Július - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Sportközgazdász mesterképzés a Székesfehérvári Campuson 2019. szeptemberétől| 2019.01.07.

Érdekel a sport és az üzlet kapcsolata? Olyan gazdasági képzést keresel, amelyben mindkettőről valódi tudást szerezhetsz? Akkor jelentkezz a Budapesti Corvinus Egyetem 2019. szeptemberében, harmadik alkalommal induló Sportközgazdász mesterképzésére! Legyél a harmadik évfolyam hallgatója, szerezz okleveles sportközgazdász szakképzettséget!

A cél, olyan sportközgazdászok képzése, akik társadalom és gazdaságtudományi tudásukkal, üzleti ismereteikkel képesek az európai és a hazai sportélet területein, valamint bárhol a világon önálló kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra.

Végzett hallgatóink a magas szintű sportközgazdászi elméleti tudás és képességek birtokában alkalmasak lesznek a hazai és nemzetközi gazdasági, illetve sportélet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására.

Érdekel, hogy mi Magyarország legnagyobb sportlétesítménye, és hogyan működtethető sikeresen? Melyek a hazai szervezésű sportrendezvények sikertényezői? Milyen koncepció alapján épült fel Budapesten Európa egyik legmodernebb stadionja? Milyen stratégia alapján jött létre az Alba mint egységes sportmárka Székesfehérváron?

Ezekre a kérdésekre szakmai együttműködések, gyakornoki programok és egyéb közös programok keretében, stratégia partnereink által közvetlenül is gyakorlati válaszokat kaphatsz.

Duális partereink:

 • Alba Regia Atlétikai Klub
 • Alba Regia Sport Klub
 • Budapesti Honvéd Sportegyesület
 • Lagardére Sports Hungary Kft.
 • Spárta Motorsport Egyesület
 • Magyar Kajak-Kenu Szövetség
 • Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség
 • Alba Volán Sportclub Öttusa Szakosztály
 • Fehérvár AV19 Sport Club
 • The Paths

 

 

Sportközgazdász mesterképzés:

 Gazdaságtani és társadalomtudományi tantárgyaink:

 • Üzleti közgazdaságtan
 • Szervezeti projektvezetés
 • Sportágak gazdaságtana
 • Vezetés és szervezés
 • Stratégiai menedzsment
 • Nemzetközi vállalatgazdaságtan
 • Marketingmenedzsment
 • A sport üzleti kérdései

 

Szakmai tantárgyaink:

 • Sportinformatika-analitika
 • Diplomácia-sportdiplomácia
 • Szabadidő és életminőség
 • Döntések a sportban
 • Sport és fenntarthatóság
 • Sport-és rendezvénymenedzsment
 • Sportmarketing-média
 • Sport és közbeszerzési jog 

 

Gyakran Ismétlődő Kérdések (GyIK)

1.      A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése?

Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc) fokozat

Szakképzettség: okleveles sportközgazdász

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sports Economist

2.       Képzési terület:

gazdaságtudományok

 3.      A képzés helyszíne?

Székesfehérvár telephelyen – 8000 Székesfehérvár, Budai út 43.

4.      Az indítani tervezett képzési forma?

Nappali tagozat, duális partnereinkkel

5.      A tervezett hallgatói létszám?

40 fő

6.      Képzési idő?

4 félév, az oklevél megszerzéséhez 120 kredit szükséges

Szakmai gyakorlat időtartama és jellege: 60 óra, kritériumkövetelmény

7.      A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési terület üzleti alapképzési szakjai, valamint az informatika képzési területről a gazdaságinformatikus alapképzési szak.

A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba: a sporttudomány képzési területről a sportszervező, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, valamint a sport- és rekreációszervezés alapképzési szak, a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, a gazdaságelemzés alapképzési szak.

A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A fenti pontokban hivatkozott 9.4.-es pont: megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika) területéről 8 kredit;
 • elméleti gazdaságtani ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan) területéről 10 kredit;
 • egységes üzleti alapozó ismeretek (marketing, gazdasági jog, vállalat-gazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy) területéről 12 kredit

 8.     A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák ?

A képzés célja sportközgazdászok képzése, akik közgazdaságtudományi és sporttudományi műveltségükkel képesek az európai és a hazai sportélet területein, valamint a világpiacon önálló , kreatív közgazdász szemléletű gondolkodásra, gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására, alkalmazott sport- és közgazdaságtudományi elemzések és kutatások végzésére az akadémiai, állami és magánszférában, a sportélet területén – a modern piacgazdaság viszonyait figyelembe véve – a fejlesztési célokat meghatározni, ugyanakkor a magas szintű sportközgazdászi (innovációs) elméleti tudás és képességek birtokában alkalmasak a hazai és nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

9.      A szak elvégzésének idegen nyelvi követelményei?

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

10.    A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat legalább 60 óra sportszervezetek vezetése és gazdasági felépítése, sportszolgáltatások menedzselése területén szerzett gyakorlat, amelyet a képzés tanterve határoz meg.

 

11.   Felvételi eljárás lépései

Vállalatgazdaságtan írásbeli és motivációs beszélgetés.

További információk: gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php

 

12.   A szakfelelős oktató

Dr. András Krisztina, tanszékvezető-egyetemi docens

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com