Szeptember - 2014
H K S C P S V
01 02 03 04
05
06 07
08
09
10
11
12
13 14
15 16 17 18 20 21
22 23
24
25 26 27 28
29 30  
péntek, 2014. szeptember 05.
11:00 - Meghívó Soós Anita PhD védésére
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Soós Anita "Növényi eredetű zsiradékok hatása az állati eredetű zsírok fizikai tulajdonságaira" című ...
kedd, 2014. szeptember 09.
11:00 - Meghívó Szilvássy Blanka PhD-védésére 20140909 11:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Szilvássy Blanka "Élelmi növények polifenol készletének vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel" ...
15:00 - Meghívó Polgár László PhD-védésére 20140909 15:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Polgár László "Növényvédő szerek és azok bomlástermékeinek vizsgálata élelmiszerekben HPLC-(ESI+)MS t...
szerda, 2014. szeptember 10.
00:00 - Ismét indul Sörfőző mester képzés
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kara 2014. őszén ismét meghirdeti a "Sörfőző mester" szakmérnök és szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakot. Jelentkezési hatá...
péntek, 2014. szeptember 12.
10:00 - Meghívó Deák Edit PhD dolgozatának munkahelyi vitájára
Az Alkalmazott Kémia Tanszék könyvtárában 2014. szeptember 12-én, 10 órakor kerül sor Deák Edit PhD dolgozatának házi védésére, melynek címe "Adalékolási eljárással végrehajtott LC...
szerda, 2014. szeptember 24.
14:00 - Meghívó Hudák Ildikó nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Hudák Ildikó "Lágyrothadást, illetve hajtásszáradást okozó baktériumos betegségekkel szembeni ellenállóképesség vizsgálata in vitro...

Politológia alapképzési szak

 

■ A képzés célja olyan politológusok képzése, akik az alapképzés keretében kellő mélységű ismereteket szereznek a társadalompolitikai rendszerére, viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire, a politikai intézményekre, a politikai hatalom szervezeteire vonatkozóan. Megismerik a politikai értékekre és a szocializációra vonatkozó alapvető tudományos elméleteket. Az alapszakon végzettek alkalmassá válnak arra, hogy a politikai intézmények működésével kapcsolatos ismereteiket felhasználva szervező, döntéselkészítő, kapcsolattartó/kapcsolatépítő munkát végezzenek, részt vegyenek a politikával kapcsolatos szakértői anyagok előkészítésében, segítséget nyújtsanak a politikatudományi kutatások elvégzéséhez, politikai szakértők mellett politikaelméleti részelemzéseket készítsenek, részt vegyenek a civil társadalom, az önkormányzatok, a tömegkommunikációs szervezetek, a szakmai érdekképviseleti szervezetek munkájában.

 

 

➜ oklevél megnevezése: politológus

➜ képzési idő: 6 félév

 

Erre a szakra államilag támogatott és költségtérítéses jelentkezőket várunk.

 

Önköltséges képzés: 150 000 Ft/félév

 

➜ fontosabb szaktárgyak: kormányzati és választási rendszerek, magyar politikai rendszer, média és politika, XX. századi magyar és egyetemes politikatörténet, nemzetközi gazdaságtan, nemzetközi kapcsolatok elmélete, összehasonlító gazdaságtan, politikai földrajz, magyar és egyetemes politikai gondolkodás története, EU politikai rendszere.

 

A képzésről bővebb információ található: politikatudomany.uni-corvinus.hu

Miért a Corvinus?

Krasznai Gergely
politológia BA, szociológia BA, politikatudomány MA

A párhuzamosan végzett politológia és szociológia alapszak után a politikatudomány mesterképzést végzem, angliai részképzéssel bővítve. Úgy vélem, hogy a Corvinus a lehetőségek tárháza – a hallgatók az órákon kívül is számtalan hasznos tevékenységet folytathatnak, és persze a szakmák legjobbjaitól tanulnak. A tanárokkal kialakítható közvetlenebb kapcsolatot az alacsony létszámú kurzusok is cheap cialis without prescription cialis canada elősegítik, hiszen így mindenkire jut figyelem. Emellett az egyetem társadalomtudományi képzéseinek tanterveiben is buy propecia without prescription tükröződő gazdasági profilja jó alapot szolgáltat a hallgatók számára, ami a munkaerőpiacon is viagra without prescription hasznos tudásnak számít.

 

Sólyom Barnabás
politológia BA, politikatudomány MA


Politikatudomány mesterszakos végzős hallgatóként visszanézve a mögöttem hagyott időszakra nyugodtan mondhatom, hogy jó döntést hoztam gimnazistaként. A politika és a politikai közeg vonzott már akkor is, a kérdés csak az volt, hogy melyik egyetemet válasszam. Akkor a gazdasági vetület és a tanárok ismertsége miatt választottam a Corvinust. Jól döntöttem, miként a mesterszakos jelentkezésemnél is. A BA-n megszerzett tudásom és a tanárokkal kialakított jó kapcsolatok, melyeket kiegészít a közösségi tevékenységem is, nagyon jó és hasznos, értékes tapasztalatot jelentenek számomra a mesterképzésen, illetve már a munkaerőpiacon is. Az egyetemnek és a képzésnek híre és értéke van, ráadásul az oktatók későbbi munkaadóként is cialis for sale fontos referenciapontotot jelentenek, keresik is viagra online sales a hallgatókat, segítenek nekik, ami nagyon sokat jelent.
 

Bunford Gerda
politológia BA, politikatudomány MA


Mi tetszett meg a politológiában? Esetleg már gimnáziumban érdekelte valami olyan olyasmi, ami ehhez a szakhoz kapcsolódik?
Középiskolai tanulmányaim során leginkább a történelem – mint tantárgy és mint tudományterület – érdekelt. Minél többet foglalkoztam a történelemmel, annál biztosabb lettem abban, hogy igazából annak politikai oldala foglalkoztat. 
Ezután már csak az volt a kérdés, hogy a jog, a nemzetközi tanulmányok vagy a politológia szakot válasszam. Végül a tantervek, a szakokhoz kapcsolódó kurzusok, illetve a szakok meghirdetett maximális létszáma alapján döntöttem a politikatudomány mellett.

Miért választotta a Budapesti Corvinus Egyetemet?
Az egyetemi felvételi előtt feltérképeztem, kik a legnagyobb szaktekintélyek Magyarországon a politikatudomány területén. Miután számos neves magyar politikatudóst a BCE Politikatudományi Intézetének oktatói között találtam meg, egyedül a Corvinus Egyetemre adtam be a jelentkezésem. Lánczi András Intézetigazgató könyveit olvasva, valamint a vele készített interjúkat hallgatva biztosan tudtam, hogy itt leszek a legjobb helyen. A Corvinus mellett szólt az is, hogy itt, más budapesti egyetemekhez képest relatíve kis létszámmal indult a politológia alapképzés, amit ennél a szaknál kifejezett előnynek gondoltam, és gondolok most is.

Hogyan jellemezné a politikatudomány szakot?
Mind a politológia alapképzés, mind a politikatudomány mesterképzés egyedülálló a Corvinuson. Ennek oka a kurzusok sokfélesége: a társadalomtudományi alapozást követően a politikatudományi tárgyak mellett hangsúlyosak a filozófiai és a közgazdaságtudományi kurzusok is. Ez a sokféleség az, ami egyedülállóvá és érdekessé teszi a képzést. Nem csak a gyakorlatok, hanem az előadások is interaktív módon folynak, amit elsősorban tanáraink választott oktatási módszere, illetve a politológus hallgatók kis létszáma tesz lehetővé. 

Politikatudományi Intézetünk számos órán kívüli szakmai fejlődési lehetőséget nyújt a diákjainak. Többek között az Intézet tavaly ősszel indította el a corvinusos politológus hallgatóknak és oktatóknak szóló Politikai Gazdaságtan (PÉGÉ) Klubbot, amely egyesíti a diákok számára vonzó magas színvonalú szakmaiságot és a kötetlen hangulatot. 

Folytatott valamilyen érdekes gyakornoki munkát?
Szakmai gyakorlatomat a Századvég Politikai Elemzések Központjában végeztem. Az egyetemen tanultak jó alapot adtak a munkához, kellő felkészültséggel tudtam teljesíteni a feladataimat. A szakmai fejlődés és a későbbi elhelyezkedés szempontjából nagyon fontosnak tartom, hogy a politológus hallgatók képzésük során hosszabb időt dolgozzanak valamelyik elemző intézetnél, szakmai műhelynél

A továbbtanulás után hol szeretne elhelyezkedni?
A politológia alapszak elvégzése után a Corvinusra jelentkeztem politikatudomány mesterszakra is. A Corvinus politikatudományi mesterképzése szervesen épül az alapszakon szerzett tudásra, de a más egyetemeken végzettek is propecia no prescription online gond nélkül tudnak bekapcsolódni a képzésbe. 

A mesterképzés elvégzése után doktorandusznak fogok jelentkezni a Corvinus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájába. A PHD képzés mellett és után is szeretnék a politológia területén dolgozni, többek között politikai elemzéssel foglalkozni. 
Ha most kellene döntenie, újra ide jelentkezne?
Egészen biztosan. Szakmai fejlődésem és karrierem szempontjából az egyik legjobb döntésem volt a felvételi jelentkezési lapon a Budapesti Corvinus Egyetemet első helyen megjelölni. A Corvinuson mind a politikatudomány, mind az egész egyetem tekintetében motiváló és értékteremtő környezetben végezhetem tanulmányaimat.
 

