform Options: A Challenge for Analysis and Synthesis, Paper to AES Annual Conference, March 29-31, 2010, Edinburgh, UK

Lajos Zoltán Bakucs, Jan Fałkowski and Imre Ferto (2010): Milk market ingertation between Hungary and Poland. 84th Annual Meeting of British Agricultural Economics Association, 29th - 31st March 2010. Edinburgh, Scotland

Stefan Bojnec and Imre Ferto (2010): The Market Creating effect of Internet on Food Trade. 84th Annual Meeting of British Agricultural Economics Association, 29th - 31st March 2010. Edinburgh, Scotland

Utolsó frissítés: 2018.11.30.