December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4KO03NBV08M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Az egészség- és szépségipar közgazdaságtana
A tantárgy neve (angolul):Economics of the Health and Beauty Industry
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Péntek Márta

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A fejlett országok jóléti államaiban az egészség- és szépségipar a gazdaság igen gyorsan növekedő, egyre jelentősebb szegmense. Az országok egy része esetén ezen területek egyike-másik a vagy több is egyszerre gazdasági húzóágazatként is nevesített. A gyógyszeripar köztudottan jelentős szegmens, de előtérbe került például a gyógyfürdő, wellness, szépségsebészet. A gyógyulás és terápia soha nem látott lehetőségei állnak rendelkezésre. Ugyanakkor egyre kevésbé húzható éles határvonal az egészség és a szépség közé. A gyógyítás hatékonyságát a beteg szemszögéből vizsgáljuk – életminőség mérés -, ezért az egészségügyi beavatkozások értékelése esetén a páciens szépség iránti igényét is figyelembe kell venni (pl. esztétikus segédeszközök, bőrbarát sebészeti varrófonalak). Másrészt, a szépségigény miatti beavatkozások sok esetben orvosi-egészségügyi következményekkel (mellékhatások, szövődmények) járnak, nem kis terhet okozva az egészségügynek és társadalombiztosításnak. A modern gyógyszer- és orvosi műszeripar vívmányai mellett az emberek egyre inkább igénylik az alternatív gyógymódok egész sorát (akupunktúra, tai csi, kínai orvoslás, bariatric sebészet), a természetes szereket (gyógynövények medicina, nyomelemek, vitaminok) illetve pl. a homeopátiás készítményeket. Az országok egy része esetén pl. hazánkban is jelentős szerepet játszik a gyógyfürdő terápia, különböző fürdők eltérő összetételű vize más és más betegségre nyújt gyógyírt. A mai kor embere már nem csak betegségeiből meggyógyulni szeretne, hanem fő célkitűzés a betegségek elkerülése, az egészséges életmód, egészséges táplálkozás kérdései, születendő gyermek egészsége, a gyerekek táplálkozása. Mindenki el szeretné kerülni az előnytelen megjelenést, a stigmatizációt, pl. a kövérséget, az élet minden területén folyamatos jó teljesítményt szeretne nyújtani. Egyre nagyobb számban végeznek kifejezetten szépség miatti beavatkozásokat (a különböző bőrápoló krémektől a sebészeti beavatkozásokig), amelyek esetén mérlegelni kell a várható eredményeket és a rizikót, rangsorolási kérdések merülnek fel pl. költség / preferencia (fodrászra jut, gyógyszerre nem telik a családi kasszából), a barna bőr iránti vágy és a bőrrák kockázata.
Az egyre szigorúbb szabályozás és üzleti élet megköveteli a tudományos bizonyítékok elemzését és közlését, a várakozások, remények, várható egészség- és szépségnyereség elemzését az esetleges rizikó és következményei felmérését. Ismerni kell az egyes szolgáltatások költségét és költség-hatékonyságát, költség-hasznosságát finanszírozási lehetőségeit. A tantárgy célja ezen a területeken magas színvonalú ismeretek elsajátítása és olyan kompetenciák kialakítása, ami elősegíti a Hallgatók elhelyezkedését az egészség- és szépségiparhoz kapcsolódó munkakörökben.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy alapvető ismereteket ad egy olyan dinamikusan fejlődő, jelentős gazdasági területen, ami egyre inkább igényli a megfelelően, specifikus ismeretekkel, multidiszciplináris szemlélettel rendelkező szakemberek képzését.
A tárgy oktatásához rendelkezésre állnak a szükséges humán erőforrások.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók megismerik az egészség- és szépségipari technológiák értékelésének módszereit, a piaci mechanizmusokat, a két iparág kapcsolódásait és gazdasági jelentőségét.
A hallgatók megismerik az egészség- és szépségipar területein a tudományos bizonyítékok elemzésének és közlésének módszereit, az egyéni és társadalmi preferenciák, a várható egészség- és szépségnyereség mérésének és elemzésének lehetőségeit. Alapvető ismereteket szereznek az egyes egészség- és szépségipari szolgáltatások költségének és költség-hatékonyságának, költség-hasznosságának és finanszírozásának elemzéséről, azok módszertanáról.


Képesség:
Az egészség- és szépségipar területein szisztematikusan áttekinti és elemzi a rendelkezésre álló szakirodalmat. Alapvető összehasonlító elemzéseket végez a különböző egészségipari és szépségipari technológiák hatékonyságával és költség-hatékonyságával kapcsolatosan.


Attitűd:
Az egészség- és szépségipari beavatkozásokkal kapcsolatos információkat a tudományos bizonyítékok eszköztárának ismeretében tudatosan értékeli és közvetíti.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: