Február - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
26 27 28  

Alumni

Célunk, hogy a Társaság végzett hallgatói az egyetem elvégzése után is kapcsolatban legyenek egymással és továbbra is aktívan részt tudjanak venni a Társaság szakmai és társasági életében.

Az alumni kör tagjai számára a Társaság nyílt és zárt programjaink történő részvétel mellett külön szakmai és társasági programok kerülnek megrendezésre.

A Társaság működése során a későbbiekben egyre inkább kívánunk a már végzett tagjainkra is támaszkodni, hiszen ők értékes tapasztalatokkal tudnak szolgálni az egyetemista tagtársaiknak a munkájukról, illetve a diplomájuk gyakorlati hasznosítására is példával szolgálnak.


Bakos Gábor

A Gyakorlati Diplomácia Társaságának alapítója és első elnöke  (2007. március – 2008. szeptember)

2007-ben diplomáztam a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán, a Nemzetközi Kapcsolatok szak, Külügy főszakirányon. Ezt megelőzően a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karán végeztem Nemzetközi Kommunikáció szak Szakdiplomácia szakirányon.

A Georgetown Egyetemen (Washington, D.C., USA) és – Erasmus ösztöndíjjal – a Kymenlaakso Ammattikorkeakoulu-n (Kotka, Finnország) végeztem külföldi tanulmányokat. Egyetemi tanulmányaimat kiegészítettem a Budapesti Corvinus Egyetem és a párizsi Université Sorbonne Nouvelle Paris III közös, francia nyelvű európai uniós egyetemi részképzésével.

Ezen kívül részt vettem több szakmai továbbképzésen, illetve nyári egyetemen (pl.: Europäische Sommerakademie (Gustav Stresemann Institut, Bonn), American Institute on Political and Economical Systems (Georgetown University, Univerzita Karlova, Prága)).

2002-ben elnyertem az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíjat (EKKÖ), melynek célja az Európai Unióhoz történő csatlakozással és a közösségbe való integrációval összefüggő feladatok ellátására felkészülő köztisztviselők képzése volt. Ennek keretében 2003-ban tanulmányom jelent meg „Konvent Európa jövőjéért” címmel a Tempus Közalapítvány és a Miniszterelnöki Hivatal által megjelentetett „EU-csatlakozás – ahogy a jövő köztisztviselői látják” c. kiadványban.

A Külügyminisztériumban, az akkori Oktatási Minisztériumban és az Egyesült Államok Képviselőházában, Rodney Alexander lousianai képviselő irodájában végzett szakmai gyakorlataimat követeőn 2007. szeptembere óta a Külügyminisztérium munkatársaként a gyakorlati diplomácia napi tevékenységemmé válhatott.

Munkám elismeréseként 2010. márciusában államtitkári dícséretben részesítettek. Tagja voltam a 2011. évi magyar EU elnökség központi elnökségi koordinációját ellátó tisztviselői stábnak. Első külszolgálatomat 2011. őszén kezdtem meg Magyarország hollandiai Nagykövetségén.

A Gyakorlati Diplomácia Társasága mellett tagja vagyok a Magyar Közgazdasági Társaságnak és az osztrák Akademisches Forum für Außenpolitik-nak.

Szabadidőmet (színház-, film-, komoly és könnyűzenei koncertlátogatások mellett) híres politikusok, diplomaták, tábornokok (ön)életrajzi írásai, illetve 20. századi történelemmel foglalkozó könyvek olvasásával, utazással és fotózással töltöm.

Fényképeimmel nyertem közönségdíjat, illetve megjelentek nyomtatott újságokban az Egyesült Államokban és Magyarországon, továbbá a Magyar Államvasutak ZRt. 2011. évi naptárában, különböző internetes – részben szakfotós – oldalakon (BKV.hu, Trains.hu, Railcolor.net, policecars.hu, stb). A www.iho.hu online közlekedési, környezetvédelmi és utazási hírportálon 2009. óta közel egy tucat fotóriportom jelent meg és fényképeimet visszatérő jelleggel használják különböző cikkek illusztrálására.

Angolul, németül felsőfokon, franciául középfokon, spanyolul társalgási szinten, hollandul alapfokon beszélek.

 

Blaca Shpend

Bodon Orsolya

1981. áprilisában születtem Budapesten. Általános - és középiskoláimat Veszprémben végeztem. A középiskola alatt 1 tanévet a németországi Schleswig -Holstein tartományban töltöttem. Az érettségit követoen a Budapesti Gazdasági Foiskola Külkereskedelmi Karára a Nemzetközi Marketing és TQM szakára nyertem felvételt. A foiskolai éveim alatt tagja voltam két diákszervezetnek ( Aiesec, MKT ).
Erasmus ösztöndíjjal egy évet Madridban jártam foiskolára, ahol turizmust és közgazdaságtant tanultam. A foiskola abszolválását követoen folytattam tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok szakán. A két éves kiegészíto képzéssel egyetemi diplomát szereztem,idén nyáron (2007). Az egyetemen az ENSZ- modell diákegyesület tagjaként tevékenykedtem. Jelenleg a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Szervezési Osztályán dolgozom. Nyitott vagyok a világra, foleg a harmadik világ sorsa érdekel. Szakdolgozatomat a fair trade témában írtam. Terveim között szerepel a folyamatos továbbtanulás.

Bokor Bea

 

Farkas Ádám

1985. augusztus 16-án születtem Mosonmagyaróváron, de egész gyermekkoromat Győrben töltöttem. Gimnáziumi tanulmányaimat a győri Révai Miklós Gimnáziumban végeztem. Egyetemi tanulmányaimat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nemzetközi Tanulmányok szakán kezdtem, majd négy lezárt félév után átiratkoztam a Budapesti Corvinus Egyetem azonos szakára. Jelenleg harmadéves vagyok. Friss tag vagyok a Gyakorlati Diplomácia Társaságában, ahol számos lehetőséget látok a szakmai fejlődésre. Főbb érdeklődési területem az Európai Unió gazdasági kérdésköre, a tagállami érdekérvényesítés és az integráció mélyítésének kérdései. Ezen kívül a magyar diplomácia, a magyar külpolitika főbb irányairól és céljairól is igyekszem tájékozódni.
Felsőfokon beszélek angolul és németül, francia nyelvtudásom felépítésén pedig intenzíven dolgozom.

Hordai Zsuzsa

Horváth András

1985. augusztus 12-én születtem Budapesten. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban érettségiztem. 2004-től tanulok a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdász-nemzetközi kapcsolatok szakán. Érdeklődésem középpontjába a biztonságpolitika, valamint a kulturális különbségek és „válsággócok” elemzése került. Így, – már több éves orosz és egyéves arab nyelvtanulás után – 2006-tól az ELTE BTK Keleti nyelvek és kultúrák szakán, arab főszakirányon és orosz minoron is folytatok párhuzamosan tanulmányokat. 2006 tavaszán 6 hetes orosz nyelvi ösztöndíjat nyertem el a moszkvai Állami Puskin Intézetbe.
Egyetemi éveim alatt fél évig voltam a Társadalomelméleti Kollégium hallgatója. Részidőben EU-s pályázatokat írok magyar kkv-k számára, valamint angolul és spanyolul idegent vezetek.
Fobb érdeklodési területeim: Közel-Kelet, Dél-Amerika, FÁK.
Felsőfokon beszélek angolul és spanyolul, középfokon oroszul, valamint alapfokon arabul és svédül.

 

Katus Kinga

1987. november 9-én születtem Kalocsán. A kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban érettségiztem, majd 2006-ban felvételt nyertem a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi tanulmányok szakára. Érdeklődési területem Kína és Ausztrália. Angolul, franciául és spanyolul felsőfokon, kínaiul és oroszul alapfokon beszélek. A Gyakorlati Diplomácia Társasága mellett tagja vagyok a Magyar ENSZ Modell Diákegyesületnek. Szabadidőmet szívesen töltöm a barátaimmal és a családommal, nagyon szeretek utazni, olvasni és sütni-főzni.

Marosvölgyi Dóra

1987-ben születtem Szegeden. Középiskolai tanulmányaimat a helyi Deák Ferenc Gimnázium angol kéttannyelvű szakán végeztem. 2004-ben elnyertem a lehetőségét, hogy részt vegyek a European Classes konferencián, amely egy öt napon át tartó diákparlamenti üléssorozat volt. 2005-ben kezdtem meg tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok szakán. Jelenleg negyedéves vagyok Külügy főszakirányon és Peace and Conflict Studies mellékszakirányon. Főbb érdeklődési területeim az arab országok gazdasági, politikai, kulturális múltja, jelene és jövője, illetve az Európai Unió és a Balkán kapcsolata. A Gyakorlati Diplomácia Társaságában való részvétel azért fontos számomra, mert itt a gyakorlatban is kipróbálhatom az Egyetemen elsajátított ismereteimet, illetve lehetőséget kínál szakmai fejlődésemre is. Azért tanulok ezen a szakon, mert elhatározott célom, hogy diplomáciai pályára lépjek. Angolul felsőfokon, franciául és spanyolul középfokon beszélek. 2005-ben, az Egyetem kínálta lehetőségekkel élve kezdtem el arabul tanulni, amit azóta is lelkesen folytatok. 2009 tavaszi félévében a párizsi Marne-la-Vallée Egyetemen folytatom tanulmányaimat. Szabadidőmben gitározom, koncertekre járok és nagyon szeretek olvasni.

Németh Éva

1984. augusztus 23-án születtem Ózdon. Borsodszentgyörgyön nőttem fel, majd a Lévay József Református Gimnázium (Miskolc) elvégzése után a Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Karán folytattam tanulmányaimat. Diplomamunkámat ,,A konzuli védelem” címmel írtam, melynek sikeres megírása végett a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának Konzuli és Igazságügyi Együttmuködési Főosztályán töltöttem el egy hónapot szakmai gyakorlaton. 2005. júliusában végeztem az Államigazgatási Karon igazgatásszervező szakon, majd 2006. tavaszán felvételt nyertem a Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakára, ahol negyedéves hallgatóként kezdtem tanulmányaimat. Majd 2006. őszén a Leonardo Mobilitas Program keretein belül az Egyesült Királyságban töltöttem négy hónapot, ahol a Plymouth-i bíróságon dolgoztam szakmai gyakornokként. Terveim között szerepel a közigazgatásban elhelyezkedni és nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozni. Angolul felsőfokon, franciául és spanyolul alapfokon beszélek.

Pataky Zsanett

1983. augusztus 20-án születtem Szegeden. Kecskeméten nőttem fel, majd a Katona József Gimnázium elvégzése után, 2002-tol a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója voltam. 2006-ban egy szemesztert Dániában töltöttem egy külföldi ösztöndíj keretében. 2007 júniusában végeztem az egyetemen nemzetközi kapcsolatok szakon és környezeti menedzsment mellékszakirányon. 2007 szeptemberétol a Leonardo Mobilitasi Program keretében 4 hónapot Frankfurtban töltöttem gyakornokként a Városháza Nemzetközi Osztályának Európa részlegén. Érdeklodési területeim közé tartoznak, Európai Unióval kapcsolatos témák, ezen belül is a regionális politika, Európa politika, környezetvédelem (fenntartható városfejlesztés, klimaváltozás), kultúra. Hobbijaim: irodalom, zene, építészet, sport. Tagja vagyok még MEKDSZ (Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség) nevu szervezetnek is. Angolul, németül felsofokon, franciául alapfokon beszélek.

A böngészője lehet, hogy nem képes ezt a képet megjeleníteni.Pusztai Zsófia

Személyes adatok

Született: Budapest,1985. 01. 10. 
E-mail: zsofi.pusztai@yahoo.com 

Érdeklődési körök

Sokat foglalkoztam az elmúlt években Németország újraegyesítésének következményeivel, különös tekintettel a keleti rész gazdasági és társadalmi felzárkóztatására, valamint Magyarország és Németország ’90-es évekbeli diplomáciai kapcsolataival. Érdekel a diplomáciai protokoll, nemzetközi szervezetek működése és fejlődése, ezenkívül pedig Észak-Afrika és a Közel-Kelet egyes országainak állami berendezkedése és nemzetközi kapcsolatainak alakulása.

Tanulmányok

2008- Budapesti Corvinus Egyetem – Nemzetközi Tanulmányok MA, Regionális és civilizációs tanulmányok szakirány

2004-2006 Általános Vállalkozási Főiskola – Nemzetközi Kapcsolatok, Külkapcsolatok szakirány

1999-2004 Német Nemzetiségi Gimnázium, Budapest 

Egyéb szakmai tapasztalatok

Magyar Országgyűlés Külügyi Hivatala - protokoll gyakornok, Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, (delegációk fogadásában, vezetésében való részvétel)

Részvétel több németországi csereprogramban 

2008-tól a Gyakorlati Diplomácia Társaságának tagja

Beszélt nyelvek

Német, angol, francia (kezdő)

Hobbik

Utazás, síelés, háborús filmek

Szűcs Ágnes

A Gyakorlati Diplomácia Társasága alapító tagjaként részt vehettem az egyesület bejegyzésénél és a kezdeti utak kitalálásában. Hiszem, hogy ennek a társaságnak nagy jövoje van.

Gimnazista korom óta az volt a vágyam, hogy a diplomácia területén dolgozhassam. Ennek az álomnak a beteljesítéséért jelentkeztem, majd végeztem el a Külkereskedelmi Foiskola szakdiplomácia szakirányát 2001-tol 2005-ig. Tanulmányaim során sok nagy tudású, igazi diplomatával találkozhattam, tanáraim között volt Lacházi László és Nyusztay László, akivel volt szerencsém együtt is dolgozni diplomamunka írásom során, melynek témája a kulturális diplomácia szerepe volt. Külso konzulensem Ódor László, a Corvinus Egyetem akkori dékánhelyettese volt, aki szakmai gyakorlatra maga mellett marasztalt a Svájci-Liechtensteini Központban. Itt láthattam bele eloször, hogyan is kell építeni és ápolni a gyakorlatban a nemzetközi kapcsolatokat. A diplomácia világába a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Nemzetközi Kapcsolatok részlegén kóstolhattam bele, ahol szintén gyakorlatomat töltöttem Homoki Géza mellett.

Ezen az irányvonalon tovább haladva adtam be jelentkezésemet a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának Nemzetközi Kapcsolatok szakára, Külügy szakirányra. Az egyetemi évek alatt volt szerencsém fél évet Prágában tanulni és az iskola mellett a Varga György által vezetett Prágai Magyar Kulturális Központ munkájába besegíteni. Már akkor tervbe vettem, hogy visszatérek Prágába dolgozni. A Corvinus Egyetemen szakdolgozatomat az iszlám és az európai civilizáció közötti szakadék kérdésérol írtam, majd 2007-ben megszereztem második diplomámat.

Terveim szerint visszatértem Prágába és jelenleg egy amerikai cégnél, a Texas Instrumentsnél dolgozom. Munkaköröm különleges tanácsadó Kelet-Európára és a Közel-Keletre vonatkozóan. Angol, magyar és cseh nyelven dolgozom, ezen kívül még beszélek németül és alapfokon arabul. Munkám folyamán valóban nap mint nap találkozom azzal, hogy mit is jelent a diplomácia a gyakorlatban.

Takács Ágnes

1984 január 29-én születtem Budapesten. A budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium francia kéttannyelvű osztályában érettségiztem. 2003 óta a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász hallgatója vagyok, politikai elemző a mellékszakirányom. 2005/2006 őszi félévben részt vettem a „Questions d’actualité autour de l’Europe contemporaine” c. kurzuson (szervezők: Budapesti Corvinus Egyetem, Université Paris III Sorbonne Nouvelle). 2006/2007-es tanév őszi félévét Párizsban töltöttem Erasmus ösztöndíjjal az Institut d'Études Politiques de Paris (Sciences Po) nevű francia egyetemen. Franciául és angolul felsőfokon, olaszul középfokon beszélek. Németül értek egy keveset. Két fő érdeklődési területem a nemzetközi konfliktusok megelőzése, és kezelése, valamint a fenntartható fejlődés lehetőségei a fejlett és a fejlődő országokban.

Tánczos Edina

Magyarország legszebb fürdővárosából, Hajdúszoboszlóról származom. 2004-ben végeztem a Külkereskedelmi Főiskola Nemzetközi kommunikáció szakán, ahol EU kapcsolatok szakirányos voltam. Ezt követően a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi kapcsolatok szakán folytattam tanulmányaimat, ahol okleveles közgazdász képesítést szereztem külügyi főszakirányon. Mindeközben dolgoztam az Egyesült Államokban egy nemzetközi gyermektáborban, Erasmus-ösztöndíjasként Németországban hallgatója voltam a Freie Universität Berlinnek, illetve AEGGE tagként részt vettem több Nyári Egyetemen Varsóban, Isztanbulban és Athénban. Jelenleg az IBM budapesti szolgáltatási központjában dolgozom, Global Financing területen.
Angolul és németül felsőfokon, franciául alapfokon beszélek. Szakmai érdeklődési területem a nemzetközi energiapolitikához, konfliktuskezeléshez, illetve a kommunikációmenedzsmenthez kötődik. Érdekel minden, ami a különböző kultúrákkal, az utazással és a fiatalok nemzetközi együttműködésével kapcsolatos.

Vadlövő Judit

Vadlövő Judit vagyok a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának IV. éves hallgatója, Nemzetközi Tanulmányok szakon, Diplomácia Főszakirányon és Peace and Conflict Studies mellékszakirányon.
Figyelemmel arra, hogy fő érdeklődési területem az univerzális nemzetközi szervezetek működése, ezen belül is kiemelkedően az Egyesült Nemzetek működése, illetve a nemzetközi jog eredeti és származékos jogalanyainak a nemzetközi közjogon alapuló kapcsolatrendszere, a jelenlegi tanulmányaim során szerzett jogi ismeretem teljessé tételére megkezdtem tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karának levelező jogász szakán is.
A nemzetközi jogi felelősségre vonás kérdése kiemelten érdekel, e témában dr. Gerelyes István és dr. Molnár Tamás konzulensek szakmai segítségével írtam egy Tudományos Diákköri dolgozatot is, „Diplomata Halál(OK)?” címmel. Az Egyesült Nemzetek, és a nemzetközi jog megszegéséből fakadó felelősség témaköre mellett még az emberi jogok és a humanitárius intervenciók valamint a békefenntartás érdekel. Az emberi jogok kapcsán a Magyar ENSZ Társaság ajánlására 2007 nyarán, két és fél hónapot töltöttem gyakornokként az ENSZ európai központjában, Genfben a World Federation of United Nations Associationsnél. Aktív tagja vagyok a Magyarországi ENSZ Társaságnak, ahol elvégeztem a 2004/2005-ös év során egy „ENSZ Akadémiát”, továbbá tagja vagyok a Magyarországi Európa Társaságnak, az Amnesty International-nek, a Gyakorlati Diplomácia Társaságának, amelynek egyik alapító tagja is vagyok.
Gyakornokként dolgoztam a Külügyminisztérium Nemzetközi és Európai Uniós Közjogi Főosztályán két hónapig.

Felsőfokon beszélek angolul, mind általános, mind gazdasági szaknyelvi angolt; középfokon spanyolul, alapfokon arabul és franciául, de célom a hat hivatalos ENSZ nyelv közül e négynek a felsőfokon való elsajátítása.

Czikora Emese

Személyes adatok:

Született: 1990.07.02.

e-mail: emese.czikora@freemail.hu

Érdeklődési körök:

Nemzetközi együttműködések, különböző országok kultúrája, idegen nyelvek,

Tanulmányok:

2009-          Budapesti Corvinus Egyetem – nemzetközi tanulmányok szak

2005- 2009 Bolyai János Gimnázium – angol- magyar két tanítási nyelvű képzés

Egyéb szakmai tapasztalatok:

Középiskolai tanulmányaim alatt a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat tagjaként kulturális- és sportprogramok szervezésében vettem részt. Külföldi testvérvárosi csereprogramok keretében több alkalommal jártam Lengyelországban és Olaszországban, így bepillantást nyerhettem ezen országok kultúrájába.

Több évig versenyszerűen úsztam, jelenleg versenyek lebonyolításában segédkezem.

Beszélt nyelvek:

Angol (felsőfok), német (középfok), spanyol (kezdő)

Hobbik:

Úszás, síelés, utazás

Damokos BenceSzemélyes adatok
Született: 1988. december 11.
E-mail: bence@chaptersplanet.org

Érdeklődési körök
Nemzetközi jog, protokoll, nyelvészet

Tanulmányok
2007 – 2011. Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok BA
2008 – 2011. Eötvös Lórán Tudományegyetem anglisztika BA
2009. University of Tartu, Észtország, Baltic Studies (Erasmus-félév)
2011 – 2013. Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok MA

Tapasztalat
2008. Euvonal – szakmai gyakorlat
2008–2010. Wikimédia Magyarország – elnökségi tag
2010–2012. Wikimédia Magyarország – ügyvezető alelnök (1 beosztott alkalmazott)
2010– Wikimedia Foundation Chapters Committee / Affilliations Committee – tag, 2012-től elnök

Hobbik
Utazás, olvasás, igényes TV-sorozatok,
Demeter Csaba

1987. december 21-én születtem, 2007-ben érettségiztem a miskolci Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola kéttannyelvű idegenforgalmi szakán. Jelenleg harmadéves, nemzetközi tanulmányok szakos hallgató vagyok a Budapesti Corvinus Egyetemen, 2009 márciusa óta a Társaság operatív alelnöke, 2009 és 2011 szeptembere között pedig elnöke.
Németül és angolul beszélek, jelenleg spanyolul tanulok. Érdeklődési köröm középpontjában a német nyelvterület országai állnak, ezen kívül szívesen foglalkozom a nemzetközi jog érvényesülésének kérdéseivel, az európai integrációval, energiapolitikával.

Földi Bence

Személyes adatok

Született: Budapest, 1990.08.18.
E-mail: foldibence@gmail .com

Érdeklődési körök

Angolszász politikai rendszerek, főleg Nagy-Britannia és Ausztrália, India, Skandináv államok, Balkán, határon túli magyarság

Tanulmányok

2009- : Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, politológia BA

2011. november-december: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Kar, Kolozsvár, CEEPUS-ösztöndíjas

2010. augusztus: Eötvös Loránd Tudományegyetem Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem, Jogtudományi Szekció

Egyéb szakmai tapasztalatok

2012. február- : A PPKE BTK HÖT Közösségi Ügyekért Felelős Bizottságának vezetője

2011. október- : A Gyakorlati Diplomácia Társasága tagja

2011. szeptember- : A Mos Maiorum blog szerkesztője és webmestere

2011. szeptember- : A PPKE BTK Politológia Tanszékének demonstrátora

2011. június-november: A CampusOnline c. hírportál Belföld rovatvezetője

2011. május- : Az Antall József Tudásközpont munkatársa

2011. április-2012. február: A PPKE BTK Hallgatói Önkormányzat Közösségi Ügyekért Felelős Bizottságának tagja

2010. november- : A Politicum Pazmaneum c. hallgatói weboldal szerkesztője

2010. szeptember-június: A PPKE BTK Politológia Tanszékének segéddemonstrátora

2010. szeptember-november: A Magyar Külügyi Intézet gyakornoka

Beszélt nyelvek

Angol (közép), német (alap)

Hobbik

Olvasás, újságírás, blogolás, fotózás, képszerkesztés

Gaál Miklós

Személyes adatok

Született: Budapest, 1988. június 9.
E-mail: m.gaal@lse.ac.uk

Érdeklődési kör:
Az európai integráció kérdései, különösképpen az EK/EU külpolitikájának alakulása az EPC-től napjainkig. Az EU bővítésének kérdései (kondicionalitás hatásainak vizsgálata, valamint a különböző bővítési körök implikációi az EU működésére és döntéshozatalára). Az Amerikai Egyesült Államok politikai rendszere, bel- és külpolitikájának összefüggései.

Tanulmányok:

2011 – : London School of Economics and Political Science – MSc in Politics and Government in the European Union

2010 – : Budapesti Corvinus Egyetem –Nemzetközi tanulmányok MA

2009. szept-jan: Dublin City University – Erasmus öszöntdíj

2007 – 2010 : Budapesti Corvinus Egyetem –Nemzetközi tanulmányok BA

2001 – 2007: ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola


Egyéb szakmai tapasztalatok:

2010. nov-dec: Külügyminisztérium – szakmai gyakornok

2009. aug: MTA Világgazdasági Kutatóintézet – gyakornok

2010 – : A Gyakorlati Diplomácia Társaságának tagja

2009: Tudományos Diákköri Konferencia: 3. helyezés, BCE Politikatudományi szekció, (dolgozat címe: „Kampány a világhálón”)

2007- 2010 : Magyar ENSZ Modell diákegyesület tag (2008. máj – 2009. máj: szakmai alelnök; Model UN konferenciák: SOFIMUN 2008; BPMUN 2009, 2010)

2005: háromfős győztes csapat tagja az „Itthon az Unióban” c., az Európai Néppárt magyar delegációja által szervezett középiskolásoknak szóló tanulmányi vetélkedőn

2003-2007: Európai Parlament Modell nemzeti és nemzetközi ülései (összesen 6 konferencia: 2004: Szolnok, Ljutomer; 2005: Győr, Hága; 2006: Szentendre, Vilnius)

Beszélt nyelvek:

angol (társalgási); francia (felső); német (kezdő)

Hobbik:

Kirándulás, biliárd, síelés, labdarúgás

Hámori Viktor

Személyes adatok:

Született: 1988.01.12. Budapest 

E-mail: viktor.hamori@gmail.com


Érdeklődési körök:

Elsősorban a posztszovjet térség országai érdekelnek, kiemelten Belarusz, Orosz Föderáció és Ukrajna, valamint a kelet-európai energetikai kapcsolatok és a formálódó uniós energiapolitika.


Tanulmányok:

2011. szeptember –        BCE – KTK – Nemzetközi Gazdaság és Gazdálkodás (MA)

2010. szeptember –        BCE – TK – Nemzetközi Tanulmányok (MA)

2007. szeptember – 2010. június                         BCE-TK – Nemzetközi Tanulmányok (BA)

2002. szeptember – 2007. június              Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest


Egyéb szakmai tapasztalatok:

2010. szeptember – 2011. március          PwC Tax Consultant

2010 –                                    A Gyakorlati Diplomácia Társaságának tagja

2009. március - április                           Szakmai gyakorlat (ESZA Kht.)


Beszélt nyelvek:

Angol (felső), Német (közép), Orosz (közép)


Hobbik:

Utazás, kultúra, zene, koncertek, romkocsmák

Ignáth Krisztina

Személyes adatok:

Született: 1989.03.22.

E-mail cím: krisztina.ignath@gmail.com

 

Érdeklődési kör:

Spanyolország és Latin-Amerika, mind kulturális, mind diplomáciai szempontból, a spanyolországi autonóm területek helyzete.

Diplomáciai protokoll és rendezvényszervezés.

Az átalakulóban lévő afrikai országok útkeresése a nemzetközi porondon.

 

Tanulmányok:

2009- EFEB, Protokoll-ügyintéző

2007- Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok szak

2009 ősz Universidade de Santiago de Compostela (Spanyolország, Erasmus ösztöndíj)

2005-2007 Mathias Corvinus Collegium, középiskolás program

2001-2007 ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

 

Egyéb szakmai tapasztalat:

2009. március- Gyakorlati Diplomácia Társasága, operatív alelnök

2009 Honvédelmi Minisztérium, gyakornok

Modell Európai Parlament nemzeti és nemzetközi ülései

 

Beszélt nyelvek:

angol, spanyol, orosz (kezdő)

 

Hobbik:

versenytánc, túrázás, röplabda, utazás

Jackel Barbara

Személyes adatok

Született: Budapest, 1986. 03. 11. 
E-mail: barbara.jackel@gmail.com

Érdeklődési körök

Kultúrdiplomácia, nemzetközi kulturális projektek. Szeretek foglalkozni a spanyol autonóm közösségek és az anyaország kérdésével. Érdekel a volt portugál gyarmatok gazdasági és politikai helyzete, különösen Brazília geopolitikai stratégiája.

Tanulmányok

2009- Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar – Nemzetközi Tanulmányok MA, EU tanulmányok szakirány

2006- 2007-Instituto Superior de Comunicação Empresial /Lisszabon, Portugália/, „buisness communication” szak. Erasmus ösztöndíjas tanulmányok.

2007- Universidade de Coimbra- Tempus Közalapítvány ösztöndíjasa.

2004- 2009 – Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar- Fotóriporter és képszerkesztő szak, BA

2000-2004 Szent László Gimnázium- Tömegkommunikáció szak

Egyéb szakmai tapasztalatok

2009- Portugál kulturális este szervezése az Utilapu Önkéntes Szervezet felkérésére.

2009-tól a Gyakorlati Diplomácia Társaságának tagja

2009 szeptemberétől tárlatvezető a Magyar Nemzeti Múzeumban.

2009 szeptembere- Tolmács a Nemzeti Múzeumban a „Királylányok messzi földről- Katalónia és Magyarország a középkorban” c. kiállítás ideje alatt.

2009  júniusa- Önkéntes a „European Voluntary Service” szervezésében megrendezésére kerülő Tibet felszabadulását támogató kulturális rendezvényen Santa Susannában (Spanyolország).

2008-tól Színházi fotós a Magyar Színházi Portálnál.

2008-            Csoportos kiállítás a budapesti Kortárs Építészeti Központ épületében, Egyszerség- Simplicity címmel.

2008- A „Raiffeisen Bank” magyarországi éves kiadványának illusztrálása.

2008- Gyakornok a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában

2007. Az International Designe Company (IDC), lisszaboni irodájában az „image and communcation” részleg irányítása.

2007- Csoportos kiállítás Japánban, „Forte forever” címmel.

2007- A Magyarországi Sajtó Egyesület /MESE/ „Év portréja” kategóriájának 1. helyezettje.

2006. Köztársasági ösztöndíjas

Beszélt nyelvek

Angol, spanyol, portugál

Hobbik

Fényképezés, színház, utazás, kulturális rendezvények látogatása.

Jánoska Dóra

Személyes adatok

Született: Budapest, 1987.09.14.

E-mail: dora.janoska@gmail.com

Érdeklődési körök

Konfliktuskezelés, humanitárius segélyezés, India külpolitikája, az Európai Unió Keleti partnersége.

Tanulmányok

2009-2010 University of Stirling, International Conflict and Co-operation (MSc), UK

2006-2009 Budapesti Corvinus Egyetem - Nemzetközi tanulmányok szak

2007-2008 Alfa Kapos Képző Központ – Idegenvezető Képzés

1998-2006 Budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium

Egyéb szakmai tapasztalatok

2010 október - jelenleg is: Gyakornok az Antall József Tudásközpontnál

2008 december - 2009 március: Gyakornok a Kitekintő.hu Kelet-Ázsia rovatánál

2008 április – december: Gyakornok a Demokratikus Átalakulásért Intézetnél

2007- jelenleg is: A Gyakorlati Diplomácia Társaságának tagja

Beszélt nyelvek

Angol (felső), német (felső)

Hobbik

Röplabdázás, utazás

 

Koszti Andrea

Személyes adatok

Született: Gyula, 1989. 12. 07.
Tel.: 06-30-452-0832
E-mail: elnok.gyakorlatidiplomacia@gmail.com

Érdeklődési körök

A külpolitikai újságírás területéről az üzleti kommunikáció és PR területére keveredtem az eddigi karrierem során. Régiós, illetve szakmai szinten az afrikai országok és a fejlesztési együttműködés kérdései érdekelnek.

Tanulmányok

2008. szept.–2012. júl. - BCE-TK Nemzetközi tanulmányok (Európa szakirány)
2009. szept.–2012. dec. - BCE-GTK Gazdálkodási és menedzsment (Üzleti kommunikáció szakirány)

Szakmai tapasztalatok

2012. júl. óta - Allianz Hungária, PR gyakornok
2011. júl.-2012. márc. - Méltányosság Politikaelemző Központnál marketing gyakornok
2010 nyár - FN.hu hírportálnál külpolitikai újságíró gyakornok
2008. szept. óta – A GyDT tagja

Beszélt nyelvek

Angol (felső + szakmai közép), Olasz (felső), Orosz (kezdő)

Hobbi

Írás, filmnézés és természetesen GyDT :)

Lázár Veronika

Telefon:   +36 20 357 4670

E-mail: vero.lzr@gmail.com

Tanulmányok

2011-                                        Mathias Corvinus Collegium, Nemzetközi kapcsolatok szakirány

2011-                                         Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi Kar,  Nemzetközi tanulmányok szak

2010-                                                Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Alkalmazott közgazdaságtan szak

2004-2010                                Könyves Kálmán Gimnázium, Budapest

Nyelvtudás

Ukrán, anyanyelvi szint

Angol, felsőfokú nyelvvizsga

Francia, középszintű érettségi (jeles)

Eredmények

Újpest Kiváló Tanulója díj (2010)

Szakmai tapasztalatok  

2012. februártól                      Az MCC Energy Summer Academy 2012 Operations részlegének vezetője

2011. augusztus                      A Sziget Fesztivál egészségügyi bázisán fordító  (önkéntes munka)

2010. október                           A Gyakorlati Diplomácia Társaságának tagja

Létai András

Személyes adatok:

Született: 1988. 12. 1.

E-mail: letai.andras@gmail.com

Tel: 06-20-527-7503

Érdeklődési körök:

A globalizáció hatásai; Közép-Európa geopolitikai helyzete; Magyarország társadalmi, kulturális és politikai fejlődéstörténete; Nagy-Britannia és az USA gazdasági, politikai szerepe.

Tanulmányok:

2011 –: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok (MA)

2007–2011 -: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Filozófia - Nemzetközi Tanulmányok (BA)

Beszélt nyelvek:

Angol (felső), Német (közép), Cseh (közép), Szlovák (közép), Francia (alap),

Hobbik:

Tenisz, biciklizés, utazás, olvasás, partizás, zongorázás, színház-opera,

Lipták Zsófi

Személyes adatok:

Született: 1987.11.6. Debrecen 

E-mail: sophialiptak@yahoo.com


Érdeklődési körök:

Többek között nemzetközi jogi kérdések, Németország, Afrika, Közel-Kelet, nukleáris fegyverek leszerelése, egyes nemzetközi szervezetek.


Tanulmányok:

2008. szept. –                          Eötvös Loránd Tudományegyetem- jogász képzés

2009. szept. – 2010. jan.          Dublin City University– International Relations (ERASMUS)

2007. szept. –                          BCE-TK – Nemzetközi Tanulmányok (BA)

2002. szept. – 2007. jún.          Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen


Egyéb szakmai tapasztalatok:

2007. –                                    A Gyakorlati Diplomácia Társaságának tagja

2009. júl-aug.                           Szakmai gyakorlat az OAH-ban


Beszélt nyelvek:

Angol (felső), Német (felső)


Hobbik:

Zene, olvasás, sport, buli, kiállítások, kávé…

Máté Zoltán

Debrecenben születtem 1985. január 26-án. Eddigi életem legmeghatározóbb élménye a négy, Finnországban eltöltött év volt. Általános iskoláimat Helsinkiben és a debreceni egyetem gyakorló iskolájában végeztem, majd a helyi Tóth Árpád Gimnáziumban érettségiztem. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakos hallgatója vagyok.

Gyermekkoromtól kezdve a társadalomtudományok (történelem, irodalom, nyelvek és a földrajz) vonzanak. Számos történelemversenyen szerepeltem eredményesen, 2002 óta tagja vagyok a Magyar Történelmi Társulatnak.

Mindig is érdekeltek történelmünk külkapcsolatai, a többi országhoz való viszonyunk. Ez összefonódott az utazási szenvedélyemmel: kíváncsi vagyok más országokra, tájakra, városokra. Ezért szereztem idegenforgalmi szakmenedzseri OKJ-s végzettséget is. Néhány hónapot dolgoztam is a turizmusban.

Szabadidőmet szívesen töltöm utazással, olvasással, és a barátaimmal.

Angolul és finnül felsőfokon, németül középfokon beszélek.

Meggyesi Zalán

Meggyesi Zalán vagyok, 1989. április 15-én születtem Pécsett. A Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumban végeztem, és 2008 őszén kezdtem meg tanulmányaimat a Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok szakán. Legfőbb érdeklődési területem a szakon belül a biztonságpolitika, illetve az Európai Unió, a szakon kívül pedig az űrkutatás és a tudományok. 2008-ban indultam az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen angolból, miután megnyílt a kéttanyelvű gimnáziumok diákjai számára is a lehetőség, és sikerült is első helyezést elérnem. Felsőfokon beszélek angolul, középfokon spanyolul, és nemrég kezdtem el japánul tanulni. Szabadidőmben foglalkozom grafikai munkákkal, és képretusálással.

Molnár Gergely

Személyes adatok:

Született: Budapest, 1987.09.11
E-mail: gregorym@citromail.hu
Tel.: 06-30-376-0488

Érdeklődési körök:

Az Európai Unió és Oroszország közti viszonyrendszer hatásai a nemzetközi politikai
rendszerre, az Európai Unió integrációjára és Oroszország helyére az új, multipoláris
világban.

Tanulmányok:

2008-tól: Budapest Corvinus Egyetem -Nemzetközi Tanulmányok szak
2009 tavaszától: TEK -Társadalomelméleti Kollégium

Beszélt nyelvek:

Orosz (felső), francia (felső), angol (közép).

Hobbik:

Zene (francia hiphop, slam és modern komoly zene), úszás, utazás. 

Molnár Tímea

Személyes adatok

Született: Budapest, 1987. 05.03.
E-mail: molnartim@gmail.com
Tel.: 06-30-491-0187

Érdeklődési körök

nemzetközi fejlesztési együttműködés, hogyan lehet hatékony a humanitárius segítségnyújtás, a harmadik világ problémái okozta kihívások hatékony kezelése, különös tekintettel az államkudarcokra, a „global governance” kérdései; illetve a visegrádi együttműködés

Tanulmányok

2005-től Budapesti Corvinus Egyetem – Nemzetközi Tanulmányok szak
2008 tavasz - University of Paris for Political Studies (SciencesPo)
2006-tól Rajk László Szakkollégium

Egyéb szakmai tapasztalatok

2009 márciusától 2010 márciusáig a Gyakorlati Diplomácia Társaságának szakmai alelnöke (2007 óta a GYDT tagja)
2008-tól a “Making Commitments Matter” kezdeményezés Civil társadalmat kutató csoportjának vezetője.
2008 nyár: EMUNI Summer School (Slovénia), East and West in a Historical Perspective
2008 tavasz - A “Közép Európai Konferencia” Nacionalizmusok szekciójának szervezője és résztvevője
2007 nyarán önkéntes a Cluis-Dessous erődnél, Franciaországban.

Beszélt nyelvek

Angol, francia, német, orosz (kezdő)

Hobbik

Túrázás, vitorlázás, olvasás.

Németh Judit

Személyes adatok

Született: Budapest, 1986. 11. 04.


E-mail: nemjudit@gmail.com

Tel.:06-20-518-5099

Érdeklődési körök

Kultúrák közötti párbeszéd, nemzetközi kulturális kapcsolatok, esélyegyenlőség, külföldi magyar intézetek.

Tanulmányok

2009 tavasz – Bordeaux École Management

2007. január-2008. június – Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ, idegenvezető
2005- Budapesti Corvinus Egyetem – Nemzetközi Tanulmányok szak, diplomácia szakirány


Egyéb szakmai tapasztalatok

2008. február-április Ungarische Tourismusamt Berlin, gyakornok
2007. június-december KultúrPont Iroda, gyakornok
2007. március-2008. december: Gyakorlati Diplomácia Társasága, szakmai alelnök

Beszélt nyelvek

Angol, német, francia

Hobbik

Lovaglás, koncertek, kiállítások

Olti Máté

Személyes adatok


Született: Budapest, 1989. 05.15.

Érdeklődési körök:

Transzatlanti kapcsolatok, Európai Unió

Tanulmányok:


2011- Seton Hall University, MA in Diplomacy and International
Relations - Global Negotiation and Conflict Management, International
Organizations (Fulbright-ösztöndíj, USA)

2010- Budapesti Corvinus Egyetem - Nemzetközi tanulmányok MA

2010. július American Institute on Political and Economic Systems
(Csehország, a The Fund for American Studies, a Georgetown University
és a Charles University közös programja)

2009 ősz Dublin City University (Írország, Erasmus ösztöndíj)

2009. július VIII. Visegrad Summer School (Lengyelország)

2007-2010 Budapesti Corvinus Egyetem - Nemzetközi tanulmányok szak,
európai integráció szakirány BA

1999-2007 Szinyei Merse Pál Gimnázium

Egyéb szakmai tapasztalatok

2012. október - Európai Ifjúsági Parlament Magyarország elnöke és a
Pillar Európa Klub EUTanóra munkacsoport koordinátora

2012. március-május: Gyakornok, Magyarország ENSZ-hez akkreditált
Állandó Képviselete, New York

2011. január-június: Liaison Officer az Európai Unió Tanácsának magyar
elnöksége alatt (ír delegáció) Külügyminisztérium

2011. február-szeptember: Ülés és rendezvénykoordinátor, elnökségi
tag, Európai Ifjúsági Parlament Magyarország, Pillar Európa Klub

2010. március-május: Gyakornok, Miniszterelnöki Hivatal Kül- és
Biztonságpolitikai Főosztály

2009. július- Gyakornok, majd tudósító a Kitekinto.hu Nyugat-Európa rovatánál

2008. szeptember-2009. szeptember: A Gyakorlati Diplomácia Társasága elnöke

2009- A Negotiation Moot Egyesület tagja, országos tárgyalási
szimulációs versenyek szervezője

2007- A Gyakorlati Diplomácia Társasága tagja

2007- Pillar Európa Klub tagja, Európai Ifjúsági Parlament üléseinek
delegáltja és szervezője

Beszélt nyelvek

Angol, spanyol, francia

Hobbik

Olvasás, színház, kirándulás, utazás, sport

Szabó Kata Julianna

Személyes adatok:

Született: Budapest, 1988.10.09.

e-mail: szabo.katajulianna@gmail.com

 

Érdeklődési körök

Észak-Európa biztonsági helyzete, Finnország és a NATO közeledése, Oroszország szerepe az észak-európai biztonsági régióban, Oroszország és a NATO együttműködése, Uniós oktatásügy, magyar oktatásügy, kultúrdiplomácia, Kína: nyelv, kultúra, gazdaság

 

Tanulmányok

2010 – Budapesti Corvinus Egyetem, nemzetközi tanulmányok szak (MA)

2007-2010: Budapesti Corvinus Egyetem, nemzetközi tanulmányok szak (BA)

2008-ban rövid ideig a müncheni Ludwig-Maximilians Universität összehasonlító irodalomelmélet szakos hallgatója

2001-2007: Budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

 

Szakmai tapasztalatok

2011: Liaison officer a magyar elnökség idején (finn delegáció)

2009: a Helsinki Magyar Tudományos és Kulturális Központ gyakorló asszisztense

2009- a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói lapja, a Corvinus Offline lektora, rovatvezetője, majd 2010 tavaszától főszerkesztő helyettese.

2008-2009: a dokk.hu irodalmi portál alkalmazott szerkesztője, kritikusa

 

Beszélt nyelvek

angol (C2), német (C2), latin (A2), finn (C2), kínai (A2)

 

 Hobbik

sport (falmászás, síelés, úszás, etc.), írás, újságírás (utóbbi kettőt Mátay Kata néven művelem) nyelvtanulás, színház

Szeri Balázs

1988. szeptember 17-én születtem. Középiskolai tanulmányaimat a paksi Vak Bottyán Gimnázium reál tagozatos osztályában végeztem, 2007-ben érettségiztem, s ebben az évben nyertem felvételt a Budapest Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakára. Angolul és németül felsõfokon beszélek, de terveim között van a spanyol és orosz nyelv elsajátítása is. Elsõsorban az Amerikai Egyesült Államok és a kultúrdiplomácia érdekel. Szabadidõmben szívesen olvasok vagy nézek filmeket.

Szirják Bianka

 

Személyes adatok

Született: Kaposvár, 1988.12.19.
E-mail: szbianka88@gmail.com
Tel: 06-30/863-4030

Érdeklődési körök
Diplomáciatörténet; nemzetközi konfliktusok; a fejlődő világ problémái; angolszász országok történelme, kultúrája és nemzetközi kapcsolatai.

Tanulmányok

2011 -                                                 Nemzetközi tanulmányok MA

                                                           Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi Kar

 

2008 – 2011                                       Nemzetközi tanulmányok BA

                                                           Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi Kar

 

2003 – 2008                                       Magyar-angol két tannyelvű képzés

                                                           Munkácsy Mihály Gimnázium, Kaposvár

 

Egyéb szakmai tapasztalatok

2011. október -                                  Gyakorlati Diplomácia Társaságának tagja

 

2011. jan. 01. – jún. 30.                     Liaison Officer az Európai Unió Tanácsának soros magyar elnöksége idején

                                                           Külügyminisztérium

 

2010. aug. 02. – szept. 06.                 Szakmai gyakorlat a KultúrPont Irodánál

 

Beszélt nyelvek

Angol (felső), francia (felső)

 

Hobbik

Olvasás, utazás, zene, filmek, kultúra, sport

Tomik Ádám

Személyes adatok

Született: Gyöngyös, 1988. november 8.

E-mail: tomikadam@gmail.com

Érdeklődési kör

Elsősorban az ibériai kultúrkör országai, Spanyolország és Portugália, de ide értve egész Latin-Amerikát is. Másodsorban a külpolitika és diplomácia a világ más részeinek vonatkozásában, különös tekintettel a Közel-Keletre.

Tanulmányok

2011 -                    Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi tanulmányok (MA), Budapest

2007-2011            Eötvös Loránd Tudományegyetem, Történelem-földrajz (BA), Budapest

2003-2007            Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Hatvan

Egyéb szakmai tapasztalatok

2011-                     a Gyakorlati Diplomácia Társaságának tagja

                                szakmai gyakornok a Kitekintő külpolitikai portálnál (Latin-Amerika szekció)

2010                       diákkonferencia a latin-amerikai államok függetlenségének bicentenáriumára

                                ELTE BTK, Budapest

Beszélt nyelvek

angol, spanyol

Hobbik

labdarúgás, kerékpározás, úszás, olvasás, időtöltés barátokkal

Vágási-Kovács Anna

Pécsett születtem 1990. május 13-án, de gyermekkoromat Gyöngyösön töltöttem. A Baár-Madas Református Gimnáziumban érettségiztem 2008-ban, és ez év szeptemberében kezdtem tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán. A 2007-2008-as tanév Országos Tanulmányi versenyén magyar nyelvből dolgozatomat a 17. századi hitviták nyelvi eszközeinek bemutatása témakörben írtam, mely hozzájárult ahhoz, hogy érdeklődési területeim közé tartozik az egyházdiplomácia. Amellett, hogy tagja vagyok az Anyanyelvápolók Szövetségének, és 2008-ban Kazinczy-érmet kaptam, lelkesen tanulok idegen nyelveket. Németül, franciául, angolul beszélek és hindiül tanulok. A keleti kultúra kiskorom óta érdekel. Szívesen bővítem ismereteim a diplomáciai protokoll a sport- és a kultúrdiplomácia területén. Szabadidőmben pszichológiával foglalkozom, és kedvenc időtöltésem közé tartozik a jégkorcsolyázás.

Varju Krisztina

Személyes adatok

Született: Budapest, 1988.10.20.
E-mail: krisztinavarju@yahoo.com

Érdeklődési körök

Európai Unió, az európai integráció bővítése, Görögország, Dél-Európa régió, Balkán régió, nemzetközi környezetvédelem, klímapolitika

Tanulmányok

Budapesti Corvinus Egyetem – Nemzetközi Tanulmányok MA
2007-2010  Budapesti Corvinus Egyetem – Nemzetközi Tanulmányok BA
2009 őszi félév  Aristotle University of Thessaloniki/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Thessaloniki, Görögország
2003-2007  Garay János Gimnázium, Szekszárd
2007  Mathias Corvinus Collegium, középiskolás program

Egyéb szakmai tapasztalatok

2009 nyár: szakmai gyakorlat az Országos Atomenergia Hivatalnál
Megjelent publikáció: Varju Krisztina: Görögország kormányváltás után, 2010; in: Dél-Kelet Európa, 2010/2 nyár
2007- : Gyakorlati Diplomácia Társaság tagja

Beszélt nyelvek

Angol (felső), német (közép-felső), újgörög (közép)

Hobbik

Utazás, minden ami görög, zene, bicikli, barátok, buli, rajzolás


Utolsó frissítés: 2014.04.12.