Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:2BE52NCK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Ingatlanfejlesztés
A tantárgy neve (angolul):Property Development
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:4
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)120
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:félévente
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Számvitel I. II., Mikroökonómia, Statisztika
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Vállalkozások Pénzügyei Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Virág Miklós

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Jártasság az ingatlanpiac szegmensei működésének területén
Ingatlanfejlesztési döntés mechanizmusának ismerete
Jártasság ingatlanértékelési módszerek alkalmazásában
Pénzpiac és ingatlanpiac kölcsönhatásainak ismerete
Ismeretek az ingatlanpiaci válságok elemzésében

A fenntarthatóság szempontjai:
A megszerzett ismeretekkel és készségekkel a hallgatók sikerrel helyezkedhetnek el az ingatlangazdálkodás, ingatlanfejlesztés, ingatlan-alapkezelés, ingatlan-finanszírozás, ingatlan-értékelés területén folyamatosan jelentkező munkahelyekre.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók megismerik:
• az ingatlanfejlesztő vállalkozások reális (piaci, pénzügyi, technikai-innovációs) versenyelőnyön nyugvó fejlődési pályájának meghatározását, az ingatlanfejlesztés folyamatát, az ingatlan-gazdálkodás szereplőit és érdekviszonyait
• a fejlesztés megvalósításához szükséges finanszírozási források értékelését és pénzügyi megtérülési elemzések elkészítési módjait,
• az ingatlan értékbecslések és a létesítmény-gazdálkodás alapvető szabályait
• a fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges projektvezetési ismeretanyagot


Képesség:
A hallgatók a tárgy elsajátításával képessé válnak az ingatlanfejlesztési projektek értékelésére, megvalósítási tanulmányok elkészítésére, ingatlanok értékelésére valamint ingatlan-tranzakciók előkészítésére


Attitűd:
A hallgatók nyitottá válnak az ingatlan-gazdálkodás elemzési módszerei, az értékbecslési technikák, és összehasonlító számítások alkalmazásának irányába.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: