Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NCKN2B
A tantárgy megnevezése (magyarul):A kvantitatív módszertan alapjai
A tantárgy neve (angolul):Basics of Quantitative Methodology
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Bartus Tamás

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A félév során a hallgató a módszertan és a statisztika megértéséhez elengedhetetlen eszközkészlet elemeit sajátíthatja el. A deriválás és a mátrixalgebra alapvető ismereteivel képes megérteni a bonyolultabb közgazdasági modelleket is, a függvényanalízis terén szerzett ismereteivel pedig ezen elemzését is el tudja végezni. A hallgatók a gyakorlatban is megtanulják használni az adatbázisokat. Az óra keretében alapvető adatelemzési eljárások is bevezetésre kerülnek elsősorban az Excel programcsomagra támaszkodva.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tananyag és példák digitálisan állnak rendelkezésre.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A szociológus munkájához szükséges alapfokú matematika megértése.


Képesség:
Képes a feltárt szakmai forrásokat, adatokat rendszerezni, kritikailag elemezni, ehhez korszerű infokommunikációs technológiai eszközöket felhasználni.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: