November - 2014
H K S C P S V
  01 02
03 04
05
06 07 08 09
10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26 27
28
29 30
szerda, 2014. november 05.
14:00 - Mezőgazdasági termék és élelmiszer-minőségrendszerek
A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Kertészeti Gazdaságtan Tanszéke és a Magyar Védjegy Egyesület tisztelettel meghívja Önt 2014. november 5-én (szerdán) 14.00 órak...
csütörtök, 2014. november 13.
10:00 - Meghívó Bálint János nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Bálint János "A fejes káposzta fajta-tulajdonságainak szerepe a dohánytripsszel szembeni rezisztenciában" című PhD doktori értekezé...
szombat, 2014. november 15.
22:23 - Gyászhír
Dr. Farkas József életének 81. évében rövid ideig tartó betegség után 2014. november 12-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.
hétfõ, 2014. november 17.
14:00 - Meghívó Dr. Ladányi Márta habilitációs előadásaira
A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi Területi Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önt Dr. Ladányi Márta habilitációs előadásaira.
14:00 - Meghívó Hegyi Ferenc nyilvános PhD-védésére 20141117 14:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Hegyi Ferenc "Lactobacillusok vizsgálata továbbfejlesztett kolorimetriás módszerrel" című PhD értekez...
kedd, 2014. november 18.
10:00 - Meghívó a „Kertészeti dendrológia az élhető környezetért” című emlékülésre
Tisztelettel meghívjuk Önt a „Kertészeti dendrológia az élhető környezetért” címmel, a Magyar Tudomány Napja alkalmából megrendezésre kerülő szakmai tanácskozásunkra, amelyet Dr. S...
szerda, 2014. november 19.
09:00 - Meghívó Lénárt József PhD dolgozatának műhelyvitájára
Az Élelmiszertudományi Kar Alkalmazott Kémia Tanszéke tisztelettel meghívja az érdeklődőket Lénárt József "Kertészeti és élelmiszeripari minták LC-MS alapú metabolomikai vizsgálata...
csütörtök, 2014. november 20.
10:00 - Rezisztens Zamatalma - hazai fajták hazai termelése
A Gyümölcstermő Növények Tanszék tisztelettel meghívja Önt 2014. november 20-án de. 10 órakor a Budai Campus tanácstermében tartandó Rezisztens Zamatalma - hazai fajták hazai terme...
péntek, 2014. november 21.
08:30 - Meghívó Albert Zsolt nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Albert Zsolt "Alma és paprika exokarpiumok szöveti és molekuláris biológiai jellemzése különböző fejlettségi állapotokban és a táro...
10:00 - Meghívó Hajdú Zsuzsanna nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Hajdú Zsuzsanna "A kertészeti növényeken károsító fitofág atkák populáció szabályozásának környezetbarát lehetőségei" című PhD dokt...
hétfõ, 2014. november 24.
10:00 - Meghívó Csóka Mariann PhD-védésére 20141124 10:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Csóka Mariann "Fűszerpaprika őrlemények szín-és illattulajdonságainak vizsgálata" című PhD értekezésé...
11:00 - Meghívó Radácsiné Hári Katalin nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskolai meghívja Önt Radácsiné Hári Katalin "A gyümölcsmolyok elleni környezetkímélő növényvédelem fejlesztésének hazai lehetőségei" című PhD doktori é...
14:00 - Meghívó Egressy-Molnár Orsolya PhD dolgozatának műhelyvitájára
Az Élelmiszertudományi Kar Alkalmazott Kémia Tanszéke tisztelettel meghívja az érdeklődőket Egressy-Molnár Orsolya "Development of LC-MS methods for the analyses of selenium specie...
kedd, 2014. november 25.
10:00 - Meghívó Bujna Erika nyilvános PhD-védésére 20141125 10:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Bujna Erika "Mikrobiális fitáz enzim előállítása és jellemzése" című PhD értekezésének 2014. november...
péntek, 2014. november 28.
12:00 - ERASMUS mobilitás pályázati felhívás
Erasmus mobilitás pályázati felhívás jelent meg a 2015/16-os tanévben külföldi részképzésben való részvételre. A felhívás célja az Erasmus programban pályázni jogosult BCE hallgató...

Agroökológiai gyomszabályozás

A tantárgy keretében tárgyalásra kerülnek a vegyszermentes gyomszabályozás sajátos módszerei és elméleti alapjai, a hazai gyakorlatban rendszeres problémát okozó gyomfajok biológiai sajátosságai.

Biodinamikus gazdálkodás

A biodinamikus gazdálkodás alapjai. Rudolf Steiner és az antropozófia. A talajtermékenység fenntartása a biodinamikus gazdálkodás során. Vetésforgó kialakítása, humuszmérleg készítése. Kozmikus hatások (Nap, Hold és a bolygók). A biodinamikus preparátumok és használatuk. Ellenőrzés és tanúsítás, a biodinamikus gazdálkodás feltételrendszere.

Falusi turizmus az ökológiai gazdálkodásban

A falusi turizmus olyan turisztikai termék, mely a vidéki területek életformájának bemutatására, valamint más helyi vonzerőkre és szolgáltatásokra épül. A turisták számára autentikus egyedi élményt, a helyi lakosok számára pedig alternatív megélhetési lehetőséget, illetve a helyi természeti és kulturális környezet megőrzését biztosítja. Ezen ember- és környezetbarát üdülési forma a mai kor tendenciái révén előtérbe kerül, részesedése az idegenforgalomból folyamatosan bővül. Egyre többen ismerik fel, hogy a túlhajszolt mindennapok kipihenésére nem feltétlenül egy zsúfolt, szennyezett világváros vagy tengerpart a legalkalmasabb. Sokan a vidék romantikáját, kuriózumait keresik falun, másokat egyszerűen a táj szépsége, a csend, a tiszta levegő vonz. A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a falusi turizmust, annak ökológiai, kulturális és gazdasági szerepét.

Ökológiai szemléletű szőlőtermesztés

A tantárgy legfontosabb célja bemutatni azokat a szőlészeti  lehetőségeket, melyek segítségével követhetők a biotermesztés irányelvei. A bioszőlő-termesztés alapját jelenti a megfelelő terület-, illetve az ültetvényszerkezet megválasztás. A tárgy keretében tárgyaljuk továbbá az egyes termesztéstechnológiai  műveletek ökoszőlőkben javasolható megoldásait is.

Marketing az ökológiai szemléletű gazdálkodásban

A tantárgy célja az, hogy hallgatók elsajátítsák a biotermék marketing legfontosabb és megalapozó ismereteit. A tananyag alapja Philip Kotler klasszikus tankönyve, amit a biotermékekre vonatkozó speciális és kertészeti elemekkel bővítünk ki.

Multifunkcionális mezőgazdaság ökológiai szemléletű gazdálkodási vonatkozásai

A tárgy keretében az iparszerű mezőgazdasági rendszereket és gazdálkodási módot felváltó többfunkciós európai agrármodell jellemzőinek, rendszerének, gazdálkodási, és vidékfejlesztési stratégiájának bemutatása. Az ökológiai szemléletű gazdálkodás, mint alternatív gazdálkodási mód és életszemlélet szerepe a többfunkciós agrármodell megvalósításában.

Ökológiai szemléletű állattenyésztés I.

A tantárgy keretében tárgyalásra kerülnek az ún. iparszerű és természetszerű (ökológikus) állattenyésztés jellemzői, az ökológiai gazdálkodásban szerepet játszó fajok, fajták, az ökológiai szemléletű termék-előállítás feltételei és technológiája, a termékek ellenőrzése, tanúsítása, kereskedelme és marketingje.

Ökológiai szemléletű állattenyésztés II.

A tantárgy keretében tárgyalásra kerülnek azok a fajok, amelyek tartása különleges, mint például a haltenyésztésben jelentős fajok, vagy a strucc és egyéb korábban nem tárgyalt szárnyasok és biológiai sajátosságaik, az etológia és az állatvédelem ökológiai gazdálkodással összefüggő kérdései.

Ökológiai szemléletű gazdálkodás alapjai, aktuális szabályozása, támogatási rendszerei I.

A tantárgy keretében tárgyalásra kerülnek az ökológiai gazdálkodás írott és íratlan szabályai, alapelvei, az ökológiai gazdálkodás mozgalmi, társadalmi jellege és jogi szabályozása.

Ökológiai szemléletű gazdálkodás alapjai, aktuális szabályozása, támogatási rendszerei II.

A tantárgy keretében tárgyalásra kerülnek az ökológiai gazdálkodás hazai és nemzetközi jogi szabályai, az ökológiai gazdálkodás európai és hazai támogatási rendszerei, a támogatási és egyéb pályázatok elkészítésének módszerei.

Ökológiai szemléletű gazdálkodás ellenőrzési, minősítési rendszere

A tantárgy keretében tárgyalásra kerülnek az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési és minősítési rendszerének jogi és gyakorlati kérdései, a terepi, és irodai adatszolgáltatás legfőbb sajátosságai.

Ökológiai szemléletű kertészeti növénytermesztés I.

A tárgy keretében az ökológiai rendszerű kertészeti termesztés alapjait sajátítják el a hallgatók.  Az ökológiai kertészeti termesztésben fontos tápanyag gazdálkodás, vetésforgó kialakítása. A termesztés ökológiai rendelet szerinti szabályozása, szaporítóanyagok, tápanyag gazdálkodás, növényvédelem és telepítés kérdéseiben.

Ökológiai szemléletű kertészeti növénytermesztés II.

A tantárgy keretében tárgyalásra kerülnek a kertészeti termesztés sajátosságai a zöldség- gyógynövénytermesztés sajátosságainak és az ökológiai gazdálkodásban alkalmazott technológiai változatai, valamint az ökológiai gazdálkodás sajátos vegyeskultúrás termesztési rendszere.

Ökológiai szemléletű kertészeti növénytermesztés III.

A tárgy keretében az ökológiai rendszerű kertészeti termesztés gyakorlatát sajátítják el a hallgatók. Az ökológiai kertészeti termesztés gyakorlata a gyümölcstermesztésben és a szőlőtermesztésben. A termesztés ökológiai rendelet szerinti szabályozása, szaporítóanyagok, tápanyag gazdálkodásra, ültetvénytelepítés. Az ültetvények ápolása, és fenntartása.

Ökológiai szemléletű növényvédelem speciális kérdései

A tantárgy keretében tárgyalásra kerülnek az ökológiai gazdálkodás speciális növényvédelmi kérdései, a kórokozók és kártevők elleni komplex védekezés szabályok adta lehetőségek és a tudományos eredmények felhasználása a napi gyakorlatban.

Ökológiai szemléletű szántóföldi növénytermesztés

A tantárgy keretében tárgyalásra kerülnek a szántóföldi növénytermesztés sajátságosságai, a ritkábban termesztett, de az ökológiai gazdálkodásban fontos szántóföldi növényfajok, a vetőmag előállítás sajtosságai.

Ökológiai szemléletű termékfeldolgozás és tárolás

A tantárgy keretében tárgyalásra kerülnek az ökológiai gazdálkodás termékfeldolgozásának sajátosságai és szabályai, a nyers, félkész és késztermékek tárolásának különleges követelményei és a korszerű, a szabályoknak megfelelő eljárások alkalmazhatósága kis és nagy üzemi mértekben is.

Tápanyagutánpótlás az ökológiai szemléletű növénytermesztésben

A tantárgy keretében tárgyalásra kerülnek az ökológiai gazdálkodássajátos tápanyagutánpótlás kérdései, az engedélyezett anyagok és a tápanyagmérlegek számításának módszerei.

Permakultúra

A tárgy keretében az ökológiai gazdálkodás egyik ma is aktívan művelt irányzatával a Permakultúrás gazdálkodással ismerkednek meg a hallgatók. A permakultúra fogalma és alapelvei. A Permakultúrás tervezés elemei és a tervezés folyamatával és kivitelezésével.

Utolsó frissítés: 2014.11.03.