Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NFVH9B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Az Andok kultúrája
A tantárgy neve (angolul):The culture of the Andes
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1 idősáv / hét
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Letenyei László

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Ismeretek szerzése a Andok országairól (Ecuador, Peru, Bolívia)

A fenntarthatóság szempontjai:
Az Agenda 2030 tervezet 17 beavatkozási területe közül jelen tantárgy a következőkhöz kapcsolódik:

1. A szegénység minden formájának felszámolása: globális kihívások közül az Észak-Dél tengely értelmezése; a nehéz gazdasági helyzetben lévő Dél-Amerikai régiók kihívásainak tanulmányozása
5. Nemek közti egyenlőség: a tantárgy egyik kiemelt kutatási kérdése
16. Cél a békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében: a latin-amerikai migráció hátterének megértése, a magyarországi migráns közösségek tanulmányozása, megértése


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A szeminárium során a hallgatók betekintés kapnak az andokbeli országok (Ecuador, Peru, Bolívia) történelme, társadalmi kihívásainak és politikai/gazdasági rendszerének néhány fejezetébe.
A kurzust a perui származású történész, Javier Zea támogatásával tartom.

A félév során tárgyalt fontosabb témák a következők:

Az andokbeli országok
- történelme, földrajza
- identitásai
- etnikai / nyelvi tájképe
- társadalmi kihívásai
- gazdaságszerkezete, növekedési kilátásai
- sajtó/média
- politikai struktúra, pártok, ideológiák
- magyarországi migráns közösségek


Képesség:
Bourdieu szerint az iskolák elkövetik azt a hibát, hogy mást kérnek számon, mint amit oktatnak. Az iskolák tananyagot oktatnak, viszont oldott, fesztelen magatartást kérnek számon a vizsgákon, írásban és szóban egyaránt.

A kritikus megállapítás halmozottan igaz az Andok kultúrája tárgyra, amely a félév során nagy hangsúlyt fektet a hallgatók verbális és írásos készségének fejlesztésére. A hallgatók (az Andokbeli országok témáin keresztül) megtanulják az interkulturális kommunikáció alapszabályait, és remélhetőleg oldottan, fesztelenül tudnak majd e témában nyilatkozni, írásban és szóban egyaránt.


Attitűd:
A tantárgy elsősorban
Globális kihívások iránt fogékony,
Latin-Amerika iránt érdeklődő,
idegen nyelveken olvasni akaró
audiovizuális kommunikációra hajlamos
hallgatóknak javasolt, ezeket a készségeket erősíti.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:Szociológia


Tudás:

Ismeri az andokbeli országokra jellemző társadalomszerkezetet, tisztában van a társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi rétegződés és identitások helyben érvényes jelentésével.


Képesség:
Nemzetközi kontextusban értelmezni tudja az magyarországitól eltérő társadalmi kihívásokat.


Attitűd: