Január - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7GT02NDV04B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Gazdaságtörténet
A tantárgy neve (angolul):Economic History
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi és tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Szociológia és Társadalompolitika Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Pogány Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Az előadások bemutatják a magyar gazdaság történetének fő korszakait a 18. századtól a 20. század végéig, a középpontba azokat a lényeges folyamatokat helyezve, amelyek napjainkat is meghatározóan befolyásolják; a modern gazdaság kialakulását, a fontosabb népesedési folyamatokat, a mezőgazdaság átalakulását, az iparosodást, a bankrendszer és a korszerű infrastruktúra kiépítését Magyarországon. Az előadások elemzik az I. és II. világháború következményeit, a két világháború közötti korszak legfontosabb gazdasági sajátosságait, a nagy
gazdasági válság történetét, valamint a második világháború utáni Magyarország szovjetizálását, a
tervutasításos gazdasági rendszer kiépítését, működését, a Kádár-korszak gazdasági folyamatait és
válságát. Az előadások Magyarország gazdaságát a legújabb szakirodalom alapján, nemzetközi
összehasonlításban vizsgálják.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus során nagy hangsúlyt kap az iparosodás, az infrastruktúra kiépítésének, és az egészséges életkörülmények megteremtésének jelentősége a tartós, átfogó és fenntartható fejlődésben, az országok közötti fejlettségi különbségek csökkentésében.
Az oktatás során nagy figyelmet fordítunk a nemek közötti egyenlőség, a befogadó, igazságos és minőségi oktatás garantálására.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri Magyarország 18-20. századi gazdaságtörténetének alapvető összefüggéseit és alapfogalmait


Képesség:
Megfogalmazza a gazdaságtörténeti jelenségek fő tényezőit, elemzi a makrogazdasági jelenségek történeti hátterét
Képes arra, hogy hosszú távú folyamatokban gondolkodjon.


Attitűd:
Felelősen gondolkodik arról, hogy a múlt gazdasági folyamatai és döntései hogyan befolyásolják a jelen alternatíváit

Tudás:
Megismeri a legfontosabb gazdasági folyamatok történeti hátterét.


Képesség:
Képes arra, hogy hosszú távú folyamatokban gondolkodjon.


Attitűd:
Fogékony az új információk befogadására és az új szakmai ismeretekre.

Tudás:
Átlátja a nemzetközi és a hazai gazdasági folyamatok szoros kapcsolatát


Képesség:
Képes a gazdaságtörténeti jelenségek, események nemzetközi összefüggéseinek bemutatására, értelmezésére.


Attitűd:
Önállóan képes összefüggéseket megállapítani, új ismeretekre vonatkozó kérdéseket feltenni, és azokra válaszokat keresni.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: