Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

A kutatás I. fázisa 1995–1997

A kutatási program 1995-ben azzal a céllal indult, hogy az akkor még jobbára átmeneti gazdaságként jellemzett magyar gazdaságban megvizsgálja, hogy  a látványosan átalakult mikroszféra teljesítménye a kiábrándító makrogazdasági statisztikai adatoknak miért látszik ellentmondani. A kutatási program kiinduló hipotézise az volt, hogy a mikroszférában sokkal több optimizmusra okot adó tényezőt lehet felfedezni, mint amit a nemzetgazdasági szintű statisztikai adatok mutatnak. Célunk pedig az volt, hogy ezeket a tényezőket feltárjuk és nemzetközi összehasonlításban értékeljük. A kutatás tárgyává a mikroszféra versenyképességét tettük, amit néhány évvel korábban, az Egyesült Államokban több „business school” kutatási projektekben vizsgált. Ezeket a kutatásokat és a US Competitiveness Policy Council megközelítését mintának tekintettük a kutatási program során.

A kutatás szerkezetének kialakításakor két oldalról indultunk el. Egyrészt felosztottuk a vállalatok működési körét három szférára: a termelési (anyagi), pénzügyi és társadalmi szférákra. Elemzéseink másik dimenziója a vállalat, mint szervezet különböző szintű megközelítéseire épült. E logika alapján 8 kutatási projektet hoztunk létre Ábel István, Bartók István, Chikán Attila, Czakó Erzsébet, Csányi Tamás, Demeter Krisztina, Dobák Miklós, és Zsolnai László vezetésével, ahol kutatócsoportokba szervezetten folytak a kutatások. A kutatási program fontos részét képezte egy 325 vállalat 1300 vezetőjére kiterjedő versenyképességi kérdőíves felmérés, amely a későbbi versenyképességi kutatási programokban is központi szerepet játszik időről-időre, és ahol az első eredményeket gyorsjelentés formájában jelentetjük meg.

A kutatási program megvalósítását a Center for International Private Enterprise (CIPE) Washington, US., az Állami Privatizációs és Vagyonkezező Rt., az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, az Országos Tudományos Kutatási Alap, az Ipari és Kereskedelemi Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium, a Friedrich von Neumann alapítvány, a Magyar Management Intézet és a Vállalatgazdasági Tudományos Egyesület támogatása tette lehetővé.

 A kutatás közreműködői, eredményei, outputjai

A kutatási programban 133 főállású oktató és kutató, valamint több mint 100 egyetemi hallgató működött közre, és munkájuk eredményeként több mint 270 kutatási produktum – műhelytanulmányok, esettanulmányok és jelentések – készült el, amit több mint 3000 címzettnek küldtünk meg. A kutatás lebonyolítása során végig sikerült az eredetileg tervezett menetrendet tartani. A kutatási eredményekről a Gazdaság – Vállalkozás –Vezetés, a Society and Economy és a Vezetéstudományban jelentek meg publikációk.

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.