November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NDK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Vállalatelméletek
A tantárgy neve (angolul):The Theory of the Firm and Business
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+1 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Mikroökonómia, Vállalatgazdaságtan
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Czakó Erzsébet

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy hallgatói a félév végére képesek lesznek a fő vállalatelméleti irányzatok közötti kapcsolatok felismerésére, a vállalatelméletekhez kapcsolódó gyakorlati problémák felismerésére és azok legismertebb kezelési módjainak alkalmazására.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: