Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29  

Oktatási küldetésünk

Oktatási küldetésünk központi eleme: Köztervezési szakemberek gyakorlat-orientált képzése, a hallgatókkal közösségben.

A Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet oktatási küldetése két fő irányvonallal írható le.

Az egyik irányvonal szerint az Intézet küldetése a kimagaslóan felkészült köztervező szakemberek képzése, igazodva a magyarországi és nemzetközi munkaerőpiac elvárásaihoz. A köztervezés gyűjtőfogalma alatt a következő témakörökkel foglalkozunk: köztervezés, stratégiai tervezés, fejlesztéspolitikai tervezés, területi tervezés, várostervezés, területfejlesztés, vidékfejlesztés, társadalmi-gazdasági tervezés, környezeti és fenntarthatósági tervezés-értékelés, valamint a piaci szférában elterjedt tervezési és menedzsmenti eljárások (pl. stratégiai menedzsment és projektmenedzsment).
A Központ a köztervezést megalapozó, a részét képező vagy vele rokon témakörökben a legjobb oktatást kívánja nyújtani. Az oktatási munkát ezért a tervezés hazai és európai gyakorlatában jártas és elismert, elméletileg felkészült szakemberek végzik.
A központ legmagasabb szintű küldetése, hogy átlagon felül jól felkészült, széles körűen tájékozott, kimagaslóan kreatív, ugyanakkor gyakorlatorientált és problémamegoldásra képes szakembereket indítson el szakmai életútjukon. Olyan képzett főket kíván kibocsátani, akik szakmai értékrendjében fontos a társadalmi jóllét biztosítása, a társadalmi, gazdasági és környezeti struktúrák, továbbá a térségi és települési rendszerek fenntarthatósága.
A Központ oktatási tevékenysége során több tudományág eredményeire támaszkodó interdiszciplináris megközelítéseket alkalmaz, különösen földrajz- és gazdaságtudományi alapokra épít. Oktatása térszemléletet és átfogó földrajzi információkat visz a gazdaság- és társadalomtudományi képzésekbe. A Központ fontos oktatás-módszertani küldetése továbbá a gyakorlatorientált ismeretátadás.

Az Intézet oktatási küldetésének másik meghatározó tényezője a hallgatókkal közösségben végzett oktatási-kutatási tevékenységek. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, hallgatóinknak számos lehetőséget kínálunk kutatási projektekbe való bekapcsolódásra (pl. Selyemút, KÖFOP, EFOP, STRAGEO, Mentorprogram, Szakszeminárium verseny és műhelytalálkozó, stb.). Igyekszünk lépést tartani a legmodernebb oktatástechnikai újításokkal is, ezért alkalmazzuk az ún. Harvardi-módszert az oktatásban (Tükrözött osztályterem). A hallgatóknak számtalan kihelyezett órán és több terepgyakorlaton is lehetőségük van részt venni a félév során. Célunk az Alumni-közösséggel ápolt minél szorosabb kapcsolat fenntartása is.

Összefoglalva tehát az Intézet oktatási küldetése a következő:

A Központ által oktatott szakterületek összefoglalása:

 • A központ az ország első számú köztervezési (planning) oktató (és kutató) műhelye.
 • A gazdaság- és társadalomtudományi képzések a geoökonómiai és környezetgazdaságtani összefüggéseinek biztosítása.
 • A gazdaság- és társadalomtudományi képzések fejlesztéspolitikai földrajzi összefüggéseinek biztosítása.

 A Központ oktatás-módszertani küldetéseinek összefoglalása:

 • Kiemelkedő gyakorlatorientált köztervezési képzőhely (terepgyakorlatok, szakmai gyakorlatok, oktatók a gyakorlati életből).
 • Társadalmi hasznosság és munkaerőpiaci relevancia szem előtt tartása
 • Hallgatóközpontúság (szolgáltatások, rendelkezésre állás, igénykövetés)
 • Elitképzés (műhelymunkák, bevonás kutatási projektekbe)
 • Pályakövetés (elhelyezkedés támogatása)
 • Nemzetközi kitekintés biztosítása (előadókkal, tanulmányutakkal)

Tetejére

Különleges oktatási programjaink

Hallgatóink fakultatív alapon a következő tanórán kívüli tevékenységek közül választhatnak érdeklődési körüknek megfelelően:

Tetejére

Tükrözött osztályterem

A 2017/18. tanév őszi félévében a Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak egyik kötelezően választható, Környezetértékelés című tárgya oktatását Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna egy új módszertani megoldással, az ún. tükrözött osztályterem módszerével valósítja meg.

Ennek a módszernek az a lényege, hogy az elméletet a Hallgatók a Moodle-rendszerbe feltöltött videók és írásos anyagok alapján sajátítják el otthon, a nekik tetsző/megfelelő időben, majd az egyes témákhoz tartozó, személyes részvételt igénylő szemináriumokon tevékenységalapú feladatokkal mélyíthető el a tudás. A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakon ez az első tárgy, amelyet a tükrözött osztályterem módszerével kínálunk, a tapasztalatok/visszajelzések alapján azonban lehetőség lesz további tárgyak ilyen formában történő kidolgozására is.

 

A módszerről további részletek az alábbi linken olvashatók.

Tetejére

GeoLectures

A neves külföldi geopolitikai, regionális tudományi, fejlesztéspolitikai és társadalomtudományi szakemberek meghívásával zajló GeoLectures előadássorozatot a Budapesti Corvinus Egyetem részéről a Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható fejlődés Intézet gondozza. Az előadássorozat célja, hogy elősegítse a geopolitika, geostratégia, illetve a világgazdasági és regionális folyamatok megismerését, és ösztönözze az e kérdésekkel kapcsolatos gondolkodást az egyetem hallgatói, kutatói, oktatói és partnerei körében. A rendezvény előadóinak meghívását a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány és a Magyar Nemzeti Bank támogatja.

Lezajlott GeoLectures előadások:

Tomohiko Taniguchi

Professzor, Keio University Graduate School of System Design and Management (SDM) Shinzō Abe Miniszterelnök Kormányának Különleges Tanácsadója

"Japan's Aspirations: Past, Present and Future"

2019 március 19.

James L. Gelvin

Közel-Kelet kutató, történész

Az új Közel-Kelet c. könyve magyar kiadásának bemutatása (kiadó: PABOOKS)

2019. február 27.

Roger Keil

Professzor, a City Institute korábbi igazgatója a York Egyetemen (Ontario, Canada)

"After Suburbia: Research and Action in the Suburban Century; a Cityregion Governance and Suburbanisation konferencia keretében"

2019. február 20.

Andrew Sheng

Fung Global Institute, China Banking and Insurance Regulatory Comission

"The Great Transformation 2.0"

2019. február 13.

Sik András

bolygókutató-geográfus, a Magyar Asztronautikai Társaság alelnöke

"Kitekintés a Földről: Mikor megyünk végre a Marsra?"

2019. február 8.

Virág Barnabás

az MNB ügyvezető igazgatója

"Fenntartható fejlődés és fejlesztéspolitika a XXI. században"

2018 november 30.

George Friedman

geopolitikai gondolkodó és szakértő, a Geopolitical Futures alapítója

"Magyarország geopolitikai helyzete"

2018 november 26.

Eric Overland

a WFSF elnöke, minisztériumi szakértő

"Jövőkutatás a stratégia és a politika szolgálatában"

2018 november 15.

Az EU Kohéziós Politika jövője minikonferencia

Minikonferencia nemzetközileg elismert szakemberekkel

Az EU Kohéziós Politika jövője - fejlesztéspolitikai és vidékfejlesztési kilátásaink 2020 után

2018 május 22.

 

 

Professor John Morelli

környezetközgazdász - Rochester Institute of Technology (USA)

"Environmental Management - lecture and panel discussion"

2018 április 19.

 

Új Selyemút műhelykonferencia

műhelykonferencia meghívott előadókkal

"Újra fókuszban az Óvilág - Új Selyemút műhelykonferencia és könyvbemutató"

2018. január 19.

 

Borhi László

történész - Indiana Egyetem

"The United States, Hungary and Central Europe, 1942 and 1990"

2017. november 10.

Professor Paulo Roberto Feldmann

vendégprofesszor - Sao Paulo Egyetem

"Development and urbanization of Latin America"

2017. május 4.

Parag Khanna

globális stratéga - World Economic Forum, vendégprofesszor - Szingapúri Nemzeti Egyetem

"Connectography - A globális civilizáció jövőjének feltérképezése"

2017. március 16.

Csizmadia Norbert

BCE mesteroktató, Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány

"Geopillanat - A 21. század megismerésének térképe"

2016. november 16.

Liu Youfa

Sanghaj - Nemzetközi Tanulmányok Intézet

"One Belt One Road kezdeményezés - Kína és Európa kapcsolatai"

2016. november 7.

David Criekemans

Antwerpeni Egyetem

"A BREXIT geopolitikája"

2016. szeptember 6.

Bruno Giussani

a TED európai igazgatója

"A TED és a globális tudásmegosztás"

2016. május 5.

Arjun Appadurai

a globalizáció világhírű amerikai antropológusa

"A nemzeti szuverenitás kihívásai a globalizáció korszakában"

2016. április 14.

Didier Sornette

Zürich-i Egyetem, az üzleti előrejelzések szakértője

"A krízisek nem külső sokkhatások"

2016. március 10.

Tetejére

Mentorált Gyakorlat-orientált Képzési Program

Mentorprogram a 2018/2019-es tanévben:

MI A CÉLJA ENNEK A PROGRAMNAK?

A gyakorlatközeli ismeretszerzés támogatása egyetemi tanulmányok keretében, releváns szakterületeken.

 

MIRŐL SZÓL EZ A PROGRAM? MIRE SZÁMÍTHAT, AKI RÉSZT VESZ BENNE?

A Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy korlátozott számú hallgató cégeknél és civil szervezeteknél dolgozó szenior szakemberek mentorálásával szakmai tanulmányokat folytasson és projektmunkákat (tanulmányokat) készítsen. A tanulmányok témáját a mentor határozza meg, és az kapcsolódik a mentor szervezetének tevékenységéhez. A tanulmányok elkészítése során a hallgató betekintést nyer az adott szervezet működésébe.

Az adott szervezet és a hallgató megegyezésén múlik, hogy a hallgató mennyit van jelen a helyszínen, de min. 4 db kontakt alkalom elvárt a 2019. május 13 és június 30 közötti programidőszakban. A hallgató által szükséges időráfordítás a Programra hozzávetőlegesen 40 óra. A projektfeladat végrehajtásának eredményeként a hallgatók egy tanulmányt készítenek, legalább 0,5 ív (20.000 karakter) terjedelemben.

Az elkészült tanulmányt a mentor értékeli. A hallgató a tanulmányt és értékelését eljuttatja a programszervezőknek. A tervek szerint résztvevő hallgató javadalmazásban részesül, nagyjából bruttó 40e Ft értékű hallgató munka formájában.

A Program mentorainak munkahelyei:

 

 1. Közlekedéstudományi Intézet (KTI)
 2. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály;
 3. Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ)
 4. Magyar Urbanisztikai Tudásközpont (MU-TK)
 5. MEGÉRTI Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda Kft.
 6. Padon Alapítvány a Környezeti Igazságosságért
 7. PAIGEO Geopolitikai Kutatóintézet

 

KI VEHET RÉSZT A PROGRAMBAN?

A Program kiterjesztése következtében idén már 12 Regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzésben résztvevő hallgató vehet részt.

 

METTŐL-MEDDIG TART A PROGRAM?

2019. május 13-tól 2019. június 30-ig.

 

HOGYAN KELL JELENTKEZNI?

Kérjük, hogy aki részt szeretni venni, írjon levelet Lieszkovszky Józsefnek (jozsefpal.lieszkovszky(kukac)uni-corvinus(pont)hu) ill. másolatban Tóth Judit intézeti koordinátort is tüntesse fel (judit.toth2(kukac)uni-corvinus(pont)hu).

Jelentkezési határidő:  meghosszabbítva 2019. április 17. 24:00

Visszajelzés (melyik hallgató melyik mentorhoz került): 2019. április 30-ig.

 

A jelentkezésnek tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat / információkat:

(I) rövid szakmai önéletrajz, benne feltüntetve nyelvismeretet;

(II) motivációs levél, benne feltüntetve az alábbiakat is:

- körülbelül heti hány órát tudna a programban való részvétellel járó elfoglaltságokra fordítani május 13 és június 30 között.

- annak jelzése, hogy a mentorok által az említett feladatok / tevékenységtípusok közül melyik keltette fel az érdeklődését (egy cég, egy adott tématerületét / témakörét kell megnevezni)

 

A részletes témaleírások a letölthető tájékoztatóban szerepelnek. Ezt az alábbi linkre kattintva lehet letölteni: 

MENTORPROGRAM TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

 

(Figyelem! A mentorprogram idősávja részben átfedésben van a vizsgaidőszakkal, ezt a jelentkezés során mindenki vegye figyelembe. Célszerű, ha a jelentkező a vizsgáit június elejéig befejezi, hogy azt követően tudjon bekapcsolódni a mentorprogramba. Természetesen az is megoldható, hogy párhuzamosan vizsgázik és jár mentorprogramra, ugyanakkor ez egy igencsak feszített tempót követel a hallgatótól, s a vizsgák alkalmával ezt nem lehet mentségként felhozni)

Mentorprogram a 2016/2017-es tanévben:

A Program célja

A gyakorlatközeli ismeretszerzés támogatása egyetemi tanulmányok keretében, releváns szakterületeken. A program jelenleg kísérleti jellegű, elindítása a következő tanévekben is tervezett, de elképzelhető, hogy a jelenlegitől eltérő paraméterekkel történik majd.

A Program leírása

A Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy korlátozott számú hallgató cégeknél és civil szervezeteknél dolgozó szenior szakemberek mentorálásával szakmai tanulmányokat folytasson és projektmunkákat (tanulmányokat) készítsen. A tanulmányok témáját a mentor határozza meg, és az kapcsolódik a mentor szervezetének tevékenységéhez. A tanulmányok elkészítése során a hallgató betekintést nyer az adott szervezet működésébe. Az adott szervezet és a hallgató megegyezésén múlik, hogy a hallgató mennyit van jelen a helyszínen, de min. 4 db kontakt alkalom elvárt a 2017. május 15. és július 15. közötti két hónapos programidőszakban. Az elkészült tanulmányt a mentor értékeli. A hallgató a tanulmányt és értékelését eljuttatja a programszervezőknek, akiknek szóban és írásban részletesen beszámol a tapasztalatairól. A tervek szerint a kísérleti fázisban a résztvevő hallgató javadalmazásban részesül.

Lehetséges helyszínek

 

Résztvevők köre

A Programban korlátozott számú hallgató vehet részt a következő BA szakirányokról és MA szakról:

 

 • Szociológia szak /Regionális- és településfejlesztés szakirány
 • Nemzetközi tanulmányok szak / Geopolitika szakirány
 • Regionális és környezeti gazdaságtan

Kiválasztás szempontjai

A kiválasztás alapját képezi: tanulmányi eredmény, tanórai aktivitás, önéletrajz, nyelvismeret, motivációk és a részvételre felszabadítható idő mennyisége, annak vállalása.
(E paraméterek többségét a jelentkezéskor jelezni kell, ld. lentebb.)

Jelentkezés

Kérjük, hogy aki részt szeretne venni, írjon levelet a következő címre: Gossler Judit (judit.gossler@uni-corvinus.hu). Amennyiben kérdés merül fel, azt is ide lehet intézni, ill. személyesen Péti Márton intézetigazgató felé.

Jelentkezési határidő: 2017. május. 4. 18:00

Dokumentáció

A jelentkezés csak akkor érvényes, ha az tartalmazza a következő információkat:

 

 1. Önéletrajzot, benne feltüntetve nyelvismeretet;
 2. Motivációs levelet, benne feltüntetve az alábbiakat is:
  1. Körülbelül heti hány órát tudna a programban való részvétellel járó elfoglaltságokra fordítani május 15. és július 15. között.
  2. Vállalna-e részvételt, akkor is, hogy ha nem részesülne javadalmazásban.
  3. Vállalna-e részvételt önkéntesként a cég/szervezet egyéb, a tanulmánykészítéssel nem összefüggő feladataiban.
  4. Alapvetően minden helyszín Budapesthez kötődik, ezért külön jelezzék, akik szívesen végeznék ezt a mentorált alkotómunkát székelyföldi székhelyű szervezetnél, székelyföldi helyszínen, vállalva az ezzel kapcsolatos utazási, szállás és utasbiztosítás költségeit is. (A székelyföldi helyszínen 6 heti kint tartózkodás az optimális, amelynek többsége a jelzett két hónapos programidőszakra esik.
  5. Annak jelzése, hogy a mentorok alábbi két nagy tevékenységtípusa (ill. cégprofilok) közül melyik keltette fel az érdeklődését, illetve hogy szükség esetén a másik lehetőség érdekelné-e:
   1. Területfejlesztéssel, településfejlesztéssel, különböző ágazati tervezésekkel, kapcsolódó stratégiák, programok és projektek tervezésével, továbbá projektmenedzsmenttel, valamint monitorozással és értékeléssel foglalkozó tanácsadó cég, magántulajdonban vagy a közszféra tulajdonában.
   2. Természet- és környezetvédelemmel, fenntartható fejlődéssel, ezek jogszabályi és fejlesztéspolitikai érvényesítésével, kapcsolódó projektek menedzselésével és forrásszerzéssel, környezetgazdaságtani szakértői anyagok készítésével és kutatással foglalkozó civil szervezet. Itt már most ismert néhány izgalmas felkínált téma, listájukat ld. lentebb (a-h pontokban), lehetőség szerint a jelentkezők ezek közül is válasszanak:
    1. Globális adóigazságosság kérdéskörének elemzése: multinacionális vállalatok adóelkerülési gyakorlata; nemzeti, uniós, globális lépések, jogalkotási folyamatok az adóoptimalizálás megakadályozása érdekében; globális adócsalási botrányok tanulságai (Luxleaks, Swissleaks, Panama-papers); közvélemény hatékonyabb bevonásának lehetőségei.
    2. Exporthitel-ügynökségek: szerepük a hivatalos fejlesztési támogatások (ODA) közvetítése területén; hozzájárulásuk a Fenntartható Fejlődési Célokhoz; átláthatóság kérdésköre
    3. Pénz és fenntartható fejlődés (globális pénzügyi problémák, a kamatos kamatra és "fiat pénzre" alapuló pénzrendszer lehetséges alternatívái, helyi pénzek).
    4. TTIP, CETA és hasonló szabadkereskedelmi egyezmények
    5. Kötelező érvényű ENSZ egyezmény a muntinacionális vállalatok felelősségre vonhatósága érdekéében (az általuk és leányvállalataik, beszállítóik által elkövetett emberi jogsértések és környezetpusztító tevékenységek visszafogása érdekében)
    6. Just Transition (Igazságos (energia)átmenet: a BAZ megyei fejlesztési tervek és bányatervek (közgazd.) elemzése, közösségi tervezés módszertan kidolgozása, stakeholder hálózat kialakítása és helyi önkormányzatokkal együttműködés, alternatív fejlesztési koncepció kidolgozása és megvitatása (műhelyek), háttéranyagok fordítása-összeállítása nemzetközi jó példákból (cseh, szlovák és német just transition koncepciókból)
    7. EU-támogatások társadalmi-környezeti hatásai: a 2020-ig szóló és 2020 utáni EU költségvetésben klíma-energiára szánt pénzek tervezése és hasznosulásának értékelése, OP főleg KEHOP kiírások ld. HUHA2 hulladékégető terv hatáselemzése http://www.vg.hu/vallalatok/energia/50-milliard-egy-uj-hulladekegetore-484031
    8. Közösségi/önkormányzati naperőmű-koncepció közgazdasági-üzleti modell tervezés? Háttér: www.mtvsz.hu/dynamic/energia_klima/napelemes_eromu_koncepcioterv_derekegyhaz_ujhartyan_2016.pdf és http://www.mtvsz.hu/dynamic/energia_klima/a5_kozossegben_az_ero_copower.pdf

Beszámoló 2016/2017

A programban 9 hallgató vett részt fogadó intézményeinknél:

Szociológia szak BA / Regionális- és településfejlesztés szakirány - 2 hallgató

Nemzetközi tanulmányok szak BA / Geopolitika szakirány - 2 hallgató

Regionális és környezeti gazdaságtan MSc - 5 hallgató

 

Részletek hallgatóink beszámolóiból:

"A mentorprogram alatt rendkívül jól éreztem magam, javaslom a program továbbvitelét. Véleményem szerint kevés a gyakorlati lehetőség a képzésen, és ez a mentorprogram emiatt is volt rendkívül hasznos. Hálás vagyok, hogy részt vehettem, és végre a tanulmányaimhoz kapcsolódó szakmai feladatot végezhettem."

"További pozitívumként említeném a fogadó szervezetnél végzett önkéntesmunkám, mely során rengeteg élménnyel gazdagodtam és fejleszthettem a kommunikációs készségemet. Az EFOTT fesztiválon, illetve a Nagyrákosi Völgyhídi Vásáron segédkeztem az MTVSZ standjánál. A feladatok egészen változatosak voltak, azok a fesztiválozók, illetve látogatók szemléletének formálásától, az ördöglakatok megoldásán át, egészen a körhinta összeszereléséig terjedtek. 

Úgy gondolom, hogy a mentorprogram ideje alatt jó társaságban, értékes tapasztalatokat szereztem és egy rendkívül sokrétű tevékenységet végző civil szervezet mindennapjaiba nyertem betekintést."

 

 

 

 

 

 

 

Tetejére

Szakmai gyakorlat

Intézetünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy hallgatói nívós fogadóintézményekben végezhessék szakmai gyakorlatukat.

Jelenleg hallgatóink számára a következő intézmények nyújtanak lehetőséget szakmai gyakorlat végzésére:

 • Földművelésügyi Minisztérium
 • Belügyminisztérium
 • Magyar Nemzeti Bank
 • Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO)
 • Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Tetejére

Terepgyakorlat

Hallgatóink a következő terepgyakorlatokon vehetnek részt tanulmányaik során:

Terepgyakorlat - Encs

Ha május, akkor 5 napos gazdaságföldrajzi–falukutatási terepgyakorlat az Encsi járásba!

A hallgatói körben már 2010 óta nagy sikernek örvendő terepgyakorlatot Varga Ágnes és dr. Jeney László a GGFF Intézet keretén belül 2016-tól hagyományteremtő céllal már a megújított Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos képzéshez kapcsolódva hirdeti meg.

A többnapos terepgyakorlat során hazánk egyik leghátrányosabb helyzetű térségébe látogattunk el. Beszélgettünk a térséget jól ismerő helyi szereplőkkel, akiknek tanulságos előadásai segítik a mai vidéki valóság megértését. Polgármesterek, helyi fejlesztési szakemberek és vállalkozók beszámolói, valamint a velük készített interjúk alapján tanulmányoztuk a fejlesztéseket, közelebbről betekintést nyerhettünk a fejlesztéspolitikában érintett helyi szervezetek működésébe, személyesen találkozhattunk a siker- és kudarctörténetek igazi szereplőivel, megismerhettük egy periferikus járás mindennapi lehetőségeit és nehézségeit, az elnéptelenedés, a funkció- és forráshiányos önkormányzati gazdálkodás túlélési praktikáit, mérlegre tettük a közfoglalkoztatás előnyeit és hátrányait. Részt vettünk egy műhelymegbeszélésen, amelynek keretében egy periferikus helyzetű falu, Keresztéte fejlesztési stratégiájához végeztünk helyzetértékelést, megvitattuk a jövőképet és meghatároztuk a középtávú célkitűzéseket. Mindemellett gyakoroltuk az interjúkészítés és egyéb terepi kutatások módszertanát, kipróbáltuk, hogy a túra és GPS a gyakorlatban hogyan válhat a falufejlesztés eszközévé. 

Terepgyakorlat - Bécs

2019. március 31. és április 2. között Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos hallgatóink a Geo Intézet szervezésében háromnapos szakmai terepgyakorlaton vettek részt.

A terepgyakorlat szervező oktatói: Forman Balázs, Jeney László, Kocsis János.

A szakmai program Bécs városföldrajzi átalakulására fókuszált. Odafelé és visszafelé a terepgyakorlaton részt vevő oktatók az Őrvidékről, Bécsről és Ausztria regionális földrajzáról előadást tartottak a hallgatóknak.

1. nap, március 31.: érkezés

 • Oktatók autóbuszos előadásai
 • Főállomás és környéke (Wien Hauptbahnhof)

2. nap, április 1.: szakmai városnézés Bécsben

 • Aspern-Seestadt városfejlesztési projekt (délelőtt)
 • ENSZ Központ + séta a Donauparkban(délután)
  • UNO-City
  • International Atomic Energy Agency
  • UN Office for Outer Space Affairs
  • Austria Center
  • UN Industrial Development
  • Sportcenter Donaucity

3. nap (április 2.): indulás haza

 • Gasometer (délelőtt)
 • Hainburg an der Donau (kisváros Pozsony felé)
 • Oktatók autóbuszos előadásai

Terepgyakorlat - Kassa

2017. május 3. és 5. között Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos hallgatóink a Geostratégia Központ szervezésében háromnapos szakmai terepgyakorlaton vettek részt.

A program fókuszában a belső perifériák, az iparterületek és volt iparvárosok válsága, a régió és a helyi gazdaság helyzete, perspektívái, valamint a nemzetiségi és kisebbségi kérdések álltak, különös tekintettel a kapcsolatok trianoni békeszerződést követő újjáépülésére. A tanulmányút lényeges eleme volt a határon átnyúló kapcsolatépítés mind a szlovák féllel, mind pedig a felvidéki magyarsággal.

A terepgyakorlat során a szervező oktatók mellett a régió és Kassa fejlesztésével foglalkozó szakemberek és vezetők adtak betekintést a térség gazdasági és fejlesztési problémáiba. Vendéglátóink között szerepelt többek között Zachariás István, a Magyar Koalíció Pártja Kassa Megyei Tanácsának elnöke, a Régiók Bizottságának aktív tagja, Orbán Máté Julianna, a Via Carpatia EGTC igazgatója és Mihók Gábor, a nagykaposi Régiófejlesztési Társulás Elnöke.

Terepgyakorlat - Székesfehérvár

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos hallgatóink az Urbanisztika és területi tervezés kurzus keretében április 26-án Székesfehérváron jártak.

A program első felében Jakab Csaba fejlesztési szakember vezetésével a vasútfejlesztés került terítékre, majd a látogatás a városházán folytatódott, ahol Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere fogadta hallgatóink csoportját, és tartott interaktív szakmai előadást a megyei jogú város fejlesztéséről és annak társadalmi, gazdasági, környezeti és pénzügyi vonatkozásairól. Az alkalom végén csoportunk terepbejáráson vett részt, ahol megismerkedtek Székesfehérvár aktuális fejlesztési projekthelyszíneivel.

Tetejére

Részvétel intézeti kutatásokban

Intézetünk számára fontos, hogy kiváló kapcsolati hálóinkat kihasználva minél több hallgatónkat tudjuk bevonni releváns, szakmailag nívós kutatási projektekbe.

A 2016-2017-es tanévben több mint 20 hallgatónk vehetett részt a következő projektekben:

Tetejére

TDK

2017/2018-as tanévben meghirdetésre kerül a Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet gondozásában a Regionalitás és fenntartható fejlődés TDK szekció, amelyre várjuk a regionális- és környezeti gazdaságtan, fejlesztéspolitika, vagy egyéb földrajzi, fenntarthatósági aspektussal rendelkező pályamunkákat.

A TDK-ról részletesebb tájékoztatást késő ősztől honlapunkon és a tanszéki hirdetőkön találnak. A pályamunkák fókuszának kialakításában bátran keressék vagy az intézet oktatóit és kutatóit, akik örömmel vesznek részt a pályamunkák mentorálásában, vagy Nemes Zsófia TDK-felelőst a nemeszsofi9600(kukac)gmail(pont)com email címen.

Tetejére

Geo Intézet Szakszemináriumi Verseny és Műhelytalálkozó

Geo Intézet Szakszemináriumi Verseny és Műhelytalálkozó 2018

Versenyfelhívás szakszeminaristák részére

Felhívjuk a figyelmeteket, hogy a Geo Intézet immár 2. alkalommal szervezi meg a Szakszemináriumi Veserny és Műhelytalálkozó rendezvényt a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos szakdolgozatírók körében. A verseny célja, hogy Intézetünk felfedezze és elismerésben részesítse a legkiemelkedőbb színvonalú kutatásokat. A versenyre beküldött versenydolgozatokat a Geo Intézet szakértő oktatóiból álló három fős zsűrije – Jeney László (elnök), Kocsis János és Marjainé Szerényi Zsuzsanna – egységes szempontrendszer alapján bírálja el. A legjobb pályamunkákat benyújtó hallgatók könyv- és pénzjutalomban részesülnek.

A Geo Intézet Szakszemináriumi Verseny és Műhelytalálkozó kiírója: Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet

 • Szervező: dr. Jeney László, zsűrielnök

 • Koordinátor: Nemes Zsófia

Pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be minden olyan regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos hallgató, aki felvette a Szakszeminárium I. tantárgyat és a félév végén benyújtotta szemináriumi dolgozatát.

Pályázat benyújtásának módja és határideje:

A szakszemináriumi dolgozatokat a következő e-mail címre várjuk: laszlo.jeney(kukac)uni-corvinus(pont)hu

A pályázatok beadási határideje: 2018. január 24. (szerda), 24:00

Pályázatok bírálata, díjazása:
A pályázatokat intézetünk szakértő oktatói egységes szempontrendszer alapján bírálják el. A Műhelytalálkozó keretében a kiemelkedő dolgozatokat benyújtott hallgatók lehetőséget kapnak dolgozatuk szóbeli bemutatására, intézeti oktatókkal történő megvitatására. A legjobb dolgozatokat benyújtó hallgatók könyv- és pénzjutalomban részesülnek.

A Szakszemináriumi Verseny és Műhelytalálkozó szóbeli fordulója (döntője) nyilvános, amelyen 2018-ban Béres Bence, Mészöly Dorottya, Mozga Gábor, Nagy Szabolcs, Semjén Kornél és Torda András kap lehetőséget arra, hogy a zsűri és a közönség előtt prezentálhassa kutatását.

 • Időpont: március 28. (szerda) 14.30–17.00
 • Helyszín: C 109

A Műhelytalálkozón lehetőség nyílik arra,

 • hogy saját kutatásainkhoz hasznos információkat szerezzünk a zsűri és a közönség versenydolgozatokhoz kapcsolódó megjegyzéseiből, tanácsaiból;
 • hogy magunk is konstruktív kérdésekkel, hozzászólásokkal segítsük a végzős hallgatók szakdolgozatait;
 • hogy szurkoljunk kedvenc versenyzőinknek.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a rendezvényen!

Eredmények 2018

Ezúton gratulálunk Mészöly DorottyaMozga Gábor és Torda András Lajos hallgatóinknak Intézetünk szervezésében 2018. március 28-án megrendezésre került Szakszemináriumi verseny és műhelytalálkozón nyújtott kiemelkedő teljesítményükért!

 További képek a Geo Intézet hivatalos facebook oldalán

1. helyezett: Mészöly Dorottya – témavezető: Varga Ágnes

Dolgozatának címe: Egy LHH járás felemelkedése – a fejlődés térségi dilemmái a Sárospataki járás példáján

2. helyezett: Mozga Gábor – témavezető: Péti Márton

Dolgozatának címe: Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési és tervezési stratégiák összehasonlító elemzése

3. helyezett: Torda András Lajos – témavezető: Kocsis János Balázs

Dolgozatának címe: A lakáspolitika és lakásszektor helyzete Magyarországon

Geo Intézet Szakszeminárium Verseny és Műhelytalálkozó 2017

Pályázat benyújtásának módja és határideje:

A szakszemináriumi dolgozatokat a következő e-mail címre várjuk: judit.gossler(kukac)uni-corvinus(pont)hu

A pályázatok beadási határideje: 2017. június 6. (kedd), 18:00

Eredmények 2016/2017

Ezúton gratulálunk Lovász TamásSuhajda Attila és Gregor Dániel hallgatóinknak Intézetünk szervezésében 2017. június 20-án megrendezésre került Szakszemináriumi verseny és műhelytalálkozón nyújtott kiemelkedő teljesítményükért!

 

1. helyezett: Lovász Tamás

Dolgozatának címe: Az Új Selyemút hatása és megvalósulásának akadályai Közép-Ázsiában

2. helyezett: Suhajda Attila

Dolgozatának címe: Az Új selyemút kezdeményezés közfejlesztési és geopolitikai aspektusai

3. helyezett: Gregor Dániel

Dolgozatának címe: Kelet-Közép- Európa fővárosi régióinak versenyképessége

Tetejére

Erasmus Tanulmányok

Erasmus Tanulmányok a 2017/2018-as tanév őszi félévében

Hallgatóink a következő partnerintézményekben kezdik meg a következő szemesztert:

 • Tilburg University School of Social and Behavioral Sciences
 • Universita degli Studi de Cagliari
 • University of Bremen
 • University of Ljubljana Faculty of Social Sciences
 • Tallinn University of Technology
 • Universitat Augsburg
 • University of Tartu

Tetejére

Erasmus Szakmai Gyakorlat

A következő intézmények jó szakmai kapcsolatok alapján várják hallgatóinkat Erasmus Szakmai Gyakorlatra:

 • Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences
 • Koblenz University of Applied Sciences

Tetejére

Oktatott tárgyak listája

A Gazdaságföldrajz, Geoökonómia é Fenntartható Fejlődés Intézet által oktatott összes tantárgy leírása megtalálható a következő oldalon.

Fejlesztés-tervezés, urbanisztika

Helyi gazdasági fejlesztés

BA

Budapest and East Central European Urbanisation

BA

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése

BA

Az energiagazdálkodás alapjai

BA

Jövőkutatás; Bevezetés a jövőkutatásba

BA

Regionális elemzések módszerei

BA

Regionális politikák

BA

Településföldrajz és településfejlesztés

BA

Térinformatika a vidékfejlesztésben

BA

Vidékföldrajz és vidékfejlesztés

BA

Fejlesztési és kohéziós politikák

MA

Fejlesztéspolitikai menedzsment és programozás

MA

Közigazgatási alapismeretek

MA

Kvalitatív területi és stratégiai elemzési-tervezési módszerek

MA

Stratégiai tervezés, vezetés és projektmenedzsment

MA

Települési és közösségi gazdaságtan

MA

Területi és térinformatikai kvantitatív elemzési módszerek

MA

Városföldrajz és globális városok

MA

Városgazdaságtan és városszociológia

MA

Urbanisztika és területi tervezés

MA

Budapest és nagyvárosok földrajza és fejlődése

MA

Jövőkutatás

MA

Alternatív jövőképek

MA

Alternative Future Images

MA

Társadalmi és gazdasági előrejelzés

MA

Business Futures Studies

MA

Geopolitika és földrajz

Gazdaságföldrajz

BA

Economic and Human Geography

BA

Regionális és gazdasági földrajz

BA

Társadalomföldrajz

BA

Az urbanizáció geopolitikája

BA

A világ regionális földrajza

MA

Európa regionális földrajza

MA

Gazdaságföldrajz és regionális gazdaságtan

MA

Geostratégia és nemzetstratégiák

MA

Fenntartható fejlődés és környezetgazdaságtan

Környezetgazdaságtan

BA

Fenntartható fejlődés, környezetgazdaságtan

BA

Zöld gazdaságpolitika

BA

Applied Social and Environmental Responsibility

BA

Environmental and Climate Policy

BA

Haladó környezetgazdaságtan

MA

Helyi gazdaságfejlesztés és vidékfejlesztés

MA

Integrált európai stratégiák

MA

Környezetértékelés

MA

Ipari ökológia

MA

Társadalmilag felelős vállalat

MA

Gazdasági és környezeti jog

MA

Environmental Protection and International Relations

MA

Tetejére

Utolsó frissítés: 2020.02.16.