Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NEKJ6B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Szociológiai kutatás módszertana I.
A tantárgy neve (angolul):Methodology of Sociological Research I.
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév, minden tanévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Számítógépes módszertan I.
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Moksony Ferenc

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A szociológia célja - legáltalánosabban fogalmazva - a társadalmi jelenségek magyarázata. Miért emelkedik falun az öngyilkosság gyakorisága? Miért gyakoribb a neurózis a nők, mint a férfiak körében? Miért tanulnak tovább ritkábban a szegény sorsú gyerekek, mint a jómódú szülők gyermekei? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresnek választ a társadalomkutatók. Ennek során különféle elképzeléseket - vagy ahogy gyakran mondják: elméleteket - dolgoznak ki az egyének cselekedeteinek indítékairól, mozgatórugóiról, a magatartást befolyásoló társadalmi tényezőkről. Ezek az elképzelések lehetnek hihetőek, lehetnek rendkívül valószínűek - a döntő kérdés azonban az: helytállóak-e, összhangban vannak-e a tényekkel. Ez a tárgy azt igyekszik megmutatni, miként válaszolhatunk erre a kérdésre, azaz: miként állapíthatjuk meg elméleteink tapasztalati érvényességét. A félév során a hallgatók átfogó képet kapnak a tudományos kutatás általános logikájáról, a tudományos magyarázatok tapasztalati ellenőrzésének menetéről. Ezzel párhuzamosan megismerkednek az empirikus szociológiai kutatások során leggyakrabban alkalmazott statisztikai módszerrel, a lineáris regresszióelemzéssel, és gyakorlatot szereznek e módszer számítógépes alkalmazásában.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy módszertani jellegéből adódóan a példaanyagban jelennek meg e szempontok, különös tekintettel a szegénységre, az anyagi, nemi és tanulási egyenlőtlenségekre, ezek felszámolására tett erőfeszítésekre.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A félév középpontjában a kutatás logikája áll majd. Áttekintjük a tudományos magyarázatok tapasztalati ellenőrzésének menetét, sorra vesszük e folyamat egyes állomásait. Ezzel párhuzamosan megismerkedünk a szociológiai kutatásban leggyakrabban alkalmazott adatelemzési módszerrel, a lineáris regresszióval. A cél e két terület – a “miért” és a “hogyan”, az általánosabb kutatáslogikai problémák és a technikai jellegű részletkérdések – szerves összekapcsolása, a statisztikai módszerek problémamegoldó szerepének hangsúlyozása. Így kerülhető el, hogy az elemzési eszközök széles kínálatától megrészegülve a gombhoz varrjuk a kabátot, vagy ahogy Lewis Coser amerikai szociológus fogalmaz: hogy "a módszertani farok csóválja a szubsztantív kutyát".


Képesség:
A tárgy előadásból és hozzá szorosan kötődő gyakorlatból áll. Ez utóbbi célja az előadások, illetve a tankönyv anyagának a kutatási gyakorlatba történő átültetése, különös tekintettel a lineáris regresszióelemzés számítógépes alkalmazására. Ezzel egyidejűleg a hallgatók tovább bővítik az SPSS statisztikai programcsomag használatával kapcsolatosan az előző félévben a Számítógépes módszertan tárgy keretében megszerzett készségeiket.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: