Június - 2017
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30  

Aktuális híreink

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak szakszemináriumi versenye és műhelytalálkozója


MEGHÍVÓ

A Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet

Szakszemináriumi verseny és műhelytalálkozót

rendez Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos hallgatók számára.

Időpont: 2017. június 20. 09:00 - 13:00
Helyszín: C.564 (C-épület)

A versenyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Az eseményt a BCE és MNB között létrejött megállapodás keretében az MNB támogatja.

 

 

 
 

2017-ben két hallgatónk vehet részt nyári egyetemen Kínában

Az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködésének köszönhetően a tavalyihoz hasonlóan idén is teljes támogatással vehetnek részt a BCE egyes szakjainak hallgatói a Fudani Egyetem nyári egyetemén. A regionális és környezeti gazdaságtan szakos hallgatók közül, tanulmányi eredményeik és pályázatuk alapján  ebben az évben Gáti Péter József és Nagy Viktória első évesek vehetnek részt a két hetes „Chinese Economy and Society” című proigramon Shanghaiban 2017. július 10-23. között. Az évente megrendezett programot tavaly is három hallgatónk teljesíthette.

Az urbanizáció geopolitikája – Új tantárgy első tapasztalatai a Nemzetközi tanulmányok alapszakon

Az Intézet idén először induló Urbanizáció geopolitikája c. tantárgya a csoportos elemző és kutatómunkát és prezentálást kombinálta a hagyományos egyetemi órákkal. A gyakorlatok nagy részét a csoportokba szerveződő hallgatók tartották a világ egy-egy jelentős nagyvárosával foglalkozva. Az elméleti órákon elhangzott ismereteket a diákok a csoportjuk által vizsgált nagyváros példáján elemezték. A Salamin Géza és Kocsis János Balázs által vezetett gyakorlatorientált tárgyat a félév során Erasmus ösztöndíjjal külföldön tanuló hallgatóknak is lehetőségük volt elvégezniük. Ez esetben, kihasználva a helyszínt a hallgatók a tanulmány helyét adó városról, annak nemzetközi szerepeiről készítettek a hallgatók kisebb kutatáson alapuló dolgozatot gyakorlati feladatként, a szóbeli vizsgát pedig személyesen vagy akár skype-on keresztül is letehetik a hallgatók.

 

Mossóczy Katinka Zsófia, Erasmus-os hallgatónk tapasztalata a tárgy külföldi teljesítéséről:

„Érdekes volt egy jelentős nagyváros, Bologna történetét megismerni úgy, hogy  a helyszínen is lehetőség nyílt az anyaggyűjtésre- érzésem szerint ez sokat hozzátett a munkához, mind minőségében, mind hangulatában. Az Erasmus-félév egy speciális alkalom, és a sok felbukkanó lehetőség mellett jó, ha nem felejtünk el időt szánni arra, hogy megnézzük, hol is vagyunk pontosan, felfedezzük,  mitől lett/lesz az a település kiemelkedő, egyedi jellegzetességekkel bíró, és számba véve a tulajdonságait, személyesen megtapasztalva a mindennapokat, élhetőséget a vizsgált helyszínen, milyen meglátásaink vannak a fejlesztéssel kapcsolatban, milyen perspektívát vélünk felfedezni. Kint tartózkodásom alatt a városiak is segítségemre voltak, a helyi könyvtárakban bőven a rendelkezésemre állt az információ és így hatékonyabban tudtam megrajzolni a város profilját, ami jobban belém is égett, mert-ha csak ideiglenesen is- de szinte az otthonom volt a vizsgált város.”

Hallgatóink TDK sikere

Gratulálunk Csia Márton, Ghira Zsófia Anna hallgatóinknak, akik az idei egyetemi TDK-n Fenntarthatóság, Termelés, Ellátási láncok szekcióban első helyet értek el! Munkájuk sikerességéhez köszönjük Dr. Kerekes Sándor konzulensi segítségét!

 

Dolgozatuk (A mobilitás határai – a városi közlekedés attitűdvizsgálata Budapesten) alapját egy Q-módszeres kutatás adta, melybe budapesti fiatalokat vontak be (20-35 év). Két hipotézist vizsgáltak:

·       (1) A jelenleg zajló negyedik ipari forradalom technikai vívmányainak köszönhetően az embernek mára nem létszükséglete a városi közlekedés

·       (2) Miközben azok, akik jobb keresetűek általánosan hajlamosabbak a változásra, a fenntartható közlekedés tekintetében ez nem mutatkozik meg.

Értékelés során az első hipotézist elvetették, míg a másodikat elfogadták.

 

A dolgozat absztraktja

Reggel felkelünk, elkészülünk, utazunk, dolgozunk, utazunk, szórakozunk, utazunk, hazaérünk. Egy átlagos hétköznapja így néz ki egy mai nagyváros lakójának. Az utazás tehát nagyban meghatározza mindennapjainkat, sok időnket töltjük vele, még ha annak módja, eszköze, minősége változik is az évek múlásával. Az idő pedig pénz és még annál is sokkal több, ezt mindenki megtapasztalta, aki érezte már úgy egy nap után, hogy semmi igazán fontosra nem jutott a 24 órájából. Az emberek, persze szeretnék hasznosan tölteni a napjukat, s a változtatásra elméletben készen is állnak. De a gyakorlatban vajon mennyire képesek ennek érdekében lemondani bizonyos szokásaikról, mennyiben tudja követni a technológia az igényeket? Hol a határ az emberek változásra való hajlandóságában, mennyire befolyásolják ezt a különböző tényezők? Készek vagyunk autók nélkül élni, otthonról dolgozni, csak online vásárolni és skype-on találkozni a barátainkkal? Lehet-e ez egy fenntartható városi alternatíva?

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERSZAKOS HALLGATÓINK KASSA MEGYÉBEN

2017. május 3. és 5. között regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos hallgatóink a Geostratégia Központ szervezésében háromnapos szakmai terepgyakorlaton vettek részt. A program fókuszában a belső perifériák, az iparterületek és volt iparvárosok válsága, a régió és a helyi gazdaság helyzete, perspektívái, valamint a nemzetiségi és kisebbségi kérdések álltak, különös tekintettel a kapcsolatok trianoni békeszerződést követő újjáépülésére. A tanulmányút lényeges eleme volt a határon átnyúló kapcsolatépítés mind a szlovák féllel, mind pedig a felvidéki magyarsággal. A terepgyakorlat során a szervező oktatók mellett a régió és Kassa fejlesztésével foglalkozó szakemberek és vezetők adtak betekintést a térség gazdasági és fejlesztési problémáiba. Vendéglátóink között szerepelt többek között Zachariás István, a Magyar Koalíció Pártja Kassa Megyei Tanácsának elnöke, a Régiók Bizottságának aktív tagja, Orbán Máté Julianna, a Via Carpatia EGTC igazgatója és Mihók Gábor, a nagykaposi Régiófejlesztési Társulás Elnöke.

Cikk a terepgyakorlatról

Hallgatóink sikere az MNB pénzügyi kultúra fejlesztési pályázatán

 

Kiss Adrienn és Varga Sebestyén Benjámin regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos hallgatónk április 7-én első helyezést szerzett a Magyar Nemzeti Bank „Pénzügyek felsőfokon – Légy kreatív!” pályázati versenyének egyetemi fordulójában. A hallgatók „BankStart – Nyiss számlát – okosan!” címmel olyan piackutatáson alapuló, kreatív koncepciót dolgoztak ki, melynek felhasználásával költséghatékonyan érhető el a pénzügyi fogyasztók széles köre. Szakmai mentorálásukat Salamin Géza mesteroktató végezte.

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak felvételi - JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. FEB. 15.

 A Corvinus Egyetem felvételt hirdet a megújult
 Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakra
 a Magyar Nemzeti Bank ösztöndíjának támogatási lehetőségével

 

Képesítés: okleveles közgazdász, regionális és környezeti gazdaságtan szakon

Megszerzendő kreditek: 120

Képzési idő: 4 félév

 

A szakot azoknak ajánljuk, akik:

· szeretnének mester szintű ismereteket szerezni a fejlesztéspolitika területén, vagy elhivatottak a környezetügy iránt,

· vagy szeretnének gazdasági szakemberként bekapcsolódni a városfejlesztésbe, területfejlesztésbe,

