Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7SO30NCKM7M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Hatáselemzés módszerei
A tantárgy neve (angolul):Methods of evaluation research
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:évente, őszi félévben
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Moksony Ferenc

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A világon szinte mindenütt súlyos gond a bűnözés terjedése. E veszélyes folyamatot a kormányok különféle intézkedésekkel, egyebek között a büntetések szigorításával igyekeznek megfékezni. Hasonlóan súlyos gond sok országban a születések számának csökkenése. A problémára egyes helyeken a családoknak nyújtott anyagi támogatás növelésével, másutt a terhesség-megszakítás lehetőségének korlátozásával válaszolnak. Bár a bűnözés és a gyermekvállalás merőben különböző dolgok, az iménti példák egy szempontból mégis hasonlítanak egymásra. Mindkét esetben egy kedvezőtlen tendenciával állunk szemben, amit az állam megpróbál megváltoztatni. Ennek érdekében valamilyen beavatkozást hajt végre: súlyosbítja a büntetéseket, emeli a családi pótlékot, szigorítja az abortuszt. A kérdés az, eredményes volt-e a beavatkozás: a kormányzati közbelépés nyomán valóban más irányt vettek-e a folyamatok. Ebben a félévben azokról a statisztikai módszerekről lesz szó, amelyek segítségével választ adhatunk erre a kérdésre, azaz megállapíthatjuk egy társadalompolitikai beavatkozás hatását. Ezek a módszerek együtt alkotják az alkalmazott társadalomkutatásnak azt a területét, amelyet hatáselemzésnek nevezünk.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy módszertani jellegéből adódóan a példaanyagban jelennek meg ezek a szempontok. A példák a közpolitikákra, az állami szervek által hozott intézkedésekre koncentrálnak, amik természetesen magukban hordozzák a fenntarthatóság szempontját is.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók megismerik a különféle társadalompolitikai beavatkozások hatásának megállapítására szolgáló empirikus elemzési módszereket.


Képesség:
A hallgatók képes önállóan alkalmazni a különféle társadalompolitikai beavatkozások hatásának megállapítására szolgáló empirikus elemzési módszereket.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: