Dr. Nemeslaki András publikációs listája

Utoljára szerkesztve: 2013-02-08 16:22:53

1986

Nemeslaki András (1986): A számítógéppel segített tervezési eljárások (CAD) bevezetésének vizsgálata a Ganz-MÁVAGban. Szakdolgozat. Budapesti Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar, .

1987

Nemeslaki András (1987): CAD rendszerek gazdaságossági elemzése. Korszerű Technológiák 6., p. 2-9..

1988

Nemeslaki András (1988): Számítógéppel Integrált Gyártás. Ipargazdaság 2., p. 23-27..

1989

Nemeslaki András - Zámori Zoltán (1989): Termelési-elosztási rendszer szimulációja (Esettanulmány). In: Kocsis József(szerk): Esettanulmányok II. A szervezési-vezetési ismeretek kistantermi oktatásához. Tankönyvkiadó, Budapest. p. 84--94 o.

Nemeslaki András - Kolonits Ágnes (1989): Gondolatok a mikroelektronika ipari alkalmazásának és kutatásának helyzetéről. Ipargazdaság 4., p. 42-43..

Nemeslaki András - Saleh A. (1989): Vállalati versenyképesség elemzési lehetosége a rendszerdinamikai szimiuáció alkalmazásával. Ipargazdaság 12., p. 35-40..

1990

Erdősi Gyula - Nemeslaki András - Henczi Lajos - Zámori Zoltán (1990): Informatika : 3. Tankönyvkiadó, Budapest.

Nemeslaki András (1990): A rendszerdinamikai modellezés alkalmazása a számítógéppel támogatott technológiák költségeinek vizsgálatára. Mérés és Automatika 1., p. 50-55..

1992

Nemeslaki András (1992): Academic Management Programs at the International Management Center. Hungarian Market Report 9. , p. 44-47..

Drótos György - Nemeslaki András (1992): Számítógépes információrendszerek feltáró jellegű vizsgálata hazai vállalatoknál vett minta alapján (OTKA 3087). Kutatási jelentés. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest.

Nemeslaki András (1992): A számítógéppel támogatott mérnöki munka gazdaságosságának elemzése szimulációval. Kandidátusi értekezés. Nyomtatott könyv, .

1995

Nemeslaki András (1995): Projekt menedzsment (Project Management). Nemzetközi Menedzser Központ, Budapest.

1996

Nemeslaki András (1996): Complex Risk Assessment in Project Management. Periodica Polytechnica 1., p. 93-119..

Nemeslaki András - Boros József (1996): Projekt menedzsment alkalmazása magyarországi vállalatok termékfejlesztési gyakorlatában. Esettanulmány. Nemzetközi Menedzser Központ, Budapest.

1997

Nemeslaki András (1997): Information System Project Experiences in Hungarian Companies: Should IS Projects Be Managed Differently in Transitional Economies? Managining in a Global Economy VII. Europe towards the 21st Century: Convergence and Divergence. 1997. June 15-19., Dublin, Ireland.

Nemeslaki András - Hee Dong Yang - Ginzberg, Michael (1997): Information Systems Implementation in Hungary: Four Boundaries To IS Adoption. ICIS. 1997 December 14-17, Atlanta, USA.

Nemeslaki András (1997): Project Management Can Help Business Education To Prepare for The Challenges of The Next Century - Business Schools Should Practice What They Teach. Annual Project Management Institute Seminars and Symposium . 1997.September 29 - October 2., Chicago, Illinois, USA.

2000

Nemeslaki András (2000): A hatékony projekt menedzsment oktatás problémái. 3. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum. 2000. április 13., Budapest.

2001

Nemeslaki András (2001): Jön a Kritikus Lánc és kidobhatja a Kritikus út Módszert, avagy Goldratt tényleg forradalmasítja a Projekt Menedzsmentet? 4. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum. 2001. április 19., Budapest.

2002

Kápolnai András - Nemeslaki András - Pataki Róbert (2002): E-business stratégia vállalati felsővezetőknek. Aula, Budapest.

Nemeslaki András (2002): A hálózati gazdaság, az e-business környezete. Közgáz Alma 1., p. 17-29..

Nemeslaki András - Dr. Duma László (2002): E-business modellek: Stratégiai sikertényezők. Harvard Business Manager 2, pp 63-67.

Drótos György - Nemeslaki András (2002): Valóság-e az elektronikusan összekapcsolt szervezetek hálózata? VIII. Business Process & Performance Management Konferencia. 2002. november 20., Budapest.