· részt vennének magasan kvalifikált tudományos kutatók munkájában,

· szívesen tanulnának olyan gyakorlati szakemberektől, akik hosszú évek óta aktív szerepet játszanak a gazdaságfejlesztésben, területfejlesztésben, urbanisztikában helyi, országos és EU szinten egyaránt,

· szeretnének korszerű interdiszciplináris tudást kapni a globalizálódó és regionálisan is szerveződő világgazdaság, környezeti, társadalmi, földrajzi átrendeződéséről,

· rendelkeznek a témakörhöz kapcsolódó BSc végzettséggel (közgazdaságtan, geográfia, egyéb kapcsolódó társadalomtudományi, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, környezettan, illetve egyéb természettudományi vagy műszaki területen),

· szeretnék tudásukat külföldi tanulmányúttal vagy hazai gyakorlattal kiegészíteni.

 

A szakról

A szak célja, hogy bevezetést nyújtson a nemzetközi, országos, regionális és helyi fejlesztéspolitika egészébe – a közgazdasági és földrajzi, valamint egyéb kapcsolódó alapképesítésű hallgatók számára. A szak szintén ambicionálja, hogy teljes körű környezetügyi ismeretek közvetítésével a hallgatók felkészült környezet-gazdaságtani szakemberekké is váljanak, miközben széleskörű stratégiai tervezési és menedzselési képzést kapnak, elsősorban a közszférára fókuszálva.

A szakra jellemző a gyakorlat-orientált ismeretátadás, melyek birtokában a Hallgatók alkalmasak lesznek a fejlesztési rendszerek, a területi és ökológiai folyamatok elemzésére, a fejlesztési, területi fejlesztési, valamint környezeti politikák, stratégiák és programok kidolgozására, ezek végrehajtásában való közreműködésre, nyomon követésére és értékelésére, továbbá projektszintű fejlesztési tevékenységek ellátására.

A szakon eddig végzett hallgatók többsége különböző ágazatok, kormányzati, önkormányzati és európai uniós szervezetek, intézmények és vállalkozások területén jelentkező fejlesztéspolitikai vagy környezetvédelmi feladatokat látnak el.

A közgazdasági alapképzettséggel nem rendelkező hallgatók a szak keretében gazdasági felsőfokú végzettséget szereznek!

A 2016 februárjától újraindult szak jellemzője az interaktív és a tantermen kívüli gyakorlati órák, valamint a projektszerű csoportfeladatok jelenléte, a nemzetközi dimenzió és a globális összefüggések hangsúlyos megjelenítése, a közgazdaságtan határterületeinek és alternatív megközelítéseinek megismertetése. A szakon a legújabb módszerekkel történik az oktatás. Az egyes tantárgyak kompetenciáinak elsajátítását a szakmát belülről ismerő, komoly elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező vendégelőadók meghívásával segítjük, több órát külső helyszíneken tartunk, valamint az elmélet mélyebb elsajátítása érdekében néhány tárgyat az ún. tükrözött osztálytermi módszerrel tanítjuk, amelynek során kombináljuk egymással az otthoni készülést és a tömbösített gyakorlati oktatást. A gyakorlatok során a fő hangsúlyt a csoportmunkára, esettanulmányok és egyéb gyakorlati feladatok órai megoldására helyezzük. Az eddigi évfolyamokon tanulmányi versenyt hirdettünk, amelynek nyertesei egyhetes európai konferencián vehettek részt, ezt a jövőben is folytatni kívánjuk. 2016-ban a mesterszakon ‑ hagyományteremtő szándékkal ‑ többnapos terepgyakorlat során hazánk egyik leghátrányosabb helyzetű térségét, az Encsi járást hoztuk közelebb a hallgatóság számára. Ellátogattunk a fejlesztéspolitikában érintett helyi szervezetekhez, személyesen megismerhettük a siker- és kudarctörténetek igazi szereplőit (az elnéptelenedés, a funkció-  és forráshiányos önkormányzati gazdálkodás túlélési praktikáit). Mindemellett megismertettük a terepi kutatások módszertanát, megmutattuk, hogy a túra és GPS a gyakorlatban hogyan válhat a falufejlesztés eszközévé. Ezenkívül meghívtunk a térséget jól ismerő helyi szereplőket, akik tanulságos előadásai segítik a mai vidéki valóság megértését. Természetesen az esti összefoglaló beszélgetéseink, a kölcsönös tapasztalatcsere és a jó hangulat sem maradt el.

A hallgatóknak lehetőségük van néhány hónapos külföldi tanulmányúton való részvételre (Erasmus), valamint bekapcsolódhatnak az intézetben folyó kutatásokba.

 

A képzés struktúrája

A képzés keretében összesen 120 kredit szerezhető. A legfontosabb szakmai tárgyak a következő területekre terjednek ki: regionális földrajz, regionális gazdaságtan és politika, fejlesztési és területi stratégiai tervezés, programozás és értékelés, közösségi tervezés és fejlesztés, geopolitika, földrajzi információs rendszerek (GIS), település- és térségmarketing, fejlesztéspolitika és területfejlesztés, urbanisztika, fenntarthatóság és klímaváltozás a szakpolitikákban, környezetgazdaságtan mesterfokon, fenntartható és társadalmilag felelős vállalat. A választható tárgyak között a legaktuálisabb témákat akár angol nyelven is tanulhatják! A korábbi évfolyamok tantervi hálója megtekinthető a http://tarsadalomtudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=28527 oldalon.

A felvételi eljárás

A felvételin összesen 100 pont szerezhető, amelyből 70 pont szóbeli vizsgán érhető el a jelentkezőkkel folytatott, aktuális környezetvédelmi és regionális kérdésekkel kapcsolatos kötetlen beszélgetés során.

 

A szóbeli felvételi vizsgát 2017. május 29-30-án tartjuk.

A szóbeli vizsga 70 pontja az alábbiak szerint érhető el:

Szakirodalmi felkészülés felmérése a következő forrásokból:

· Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai, AULA, 2007 (letölthető: http://korny.uni-corvinus.hu/tanszekrol/index.php oldalon, a „Felvételi információk” menüpont alól) című BA tankönyv alapján (ld. felvételi az egyes fejezetek végén szereplő ellenőrző kérdések mentén)

vagy választhatóan

· Magyarország társadalom és gazdaságföldrajza alapján (pl. Perczel György (szerk.) (2003): Magyarország társadalmi gazdasági földrajza. ELTE Eötvös Kiadó).

· Továbbá a jelentkezőkkel folytatott, aktuális környezetvédelmi és regionális kérdésekkel kapcsolatos kötetlen beszélgetés során.

További pontok szerezhetők a diplomaminősítés alapján (25 pont), valamint többletpontszám (maximum 5 pont) adható az OTDK-n szerzett helyezésekért, vagy a hátrányos helyzetért.

További felvételi információk a www.uni-corvinus.hu/tkar/felveteli Felvételizőknek menüpont alatt.

 

MNB ösztöndíj lehetőség

A 2017 szeptemberében induló évfolyamot államilag támogatott és költségtérítéses helyekkel is meghirdeti a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, azzal, hogy a költségtérítéses évfolyamra felvételt nyert hallgatók pályázhatnak teljes tandíjukat fedező ösztöndíjra, a teljes képzési időszakra, az Egyetem Magyar Nemzeti Bankkal létrejött megállapodása keretében.

A kiváló tanulmányi eredményű hallgatók MNB kiválósági ösztöndíjban is részesülhetnek (az állami ösztöndíjas hallgatók is).

A képzést a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karának Gazdaságföldrajzi Geoökonómiai és Fenntartható Fejlődési Intézete koordinálja, az Intézeten belül kiemelten a Geostratégia, valamint a Fenntartható Fejlődés Központ.

 

Jelentkezési határidő: 2017. február 15.

 

Keressenek bennünket a Facebookon is

https://www.facebook.com/BCEKornyezetgazdasagtaniEsTechnologiaiTanszek?fref=ts, 

Bármilyen további kérdés esetén keresse bizalommal a szakfelelőst,

Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsannát (zsuzsanna.szerenyi(kukac)uni-corvinus(pont)hu)!

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk orientációs felvételi tájékoztatónkon 2017. február 7-én, kedden 17.15 órától a BCE új, Közraktár utcai épületében (1096 Budapest, Közraktár u. 4-6.), az V. emeleti 510-es teremben.

 

Letölthető felvételi tájékoztató

 

Utolsó frissítés: 2017.06.20.