Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NEKI3B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Projektfeladat-szakszövegek
A tantárgy neve (angolul):Project Work - Academic Writing
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+2+0+0
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Hegedűs Rita

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy célja hozzásegíteni a hallgatókat ahhoz, hogy precíz módon hivatkozva, a saját és idegen szerzők gondolatait egymástól elválasztva tudjanak megírni egy szakmai szöveget. Fejleszti az íráskészséget, a tiszta, a szakszöveg stílusának és a magyar nyelv helyesírásának alapvetően megfelelő szövegek alkotásának képességét. A szeminárium a helyesírási, stiláris és szerkezeti elemek áttekintésével és gyakorlásával a hallgatókat felkészíti a szakdolgozat megírására.

A fenntarthatóság szempontjai:
A szövegalkotás folyamán lehetőség nyílik arra, hogy olyan szociológiai szövegeket olvassanak és foglaljanak össze a hallgatók, amelyek érintik a szegénység, az egyenlőtlenség elleni küzdelem, a foglalkoztatás kérdéseit.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók ismerik a szakdolgozati kívánalmakat, a plágium fajtáit és elkerülésük módjait, a fontosabb hivatkozási rendszereket és az irodalomjegyzék-készítés szabályait. Tisztában vannak a szakmai szöveg szokásos szerkezetével, az érvelő fogalmazásmóddal, a szakszövegekben előforduló helyesírási és fogalmazásbeli nehézségekkel. Megtalálják a szövegalkotás és a nyelvi megformálás segédanyagait.


Képesség:
• A hallgatók képesek világosan és szakszerűen összefoglalni egy szakmai szöveget.
• A szakirodalmi ismertetést kontextusba tudják helyezni, összefűzik a gondolatokat, kritikusan, értelmezően képesek elmondani, mit olvastak.
• A szövegalkotás közben elkerülik a plágium minden formáját.
• Képesek korrekten hivatkozni, jó és hiánytalan irodalomjegyzéket készíteni.
• Képesek a szakdolgozati kívánalmaknak megfelelő szöveget alkotni.
• Szövegükben képesek a magyar irodalmi és szaknyelvet helyesen használni, és végig tudnak menni a szöveg véglegesítéséhez szükséges ellenőrző lépéseken.
• Képesek önálló problémamegoldásra a szövegalkotás során.
• A megoldások megtárgyalásakor képesek a társas alkalmazkodásra.


Attitűd:
A hallgatók fontosnak tartják az érthető, világos, logikusan felépített és nagyobb nyelvi hibáktól mentes szöveg létrehozásának képességét.
Készek önállóan szöveget alkotni és a kritikákat megfontolva javítani.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: