Stratégiai és Nemzetközi Menedzsment Kutatóközpont

A kutatóközpont létrehozásával erősíteni kívánjuk a Vezetéstudományi Intézet kutatási tevékenységét és javítani kívánjuk a kutatások feltételrendszerét a stratégia területén – együttműködve más egyetemi, illetve külső szervezetekkel.

A Kutatóközpont vezetője:

Dr. Szabó Zs. Roland, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem. Summa Cum Laude minősítéssel szerezte meg doktori címét stratégiai adaptáció és versenyképesség területen, valamint tanácsadóként dolgozott számos gyorsan növekvő vállalatnál.

A Kutatóközpont missziója:

 • A Stratégiai és Nemzetközi Menedzsment Kutatóközpont célja a Budapesti Corvinus Egyetem kutatási tevékenységének erősítése főként a stratégiai menedzsment és a vállalati szintű vállalkozások területén mind hazai, mind külföldi kapcsolatokon keresztül.
 • A Kutatóközpont fő missziója, hogy olyan kutatásokban vegyen részt, amely segíti a megértését annak, hogy mi a szerepe az egyes személyeknek és szervezeteknek az innováció és növekedés elérésében.
 • A Kutatóközpont szándéka, hogy mind akadémiai, mind szakmai szinten biztosítsa a gazdasági növekedésre és versenyképességre, valamint a társadalmi jólétre vonatkozó szaktudását.

A Kutatóközpont elvei:

 • jelenségek által vezérelt;
 • interdiszciplináris - heterogén háttérrel rendelkező meghívott előadók;
 • hatás gyakorlása - megérthető, alkalmazható;
 • fejlett kutatási módszertan - többszintű megközelítés; integrált kutatási módszertan (a kvalitatív és kvantitatív módszertanok ötvözésével).

A Kutatóközpont létrehozásával a következő konkrét feladatokat kívánjuk megvalósítani:

 • új kutatási programok beindítása,
 • nemzetközi kutatási programokban való részvétel, a nemzetközi együttműködés és kapcsolatrendszer fejlesztése,
 • magas szintű publikációk megjelentetése, beleértve a rangos nemzetközi folyóiratokban való megjelenést is,
 • visiting scholar fogadási feltételeinek megjelenése, illetve ilyen pozíció betöltése külföldi egyetemen,
 • intézményi kapcsolatok kialakítása hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel,
 • nemzetközi konferenciák szervezése a központ kutatási területén,
 • Ph.D. kutatási szemináriumokon való részvétel (pl. EDAMBA, EUDOKMA),
 • a kutatások pénzügyi feltételeinek javítása,
 • vállalati kapcsolatok fejlesztése, kutatások végzése vállalati megbízások alapján.

2015-2020-as kutatási program a következő:

 • a vállalkozások szerepének társadalmi és gazdasági vizsgálata a növekedés szempontjából;
 • stratégiai kettős képesség feltárása, amely magába foglalja mind a felderítést, mind a kiaknázást;
 • a szervezeti tudásmegosztási folyamatok, a tanulás és a megújulás kapcsolódási pontjainak vizsgálata;
 • az egyes generációk (X, Y, Z) és a vállalkozói kultúra kapcsolatának feltárása;
 • a digitális átalakulás kezelése (Ipar 4.0).

A stratégiai vezetés témaköréhez kapcsolódva számos új, s a stratégia kutatása szempontjából figyelmet érdemlő nemzetközi tendencia kibontakozását tapasztalhatjuk. Ezek közül kiemelendőek az alábbiak:

 • a vállalatközi kapcsolatrendszer új formáinak megjelenése, a hálózatosodás és a virtuális szervezetek növekvő térhódítása, ezzel párhuzamosan a vállalatok határainak elmosódása;
 • vállalati integrációk, egyesülések és vállalatfelvásárlások, amelyek a szervezeti koncentráció új minőségét eredményezik;
 • az üzleti tevékenység globalizációjának folytatódása;
 • regionális integrációk szerepének erősödése, ezen belül is az Európai Unió kibővülése, hazánk közösségi tagállammá válása;
 • a technológiai fejlődés stratégiai jelentőségének növekedése, a K+F tevékenység versenyképességet befolyásoló szerepének fokozódása;
 • a társadalmi felelősség és a felelős vállalat koncepciójának erősödése és hatása a vállalati stratégiák tartalmára.

Kutatóközpontunk kutatási tevékenységének fókuszában a vállalati stratégia és annak az alábbiakban felsorolt speciális területei találhatók:

 • Regionális gazdasági integrációk és azok stratégiai vonatkozásai
 • Magyar vállalati fejlődési pályák
 • Vállalatközi együttműködések
 • Vállalati stratégia és társaságirányítás
 • Vállalatok nemzetköziesedése
 • Közvetlen külföldi befektetések
 • Multinacionális vállalatok stratégiái és szervezete
 • Corporate entrepreneurship
 • Kettős képességű szervezetek
 • Z generáció menedzsmentje
 • Munkahelyi tanulás a digitális korban

A Kutatóközpont szintű projektjeink mellett nagy hangsúlyt fektetünk a hazai és nemzetközi partnerintézményeinkkel közösen kidolgozandó és lebonyolítandó összehasonlító kutatási projektekre

Fentieken túl a kutatási témáink iránt érdeklődő vállalatokkal is tervezzük közös projektek indítását.