Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NDVM4B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Terepmunka
A tantárgy neve (angolul):Fieldwork
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
14
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar/English
Előtanulmányi kötelezettségek:nyári terepmunka
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Letenyei László

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A BCE szociológia szakos hallgatóknak lehetősége van a nyár folyamán terepmunkán részt venni.
A BCE és a kolozsvári BBTE szervezésében 2014-től kezdve folynak kutatások a Sziget-fesztiválon,
illetve rendszeresek a falukutató táborok Magyarországon és Erdélyben.

A nyári terepgyakorlatokon résztvevő hallgatók választható tantárgyként vehetik fel a Terepmunka c. tárgyat.

A tantárgy célja a nyári terepmunka tapasztalatok feldolgozása: elemzés, tanulmányírás, terepmunka naplók, felvételek jegyzetek felhasználásával.

A tantárgy félév végi jegyben két dolgot értékelünk,
- a nyári terepmunka részvételt és
- az eredmények önálló feldolgozását az őszi félév során.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az Agenda 2030 tervezet 17 beavatkozási területe közül jelen tantárgy a következőkhöz kapcsolódik:

1. A szegénység minden formájának felszámolása: falukutatások során, vidéki élet megismerése alapot jelenthet a vidéki szegénység felszámolásához.
2. Az éhínség felszámolása, az élelmezésbiztonság javítása, a fenntartható mezőgazdaság támogatása: falukutatások során a fenntartható mg. társadalmi környezetét vizsgáljuk, illetve erre készítjük fel a hallgatókat, a jövő értelmiségét.
5. Nemek közti egyenlőség: ind falu-, mind városkutatások, Fesztiválkutatások egyik kiemelt kutatási kérdése
16. Cél a békés és befogadó társadalmak előmozdítása a fenntartható fejlődés érdekében: elsősorban a város- és Fesztiválkutatásaink esetében, illetve a több-etnikumú falukutatások esetében a multietnikus mikrotársadalmak működése áll fókuszban.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Konkrét ismereteket szerez az adott terep (pl.: Sziget Fesztivál, vagy Középső-Ferencváros, vagy egy erdélyi vagy magyarországi falu, pl. Szépkenyerűszentmárton) helyi társadalmáról.

Módszertani ismeretek:
- Résztvevő megfigyelés
- Mentális térképezés (Mental mapping)
- Nyelvi tájkép (Linguistic landscape)
- Fókuszcsoport
- Kérdőív lekérdezés, szerkesztés
- Kérdőíves adatbázis tisztítás és elemzés
- Tanulmány írás


Képesség:
- Képes a terepmunka módszereket gyakorlatban alkalmazni

- Képes a gyakorlatban, terepen megismert társadalmi jelenségek elméleti hátterének áttekintésére


Attitűd:
Kritikus az adott jelenséget leíró különböző elméleti megközelítésekkel kapcsolatban.

Probléma-orientált módon választ az alkalmazandó módszertani bázisból


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:szociológia; kommunikáció


Tudás:
audiovizuális gyakorlat
filmszerkesztés
Fotókiállítás szerkesztés/szervezés


Képesség:
A hallgató legyen képes az audiovizuális kommunikációra.
A készségeket nem oktatjuk, csak a lehetőséget biztosítjuk a hallgatói aktivitás megvalósításához.

Készségek:
Filmszerkesztéshez szerkesztő, vágó, rendező készségek
Fotó kiállítás szervezéséhez szerkesztői, szervezői készségek


Attitűd:
Audiovizuális beállítódás, kommunikációs érdeklődés, szociális érzékenység