Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 29  

Prof. Dr. Lánczi András

Szül. hely, idő: Budapest, 1956. május 18.
Jelenlegi munkahely: Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Intézet
Beosztása: intézetigazgató egyetemi tanár
Munkahely címe: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
Telefon/fax: (36) (1) 2188-049
E-mail: andras.lanczi(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Végzettsége:
Egyetem, ELTE, 1981, angol-történelem szak, az oklevél száma: 202/1981
Tudományos fokozat: a Filozófiai Tudományok kandidátusa, 1993, az oklevél száma: 14.567;
Habilitáció, 2002
Nyelvtudás: angol, német, latin.

Eddigi munkahelyek:
1981-1986: Madách Imre Gimnázium
1986-1991: a Világosság c. folyóirat szerkesztője
1991- főállású egyetemi oktató, BKÁE
1986 óta jelennek meg írásaim.

Oktatási tevékenység más intézményekben:
ELTE, BTK (1999); Miskolci Egyetem (1994-1997; Kodolányi János Főiskola (1995-1997); Insitute for European Studies (Bécs, 1997); Károli Gáspár Református Egyetem (1999).

Szakterület:
1. Politikai filozófia, ezen belül is a XX. századi politikai filozófiai iskolák és irányzatok; 2. A magyar politikai gondolkodás eszmetörténeti kérdései, különös tekintettel a két háború közti időszakra; 3. A modern demokrácia-elméletek, ezen belül is a kommunikáció problémái. 4. A politikatudomány episztemológiai kérdései.

Oktatási tevékenység részletes leírása:
A Budapesti Corvinus Egyetemen 1991 óta oktatott tárgyak:
1.      Bevezetés a politikatudományba; 2. Egyetemes politikai gondolkodás története; 3. A magyar politikai gondolkodás története 1790-1945; 4. A XX. század politikai filozófiája; 5. Modern demokrácia-elméletek; 6. Political Problems of Transition in Eastern Europe (ISC) – idegen nyelven. 7. A feminizmus politikai filozófiai aspektusai.

Az oktatáshoz kapcsolódó tananyagok és publikációk elkészítése:
1.      A politikai filozófiák enciklopédiája. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1995. (szakmai szerk.)
2.      A XX. század politikai filozófiája. Budapest: Attraktor/Pallas Könyvkiadó, 2000. (2. kiadás)
3.      Demokrácia és politikatudomány. Budapest: Aula, 2000.
4.   A politikatudomány enciklopédiája. Budapest: Osiris, 2001. (szakmai szerk.)

Jelentősebb ösztöndíjak:
1.      1995-1997 Open Society Project csoportos kutatás témavezetője;
2.      1997-8 Fulbright kutatói ösztöndíj az Egyesült Államokban;
3.      1999- 2003 Széchenyi Professzori ösztöndíj.

Díjak:
Bibó István Díj, 2003.

Funkciók:
1.      Egyesület a Magyar Politikai Intézetért elnöke.
2.      Az MTA IX. Osztály Politikatudományi Bizottságának titkára (1993-1997), majd tagja.
3.      A Pallas Stúdió/Attraktor könyvkiadó sorozatszerkesztője.
4.      A Heti Válasz szerkesztőbizottságának tagja.
5.      A Magyar Politikatudományi Társaság Elnökségi Tagja.

Fontosabb, rendszeres külföldi kapcsolatok, előadások, paperek:
1989 King’s College, Cambridge. „The Meaning of Democracy in Eastern Europe”
1993 Bergeni Egyetem, Norvégia. „The Birth of Democratic Theory in Hungary”
1994 University of Westminster, London; IPSA Konferencia, Berlin. „Hannah Arendt in Our Time, and the Problem of Political Sin”
1996 Michigan State University éves konferenciája Prágában; APSA Kongresszus, Chicago
1996 University of Strathclyde, Glasgow; Liberty Fund konferencia Olomoucban: „Freedom, Liberty, and Political Rationality”
1997 Liberty Fund konferencia Olomoucban: „Contingency and Political Theory”
1997-8 Louisiana State University, Baton Rouge, Fulbright Ösztöndíj
1997 Michigan State University, East Lansing (Mi): „The Intellectual Climate in Eastern Europe”
1998 The Idea of Europe. A BKÁE és a Michigani Egyetem közös konferenciája Budapesten
1998 Liberty Fund konferencia Alberta, Kanada: „The Moral Foundation of Democracy: John H. Hallowell”
2000 Liberty Fund konferencia Chicago, USA: „Plato and Democracy”
2001 Liberty Fund konferencia Parádasasvár, Magyarország: „On Liberty”
2005 Leo Strauss and the World. Róma
2005 Christliche Demokratie und Volksparteien in Ungarn. Cadenabbia, Konrad Adenauer Stiftung

Fontosabb publikációk

Könyv:
1. Az utópia mint hagyomány. Attraktor, 2005.
2. Konzervatív kiáltvány. Attraktor, 2002
3. A politika reneszánsza. Pallas/Attraktor, 2001.
4.      A XX. század politikai filozófiája. Pallas Stúdió/Attraktor, 2000.
5.      Demokrácia és politikatudomány. Aula Könyvkiadó, 2000.
6.      Modernség és válság. Pallas Stúdió/Attraktor, 1999.
7.      A politika fogalma. In: Mi a politika? Osiris, 1999.
8.      Leo Strauss: Természetjog és történelem. Pallas Stúdió/Attraktor, 1999. (ford.)
9.      Adó és politika. In: Parlamenti pártok és szakpolitikák. MAPI-könyvek, 1999. (szerk. is)
10.  Pluralization and the Politics of Media Change in Hungary. In: Post-Communism and the Media in Eastern Europe. Ed. Patrick O’Neil, Frank Cass, London, 1997.
11.  Politikai filozófiák enciklopédiája. Kossuth Könyvkiadó, 1995. (szakmai szerk.)
12.  Közigazgatástan. Osiris, 1994. (szerk.)
13.  Leo Strauss: Az üldöztetés és az írás művészete. Atlantisz, 1994. (ford.)
11. Marie Winn: Gyerekek gyermekkor nélkül. Gondolat, 1992. (ford. és utószó)

Idegen nyelvű:

Könyv:
Pluralization and the Politics of Media Change in Hungary. In: Post-Communism and the Media in Eastern Europe. Ed. Patrick O’Neil, Frank Cass, London, 1997.

Hosszabb tanulmányok:
Politics of Distrust. Budapest Papers, Demokrácia Kutatások Alapítvány, 1997.
The Idea of Open Society, and Rebirth of Political Extremism in Hungary. Soros Open Society Project (RSS), 1996.
Economic Policy and Political Control of Public Finances: State Audit Office, Hungarian National Bank, Budgeting, and Taxation. ENSZ Project, 2000.


Utolsó frissítés: 2018.11.30.