December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4KO03NAK06B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Egészségtudományok alapjai
A tantárgy neve (angolul):Introduction to Health Economics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+1
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Gulácsi László

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók önálló kérdésfelvetésre és önálló megoldásra lesznek alkalmasak a megszerzett tudás alapján.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy hozzájárul a magas szinvonalú költség hatékony egészségügy és szociális ellátás kialakításához.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás


Képesség:
Döntési képesség
Fejlesztés képessége

csoportmunkára való képessség


Attitűd:
Határozottság


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: