Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

A kutatás III. fázisa 2004–2006

A Versenyképesség Kutatási Központ 2004-ben a Versenyben a világgal kutatások újabb fázisaként harmadik alkalommal vállalkozott egy vállalati versenyképességi kérdőíves felmérésre építő többéves kutatási programra, „Gazdasági versenyképességünk vállalati nézőpontból, 2004-2006" címmel. A 2004-ben elindított kutatási program számára egy fő és két kiegészítő kutatási célt fogalmaztuk meg. Fő célunk az volt, hogy a vállalati versenyképességi kérdőíves felméréseink folytatásával és az ezt kiegészítő elemzésekkel választ adjunk arra, hogy milyen fejlődési tendenciák jellemzik a hazai vállalati kört, és e fejlődés hogyan értékelhető az EU-csatlakozás időszakában. Kiegészítő célokként eredményeinket szerettük volna nemzetközileg élenjáró vállalatokra vonatkozó eredményekkel és tapasztalatokkal összevetni, s végül a nemzetközileg élenjáró piacgazdasági elméletekkel és magyarázatokkal szembesíteni. A kutatásainak középpontjában a vállalati versenyképesség megvalósítása állt, amelynek fő aktorai a vállalat felsővezetői, akiknek úgy kell irányítaniuk és működtetniük vállalataikat, hogy azok képesek legyenek belső és külső alkalmazkodásra. Négy belső alkalmazkodási területet emeltünk ki - a stratégia, a vezetés és döntés, az értékteremtés és a vállalatközi kapcsolatok -, és e területek adták a kutatás szerkezeti elemeit jelentő projektek kutatási terepét, amelyek projektek vezetői Balaton Károly, Zoltayné Paprika Zita, Demeter Krisztina és Kolos Krisztina voltak. A külső alkalmazkodás fókuszpontjait a kutatási program készítésének időszakában legfontosabbnak érzékelt tényezők alapján szintén négy területben határoztuk meg: az EU-csatlakozás; az üzleti szféra (üzleti környezet) helyzete; a technikai fejlődés és a tudástársadalom kialakulása; és a tulajdonosi szerkezet. Ezek voltak azok az elemzési dimenziók, amelyeket a projekteknek figyelembe kellett venniük saját kutatási területeik kutatásánál. Egy ún. központi projekt keretében koordináltuk a vállalati versenyképesség általános, és a makroszférához kapcsolódó problémákkal foglalkozó kutatásokat, amelynek vezetői Chikán Attila és Czakó Erzsébet voltak.

A kutatás közreműködői, eredményei, outputjai

A kutatásban közel kétszázan, főként a Budapesti Corvinus Egyetem munkatársai, PhD és nappali tagozatos egyetemi hallgatói működtek közre, 42 műhelytanulmány, 10 egyéb tanulmány és 4 projekt-zárótanulmány, és egy kutatási zárótanulmány született, amelyek a http://edok.lib.corvinus.hu weboldalon elérhetők. A kutatási programhoz kapcsolódóan egy nemzetközi és egy hazai konferenciát szerveztünk, 2006 és 2007 májusában. A kutatatási program eredményei a Vezetéstudomány hasábjain folyamatosan jelentek meg. A kutatások egyik legfontosabb eredményének tekintjük a mikro- és makrogazdasági versenyképesség kapcsolódásait magába foglaló modell, amit nyelven Chikán (2008), magyar nyelven Chikán – Czakó (2009) fejti ki.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a program támogatásáért az OTP Bank Rt., a MOL Rt., a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, a Vállalatgazdasági Tudományos Egyesület és a Vállalatgazdasági Tudományos Oktatási Alapítvány anyagi támogatásáért.

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.