Október - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
English CV

Dr. Pataki György Önéletrajz letöltése

4. Kutatás, szakértői tevékenység

Fontosabb oktatott tárgyak, témakörök

Társadalmi vállalkozás és szociális gazdaság, választható mester kurzus, Gazdálkodástudományi Kar
Qualitative Research Methods I-II., kötelező PhD kurzus, Gazdálkodástudományi Doktori Iskola
Ökológiai közgazdaságtan, választható PhD kurzus, Környezettudományi Doktori Iskola, Szent István Egyetem, Gödöllő

Kutatás

Tudományterület és tudományág: Multidiszciplináris társadalomtudományok
Jelenlegi kutatási témák: A természetvédelem és a biodiverzitás közgazdaságtana
Társadalmi részvétel a környezet- és természetvédelmi politikában
Ökoszisztéma szolgáltatások szocio-ökonómiai értékelése
Társadalmi vállalkozások, társadalmi innovációk és szolidáris gazdaság
Felelősségteljes kutatás és innováció mint közös alkotás
Korábbi kutatási témák: A közgazdaságtan morálfilozófiai problémái
A vállalatok környezeti menedzsmentje
A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Fontosabb kutatások:


 • 2014 - 2017 Transformative Social Innovation Theory (TRANSIT)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó : EU FP7 Grant Agreement No.: 613169
  További információk a kutatásról: http://www.transitsocialinnovation.eu/
 • 2014 A gazdasági versenyképesség és az ökoszisztéma szolgáltatások összefüggése a mezőgazdálkodás példáján
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó : Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT), http://www.nfft.hu/
  További információk a kutatásról:
 • 2013 Nem növekedés-központú gazdaságpolitikai alternatívák: a fenntartható életmód felé való átmenet szakpolitikai lehetőségei
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó : Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT), http://www.nfft.hu/
  További információk a kutatásról: http://nfft.hu/assets/NFFT_mt_16_fenntarthato_eletmod_2013.pdf
 • 2012 - 2016 Operationalization of Natural Capital and Ecosystem Services: From Concepts to Real-world Applications (OpenNESS)
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó : EU FP7 Collaborative Project Grant Agreement No.: 308428
  További információk a kutatásról: http://www.openness-project.eu/
 • 2012 A fenntartható társadalom felé való átmenet gazdaságpolitikai alternatívái: a fenntartható foglalkoztatáspolitika alapvonalai
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó : Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT)
  További információk a kutatásról: http://nfft.hu/assets/NFFT_mt_11_foglalkoztataspolitika_2012.pdf
 • 2011 - 2014 CLIMSAVE: Climate change integrated assessment methodology for cross-sectoral adaptation and vulnerability in Europe
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó : EU FP7 Collaborative Project No. 244031
  További információk a kutatásról: http://www.climsave.eu/climsave/index.html
 • 2005 - 2008 Természetes és mesterséges ökoszisztémák kölcsönhatásai: a biodiverzitás, az ökoszisztéma funkciók és a tájhasználat értékelése az Alföldre
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó : NKFP 3B018_04, Jedlik Ányos Program, 6. alprogram: Alföld05
  További információk a kutatásról:
 • 2004 - 2006 A Mezőcsáti Kistérség fejlesztése és non-profit karrierközpont kialakítása a Közép-Magyarországi Régióban – Részvételen alapuló kutatás a hallgatók bevonásával és közösségi karrierszolgáltató központ kialakítása
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó : Regionális Operatív Program: Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése, 1/2004/ROP/3.3.
  További információk a kutatásról:
 • 2004 - 2006 Az agrár-biotechnológiai szektor társadalmi legitimációs stratégiái
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó : OTKA, K46947
  További információk a kutatásról: Feltártuk a hazai szervezeti mezőt, azonosítottuk tagjait, a mező dinamikáját, a tagoknak az agrár-biotechnológiára vonatkozó legitimációs és delegitimációs érvkészletét. Kvalitatív kutatási módszertanra, valamint a legitimáció szervezettudományi irodalmára építettünk, különös tekintettel az érintettek részvételére, piaci és nem piaci stratégiákra. Értékeltük az agrár-biotechnológiára vonatkozó mikro- (vállalati, gazdálkodói), mezo- (iparági) és makro-szintű (kormányzati) érvelésmódot, döntéshozatalt.
 • 2000 - 2002 Az Érzékeny Természeti Területek természeti tőkéjének közgazdasági értékelése
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó : Kac, K027842001
  További információk a kutatásról:
 • 1999 - 2000 A vállalatok környezeti teljesítményének értékelése
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó : OTKA, F029191
  További információk a kutatásról:
 • 2007 - 2010 GOVERNAT: Multi-level Governance of Natural Resources: Tools and Processes for Water and Biodiversity Governance in Europe
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó : EU Marie Curie Research Traning Network project No. 035536
  További információk a kutatásról: http://www.governat.eu/
 • 2007 - 2011 A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának tendenciái Magyarországon
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó : OTKA, K68769
  További információk a kutatásról: Jelen kutatás a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának magyarországi értelmezéseit tárja föl többféle kutatási módszertan alkalmazásával. A hazai nagyvállalatok fenntarthatósági jelentéseit és online kommunikációját elemeztük. Médiakutatásunkban a hazai gazdasági sajtó adatbázisait is földolgoztuk. A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának számos ellentmondását és inkonzisztenciáját tártuk föl.
 • 2010 - 2014 Agrár-ökoszisztéma szolgáltatások értékelése részvételi technikák alkalmazásával
  Részvétel formája: kutatásvezető
  Finanszírozó : OTKA, K78514
  További információk a kutatásról: A kutatás célja négy agrár-ökoszisztéma (erdő: Őrség-Vendvidék, gyep: Peszéradacsi-rétek, gyümölcsös: Szatmár-Bereg, szántó: Hevesi-sík) által biztosított tárgyiasult és nem tárgyiasult javak (ökoszisztéma szolgáltatások) közösségi részvételen alapuló értékelése, kvalitatív kutatási módszereket (interjú, fókuszcsoport), valamint a részvételi akciókutatás technikáit (szcenárió workshop, többszempontú értékelés) ötvözve.
 • 2008 - 2009 Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó : 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt, KvVM
  További információk a kutatásról: http://www.naturaterv.hu
 • 2006 - 2008 RUBICODE: Rationalising Biodiversity Conservation in Dynamic Ecosystems
  Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
  Finanszírozó : EU FP6 Coordinated Action No. 036890
  További információk a kutatásról: http://www.rubicode.net/rubicode/index.html

Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben:

Szerkesztő- bizottsági tagságok és pozíciók:

Szakértői tevékenység

Szakértői, tanácsadási tevékenységek:

 • 2014 - 2015, Action 2020 Magyarország program
  Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért
 • 2012, ökoszisztéma szolgáltatások a "Vision 2050 Magyarország" üzleti párbeszéd számára
  Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért
 • 2010 - , "Díj egy ELkötelezett, Fenntartható, Innovatív Nemzedékért" (DELFIN díj) zsűri tagja
  Magyar Telekom
Utoljára szerkesztve: 2018-02-11 15:21