Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NDVC2B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Osztrák-magyar külpolitika
A tantárgy neve (angolul):Foreign Policy of the Austro-Hungarian Monarchy
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
28 előadás
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:középiskolai újkori történelmi ismeretek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Tefner Zoltán

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Átfogó diplomáciatörténeti ismeretek megszerzése és bővítése az 1867 és 1918 közötti időszakban, tájékozódási készség a korszak főbb történeti kérdéseiben, tájékozódási készség a korszak kutatásának néhány alapvető, aktuális problémájában, a történettudományban alkalmazható kommunikáció formáinak, módszereinek, eljárásainak ismerete és alkalmazni tudása. A tantárgy bevezetés, illetve előkészítő jellegű. Elsősorban a történelmi alapműveltség fejlesztését célozza, de azok számára is fontos, akik pályájuk során hivatásszerűen illetve kiegészítő tudományos célként kívánnak külpolitikával foglalkozni.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az adott téma esetében irreleváns szempont.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A középiskolában nyert tudásanyag kibővítése a 19. századi egyetemes történelem tárgykörében. A diplomácia, a nemzetközi politika és a nemzetközi kapcsolatok alapfogalmainak elmélyítése, új fogalmak bevezetése. Az Osztrák–Magyar Monarchia külpolitikájának tendenciái, változásai 1867 és 1918 között megközelítőleg heti bontásban az alábbi témakörök szerint:
1. Bevezetés
2. Az 1866-os háborút megelőző és követő diplomácia
3. A háromcsászár-szövetség
4. Keleti válság I. Andrássy és a válság első szakasza
5. Keleti válság II. Az orosz–török háború és a Monarchia
6. Ukránok, lengyelek és az osztrák–magyar külpolitika a keleti válság alatt és az 1880-as években
7. Berlini kongresszus,: kettős szövetség
8. Ausztria–Magyarország és az európai hatalmi átrendeződés 1890-1903
9. Magyarország és a Monarchia külpolitikája 1905 után
10. Bosznia-Hercegovina annexiója, Balkán-háborúk
11. Az I.világháború kirobbanása és az osztrák–magyar külpolitika
12. Rendezési tervek a háború alatt (a Monarchia belpolitikai szerkezetének átszervezése, Lengyelország, felbomlás, békeszerződések)
13. A háború 1917 utáni szakaszának diplomáciája, békeszerződések.
14. Értékelés, zárás.


Képesség:
Kompetenciák:
Átfogó diplomáciatörténeti ismeretek megszerzése és bővítése az 1867 és 1918 közötti időszakban, tájékozódási készség a korszak főbb történeti kérdéseiben, tájékozódási készség a korszak kutatásának néhány alapvető, aktuális problémájában, a történettudományban alkalmazható kommunikáció formáinak, módszereinek, eljárásainak ismerete és alkalmazni tudása. A tantárgy bevezetés, ill. előkészítő jellegű. Elsősorban a történelmi alapműveltség fejlesztését célozza, de azok számára is fontos, akik pályájuk során hivatásszerűen ill. kiegészítő tudományos célként kívánnak külpolitikával foglalkozni. A foglalkozások a mindezekhez szükséges idegen nyelvi kompetenciákat erősítik.
A hallgató a diplomáciai jelenségek magyarázataival kapcsolatban képes legyen releváns kérdéseket megfogalmazni, a jelenségek történeti hátterét és összefüggéseit a kurzus során vizsgált témakörökben képes legyen felismerni. Ismerje meg a fő magyarázó elméleteket, s legyen képes ezek között a megközelítések között különbséget tenni, egyszerűbb jelenségek esetében önállóan tudja ezeket alkalmazni.


Attitűd:
Az adott forma esetében irreleváns szempont.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: