November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2VL60NBK17M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Innováció menedzsment
A tantárgy neve (angolul):Innovation Management
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
1,5
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:minden félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincs
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Kiss János

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tárgy fő célja, hogy megismertesse a hallgatókat az innováció menedzsment legfontosabb mai elméleteivel és gyakorlati megközelítéseivel. Az innováció fő hordozói a vállalatok, de az innovációs tevékenységre hatással van a vállalatokat övező gazdasági, pénzügyi, tudományos és oktatási környezet is, amire szintén kitérünk. Hangsúlyosan foglalkozunk az innovációs együttműködésekkel, hisz a fejlesztések egyre kevésbé egy szereplős folyamatok. Főként India és Kína megnövekedett szerepe a világ innovációjában érdemel nagy figyelmet, de a szegényebb országok fogyasztóinak elérése is új innovatív megoldásokat követel a nyugati és feltörekvő ázsiai multinacionális vállalatoktól. Itt említjük meg a környezeti problémák kihívásait, amelyek szintén egyre fontosabb hatással vannak az innováció irányaira. Az innováció hazai helyzete is részét képezi a kurzusnak.

A fenntarthatóság szempontjai:
A természeti környezet rohamos pusztulása és a klímaváltozás korában elengedhetetlen, hogy az innovációk környezetbarátok legyenek, illetve választ adjanak ezekre a kihívásokra. A takarékos (frugal) innováció témaköre foglalkozik közvetlenül a környezeti szempontokkal.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Tisztában van az innováció fogalmával és különböző tipizálásaival.
Ismeri a nyílt innováció fogalmát
Ismeri a különböző innovációs stratégiákat és stratégiaalkotást segítő módszereket, mint például az „innovációs tér 4P-je”.
Ismeri az innováció vezetésének legfőbb alapelveit, az innovációt elősegítő szervezeti légkör összetevőit és az innováció ösztönzésének módszereit.
Ismeri a termékfejlesztés folyamatának szakaszait, a „Stage gate” módszert, a termékfejlesztés sikertényezőit.


Képesség:
Képes rendszerezni az innovációhoz kötődő legfontosabb fogalmakat, jelenségeket.
Képes felismerni, hogy mely fejlesztésekbe lehet bevonni külső partnereket.
Képes különböző radikális és inkrementális innovációkra javaslatot tenni az „innovációs tér 4P-je” alapján.
Képes kidolgozni egy ösztönző rendszert az innováció támogatására.
Képes egy innovatív termék vagy szolgáltatás kitalálására és a fejlesztés menetének megtervezésére.


Attitűd:
Munkája során figyeli, hogy közvetlen környezetében, vagy a vállalat más területein milyen értelmes változtatásokat, fejlesztéseket lehetne megvalósítani.
Tisztában van vele, hogy nem csak a vállalaton belülről érkezhetnek jó innovációs ötletek.
Belátja, hogy az innováció csak a különböző vállalati funkciók szoros együttműködésével valósítható meg.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: