Január - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 25 26 27 28
29 30 31  

Dr. Pataki György Önéletrajz letöltése

4. Kutatás, szakértői tevékenység

Fontosabb oktatott tárgyak, témakörök

Társadalmi vállalkozás és szociális gazdaság, választható mester kurzus, Gazdálkodástudományi Kar
Qualitative Research Methods I-II., kötelező PhD kurzus, Gazdálkodástudományi Doktori Iskola
Ökológiai közgazdaságtan kutatószeminárium, választható mester kurzus, Humánökológia mesterszak, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Budapest
Ökológiai közgazdaságtan, választható PhD kurzus, Környezettudományi Doktori Iskola, Szent István Egyetem, Gödöllő

Kutatás

Tudományterület és tudományág: Multidiszciplináris társadalomtudományok
Jelenlegi kutatási témák: A természetvédelem és a biodiverzitás közgazdaságtana
Társadalmi részvétel a környezet- és természetvédelmi politikában
Ökoszisztéma szolgáltatások szocio-ökonómiai értékelése
Társadalmi vállalkozások, társadalmi innovációk és szolidáris gazdaság
Korábbi kutatási témák: A közgazdaságtan morálfilozófiai problémái
A vállalatok környezeti menedzsmentje
A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Fontosabb kutatások:


 • 2014 - Transformative Social Innovation Theory (TRANSIT)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó : EU FP7 Grant Agreement No.: 613169
  További információk a kutatásról: http://www.transitsocialinnovation.eu/
 • 2013 Nem növekedés-központú gazdaságpolitikai alternatívák: a fenntartható életmód felé való átmenet szakpolitikai lehetőségei
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó : Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT)
  További információk a kutatásról: http://nfft.hu/assets/NFFT_mt_16_fenntarthato_eletmod_2013.pdf
 • 2012 A fenntartható társadalom felé való átmenet gazdaságpolitikai alternatívái: a fenntartható foglalkoztatáspolitika alapvonalai
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó : Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT)
  További információk a kutatásról: http://nfft.hu/assets/NFFT_mt_11_foglalkoztataspolitika_2012.pdf
 • 1999 - 2000 A vállalatok környezeti teljesítményének értékelése
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó : OTKA, F029191
  További információk a kutatásról:
 • 2000 - 2002 Az Érzékeny Természeti Területek természeti tőkéjének közgazdasági értékelése
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó : Kac, K027842001
  További információk a kutatásról:
 • 2004 - 2006 A Mezőcsáti Kistérség fejlesztése és non-profit karrierközpont kialakítása a Közép-Magyarországi Régióban – Részvételen alapuló kutatás a hallgatók bevonásával és közösségi karrierszolgáltató központ kialakítása
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó : Regionális Operatív Program: Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése, 1/2004/ROP/3.3.
  További információk a kutatásról:
 • 2004 - 2006 Az agrár-biotechnológiai szektor társadalmi legitimációs stratégiái
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó : OTKA, K46947
  További információk a kutatásról: Feltártuk a hazai szervezeti mezőt, azonosítottuk tagjait, a mező dinamikáját, a tagoknak az agrár-biotechnológiára vonatkozó legitimációs és delegitimációs érvkészletét. Kvalitatív kutatási módszertanra, valamint a legitimáció szervezettudományi irodalmára építettünk, különös tekintettel az érintettek részvételére, piaci és nem piaci stratégiákra. Értékeltük az agrár-biotechnológiára vonatkozó mikro- (vállalati, gazdálkodói), mezo- (iparági) és makro-szintű (kormányzati) érvelésmódot, döntéshozatalt.
  A szervezeti mező öt kiemelt jellemzője:
  Statikus bipolaritás, avagy az észlelés csapdája: A mező tagjai két állandósult szekértáborként írják le a terepet, miközben öndefiníciójuk szétfeszíti e határokat.
  Érvtérkép: Összetett és gazdag érvrendszer, ám az egészségügyi, társadalmi-szociológiai vonatkozások relatív hiánya. Központi érv: versenyképesség és/vagy visszafordíthatatlan, ismeretlen környezeti kockázatok.
  Egyéni szint: Nem érintett csoportokban, hanem személyekben testesül meg a szervezeti mező, így kiemelt hangsúlyt kap az egyének kompetenciája, személyes integritása, kapcsolatai.
  Központi, marginális tagok: kutatók, mint a diskurzus leginkább látható szereplői; fogyasztók, gazdák bevonása legfeljebb érintőleges.
  Eltérő vállalati legitimációs stratégiák, taktikák: a legitimáció befolyásolásának különböző háttere (helyi beágyazottság, termékkör, piaci pozíció stb.) és eszköztára (kommunikációs nyitottság és kitettség, proaktivitás-kivárás stb).
 • 2005 - 2008 Természetes és mesterséges ökoszisztémák kölcsönhatásai: a biodiverzitás, az ökoszisztéma funkciók és a tájhasználat értékelése az Alföldre
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó : NKFP 3B018_04, Jedlik Ányos Program, 6. alprogram: Alföld05
  További információk a kutatásról:
 • 2006 - 2008 RUBICODE: Rationalising Biodiversity Conservation in Dynamic Ecosystems
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó : EU FP6 Coordinated Action No. 036890
  További információk a kutatásról: http://www.rubicode.net/rubicode/index.html
 • 2007 - 2010 GOVERNAT: Multi-level Governance of Natural Resources: Tools and Processes for Water and Biodiversity Governance in Europe
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó : EU Marie Curie Research Traning Network project No. 035536
  További információk a kutatásról: http://www.governat.eu/
 • 2007 - 2011 A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának tendenciái Magyarországon
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó : OTKA, K68769
  További információk a kutatásról: Jelen kutatás a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának magyarországi értelmezéseit tárja föl többféle kutatási módszertan alkalmazásával. A hazai nagyvállalatok fenntarthatósági jelentéseit és online kommunikációját elemeztük. Médiakutatásunkban a hazai gazdasági sajtó adatbázisait is földolgoztuk. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának számos ellentmondását és inkonzisztenciáját tártuk föl. A legnagyobb árbevételű hazai cégek 43 százaléka az utóbbi években legalább egyszer megsértette a vonatkozó fogyasztó-, munkavédelmi, versenyhatósági és adózási szabályokat. Azok az iparágak és vállalatok, amelyek a társadalmi felelősségvállalás kommunikációjának élenjárói, nem teljesítenek jobban e törvényességi minimumok tekintetében, mint azok a cégek, amelyek lemaradóknak tekinthetők e kommunikációban. Némely szektor éppen azokat a jogi elvárásokat nem teljesíti, amellyel éppen azt az érintett csoportot szolgálná, akinek a felelősségvállalásról szóló kommunikációját célozza. A jótékonysághoz és a szponzorációhoz kapcsolódó tevékenységeiket emeli ki jellemző módon a hazai cégek többsége. Vállalati szakemberekkel és tanácsadókkal mélyinterjúkat és fókuszcsoportos beszélgetéseket folytattunk, amelyekből megmutatkoznak a vállalati felelősségvállalás eltérő felfogásai: a társadalmi felelősségvállalás mint vállalati kommunikáció, illetve mint vezetési filozófia. A tanácsadók kiemelik a stratégiai megközelítés és az érintettekkel folytatandó párbeszéd fontosságát.
 • 2008 - 2009 Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó : 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt, KvVM
  További információk a kutatásról: http://www.naturaterv.hu
 • 2010 - 2014 Agrár-ökoszisztéma szolgáltatások értékelése részvételi technikák alkalmazásával
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó : OTKA, K78514
  További információk a kutatásról: A kutatás célja négy agrár-ökoszisztéma (erdő: Őrség-Vendvidék, gyep: Peszéradacsi-rétek, gyümölcsös: Szatmár-Bereg, szántó: Hevesi-sík) által biztosított tárgyiasult és nem tárgyiasult javak (ökoszisztéma szolgáltatások) közösségi részvételen alapuló értékelése, kvalitatív kutatási módszereket (interjú, fókuszcsoport), valamint a részvételi akciókutatás technikáit (szcenárió workshop, többszempontú értékelés) ötvözve.
 • 2011 - 2014 CLIMSAVE: Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó : EU FP7 Collaborative Project No. 244031
  További információk a kutatásról: http://www.climsave.eu/climsave/index.html
 • 2012 - 2016 Operationalization of Natural Capital and Ecosystem Services: From Concepts to Real-world Applications (OpenNESS)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó : EU FP7 Collaborative Project Grant Agreement No.: 308428
  További információk a kutatásról: http://www.openness-project.eu/
 • 2014 A gazdasági versenyképesség és az ökoszisztéma szolgáltatások összefüggése a mezőgazdálkodás példáján
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó : Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT)
  További információk a kutatásról:

Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben:

 • 2014 - , board member
  European Society for Ecological Economics (ESEE)
 • 2014 - , tag
  MTA KÖTEB "Jövőnk a Földön" (Future Earth) Albizottság
 • 2014 - , tag
  MTA Környezettudományi Elnöki Bizottsága (KÖTEB) Biodiverzitás Albizottság
 • 2013 - , alapító tag
  Akciókutatók a Fenntarthatóságért Egyesület (AKUT)
 • 2012 - , member and vice chair for Eastern Europe
  Multidisciplinary Expert Panel (MEP), Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)
 • 2011 - 2013, zsűri tag
  OTKA Közgazdaságtan-Jövőkutatás-Statisztika (KJS)
 • 2009 - 2011, állandó meghívott tag
  MTA Természetvédelmi és Konzervációbiológiai Bizottság
 • 2009 - 2010, tag
  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Natura 2000 Tanácsadó Testület
 • 2005 - , member
  Environment and Society Research Network (RN12), European Sociological Association
 • 2005 - , member and country contact for Hungary
  European Society for Ecological Economics (ESEE)

Szerkesztő- bizottsági tagságok és pozíciók:

 • 2014 - , handling editor
  Conservation Biology
 • 2014 - , szerkesztőbizottsági tag
  Lépések a fenntarthatóság felé (KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért és a Tisztább Termelés Magyarországi Központja (TTMK) szaklapja)
 • 2008 - , szerkesztőbizottsági tag
  Kovász
 • 2010 - , szerkesztőbizottsági tag
  Sustainable Development

Szakértői tevékenység

Szakértői, tanácsadási tevékenységek:

 • 2014 - 2015, Action 2020 Magyarország program
  Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért
 • 2012, ökoszisztéma szolgáltatások a "Vision 2050 Magyarország" üzleti párbeszéd számára
  Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért
 • 2010 - , "Díj egy ELkötelezett, Fenntartható, Innovatív Nemzedékért" (DELFIN díj) zsűri tagja
  Magyar Telekom
Utoljára szerkesztve: 2016-08-05 19:53