MagunkrólAbout Us
Keresés:

Üdvözöljük a Szabályozott Iparágak Kutatóközpont honlapján!

Küldetésünk:

A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán a Vállalkozásfejelesztési Intézet keretén belül 2008. március 11-én alakult meg a Szabályozott Iparágak Kutatóközpont.

A szabályozott iparágakban gyakorlati ismeretekkel rendelkező egyetemi oktatók és külső szakemberek által alapított Kutatóközpont külön szervezeti egységként működik a Gazdálkodástudományi Karon belül. Tevékenységét a kutatási témakörök tekintetében releváns piaci szereplőkkel, szabályozói és közigazgatási intézményekkel együttműködési megállapodás keretében végzi. 

A Szabályozott Iparágak Kutatóközpont kutatási területe az energetikára, a telekommunikációra, a közlekedésre, a a közműszolgáltatások piacára, illetve a pénzintézati szektorrra terjed ki. Legfőbb feladatai a következők:

  • A szabályozott iparágakban kialakult piacszerkezetek fejlődésének elemzése
  • A vizsgált iparágak szabályozási környezetének fejlődéséhez, illetve változásához kapcsolódó kutatások elvégzése
  • A szabályozott iparágakkal kapcsolato versenyélénkítést támogató szabályozási módszerek kutatása
  • Versenyjogi gyakorlatok, illetve eljárások szabályozott iparágak vonatkozásában felmerülő koncepcionális kérdéseinek kutatása
  • A vizsgált iparágakban alkalmazott szabályozási módszertanok konvergenciájának kutatása

A Kutatóközpont céljai közé tartozik a fenti témakörök intézmény-, karközi multidiszciplináris jellegű vizsgálata az Egyetemen. Természetesen célként tűztük ki a nemzetközi kutatásokban, illetve szakmai szervezetekben való aktív részvételt is.