MURAKÓZI DÓRA
nemzetközi tanulmányok BA, politikatudomány MA

Miket mérlegelt, amikor 18 évesen a felvételi jelentkezését beadta?
Amikor még sok-sok évvel ezelőtt végzős középiskolás diákként nézegettem a felvételi tájékoztatókat, két dologban voltam csak biztos: a történelem és az idegen nyelvek iránti vonzódás mellett fontos szempont volt, hogy Magyarország egyik, ha nem a legjobb egyetemén folytassam tanulmányaimat. Mindezek után már egyértelmű volt számomra, hogy a Corvinus nemzetközi tanulmányok szakát jelölöm meg első helyen. A történet azonban itt nem ér véget, ugyanis az egyetemi előadásokon és szemináriumokon ért impulzusoknak köszönhetően rátalálhattam az igaz „szerelmemre”, a politológiára. Mi sem bizonyítja jobban kapcsolatunk tartósságát, mint hogy jelenleg végzős politikatudomány mesterszakos hallgató vagyok. 

Mi volt a kedvenc tantárgya?
Nem egy hálás feladat kiválasztani egyetlen érdekes tárgyat, s őszintén szólva nem is cialis fast delivery usa tudok, mivel mindegyik félévben volt egy-egy olyan óra, amely a szakmai-tudományos fejlődésemhez hozzájárult. Ilyen volt többek között Lánczi András Politikai tudás és ismeretelmélet, Aczél Petra Politikai retorika, Gallai Sándor Közpolitikai esettanulmányok vagy éppen Török Gábor Magyar politikai rendszer kurzusa. 

Végzett valamilyen érdekes gyakornoki munkát?
A Magyar Országgyűlés Házelnöke által kiírt ösztöndíjprogram keretében lehetőséget kaptam arra, hogy közvetlen közelről megismerkedjek a legfelsőbb népképviseleti szerv működésével. Az Országgyűlési Hivatalban eltöltött hat hónapos szakmai gyakorlat során teljes körű betekintést nyerhettem a parlamenti munkába. Az egyetemen tanultakat maximálisan hasznosítani tudtam, sőt az Országgyűlés különböző szervezeti egységeinek megismerése által közelebb kerülhettem a magyar parlamentben zajló eseményekhez. A szakmai gyakorlat második felében nemcsak a Kulturális és sajtóbizottság ülésein vehettem részt, hanem a kulisszák mögé is bepillanthattam. Ez alatt a félév alatt kettő szakmai kiránduláson közelebbről is megismerhettem két vidéki település (Nyíregyháza és Balatonfüred) mindennapos működését. Mindezek mellett a szakmai gyakorlat során a magyar államigazgatás különböző intézményeibe is buy cialis canada ellátogattunk, mint például az Alkotmánybíróság, a Köztársasági Elnöki Hivatal vagy az Állami Számvevőszék. A gyakornokság keretében egy tanulmányt is cialis next day delivery kellett írni, s a programban résztvevő hallgatók írásait egy tanulmánykötetben is viagra soft megjelentették.

Mit csinál most és a továbbtanulás után hol szeretne elhelyezkedni?
Jelenleg utolsó félévemet teljesítem politikatudomány MA-n. A bolognai rendszernek köszönhetően egységesebbé váltak a különböző felsőoktatási intézmények által meghirdetett szakok. Mindez azonban korántsem jelenti azt, hogy a munkáltatók ne vennék figyelembe azt, hogy az adott jelentkező hol szerezte a diplomázott. A Corvinuson végzett hallgatók joggal bízhatnak abban, hogy jó eséllyel pályázhatnak a megszerzett tudásukat hasznosító állásokra. Persze azért az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy az egyetem „csak” egy keretet ad a hallgatóknak; hogy ki milyen tartalommal tölti meg, az már teljes egészében az egyénen múlik. 

Az egyetem után elsősorban valamely állami intézménynél (Országgyűlés Hivatala, minisztérium, önkormányzat) szeretnék politikai kommunikációs tanácsadóként elhelyezkedni. Azonban azt a lehetőséget sem zárom ki, hogy esetleg egy nagyvállalatnál fogok dolgozni, ugyanis az elmúlt években egyre több cég ismerte fel, hogy az ő tevékenységüket is find cialis on internet meghatározza és befolyásolja a politikai környezet, ezért alkalmaznak politológusokat. 

Újra ide jelentkezne?

Életem egyik legjobb döntésének tartom, hogy a Corvinuson végeztem el ezt a két szakot, s ma sem választanék másik egyetemet, hiszen a társadalomtudomány területén a Corvinus rendelkezik a legkiválóbb oktatókkal. Továbbá a hallgatói kiválóságnak köszönhetően olyan inspiráló csoporttársakkal tanulhattam együtt – s tudhatom őket igaz barátaimnak-, akik arra ösztönöztek, hogy mindig a tőlem telhető legtöbbet hozzam ki magamból. 
 
 

Utolsó frissítés: 2014.02.13.