Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NGVM4M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Női vezetők-szerepmodellek
A tantárgy neve (angolul):Female managers and gender roles
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0/4 gyakorlat
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:Tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Nagy Beáta

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus abban segít, hogy a szaktudásuknak és tehetségüknek megfelelő pozícióhoz vezető utakat jobban megismerjék, indokolatlanul - vélt vagy valós társadalmi nyomásnak engedve - ne szorítsák háttérbe a szaktudásukat, munkájukat.
A kurzus központi témája a nemi szerepek változása és folytonossága, az életünket befolyásoló társadalmi folyamatok, valamint a nemek, a hatalom és a strukturális egyenlőtlenségek közötti kapcsolatok feltárása.

A fenntarthatóság szempontjai:
ENSZ Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 – Agenda 2030

5.cél: A nemek egyenlőségének megvalósítása, minden nő és lány társadalmi szerepének megerősítése
8.cél: Tartós, befogadó és fenntartható gazdasági növekedés, teljes és termelékeny foglalkoztatás és méltányosmunka elősegítése mindenki számára
10.cél: Az országokon belüli és az országok közötti egyenlőtlenségek csökkentése


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató a szerepmodellek megismerésével:
tudatosabban és eredményesebben tervezheti meg a saját egyéni karrierjét
megismeri és átlátja a legfontosabb fogalmakat a nemek egyenlőségének témakörében
feltárja, összegyűjti és elemzi a nemek egyenlőtlenségére vonatkozó statisztikai adatokat
áttekintéssel rendelkezik a női vezetők helyzetét gátló legfontosabb gazdasági és társadalmi akadályokról
ismeri és értelmezi az elérhető nemzetközi összehasonlító adatokat
össze tudja hasonlítani a férfiak és nők társadalmi beágyazottságának különbségeit
bemutatja a női vezetők helyzetének nemzetközi összehasonlítását
át tudja tekinteni a munka-magánélet összehangolására vonatkozó elméleteket
megismerkedik a sokféleség koncepciójával
elsajátítja a tokenizmus koncepcióját
áttekinti a vállalati esélyegyenlőségi politikák rendszerét
értelmezni tudja az országok közötti globális variációkat


Képesség:
alkalmazni tudja a megismert elméleti megközelítéseket a nemek közötti egyenlőtlenség megragadására
képes értelmezni a nemek eltérő munkaerőpiaci jelenlétére vonatkozó statisztikai adatokat
képes rendszerezni és kritikai módon értelmezni a rendelkezésre álló információkat
elsajátítja az elemzési készségeket, az elemzésére építve képes a szervezeti és társadalmi szintű következtetések levonására
bemutatja a beágyazottsággal kapcsolatos társadalmi következményeket
képes a globális mintázatok elemző megértésére
elmagyarázza a munka-magánélet egyensúlyával kapcsolatos nemek szerinti különbségeket
képes feltárni a diverzitás és a versenyképesség összefüggéseit
képes felismerni a token-helyzettel kapcsolatos társadalmi jelenségeket
elmagyarázza az egyes szervezeti politikák előnyeit és hátrányait
megfogalmazza a társadalmi, gazdasági és kulturális tényezők egymást erősítő hatásait a nemek egyenlőségével kapcsolatban


Attitűd:
elkötelezett a női egyenlőség megvalósítása iránt
azonosítani tudja az adatok mögött rejlő társadalmi gyakorlatokat
törekszik az akadályok tudatosítására és mérséklésére
felismeri az adatok mögött feltárható komplex összefüggéseket
fontosnak tartja nemek egyenlőtlensége mögött meghúzódó társadalmi gyakorlatok megértését
érzékeny a nemzetközi sokféleség elfogadása iránt
felismeri az egyensúly meglétének hiányát, és javaslatokat tud tenni a szervezeti és társadalmi szintű változtatásokra
felismeri a társadalmi diverzitás fontosságát
érzékeny a kisebbségi pozícióban lévő csoportot érő hátrányokra
fontosnak tartja az előremutató vállalati politikák alkalmazását
képviseli a toleráns világkép fontosságát


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: