November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Rektori delegáció látogatása a Zágrábi Egyetemen| 2017.11.16.

Összhangban az egyetem stratégiai dokumentumaival (Rektori Program, IFT) a Budapesti Corvinus Egyetem célja, hogy erősítse az együttműködését a jelentősebb közép- és keleteurópai egyetemekkel, és régiója meghatározó felsőoktatási intézményeként ismerjék. E céllal összhangban került sor a horvát államelnök asszony díszdoktorrá avatására. A két ország kapcsolatait kedvezően befolyásoló esemény jó alkalmat teremtett a BCE és a Zágrábi Egyetem együttműködésének új alapokra helyezésére.

Közvetlen cél a két egyetem közötti mobilitási aktivitás erősítése, és közös projektek indításának előkészítésére.

A BCE delegációjának látogatására 2017 október 26-án került sor.

A magyar delegáció tagjai voltak:

Dr. Lánczi András, Rektor
Dr. Kovács Erzsébet, Dékán
Dr. Csicsmann László, Dékán
Dr. Szántó Richárd, Dékánhelyettes
Dr. Pesuth Tamás, Igazgató
Kovács István Vilmos, Igazgató

A delegációhoz csatlakozott Magyarország Zágrábba akkreditált nagykövete, Magyar József és Sokcsevits Dénes, Zágrábi Magyar Kulturális Intézet Igazgatója.

A házigazdák a Zágrábi Egyetem Rektori Hivatalában fogadták magyar delegációt az alábbiak részvételével:

Dr. Damir Boras, Rektor
Dr. Miloš Judaš, Rektorhelyettes (tudomány, intézményközi és nemzetközi kapcsolatok)
Dr. Branka Roščić, Igazgató (Nemzetközi Iroda)
Dr. Nataša Erjavec, Dékánhelyettes (Kutatás, posztgraduális és doktori képzések  - Faculty of Economics and Business)
Suzana Karabaić, Igazgató, Nemzetközi Iroda (Faculty of  Economics and Business)
Dr. Dragan Bagić, Dékánhelyettes (kutatás és nemzetközi kapcsolatok – Faculty of Humanities and Social Sciences)
Dr. Lidija Kos-Stanišić, Dékán, Faculty of Political Sciences
Dr. Đana Luša, Dékánhelyettes (kutatás, nemzetközi kapcsolatok – Faculty of Political Sciences)A rektorok kölcsönösen bemutatták delegációikat. Kifejezték az együttműködés melletti elkötelezettségüket, valamint azt, hogy a közös történelmi gyökerekben és a jövőt érintő hasonló kihívásokban látják az együttműködés alapját.

Boras rektor úr kiemelte a tanítás-tanulás minősége terén elért eredményeiket, és azt, hogy mind a diákjaikat, mind az oktatóikat szívesen látják Európa szerte.

A rektorok egyetértettek abban, hogy Magyarországon és Horvátországban is fontos tenni azért, hogy a tehetségeket meg lehessen tartani.

Boras Rektor Úr jelezte, hogy a Dunai Rektorok Konferenciáját idén novemberben ők látják vendégül.

A két rektor véleményt cserélt a képzések kétnyelvűsége területén elért eredményeikről és megemlítették az angol nyelven elérhető programjaikat. Mindkét delegáció egyetértett abban, hogy hasznos lenne, ha mind a hallgatói, mind az oktatói mobilitás területén érdemi előrelépésre kerülhetne sor.

A két egyetem karai önállóan is bemutatkoztak, kiemelték a képzési és kutatási együttműködés keretében legnagyobb lehetőséget hordozó közös pontokat.

A kapcsolatok megerősítése melletti állásfoglalással zárult a nemzetközi aktualitásokat is érintő, jó hangulatú beszélgetés, melynek folytatásaként viszontlátogatást és a konkrét feladatok, résztémák kidolgozását tűzték ki az egyetemi és kari vezetők.

Magyar József nagykövet úr ebéden látta vendégül a két egyetem képviselőit. Az alkalom különlegességét emelte, hogy az előző nap került átadásra a nagyszerű helyen és kiemelkedő igényességgel felújított nagyköveti rezidencia. Mindez nagyszerű közeget biztosított a további bizalomépítéshez.

Az ebédet követően a BCE delegációja felkereste a Zágrábi Magyar Intézetet, ahol tájékoztatást kaptak annak gazdag programkínálatáról.

A nap eseményei, az óváros hangulata és a szívélyes fogadtatás megerősítette a delegáció meggyőződését, hogy az egyetem szakmai lehetőségei és a város kulturális miliője egyaránt nyugodt szívvel ajánlható a mobilitásra vállalkozó közgázos oktatók és hallgatók számára.

Utolsó frissítés: 2018.10.19.