November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NCK09M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Beszerzési stratégia
A tantárgy neve (angolul):Purchasing Strategy
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi/tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Beszerzés
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Vörösmarty Gyöngyike

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók -építve a beszerzési alapismeretek tárgyban tanultakra- elmélyítsék a beszerzési folyamatokra, a beszerzési folyamatok során alkalmazható beszerzési eszköztárra vonatkozó ismereteiket. A tárgy hangsúlyt fektet arra, hogy az ismeretek átadásán túl olyan készségeket is fejlesszen, amelyek a beszerzési kérdésekkel foglalkozók számára elengedhetetlenek, ugyanakkor a nem beszerzésben dolgozók számára is hasznosak lehetnek.
Főbb témakörök: beszerzési folyamat, és eszközei, elektronikus beszerzés, beszállítóértékelés, árelemzés, tárgyalástechnika és kommunikáció, beszerzés humán aspektusai, etikai kérdések.

A fenntarthatóság szempontjai:
A fenntarthatóság az ellátási lánc menedzsment egyik fontos kérdése. A beszerzési igények és a beszerzési folyamatok kezelése során fontos tényező kell, hogy legyen, melyet az üzleti szempontrendszerrel összhangban figyelembe kell venni.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
• Ismeri a taktikai és operatív beszerzési folyamatokat és azok kialakítását befolyásoló tényezőket
• Tisztában van a specifikáció beszerzési folyamatban játszott szerepével
• Ismeri a RFQ, RFP, RFI, RFX kifejezések jelentését.
• Áttekintéssel rendelkezik a beszerzés információs rendszeréről és az elektronikus eszközökről
• Tisztában van beszállítóértékelés, beszállítóminősítés, beszállítói audit fogalmak jelentésével és az ezekhez kapcsolódó módszerekkel.
• Ismeri a szállító kezelési stratégiákat, a beszállítófejlesztés jelentőségét és módszereit.
• Ismeri a tárgyalástechnika egyszerűbb eszközeit


Képesség:
• Képes a taktikai és operatív beszerzési folyamat lépéseinek azonosítására, folyamat definiálására
• Képes a folyamatokat kritikusan szemlélni, elemezni és a fejlesztési javaslatokat megfogalmazni.
• Bekapcsolódik a specifikáció megfogalmazásába
• Bekapcsolódik az ajánlatkérési folyamat előkészítésébe
• Ajánlatok elemzéséhez összesítéseket állít össze
• Végrehajt árelemzést, egyszerűbb költségelemzést, előkészít tárgyalásokat
• Bekapcsolódik a beszállítóértékelés, minősítés, ajánlatértékelés tevékenységébe.


Attitűd:
• Belátja beszerzési funkció jelentőségét a vállalat szintjén és az ellátási láncban
• Nyitott a beszerzési tevékenységek rendszerszintű értelmezésére
• Igénye van az önálló és minőségi munkára, kutatás és gyakorlati feladatok megoldása szintjén is
• Belátja, hogy a komplexebb beszerzési feladatok elvégzéséhez a vállalati célok teljesüléséhez kooperálnia kell


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: