Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 31  

Kreatológia

(rövid története)

A Kreatológia az alkotás interdiszciplináris tudománya, amely Magyarországon született. Születési éve 1977. Az a tanulmány, amelyben a jelen szerzo – Magyari Beck István – bevezette a Kreatológia fogalmát és alap-koncepcióját az alábbi címet viseli: „About the Necessity of Complex Creatology” (A komplex kreatológia szükségességérol). E tanulmány voltaképpen eloadás volt az 1977-es budapesti Nemzetközi Tudományszociológiai Konferencián, majd megjelent eredeti címe alatt 1979-ben a Farkas János által szerkesztett „Sociology of Science and Research” (A tudomány és a kutatás szociológiája) címu könyvben (Akadémiai Kiadó, Budapest, 175-182. old.). Attól az idotol fogva a Kreatológia intenzíven fejlodött a szerzo könyveiben és tanulmányaiban, mind magyar, mind angol nyelven. Angolul többnyire tanulmányok közlésére került sor. A Kreatológia fejlodésének második fázisa az Egyesült Államokban indult útjára 1987-ben. 1987 és 1991 között az USA-ban egy sor konferencia és szimpózium foglalkozott a kreativitás problémáival a Kreatológia vonatkoztatási keretei között. Például: Magyari-Beck István: „An Introduction to the Framework of Creatology” (Bevezetés a kreatológia alapjaiba), The Journal of Creative Behavior, 1990. 3. 151-160. old. Késobb, 1993-ban: „Creatology: A Potential Paradigm for an Emerging Discipline.” In: Isaksen, S.G., Murdock, M.C., Firestien, R.L., Treffinger, D.J. (szerk.) „Understanding and Recognizing Creativity: The Emergence of a Discipline.” Ablex Publishing Corporation, Norwood, New Jersey, 48-82. old. Ezen a helyen nincs sok értelme a Kreatológia-történet részletes eloadásának. Az olvasó, aki érdeklodik e történet iránt, Magyari Beck István e weblapon megtalálható Személyes Bibliográfiájában a Kreatológia számos alap- és alkalmazott kérdésével is találkozik. Azonban nem kerülhetjük el a Kreatológia történetének két említést érdemlo mozzanatát. Mindenekelott azt, hogy a legutóbbi idoben több szerzo lépett fel azzal az igénnyel, hogy o alkotta meg eloször a Kreatológia szakkifejezését. Másodszor azt a tényt, hogy ezek közül szinte mindegyik a Kreatológiát a pszichológia és/vagy a fiziológia elméleti és gyakorlati régióiban – mint ezek egy fejezetét – keresi. Szerintünk azonban a Kreatológia interdiszciplináris tudomány, amelyik messze meghaladja a pszichológia érdeklodési körét. Számunkra a Kreatológia alapveto keretét a Kreatológiai Mátrix adja, mely a kreativitás jelenségeit a személyiség, a csoport, a szervezet és a kultúra/civilizáció nívóin tanulmányozza a termék, a folyamat és a képesség szempontjaiból kiindulva. Ezen – egymástól módszertanilag független – szintek és szempontok képezik a Kreatológiai Mátrixot, amely ilyenformán 4 x 3 = 12 kockából áll. Az alaposabban kidolgozott mátrix a kreativitás legalább 48 területét képes megkülönböztetni. A mondottak alapján a Kreatológiai Mátrix keretei között számos tudomány muködik közre a kreativitás megértésében. Ezek közül néhány: a pszichológia, a szociológia, a szervezéstudomány, a kulturológia, a történelem (muvészet-, tudomány-, filozófia-, pedagógiatörténet stb.), a matematika, a méréselmélet, az ismeretelmélet, az esztétika, az etika, a közgazdaságtan és így tovább.


Utolsó frissítés: 2018.11.30.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru