Dr. Pataki György publikációs listája

Utoljára szerkesztve: 2013-02-09 22:06:26

Könyv, monográfia

Dr. Pataki György - Vári Anna (2011): Részvétel - akció - kutatás: magyarországi tapasztalatok a részvételi-, akció- és kooperatív kutatásokból. MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest.

Pataki György - Takács-Sánta András (2004): Természet és gazdaság: Ökológiai közgazdaságtan szöveggyűjtemény. Typotex Kiadó, Budapest.

Dr. Zoltayné Paprika Zita - Wimmer Ágnes - Bartók István - Juhász Péter - Mandják Tibor - Pataki György - Dr. Pecze Krisztina - Takács Sándor - Wimmer Ágnes - Chikán Attila - Gritsch Mátyás - Horváth Annamária - Sebestyén László (2003): Üzleti fogalomtár. Alinea Kiadó, Budapest.

Pataki György - Radácsi László (2000): Alternatív kapitalisták: Gazdálkodás az érintettek jóllétéért. Új Paradigma Kiadó, Szentendre.

Könyvfejezet, könyvrészlet

Dr. Málovics György - Dr. Mihók Barbara - Szentistványi István - Balázs Bálint - Dr. Pataki György (2012): Participatory Action Research for Local Human Rights - The Case of Roma Minority in Szeged, South-Hungary. In: Renn, Ortwin; Reichel, André; Bauer, Joa(szerk): Civil Society for Sustainability : A Guidebook for Connecting Science and Society. EHV, Bremen. 149-170 o.

Dr. Pataki György - Bodorkós Barbara - Balázs Bálint - Bela Györgyi - Kelemen Eszter - Kohlheb Norbert (2011): A vidékfejlesztés demokratizálásának lehetősége: részvételi akciókutatás a Mezőcsáti Kistérségben. In: Pataki György - Vári Anna(szerk): Részvétel - akció - kutatás: magyarországi tapasztalatok a részvételi-, akció- és kooperatív kutatásokból. MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest. 28-51 o.

Dr. Pataki György - Bodorkós Barbara - Balázs Bálint - Bela Györgyi - Kelemen Eszter - Mérő Ágnes (2011): Tájfajták védelmében: részvételi akciókutatás az Őrség-Vendvidéken. In: Pataki György - Vári Anna(szerk): Részvétel - akció - kutatás: magyarországi tapasztalatok a részvételi-, akció- és kooperatív kutatásokból. MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest. 9-27 o.

Matolay Réka - Dr. Pataki György (2008): Részvételi döntési technikák. Döntési technikák. Döntéselmélet Tanszék, Budapest. 261-289 o.

Takács-Sánta András - Pataki György (2007): Bolygónk boldogtalan elfogyasztása. In: Takács-Sánta András(szerk): Paradigmaváltás?! Kultúránk néhány alapvető meggyőződésének újragondolása. L’Harmattan Kiadó, Budapest. 45–49 o.

Pataki György (2007): Ha már mérjünk magunkat…. In: Kajner Péter(szerk): Gazda(g)ságunk újrafelfedezése. Fenntartható vidéki gazdaságfejlesztés elméletben és gyakorlatban. L’Harmattan Kiadó, Budapest. 90–97 o.

Pataki György (2005): Ecological modernization and its contradictions: corporate greening in Hungary during the 1990s. In: Ketola, Tarja(szerk): Environmental Economy: What Research on Environmentally Economical Business Activities Can Give to Business Know-How. Turku School of Economics and Business Administration, Turku, Finland. 101–132 o.

Bela Györgyi - Balázs Bálint - Pataki György (2005): Institutions, stakeholders and the management of plant genetic resources on Hungarian family farms. In: Smale, Melinda(szerk): Valuing Crop Biodiversity: On-Farm Genetic Resources and Economic Change. CABI, Wallingford. 251–269 o.

Kohlheb Norbert - Pataki György (2004): A környezetvédelmi felügyelőségek szerepe a környezetpolitikában. In: Kerekes Sándor(szerk): Környezetpolitikánk európai dimenziói. MTA, Budapest. p. 81-87. o.

Bela Györgyi - Kelemen Ágnes - Pataki György (2004): Társadalmi részvétel a környezetvédelmi döntéshozatalban. In: Kerekes Sándor(szerk): Környezetpolitikánk európai dimenziói. MTA, Budapest. 65-71 o.

Harkai Attila - Matolay Réka - Pataki György - Szántó Richárd - Zilahy Gyula (2004): Vállalati környezeti menedzsment Magyarországon. Környezetpolitikánk európai dimenziói. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest. p. 255-263. o.

Takács-Sánta András - Pataki György (2003): A globális kapitalizmusról - távcsővel. In: Szalai Erzsébet(szerk): Baloldal - új kihívások előtt. Aula, Budapest. p. 153-156. o.

Pataki György (2002): A biodiverzitás közgazdaságtana. In: Török Katalin és Fodor Lívia(szerk): A természetes életközösségek megóvásának és monitorozásának aktuális problémái, ökológiai alapja, a természetvédelem feladata. Tanulmányok Magyarország és az Európai Unió természetvédelméről. SZIE KGI, KTM TH, ELTE TTK, Budapest – Gödöllő – Madrid – Fort Collins. p. 159–172. o.

Pataki György (2002): A fejlődés gazdaságtana és etikája – Tiszteletadás Amartya Sen munkásságának. In: Kocsis Tamás(szerk): Emberközpontú gazdaságot. Válasz Könyvkiadó, Budapest. p. 69–85. o.

Pataki György (2002): A magyarországi iparvállalatok környezetvédelmi teljesítménye: Az empirikus vizsgálatok eredményei. In: Chikán Attila, Czakó Erzsébet, Zoltayné Paprika Zita(szerk): Vállalati versenyképesség a globalizálódó magyar gazdaságban. Akadémiai Kiadó, Budapest. p. 283–314. o.

Pataki György (2002): Environmental performance of Hungarian industrial firms: an empirical analysis. In: Chikán Attila, Czakó Erzsébet, Zoltayné Paprika Zita(szerk): National Competitiveness in Global Economy: The Case of Hungary. Akadémiai Kiadó, Budapest. 264–291 o.

Pataki György - Radácsi László (1998): A magyar iparvállalatok környezeti orientációja. In: Kerekes Sándor(szerk): Szigorodó környezetpolitika: Útban az Európai Unió felé. MTA, Budapest. p. 7-39. o.

Pataki György (1996): A jóléti közgazdaságtan morálfilozófiai alapjai. Új utak a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzésben. BKE, Budapest. p. 769-773 o.

Folyóirat cikk

Kovács Eszter - Dr. Pataki György - Kelemen Eszter - Kalóczkai Ágnes (2011): Az ökoszisztéma-szolgáltatások fogalma a társadalomkutató szemszögéből. Magyar Tudomány 7, 780-787. http://www.matud.iif.hu/2011/07/03.htm

Kovács Eszter - Kelemen Eszter - Pataki György (2011): Ökoszisztéma szolgáltatások a tudományterületek és a szakpolitikák metszéspontjaiban. Természetvédelmi közlemények 1-11. http://www.mbtktv.mtesz.hu/tvk2011.html

Dr. Pataki György - Szántó Richárd (2011): Társadalmi felelősségvállalás vállalati on-line kommunikációjának kritikai elemzése. Vezetéstudomány 12, 2-12.

Haslett, John R. - Berry, Pam M. - Bela Györgyi - Jongman, Rob H. G. - Pataki György - Samways, Michael J. - Zobel, Martin (2010): Changing conservation strategies in Europe: a framework integrating ecosystem services and dynamics. Biodiversity and Conservation 10., 2963-2977.. http://www.springerlink.com/content/4176g9r88565346w/fulltext.pdf

Anton, Christian - Young, Juliette - Harrison, Paula A. - Musche, Martin - Bela Györgyi - Feld, Christian K. - Harrington, Richard - Haslett, John R. - Pataki György - Rounsevell, Mark D. A. - Skourtos, Michalis - Sousa, J. Paulo - Sykes, Martin T. - Tinch, Rob - Vandewalle, Marie - Watt, Allan - Settele, Josef (2010): Research needs for incorporating the ecosystem service approach into EU biodiversity conservation policy. Biodiversity and Conservation 10., 2979-2994.. http://www.springerlink.com/content/al76107v78355657/fulltext.pdf

Pataki György (2009): A Yunus-kezdeményezés. Ökotáj 41-42., p. 185-189.. http://www.okotaj.hu/

Pataki György (2009): Ecological modernisation as a paradigm of corporate sustainability. Sustainable Development 2., p. 82-91.. http://www3.interscience.wiley.com/journal/5346/home?CRETRY=1&SRETRY=0

Bodorkós Barbara - Pataki György (2009): Linking academic and local knowledge: community-based research and service learning for sustainable rural development in Hungary. Journal of Cleaner Production 12., p. 1123-1131.. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.02.023

Bodorkós Barbara - Pataki György (2009): Local Communities Empowered to Plan? Applying PAR to Establish Democratic Communicative Spaces for Sustainable Rural Development. Action Research 3, 313–334.

Pataki György (2008): „A műszakiak és a társadalomkutatók között találtam egy rést” Beszélgetés Vári Annával. Kovász 1–2., p. 71–88.. http://kovasz.uni-corvinus.hu/2008/vari.php

Pataki György (2008): „Nagy műveltsége okán nagy tekintélye van a hallgatók között” Születésnapi beszélgetés Kindler Józseffel. Kovász 3–4., p. 3–13.. http://kovasz.uni-corvinus.hu/2008/kindler.php

Bodorkós Barbara - Balázs Bálint - Bela Györgyi - Pataki György (2008): Community-based sustainability planning and rural development in the South-Borsod region, Hungary. Anthropology of East Europe Review 2., p. 7–18.. http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/

Vári Anna - Ferencz Zoltán - Oláh Miklós - Pataki György (2008): Indicators of social sustainability. Tájökológiai Lapok 1-2, 107-117. http://www.tajokologiailapok.szie.hu/hkiv8.html

Bodorkós Barbara - Pataki György - Mérő Ágnes (2008): Participatory action research for conserving crop genetic resources: Beans as gendered crops in the Őrség-Vendvidék region, Hungary. Anthropology of East Europe Review 2., p. 19–29.. http://condor.depaul.edu/~rrotenbe/aeer/

Pataki György (2007): Bölcs „laikusok”: Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában. Civil Szemle 3-4, p. 144-156.. http://www.civilszemle.hu/

Ketola, Tarja - Pataki György (2007): Environmental management consequences of macrostructural changes in a Finnish and a Hungarian chemical company. Progress in Industrial Ecology 6, 418-439. http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=55&year=2007&vol=4&issue=6

Balázs Bálint - Bela Györgyi - Pataki György (2004): A termesztett növények genetikai sokféleségének megőrzése Magyarországon. Kovász 1–4., p. 74–98..

Pataki György (2002): Biofizikai közgazdaságtan és entrópia : Bevezetés Nicholas Georgescu-Roegen közgazdasági munkásságába. Kovász 1-4., p. 33-39.. http://kovasz.uni-corvinus.hu/kov12/index.php

Pataki György (2001): A magyarországi vállalatok környezeti teljesítménye: a Versenyben a világgal kutatási program 1999. évi kérdőíves felmérésének eredményei. Vezetéstudomány 2., p. 34-41..

Pataki György (2001): Az öko-modernizáció és ellentmondásai: magyarországi nagyvállalatok zöldülése az 1990-es években. Kovász 1-2, 23-59. http://kovasz.uni-corvinus.hu/kov10/index.php

Pataki György (2000): A globális fenntarthatóság lokális politikája. Kovász 1–4., p. 95–99..

Radácsi László - Vári Anna - Boda Zsolt - Pataki György (2000): A jövő képei: társadalmi-gazdasági forgatókönyvek Magyarország számára. Társadalomkutatás 1–2., p. 56–93..

Pataki György (2000): P. Maclagan: Management and Morality: A Developmental Perspective. Organization Studies 4., p. 836–841..

Pataki György (1999): A vállalatok "zöldülése" mint tanulási folyamat. Kovász 1-2., p. 69–97.. http://kovasz.uni-corvinus.hu/kov6/index.php

Pataki György (1999): Amartya Sen a szabadságról. Fordulat ősz-tél, p. 76-92..

Pataki György (1998): A fejlődés gazdaságtana és etikája: Tisztelgés Amartya Sen munkássága előtt. Kovász 4., p. 6–17.. http://kovasz.uni-corvinus.hu/kov5/index.php

Pataki György (1998): Etika és közgazdaságtan: Gondolatok a jólét, a szabadság és az igazságosság kérdéseiről. Replika 31–32., p. 121–133. http://www.replika.hu/31-08

Boda Zsolt - Pataki György (1995): A nemzetközi versenyképesség és a környezetügy. Közgazdasági Szemle 1., p. 66–94..

Ámon Ada - Boda Zsolt - Gulyás Ágnes - Matolay Réka - Pataki György (1993): A nemzetközi közúti áruforgalom környezeti problémái. Ökológia, Környezetgazdálkodás, Társadalom 4., p. 2–14..

Ámon Ada - Baranyi Árpád - Gulyás Ágnes - Horváth Zoltán - Matolay Réka - Pataki György (1992): Szennyezés transzfer? ÖKO: Ökológia, Környezetgazdálkodás, Társadalom 3–4, 59–73.

Előadás és/vagy konferenciakiadványban megjelenő írás

Dr. Málovics György - Dr. Pataki György (2012): A fenntarthatóság kutatása: a kutató és a kutatási intézményrendszer szerepe. A mezőgazdaságtól a vidékgazda(g)ságig. LIV. Georgikon Napok. 2012. október 11-12., Keszthely. http://napok.georgikon.hu

Dr. Pataki György - Dr. High, Chris - Dr. Nemes Gusztáv (2012): Conservation and/or Adaptation? Clashing Cognitive Frames in Adaptation Policy at the EU. Adaptation Research Meets Adaptation Decision-making. 2nd Nordic International Conference on Climate Change Adaptation. 2012. augusztus 29-31., Helsinki. http://www.nordicadaptation2012.net/presentations/

Kalóczkai Ágnes - Kelemen Eszter - Kovács Eszter - Dr. Pataki György (2011): Az ökoszisztéma szolgáltatások szerepe a tájhasználati konfliktusok megértésében. Többfrontos természetvédelem: önkéntesek, hivatásos természetvédők és kutatók összefogása természeti értékeink megőrzéséért. VII. Magyar Természetvédelmi Biológia Konferencia. 2011. november 3-6., Debrecen. http://www.mtbk.hu/mtbk07/

Dr. Pataki György - Kelemen Eszter - Kalóczkai Ágnes - Mertens, Cordula (2011): Conflicts, Legitimacy and Participation in Biodiversity Governance: The Case of Natura 2000 in Hungary. Social Relations in Turbulent Times. 10th Conference of the European Sociological Association. 2011. szeptember 7-10., Genf.

Matolay Réka - Meriläinen, Susan - Dr. Pataki György - Tienari, Janne (2011): Headhunters and Diversity: Ethnicity in Management Recruitment in Finalnd and Hungary. Corporate Responsibility Research Conference. 2011. szeptember 12-14., Leeds, UK. http://www.crrconference.org/downloads/crrconference2011abstractbook.pdf

Kelemen Eszter - Dr. Pataki György - Kalóczkai Ágnes - Kovács Eszter (2011): Involving farmers in the valuation and management of ecosystem services: Why and how? A participatory case study from Hungary. Advancing Ecological Economics: Theory and Practice. 9th International Conference of the European Society for Ecological Economics. 2011. június 14-17., Istanbul. http://www.esee2011.org/files/esee2011_programbook.pdf

Dr. Pataki György - Kelemen Eszter - Kalóczkai Ágnes - Mertens, Cordula (2011): Legitimáció és társadalmi részvétel a természetvédelmi politikában: Natura 2000 fenntartási tervek 20 hazai mintaterületen. Többfrontos természetvédelem: önkéntesek, hivatásos természetvédők és kutatók összefogása természeti értékeink megőrzéséért. VII. Magyar Természetvédelmi Biológia Konferencia. 2011. november 3-6., Debrecen. http://www.mtbk.hu/mtbk07/

Kovács Eszter - Dr. Pataki György - Kelemen Eszter (2011): Mire használható és mire nem az „ökoszisztéma szolgáltatások” megközelítés? Többfrontos természetvédelem: önkéntesek, hivatásos természetvédők és kutatók összefogása természeti értékeink megőrzéséért. VII. Magyar Természetvédelmi Biológia Konferencia. 2011. november 3-6., Debrecen. http://www.mtbk.hu/mtbk07/

Málovics György - Mihók Barbara - Jakab László - Lakatos Elizabeth - Szentistványi István - Balázs Bálint - Dr. Pataki György (2011): Participatory Action Research for Local Human Rights: The Case of Roma Minority in Szeged, South-Hungary. Connecting Civil Society and Science: A Key Challenge for Change towards Sustainable Development. 2011. október 20-21., Stuttgart.

Kalóczkai Ágnes - Kelemen Eszter - Dr. Pataki György (2011): Understanding land-use conflicts through the lens of ecosystem services. Advancing Ecological Economics: Theory and Practice. 9th International Conference of the European Society for Ecological Economics. 2011. június 14-17., Istanbul. http://www.esee2011.org/files/esee2011_programbook.pdf

Kelemen Eszter - Bela Györgyi - Bodorkós Barbara - Kalóczkai Ágnes - Megyesi Boldizsár - Pataki György - Podmaniczky László (2010): A Natura 2000 fenntartási tervek részvételi tervezésének és párbeszéden alapuló kommunikációjának tapasztalatai. IV. Magyar Tájökológiai Konferencia. 2010. május 13-15., Kerekegyháza.

Pataki György - Mertens, Cordula - Bodorkós Barbara - Kalóczkai Ágnes - Kelemen Eszter - Kovács Eszter (2010): Conflicts, Legitimacy, and Participation in Biodiversity Governance: The Case of Natura 2000 in Hungary. Advancing Sustainability in a Time of Crisis, ISEE Conference. 2010. aug. 22-25., Oldenburg - Bremen, Germany. www.isee2010.org

Pataki György - Szántó Richárd (2010): Critical Analysis of Online CSR Communication. “Sustainability Management in a Diverse World" Corporate Responsibility Research Conference 2010. 15-17 September 2010, Euromed Management Marseille, France. http://www.crrconference.org/programme/index.html

Dr. Pataki György - Gáspár Judit - Szántó Richárd (2009): CSR Communication through corporate reports and web pages: Hungarian experience. Corporate Responsibility Research Conference. 2009. szeptember 7-9., Vaasa, Finnország.

Matolay Réka - Dr. Pataki György (2009): CSR in the Media – Approaches and attitudes to Corporate Social Responsibility of business journals in Hungary. Corporate Responsibility Research Conference. 2009. szeptember 7-9., University of Vaasa, Finland.

Bela Györgyi - Pataki György (2009): Effectiveness of Nature Conservation Policy: Is there a Role for the Ecosystem Service Concept? Transformation, Innovation and Adaptation for Sustainability. 8th International Conference of the European Society for Ecological Economics. 29th June - 2nd July 2009, Biotechnical Faculty, Ljubljana, Slovenia.

Kohlheb Norbert - Pataki György - Balázs Bálint (2009): Realising Environmental Improvement in the Field: The Role of Street-level Bureaucrats in Environmental Policy-making in Hungary. Transformation, Innovation and Adaptation for Sustainability. 8th International Conference of the European Society for Ecological Economics. 29th June - 2nd July 2009, Biotechnical Faculty, Ljubljana, Slovenia.

Pataki György (2007): Ecological modernisation as a paradigm of corporate sustainability. 13th Annual International Sustainable Development Research Conference, Critical Perspectives on Health, Climate Change and Corporate Responsibility. 2007. június 10-12., Mälardalen University, Västerås. Svédország.

Matolay Réka - Pataki György (2007): Entrepreneurship Towards Sustainability? – Comparing Social Entrepreneurship with Socially Responsible SMEs in Hungary. International Sustainable Development Research Conference. 2007. június 10-12., Västerås, Svédország.

Bekker Zsuzsa - Andor László - Király Júlia - Trautmann László - Pataki György - Bálint Viktor (2007): Közgazdaságtan és kapitalizmus. TEK20 Konferencia. 2001. május 13-15., BCE. http://tek.bke.hu/fordulat/ford07tek20.pdf

Pataki György - Matolay Réka - Balázs Bálint (2006): Valuing Forest Ecosystems by Local Communities in Hungary: A Qualitative Inquiry. Study of Science and Technology. 2006. augusztus 23-26., Lausanne, Switzerland.

Bodorkós Barbara - Balázs Bálint - Bela Györgyi - Pataki György (2005): Community-based Sustainability Planning and Rural Development in the South- Borsod Region, Hungary. 11th Annual International Sustainable Development Research Conference. June 6-8, 2005, Finlandia Hall, Helsinki.

Ketola, Tarja - Pataki György (2005): Environmental Management Consequences of Macro-structural Changes in a Finnish and Hungarian Chemical Company. 11th Annual International Sustainable Development Research Conference. June 6-8, 2005, Finlandia Hall, Helsinki.

Ketola, Tarja - Pataki György (2005): Greening processes in a Finnish versus Hungarian chemical company. 11th Annual International Sustainable Development Research Conference. June 6-8, 2005, Finlandia Hall, Helsinki.

Bodorkós Barbara - Balázs Bálint - Bela Györgyi - Pataki György (2005): Participatory methodologies for ecological economics: Community-based sustainability planning in the South-Borsod Region, Hungary. 6th International Conference of the European Society for Ecological Economics. June 14-17, 2005, Lisszabon, Portugália.

Pataki György - Balázs Bálint - Matolay Réka (2005): Valuing Forest Ecosystems by Local Communities in Hungary: A Qualitative Enquiry. 6th International Conference of the European Society for Ecological Economics. June 14-17, 2005, Lisszabon, Portugália.

Jelentés, kutatási anyag, műhelytanulmány

Matolay Réka - Dr. Pataki György - Szántó Richárd (2012): A felelős döntéshozatal tényezői. Műhelytanulmány. BCE Versenyképesség Kutató Központ, Budapest. http://vallgazd.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kutatokozpontok/versenykepesseg/Matolay_Pataki_Szanto_Tamop2011.pdf

Pataki György - High, Chris - Nemes Gusztáv (2011): Report on the Policy and Governance Context for Adaptation. Kutatási jelentés. The CLIMSAVE Project: Climate Change Integrated Assessment Methodology for Cross-Sectoral Adaptation and Vulnerability in Europe, . http://www.climsave.eu/climsave/doc/Report_on_the_adaptation_policy_analysis.pdf

Kelemen Eszter - Bela Györgyi - Pataki György (2010): Módszertani útmutató a természet adta javak és szolgáltatások nem pénzbeli értékeléséhez. Műhelytanulmány. SZIE KTI Környezetgazdaságtani Tanszék, Környezeti Társadalomkutatók Csoport, Gödöllő.

Kelemen Eszter - Bela Györgyi - Pataki György (2010): Természet adta javak és szolgáltatások: szakértői és állampolgári értelmezések. Műhelytanulmány. SZIE KTI Környezetgazdaságtani Tanszék, Környezeti Társadalomkutatók Csoport, Gödöllő.

Jongman, R. H. G. - Bela Györgyi - Pataki György - Scholten, Linda - Mérő Ágnes - Mertens, Cordula E. (2008): The effectiveness and appropriateness of existing conservation policies and their integration into other policy sectors. Kutatási jelentés. The RUBICODE project, D.7.1. Workpackage 7 report for RUBICODE (Rationalising Biodiversity Conservation in Dynamic Ecosystems EU6 Coordination Action Project - GOCE-CT-2006-036890). http://www.rubicode.net/rubicode/RUBICODE_Report_on_Conservation_Policy.pdf

Bela Györgyi - Pataki György - Smale, Melinda - Hajdú Mariann (2004): Conserving Crop Genetic Resources on Smallholder Farms in Hungary: Institutional Analysis. Műhelytanulmány. NOTA DI LAVORO 63.2004. Fondazione Eni Enrico Mattei, Venezia, Italy.

Bela Györgyi - Kelemen Ágnes - Pataki György (2003): Társadalmi részvétel a környezetpolitikai döntéshozatalban (döntéstámogató eszközök és értékelési eljárások alkalmazása). Műhelytanulmány. BKÁE Környezettudományi Intézetének tanulmányai. 20. szám, Budapest.

Harkai Attila - Matolay Réka - Pataki György - Szántó Richárd - Zilahy Gyula (2003): Vállalati környezeti menedzsment Magyarországon : Az empirikus kutatások eredményei és tapasztalataik áttekintése. Műhelytanulmány. BKÁE Környezettud. Int., Budapest.

Pataki György - Bela Györgyi - Kohlheb Norbert (2003): Versenyképesség és környezetvédelem. Műhelytanulmány. Pénzügyminisztérium, Budapest. http://www1.pm.gov.hu/web/home.nsf/(menudocs)/6D6C13C60068A519C125730E002FE18F?OpenDocument

Kohlheb Norbert - Pataki György (2002): A környezetvédelmi felügyelőségek mint street-level bureaucracy szerepe a környezetpolitikában. Műhelytanulmány. BKÁE Környezettudományi Intézetének tanulmányai, 14. szám, Budapest.

Pataki György - Tóth Gergely (1999): Company Environmental Awareness: Report on the findings of GEMS-HU (Global Environmental Management Survey in Hungary). Kutatási jelentés. KÖVET-INEM Hungária and Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Budapest.

Pataki György (1999): Organisational Greening as a Process of Learning. Műhelytanulmány. Business Ethics Papers No. 2, September, Business Ethics Centre, Budapest University of Economic Sciences, Budapest.

Pataki György - Tóth Gergely (1999): Vállalati környezettudatosság: a GEMS–HU (Nemzetközi felmérés a környezettudatos vállalatirányítás helyzetéről Magyarországon) eredményeinek összefoglalója. Kutatási jelentés. KÖVET–INEM Hungária , Budapest.

Pataki György - Boda Zsolt - Radácsi László - Hope, Chris (1998): Environmental Strategy and Performance Among Hungarian Industrial Firms: Preliminary Research and Empirical Analysis. Műhelytanulmány. Research Papers in Management Studies, WP 34/98, October, The Judge Institute of Management Studies, University of Cambridge, Cambridge, UK.

Boda Zsolt - Pataki György (1998): Szabadkereskedelem és a természeti környezet. Műhelytanulmány. Working Paper, No. 1, Vállalatgazdaságtan tanszék, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest.

Pataki György - Radácsi László (1997): A magyar iparvállalatok környezeti orientációja. Műhelytanulmány. BKE Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék, Budapest.

Boda Zsolt - Pataki György (1997): Versenyképesség és környezetügy : \"Versenyképesség és a természeti környezet\" alprojekt zárótanulmánya. Műhelytanulmány. BKE Vállalatgazd. Tansz., Budapest.

Pataki György (1995): A jóléti közgazdaságtan morálfilozófiai alapjairól. Műhelytanulmány. Non-Mainstream Discussion Paper Series No. 4, Department of Microeconomics, Budapest University of Economic Sciences, Budapest.

Értekezés/disszertáció

Pataki György (2000): Az ökológiailag fenntartható vállalat. Doktori (Ph.D.) értekezés. BKÁE Gazdálkodástudományi Doktori Iskola, .

Tervek, szakmaspecifikus alkotások

Kelemen Eszter - Pallag Orsolya - Pataki György - Podmaniczky László - Skutai Julianna (2009): Gazdálkodás harmóniában a természettel: Tájékoztató a Natura 2000 területek fenntartási terveiről. .

Egyéb

Balázs Bálint - Bela Györgyi - Bodorkós Barbara - Milánkovics Kinga - Pataki György (2005): Preserving bio- and socio-diversity through Participatory Action Research. official publication of the Living Knowledge Network Living Knowledge: International Journal of Community Based Research, April, No. 5, pp. 11–13. http://www.scienceshops.org/new%20web-content/content/documents/Journal/LK5-April05.pdf

Pataki György - Takács-Sánta András (2005): Válasz Szentessy Krisztiánnak a „Természet és gazdaság: Ökológiai közgazdaságtan szöveggyűjtemény” című kötetről írt recenziójára. társadalomkritikai és kulturális folyóirat Egyenlítő, III. évf., 1. szám, pp. 49–51, Budapest. http://www.egyenlito.eu/?p=archiv

Pataki György (2004): Az ökológia politizálása. A környezet- és természetvédelem politikai ökológiája. kulturális-közéleti folyóirat Debreceni Disputa, Debrecen. http://www.deol.hu/disputa/2003-2004/Disputa_04-06.pdf

Boda Zsolt - Pataki György - Radácsi László (1998): Legyen-e egy cégnek lelkiismerete? kulturális folyóirat Törökfürdő, Budapest.