Demonstrátorok

A Gazdálkodástudományi kar egyik legnagyobb intézeteként folyamatosan nagy számú demonstrátort vonunk be oktató és kutató munkánkba. Az elkötelezett, tettrekész és tehetséges hallgatók bevonása intézeti kultúránk része. Intézetünk kiterjedt feladathalmaza pedig lehetővé teszi, hogy hallgatóink szerteágazó kapcsolódási témakörök és formák közül választhassanak. Ennek a demonstrátori pályázati kiírásaink adnak keretet: ebben kollégáink mint lehetséges demonstrátori témavezetők bemutatják azokat a tevékenységeket, témákat, amelyekhez demonstrátorok jelentkezését várják. Ezt minden félévben a kari demonstrátori jelentkezési határidőkhöz igazítottan állítjuk össze. Így a kar felé leadott demonstrátori pályázatban már valóban az a konkrét témavezető és tevékenységi kör szerepel, amelynél fogadni is tudjuk érdeklődő hallgatóinkat.