Július - 2018
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Gyűjtőszámla

In English: here

 

 

Tájékoztató a NEPTUN-os gyűjtőszámla használatáról a BCE hallgatói részére

Kedves Hallgató!

A Budapesti Corvinus Egyetem a gyűjtőszámlás befizetési módot írja elő a hallgatói részére, legyen szó költségtérítési díj-, késedelmi díj-, szolgáltatási díj- vagy akár egy elégtelenre sikerült vizsga javítására szolgáló IV díj befizetéséről.

Az alábbiakban a gyűjtőszámla adatairól, és a gyűjtőszámlán keresztül történő befizetések végrehajtásáról kívánunk Önnek tájékoztatást nyújtani.

A rendszer nem megfelelő használatából számos kellemetlensége adódhat a tanulmányai során (nem tud tárgyakra-, vagy időben vizsgára jelentkezni, stb.), ezért kérjük, hogy az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassa végig, és az abban foglaltakat szíveskedjen betartani, ezzel megkönnyítve saját maga és a Tanulmányi Osztály számára is az adminisztrációt!

A gyűjtőszámla paraméterei a következők:

Számla neve:

Neptun gyűjtőszámla

Számlaszáma:

10032000-00282857-01120008

Számlát vezető pénzintézet:

Magyar Államkincstár

Közlemény rovat első sora:

NK-NEPTUNKÓD(szóköz) NÉV

 

 

A NEPTUN Gyűjtőszámla Forintban vezetett számla, melyre devizában átutalást kezdeményezni nem lehet!A GYŰJTŐSZÁMLA FELTÖLTÉSE

A szükséges fedezetet a hallgatónak minden esetben egy azonosítható számlaszámról, banki átutalással kell indítania a fenti számlaszámra. Minden más (postai csekkes, készpénz befizetés, VIBER utalás) utalási formát elutasítunk, és reklamációt nem tudunk elfogadni, melynek biztonsági okai vannak. Az utánajárásból fakadó mindennemű hátrány a hallgatót terheli! Az átutalt összeg azonosítása szempontjából elengedhetetlen, hogy a közlemény rovat pontosan legyen kitöltve.

A közlemény rovat első karaktere nem lehet szóköz. A rovat első sorának, első karakterétől kezdődően kell az ’NK-’ előtagot, utána folyamatosan a hallgatói NEPTUN kódot – nem összekeverve a 0 és az o karaktereket – berögzíteni, következik egy szóköz, majd a hallgató neve. A nem azonosítható tételek sajnos visszautalásra kerülnek.

Az átutalás napjától minimum egy munkanap mindenképpen szükséges a NEPTUN-ban való jóváírásig. A Magyar Államkincstárhoz 12:00-ig befolyó összegeket gyűjti a Bank, majd a következő munkanap reggelén fordítja át azt az Egyetemnek. A Magyar Államkincstárhoz 12:00 után megérkezett utalások csak az azt követő munkanap kerülnek összegyűjtésre.

Erre az átfutási időre különösen vizsgaidőszakban célszerű nagyon odafigyelni, ahol néhány nap lehet csak a különbség a vizsgaidőpontok között, így célszerű a várható kötelezettségek kiegyenlítéséhez szükséges fedezetet előre átutalni.

 

Fontos! A napközbeni banki átutalás (4 órás szabály) a gyűjtőszámlára nem vonatkozik.

 

TÉNYLEGES BEFIZETÉS

 

A gyűjtőszámlára való átutalás még nem jelent tényleges befizetést, azt a hallgatónak a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben kell elvégeznie. A hallgatók a NEPTUN-ban a „Pénzügyek/Befizetés” menü alatt találhatják meg a kiírt befizetési kötelezettségeiket. A szűrési feltételek (félév, státusz) fölött megjelenik az Önhöz tartozó gyűjtőszámla egyenlege is, így könnyedén ellenőrizni tudja, hogy rendelkezik-e a megfelelő fedezettel ahhoz, hogy fizetési kötelezettségeinek eleget tegyen. A szűrések részen kiválaszthatja, hogy a kiírt tételek (vagyis a fizetési kötelezettségek) közül melyek jelenjenek meg. Jelenleg a félévek, illetve a kiírt tételek státusza alapján tudja leszűrni a listát, a "Listázás" gombra kattintva. A kiegyenlítendő tétel mellett lévő jelölő négyzetet bejelölve, majd a „Befizet” gombra kattintva a megjelenő felületen a „Gyűjtőszámlás fizetés”-t kiválasztva, ismét a „Befizet” gombot megnyomva a kiírt tétele azonnal kiegyenlítésre kerül.

 

AUTOMATIKUS TELJESÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSE

 

Amennyiben a jövőben Gyűjtőszámlás befizetést tekintve egyszerűbben szeretne eljárni, lehetősége van az automatikus teljesítést választani. A „Pénzügyek/Beállítások” menüben az – „Automatikus teljesítés”-t – kiválasztva tudja ezt beállítani. Ez azért előnyös, mert a kiírt tételei a határidő napján, a gyűjtőszámlás egyenlegéből automatikusan kiegyenlítődnek, így nem keletkezik lejárt határidejű tétele, mely megakadályozná adott esetben a vizsgára való jelentkezésében vagy a tantárgyfelvételben.

 

SZÁMLÁS TÉTEL TELJESÍTÉSE

 

 • Teljesített státuszú tétel összegéről, utólag bármikor kérhet számlát a hallgató, a „Számlakérő” nyomtatvány leadásával. 
  A számlakérő nyomtatvány, „Számlakérő hallgatói befizetésekhez, befizetésekről 2016.04.” letölthető az alábbi oldalon: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=58503

 • Amennyiben aktív (be nem fizetett) státuszú a tétel, az alábbiak szerint kell eljárni:

  A munkáltató által kitöltött „Számlakérő” nyomtatványt, a Pénzügyi Irodának postai úton, vagy azt szkennelve, a szamla@uni-corvinus.hu címre kell megküldeni. Pénzügyi Irodán a munkáltató kérésének megfelelően a számlát elkészítik, melynek határideje minden esetben a kiírt tétel befizetési határidejével megegyező dátum lesz, tehát számla kérésével nem lehet határidőt hosszabbítani. Ebben az esetben, a számlán feltüntetett Kincstári számlára kell utalni a megfelelő összeget.
  Az aktív státuszú tételt, melyhez már számlát állítottak ki, a gyűjtőszámlán keresztül kiegyenlíteni nem lehet.

 

EGYETEM RÉSZÉRE VISSZAFIZETÉS, GYŰJTŐSZÁMLÁN KERESZTÜL

Az esetlegesen visszafizetendő tételeket, a hallgatónak a gyűjtőszámlán keresztül kell kiegyenlíteni, melyet előzőleg a fent leírtak alapján fel kell tölteni. A „Pénzügyek/Befizetés” menüben, a – „Visszafizetés” – gombra kattintva találja az Ön számára kiírt visszafizetendő tételeket. A kiegyenlítendő tétel mellett lévő jelölő négyzetet bejelölve, majd a „Befizet” gombra kattintva a megjelenő felületen a „Gyűjtőszámlás fizetés”-t kiválasztva, ismét a „Befizet” gombot megnyomva a kiírt tétele azonnal kiegyenlítésre kerül.


VISSZUTALÁS KEZDEMÉNYEZÉSE GYŰJTŐSZÁMLÁRÓL, SAJÁT SZÁMLASZÁMRA

 

 • Hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetében:
  A számlaegyenleg folyamatosan nyomon követhető a programban, és amennyiben a hallgató úgy dönt, a pénzét vissza is utaltathatja a NEPTUN-ban regisztrált, kizárólag Forint alapú számlaszámára, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő 2. hónapig.
  A „Pénzügyek, Tranzakciós lista” menüben, a szűrések beállításánál a „Gyűjtőszámlát” kiválasztva, a „Visszautalás” gombot megnyomva, a következő felületen - a kívánt összeget beírva, a számlaszámot kiválasztva és a „Visszautalás” gombra kattintva, kérvényezi, majd az Egyetem azt jóváhagyva elindítja a tranzakciót.
  A visszautalás kezdeményezése előtt érdemes ellenőrizni, hogy van-e rögzítve számlaszám a NEPTUN-ban, illetve az megfelelő-e. Amennyiben a számlaszám módosításra szorul, azt tanulmányi ügyintézője tudja megtenni.
 • Hallgatói jogviszonnyal már nem rendelkezők esetében:
  A Gyűjtőszámla kizárólag hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók esetében használható. A Gyűjtőszámlán maradt összeg a jogviszony megszűnését követő 2. hónaptól, kérelem leadásával igényelhető vissza. A „KÉRELEM végzett hallgatók pénzvisszautalására” nyomtatvány letölthető a NEPTUN belépő oldalán a Letölthető dokumentumok alatt.

 

A TÉTEL KIÍRÁSA

 

A befizetés folyamata minden esetben, a befizetési tétel NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben való kiírásával kezdődik. Az ismételt vizsga (IV) díjak esetén a tétel kiírása a hallgatóknak a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben a „Pénzügyek/Befizetés” menüben, A „Tétel kiírás”-ra kell kattintania. Az így megjelenő ablakban az IV jogcímet kell kiválasztani, majd azt a tantárgyat, amelyből a hallgató elégtelen érdemjegyet szerzett, és így meg kell ismételnie a vizsgát. A fizetendő díjat, azaz a kiírt tétel összegét a rendszer automatikusan megállapítja. Ezt követően a tételt a már korábban említett módon kell kiegyenlíteni. Az IV díjak és a testnevelési térítési díjak kivételével minden egyéb fizetési kötelezettséget (önköltség/költségtérítési díj, különeljárási díj, szolgáltatási díjak) csak a tanulmányi előadó jogosult a hallgató számára kiírni! A tévesen kiírt tétel törölhető. A hallgató azonban csak a saját önmaga által kiírt tételt tudja törölni. Amennyiben a hallgató, a tanulmányi előadó által kiírt tételt jogosulatlannak tartja, akkor feltétlenül fel kell keresnie a Tanulmányi Osztályt. A tantárgyakra/vizsgákra ugyanis a hallgatók csak abban az esetben tudnak jelentkezni, ha nincs fizetési tartozásuk az Egyetemmel szemben. – ezért a jogosulatlannak tartott aktív státuszú tételt a tanulmányi előadó felé haladéktalanul jelezni kell! A hallgató NEPTUN-ban a „Pénzügyek/Befizetés” menüben folyamatosan nyomon tudja követni kiírt tételeinek és a tételek státuszának alakulását, listázni tudja „aktív” tartozásait és „teljesített” státuszban lévő tételeit is.

A gyűjtőszámlával kapcsolatos kérdésekben Decsiné Fehér Andreához  és Bédi Lászlónéhoz lehet fordulni:
e-mail: andrea.feher(kukac)uni-corvinus(pont)huagnes.bedi(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Központi Tanulmányi Igazgatóság

 

 

Mi az a Gyűjtőszámla?

A Gyűjtőszámla egy olyan számla, melyre a hallgató pénzt utalhat és, erről gyorsan, könnyen tudja intézni a fizetési kötelezettségeit a Neptun rendszeren keresztül.

Mi a Gyűjtőszámla számlaszáma, és milyen információkat kell megadnom, hogy biztosan megjelenjen a pénzem a Neptunon?

Az Egyetem Gyűjtőszámláját a Magyar Államkincstár kezeli. Az átutalásnál az alábbi adatokat fogják kérni a bankban:

Jogosult neve: Neptun gyűjtőszámla
Jogosult számlaszáma: 10032000-00282857-01120008
Összeg: X Ft
Közlemény rovat: NK-NEPTUNKÓD(a Tied)szóközNév(a Tied)

Lehet készpénzzel is befizetni erre a számlára?

NEM! Szigorúan tilos. A szükséges fedezetet minden esetben egy azonosítható számlaszámról banki átutalással kell indítani. Minden más (postai csekkes, készpénz befizetés, Viber utalás) befizetési formát ELUTASÍTUNK, és reklamációt nem tudunk elfogadni! Az utánajárásból fakadó mindennemű hátrány a hallgatót terheli.

Átutalhatja más is nekem az összeget?

IGEN, de az átutalt összeg azonosítása szempontjából elengedhetetlen, hogy a közlemény rovat pontosan legyen kitöltve, ugyanis a Neptun kód alapján azonosítjuk a pénzek tulajdonosait. A név beírását pedig azért kérjük, mivel előfordulhatnak elírások a kód begépelésekor (pl.:0 helyett O). Így ha a KÓD hibás még mindig van lehetőség a név alapján a hallgató kézi azonosítására, hogy kihez rendeljük az összeget.

Miért van az, hogy átutalom a pénzt, de nem látom egyből az összeget a Neptunon?

Az átutalásnak minimum 1 munkanap az átfutási ideje. Minden nap csak egyszer kapunk adatokat a Banktól, amit reggelente beolvasunk a Neptunba, ezt követően jelenik meg az összeg a Neptunon.

Megpróbáltam elvégezni a befizetést a Neptunon, de a Gyűjtőszámla kiválasztásánál nem tudok tovább lépni. Miért?

Azért, mert még nincs pénz a Gyűjtőszámládon. Amíg nem érkezik be az összeg, a rendszer nem fog tovább engedni.

Mi történik akkor, ha elfelejtettem kitölteni a közlemény rovatot?

Sajnos, ha nem szerepel a Neptun kód és a név, vissza kell utalnunk a pénzt. Amennyiben ezt időben (még az utalás napján) jelzed Decsiné Fehér Andreának (andrea.feher@uni-corvinus.hu) és megadod az utalás paramétereit (milyen számla számról, mennyi pénzt és mikor utaltál), akkor még van rá esély, hogy manuálisan sikerül beazonosítani az utalásodat.

Ha megérkezik a pénzem és megjelenik a Neptunban, akkor már teljesítettem a fizetési kötelezettségemet?

NEM. Ez csak az első lépés volt. A Neptunban a Pénzügyek menü alatt kell elvégezni a tényleges befizetést, itt tudsz rendelkezni az összegről, hogy mire költöd. Ismételt vizsga esetén neked kell kiírni a tételt is, tandíj fizetés esetén a Tanulmányi előadód írja ki a tételt.

Mit tegyek, hogy vizsgaidőszakban biztosan határidőre be tudjam fizetni a IV díjat, és az átutalás átfutási ideje miatt nem maradjak le a vizsgajelentkezésről?

Érdemes a vizsgaidőszak kezdetén feltölteni a Gyűjtőszámlát egy-két IV díjnak megfelelő összeggel, mert ha az utolsó pillanatban derül ki, hogy ismételt vizsgát kell tenned, akkor a Neptunon azonnal be tudod fizetni a díjat.

Mi történik akkor, ha feltöltöttem az egyenlegemet, de mégsem volt rá szükségem? Elveszik a pénzem?

NEM. Természetesen a megmaradt pénzt, vissza tudod utalni magadnak, a Neptunban beállított bankszámla számodra.

Kihez fordulhatok, ha bármi problémám van a Gyűjtőszámlás befizetéssel kapcsolatban?

A Központi Tanulmányi Igazgatóságban, Decsiné Fehér Andrea és Bédi Lászlóné áll rendelkezésedre, ha bármi kérdésed, problémád merülne fel. e-mail: andrea.feher(kukac)uni-corvinus(pont)huagnes.bedi(kukac)uni-corvinus(pont)hu

 

 

Utolsó frissítés: 2017.07.27.