2003

Nemeslaki András (2003): Hungary E-Business Status Report. DG-Enterprise Workshop: Electronic Business in an Enlarged Europe: Digital Integration or Digital Divide. 2003 December 10., Brussels. http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/watch/ws-2003-12-10/prgm_031210.pdf

2004

Nemeslaki András - Nemeslaki András - Dr. Duma László - Szántai Tamás - Kis Gergely (2004): E-business üzleti modellek. ADECOM, Budapest.

Nemeslaki András (2004): A hálózati gazdaság, mint az e-business elméleti háttere. In: Nemeslaki András(szerk): E-business üzleti modellek. ADECOM, Budapest. p. 17-54. o.

Nemeslaki András - Kis Gergely (2004): Az e-business iparági szerepe. In: Nemeslaki András(szerk): E-business üzleti modellek. ADECOM, Budapest. p. 55-112. o.

Nemeslaki András (2004): Az e-business modelleket támogató infrastruktúra koncepció. In: Nemeslaki András(szerk): E-business üzleti modellek. ADECOM, Budapest. p. 321-371. o.

Nemeslaki András - Szántai Tamás (2004): E-business modellek a vevőcsatorna menedzselésére. In: Nemeslaki András(szerk): E-business üzleti modellek. ADECOM, Budapest. p. 271-319. o.

Dr. Duma László - Nemeslaki András (2004): E-business üzleti modellek a szállítói lánc mentén. In: Nemeslaki András(szerk): E-business üzleti modellek. ADECOM, Budapest. p. 219-270. o.

Nemeslaki András (2004): Az információrendszer stratégia kialakításának problémái Magyarországon. Vezetéstudomány 5., p. 34-43..

Nemeslaki András (2004): Az információrendszer-stratégia kialakításának problémái Magyarországon. Vezetéstudomány 5., p. 34-43..

Szirmai Péter - Nemeslaki András - Csapó Krisztián - Csóri Balázs - Petheő Attila István (2004): KKV-k digitális tevékenysége és támogatáspolitikai eszközei. Kutatási jelentés. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium - GKM 2528/2003, Azonosító VIII.2./2004, Budapest.

2005

Schweitzer András (2005): Akinek nem inge. Heti Világgazdaság 23. (2005. június 11.), pp. 72-74..

Nemeslaki András - Dr. Aranyossy Márta (2005): Az információtechnológia vállalati értékteremtésének elméletei, szemléletmódjai és módszerei. Vezetéstudomány 7-8., p. 27-38..

Dr. Aranyossy Márta - Nemeslaki András (2005): Információtechnológiai beruházások megtérülésének modellezése : Problémák és megoldások egy vállalati portál példáján. Vezetéstudomány 9., 24-36..

2006

Nemeslaki András (2006): Projektcontrolling: A Megtermelt Érték Elemzés alkalmazása. In: Véry Zoltán(szerk): Controllingtrendek: A sikeres vállalatirányítás gyakorlata. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., Budapest. 8/1. fejezet. p. 1-22. o.

2007

Nemeslaki András (2007): E-business diffusion in Hungarian SMEs. Theory, Methodology, Practice 1., p. 53-60..

Gólya Zoltán - Szutorisz Gábor - Nemeslaki András - Kele Gábor (2007): Internetes könyvértékesítés és a hazai könyvpiac. Kutatási jelentés. GVH Versenykultúra Központ, Budapest. http://www.gvh.hu/domain2/files/modules/module25/4228C68AF9029217.pdf

2008

Kerekes Sándor - Nemeslaki András (2008): The Hungarian Bologna reforms in business and economics education: Managinig the cracking monopoly of Corvinus University. In: Froment, Kohler, Purser(szerk): Bologna Handbook 10. December 2008. RAABE Academic Publishers, Berlin. C 1.3 - 1 p. 1-22. o.

Nemeslaki András - Urbán Zsolt - Trestyén Andrea (2008): Alapvető e-business modellek működése és magyarországi elterjedtségük. Vezetéstudomány 12, p. 4-15.

Nemeslaki András - Szutorisz Gábor - Szabó Balázs - Orbán Zsolt (2008): Az e-business modellek második generációjának mozgatórugói és jellemzői. Vezetéstudomány 12., p. 27-38..

Pinke- Sziva Ivett - Nemeslaki András (2008): Key Factors to Create a Successful Destination Management in Regions Based on Information Technologies (Example of Hungary). Ekonomická revue cestovného ruchu (Economic Review of Tourism) 4., p. 232-247..

Mallász Judit (2008): Kiaknázatlan lehetőségek. IT-Business 21. (május 27), pp. 20-21..

Nemeslaki András - Urbán Zsolt - Trestyén Andrea - Nagy Piroska - Szalay Kornélia - Takács Nikolett (2008): Az E-business üzleti modellek és a támogató IT infrastruktúra kapcsolata. Kutatási jelentés. Inter Europa Bank (CIB Bank), Budapest.

Szutorisz Gábor - Pocsarovszky Károly - Nemeslaki András - Szabó Balázs - Csomán Gábor (2008): E-business és a fapados légitársaságok. Kutatási jelentés. GVH Versenykultúra Központ, Budapest. http://www.gvh.hu/domain2/files/modules/module25/4229721233495D79.pdf

Nemeslaki András - Samodai Dóra - Labancz Gábor - Gazsi Norbert - Balkányi Péter - Szabó Balázs (2008): On-line innovációk adaptációjának sikertényezői a magyar pénzügyi szektorban. Kutatási jelentés. Fundamenta Lakáskassza, Budapest.

2009

Bielli, Paola - Nemeslaki András (2009): Reinventing Organizations with Information and Communication Technologies. In: Zsolnai, L.; Tencati, A.(szerk): The Future International Manager : A Vision of the Roles and Duties of Management. Palgrave Macmillan, Houndmills [etc.]. p. 94-115. o.

Dr. Kerekes Sándor - Nemeslaki András (2009): Education 2.0: Exploring the challanges of Corvinus University in the long tail economy of global higher education. Society and Economy 1., p. 125-146..

Nemeslaki András (2009): Az alapvető e-business modellek magyarországi elterjedtsége és a magyar webes piac értéklánc modellje. Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért 6. Konferencia Új utakon: Alternativ értékesítési és fizetési megoldások. 2009. május 7-8., Velence, Resort & Spa Hotel.

Nemeslaki András - Bielli, Paola (2009): Existing Business Challenges of Information Communication Technologies. CONFENIS International Symposium on Business Information Systems. 2009. október 28-30., Győr.

Dr. Nemeslaki András (2009): Kritikus kérdések és problémakörök az e-business témakörében. CONFENIS International Symposium on Business Information Systems. 2009. október 28-30., Győr.

2010

Nemeslaki András (2010): The Role of Location Based Internet, Managing Large Volumes of Data and User Behavior in Shaping E-business. Corvinus Regional Studies 1., p. 34-42.. http://crs.uni-corvinus.hu

Nemeslaki András (2010): Az üzleti tervezés elmélete. E-kereskedjünk-e? Indítsunk-e webáruházat?. 2010. November. 17., SZEK Őszi Konferencia, Lions Garden Hotel.

Nemeslaki András (2010): Szervezetek működésének újrakonfigurálása az infokommunikációs technológiákkal. Habilitációs értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, .

2011

Nemeslaki András (2011): A hazai online könyvpiac keresletoldali jellemzői. In: Valentiny Pál, Kiss Ferenc László, Nagy Csongor István(szerk): Verseny és Szabályozás 2010. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest. 274-301 o.

Nemeslaki András (2011): Az eurózóna válsága avagy Zorba tánca. Közszolgálat 3, 37-39.

Nemeslaki András - Dr. Füleki Dániel Gyula - Theiss-Balázs Zsolt (2011): Modelling Value Delivery and Organizational Capability Building in the Hungarian Web Agency Industry. 24th Bled eConference eFuture: Creating Solutions for the Individual, Organisations and Society. 2011. June 12-15., Bled, Slovenia. http://bledconference.org/index.php/eConference/2011

Nemeslaki András (2011): Organizing IT Capabilities in the Web Agency Industry. NOVA Management Seminar Series. 2011. January 28., University of NOVA, Lisbon, Portugal .

Nemeslaki András - Pocsarovszky Károly (2011): Web Crawler Research Methodology. 22nd European Regional ITS Conference. 2011. September 18-21, Budapest.

Balkányi Péter - Nemeslaki András (2011): A Budapesti Corvinus Egyetem tudományos versenyképességének erősítése. Kutatási jelentés. Budapesti Corvinus Egyetem TÁMOP- 4.2.3- 08/1/KMR-2009-0004, Budapest.

Nemeslaki András (2011): Advanced blended learning techniques for educating civil servants. Műhelytanulmány. BCE, Budapest.