Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Az egészség- és szépségipar közgazdaságtana

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4KO03NBV08M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Az egészség- és szépségipar közgazdaságtana
A tantárgy neve (angolul): Economics of the Health and Beauty Industry
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Péntek Márta

A tantárgy szakmai tartalma: - A szépségipari beavatkozások és azok egészségi következményeinek társadalmi terhe (pl. tetoválás/piercing és a hepatitis, kozmetikumok és allergia)
- Az egészségügyi technológiafejlesztések, amivel a szépség iránti igényt szolgálják ki (pl. hallókészülék miniatürizálása, laparoszkópos műtét versus feltárás, segédeszközök).
- A szépség-igény hatása az orvosi döntéshozatalra (pl. olyan sebészeti feltárási technikák előtérbe kerülése, amelyek megkímélik a tetoválást, gyógyszerek külleme és a beteg együttműködési hajlandósága).
- Bizonyítékokon alapuló orvoslás – bizonyítékokon alapuló szépülés?
- Gyógyszer-regisztráció – csodatea engedélyezés?
- A szépség és társadalmi részvétel, munkaerőpiaci elvárások és megfelelés.
- Beavatkozások hatékonyságának értékelése és a szépség iránti igény: az életminőség (quality of life – QoL) mekkora részét teszi ki a szépség/esztétika iránti igény (költség/QALY avagy költség/egészség+szépség).
- Preferenciák az egészség és szépség területén, korra, nemre, társadalmi csoportokra jellemző választások, elvárások
- Az idősödő társadalom igénye a fiatalos megjelenésre (anti-aging igények, például a hajátültetés, botox beavatkozások), egészséges életmódra.

Évközi tanulmányi követelmények: Tárgyhoz kapcsolódó közlemények, témakörök feldolgozása és kiscsoportos prezentáció készítése.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga.

Az értékelés módszere: Írásbeli vizsga és az órai munka értékelése.

Tananyag leírása: A fejlett országok jóléti államaiban az egészség- és szépségipar a gazdaság igen gyorsan növekedő, egyre jelentősebb szegmense. Az országok egy része esetén ezen területek egyike-másik a vagy több is egyszerre gazdasági húzóágazatként is nevesített. A gyógyszeripar köztudottan jelentős szegmens, de előtérbe került például a gyógyfürdő, wellness, szépségsebészet.
A gyógyulás és terápia soha nem látott lehetőségei állnak rendelkezésre. Ugyanakkor egyre kevésbé húzható éles határvonal az egészség és a szépség közé. A gyógyítás hatékonyságát a beteg szemszögéből vizsgáljuk – életminőség mérés -, ezért az egészségügyi beavatkozások értékelése esetén a páciens szépség iránti igényét is figyelembe kell venni (pl. esztétikus segédeszközök, bőrbarát sebészeti varrófonalak). Másrészt, a szépségigény miatti beavatkozások sok esetben orvosi-egészségügyi következményekkel (mellékhatások, szövődmények) járnak, nem kis terhet okozva az egészségügynek és társadalombiztosításnak.
A modern gyógyszer- és orvosi műszeripar vívmányai mellett az emberek egyre inkább igénylik az alternatív gyógymódok egész sorát (akupunktúra, tai csi, kínai orvoslás, bariatric sebészet), a természetes szereket (gyógynövények medicina, nyomelemek, vitaminok) illetve pl. a homeopátiás készítményeket. Az országok egy része esetén pl. hazánkban is jelentős szerepet játszik a gyógyfürdő terápia, különböző fürdők eltérő összetételű vize más és más betegségre nyújt gyógyírt.
A mai kor embere már nem csak betegségeiből meggyógyulni szeretne, hanem fő célkitűzés a betegségek elkerülése, az egészséges életmód, egészséges táplálkozás kérdései, születendő gyermek egészsége, a gyerekek táplálkozása.
Mindenki el szeretné kerülni az előnytelen megjelenést, a stigmatizációt, pl. a kövérséget, az élet minden területén folyamatos jó teljesítményt szeretne nyújtani.
Egyre nagyobb számban végeznek kifejezetten szépség miatti beavatkozásokat (a különböző bőrápoló krémektől a sebészeti beavatkozásokig), amelyek esetén mérlegelni kell a várható eredményeket és a rizikót, rangsorolási kérdések merülnek fel pl. költség / preferencia (fodrászra jut, gyógyszerre nem telik a családi kasszából), a barna bőr iránti vágy és a bőrrák kockázata.
Az egyre szigorúbb szabályozás és üzleti élet megköveteli a tudományos bizonyítékok elemzését és közlését, a várakozások, remények, várható egészség- és szépségnyereség elemzését az esetleges rizikó és következményei felmérését. Ismerni kell az egyes szolgáltatások költségét és költség-hatékonyságát, költség-hasznosságát finanszírozási lehetőségeit.
A kurzus résztvevők megszerzett tudásukat igen jól hasznosíthatják az egészség- és szépségipar, a biztosítás területén, valamint különböző egészségügyi intézmények munkatársaiként, illetve az egészségügyi beszállítók: gyógyszer- és műszergyártók munkatársaiként.

Órarendi beosztás: Neptun szerint.

Kompetencia leírása: A hallgatók megismerik az egészség- és szépségipari technológiák értékelésének módszereit, a piaci mechanizmusokat, a két iparág kapcsolódásait és gazdasági jelentőségét.

Félévközi ellenőrzések: Órai aktív részvétel, a már leadott témákról szóban visszakérdezés.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A félév elején egyeztetett szakmai cikk feldolgozásában és prezentálásában részvétel.

Szak neve: A tárgy különböző szakokon is meghirdetésre kerül.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Gulácsi L. (szerk.): Egészség-gazdaságtan, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2011

Ajánlott irodalom:

  • Az órák részletes anyagát és további szakmai irodalmat honlapunkon (http://hecon.uni-corvinus.hu) valamint az órákon az oktatók bocsátanak rendelkezésre.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Gulácsi L. (szerk.): Egészség-gazdaságtan, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2011.
Megtalálható a Központi Könyvtárban / Find in the Central Library

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-08 13:09:05

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.