Bódis Lajos publikációs listája

Utoljára szerkesztve: 2012-10-09 16:43:11

Könyv, monográfia

Nagy Gyula - Bódis Lajos - Galasi Péter (2005): Munkanélküli-ellátás és hatásvizsgálatai Magyarországon. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. http://mek.niif.hu/03600/03668/03668.pdf

Ambrus-Lakatos Loránd - Bódis Lajos - Csaba Iván - Csite András - Fazakas Gergely - Fertő Imre - Fölsz Attila - Karvalits Ferenc - Meszerics Tamás - Mink András - Rátfai Attila - Rév István - Vörös Miklós (1990): Gazdaság- és társadalomtörténeti szöveggyűjtemény a szocializmus magyarországi történetének tanulmányozásához. Aula Kiadó, Budapest.

Könyvfejezet, könyvrészlet

Bódis Lajos (2012): Álláskeresők és munkaadók tájékoztatása – érdekeltségek. In: Fazekas Károly–Scharle Ágota (szerk): Nyugdíj, segély, közmunka. A magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990–2010. Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet–MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest. 224–237. o. http://econ.core.hu/file/download/20evfoglpol/kotet.pdf

Bódis Lajos - Cseres-Gergely Zsombor - Galasi Péter (2012): Álláskeresők és munkaadók tájékoztatása – eszköztár. In: Fazekas Károly–Scharle Ágota (szerk): Nyugdíj, segély, közmunka. A magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990–2010. Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet–MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest. 210–223. o. http://econ.core.hu/file/download/20evfoglpol/kotet.pdf

Bódis Lajos (2012): Informing jobseekers and employers – interests. In: Fazekas Károly, Scharle Ágota(szerk): From pensions to public works. Hungarian employment policy from 1990 to 2010. Budapest Institute for Policy Analysis–Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. 220–233 o. http://www.econ.core.hu/file/download/hung_emp_pol/1990-2010.pdf

Bódis Lajos - Cseres-Gergely Zsombor - Galasi Péter (2012): Informing jobseekers and employers – toolkit. In: Fazekas Károly, Scharle Ágota(szerk): From pensions to public works. Hungarian employment policy from 1990 to 2010. Budapest Institute for Policy Analysis–Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest . 206–219 o. http://www.econ.core.hu/file/download/hung_emp_pol/1990-2010.pdf

Bódis Lajos - Keller Judit (2012): Local government. In: Fazekas Károly, Scharle Ágota(szerk): From pensions to public works. Hungarian employment policy from 1990 to 2010. Budapest Institute for Policy Analysis–Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. 62–75 o. http://www.econ.core.hu/file/download/hung_emp_pol/1990-2010.pdf

Bódis Lajos (2012): Organizational capacity, organizational learning. In: Fazekas Károly, Scharle Ágota(szerk): From pensions to public works. Hungarian employment policy from 1990 to 2010. Budapest Institute for Policy Analysis–Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. 104–116 o. http://www.econ.core.hu/file/download/hung_emp_pol/1990-2010.pdf

Bódis Lajos (2012): Szervezeti kapacitások, szervezeti tanulás. In: Fazekas Károly–Scharle Ágota (szerk): Nyugdíj, segély, közmunka. A magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990–2010. Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet–MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest. 107–120. o. http://econ.core.hu/file/download/20evfoglpol/kotet.pdf

Bódis Lajos - Keller Judit (2012): Települési önkormányzatok. In: Fazekas Károly–Scharle Ágota (szerk): Nyugdíj, segély, közmunka. A magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990–2010. Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet–MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest. 63–76. o. http://econ.core.hu/file/download/20evfoglpol/kotet.pdf

Bódis Lajos - Nagy Gyula (2008): Önkormányzati szociális segélyezés: a vizsgált önkormányzatok segélyezési gyakorlata. In: Nagy Gyula (szerk): Jóléti ellátások, szakképzés és munkakínálat (KTI Könyvek 10.). MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. 66-77. o. http://econ.core.hu/file/download/ktik10/ktik10_3_onkormanyzat.pdf

Bódis Lajos (2006): Informal wage and performance bargaining and changes in human resources management in Hungarian companies. In: Fazekas Károly -Koltay Jenő(szerk): The Hungarian labour market, 2006. MTA KTI [etc.], Budapest. 174-189. o. http://econ.core.hu/doc/mt/2006/en/infocus2006.pdf

Bódis Lajos (2005): Informális bér-teljesítmény alku és a munkaerőgazdálkodás átalakulása a magyar vállalatokban. In: Fazekas Károly - Koltay Jenő (szerk): Munkaerőpiaci tükör, 2005. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest. 186-202. o. http://econ.core.hu/doc/mt/2005/hun/kozelkep.pdf

Bódis Lajos (2003): A multinacionális tömeggyártó üzemek és az állami munkaközvetítés. In: Kővári György(szerk): A felzárkózás esélyei. MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont - MTA Munkatudományi Bizottság, Budapest. 117-139. o.

Bódis Lajos (2003): Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában. In: Szántó Zoltán - Gál Róbert Iván(szerk): Cselekvéselmélet és társadalomkutatás. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Budapest. 424-458. o.

Szántó Zoltán - Janky Béla - Bódis Lajos (1998): A privatizáció mikroszociológiája. In: Temesi József(szerk): 50 éves a BKE. . BKE, 1998. 1063-1083.o o.

Bódis Lajos (1998): Tematikus jegyzetek és hipotézisek az emberierőforrás-gazdálkodásról. 50 éves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Jubileumi tudományos ülésszak, 1998. október 1-3.. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest. 168-182. o.

Bódis Lajos (1995): A tömeges létszámleépítés az emberierőforrás-gazdálkodás és a munkaügyi kapcsolatok szemszögéből. In: Kővári György(szerk): Gazdálkodás az emberi erőforrásokkal szemelvénygyűjtemény. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest. 129–149. o.

Bódis Lajos (1994): A létszámleépítés körüli alkuk jellemzői egy hazai középvállalatnál. In: Munkácsy Ferencné(szerk): A jövő munkahelyeiért. Struktúra-Munkaügy Kiadó, Budapest. 175-187. o.

Folyóirat cikk

Bódis Lajos - Nagy Gyula (2008): Empirikus vizsgálatok a munkanélküli-ellátások magatartási előírásainak ellenőrzéséről. Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás 1., p. 39-47. http://www.kormanyzas.hu/081/2.php

Bódis Lajos - Nagy Gyula (2005): Az elhelyezkedési készség ellenőrzésének szokásos gyakorlata a munkaügyi kirendeltségeken (I. rész). Munkaügyi Szemle 1, p. 24-28.

Bódis Lajos - Nagy Gyula (2005): Az elhelyezkedési készség ellenőrzésének szokásos gyakorlata a munkaügyi kirendeltségeken (II. rész). Munkaügyi Szemle 2, p. 29-34.

Bódis Lajos (2002): \"Olyan emberekkel nem lehet együtt harcolni, akiknek vaj van a fejükön\" : Posztszocialista munkaszervezeti átalakulás egy munkás szemével. Századvég 2., p. 93-108.. http://www.c3.hu/scripta/szazadveg/24/bodis.htm

Bódis Lajos (2002): A multinacionális tömeggyártó üzemek és az állami munkaközvetítés. Szociológiai Szemle 1., 21-45.. http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-579/szoc_szemle/TPUBL-A-579.pdf

Bódis Lajos (2000): Emberierőforrás-gazdálkodás: módszerek, problémák, törekvések. Munkaügyi Szemle 5., p. 23-27.

Bódis Lajos (1997): Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában : 1. Közgazdasági Szemle 7-8., 698-717. . http://epa.oszk.hu/00000/00017/00029/pdf/bodis.pdf

Bódis Lajos (1997): Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában : 2. Közgazdasági Szemle 9., 799-818.. http://epa.oszk.hu/00000/00017/00030/pdf/bodis.pdf

Bódis Lajos (1994): Munkaügyi kapcsolatok változó állami szerepvállalással : A tripartizmus és bipartizmus egymásra épülése Belgiumban. Európa Fórum 4. , p. 73-91.

Bódis Lajos (1994): Negociations sociales a niveaux multiples: Le cas de la fermeture d’une entreprise d’État hongroise. Tumultes 4., 85-102..

Bódis Lajos (1993): A létszámleépítés körüli alkuk jellemzői egy hazai középvállalatnál. Munkaügyi Szemle 9., p. 32-37.

Bódis Lajos (1992): A kollektív tárgyalások és a munkavállalói részvétel formái Belgiumban. Munkaügyi Szemle 3., p. 26-32.

Bódis Lajos (1992): A munkaügyi viták rendezése Belgiumban. Munkaügyi Szemle 4., p. 27-29.

Bódis Lajos (1992): Ipari és munkaerő-piaci szerkezetátalakítási programok Franciaország, Nagy-Britannia és Belgium bányavidékein : 1. Munkaügyi Szemle 7-8., p. 32-38.

Bódis Lajos (1992): Ipari és munkaerő-piaci szerkezetátalakítási programok Franciaország, Nagy-Britannia és Belgium bányavidékein : 2. Munkaügyi Szemle 10., p. 21-28.

Jelentés, kutatási anyag, műhelytanulmány

Bódis Lajos (2008): A betanított és szakmunkások álláskeresése, az új nagy foglalkoztatók toborzási eljárásai és a munkanélküli (álláskeresési) járadék indokoltsági ellenőrzésének összefüggései. Kutatási jelentés. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (6341/0047), Budapest.

Bódis Lajos - Nagy Gyula (2004): A munkanélküli ellátás indokoltsági feltételeinek érvényesítése: empirikus vizsgálat az elhelyezkedési készség ellenőrzésének hatásairól. Műhelytanulmány. MTA Közgazdaságtudományi Intézet – Budapesti Corvinus Egyetem Emberi erőforrások tanszék, Budapest. http://www.econ.core.hu/doc/bwp/bwp/Bwp0406.pdf

Értekezés/disszertáció

Bódis Lajos (2005): Járadékszerzés a posztszocialista munkaszervezetekben: Három magyarországi eset. Doktori (Ph.D.) értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola, .