November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2KG23NCV02B
A tantárgy megnevezése (magyarul):Környezetpolitika
A tantárgy neve (angolul):Environmental Policy
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Harangozó Gábor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A legfontosabb környezetpolitikai eszközök ismerete, kritikai értékelése és az összehasonlítás képessége.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: