Május - 2017
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Ne felejtse el felkeresni Facebook oldalunkat is!

18/10 2017

Versenyfelhívás

Kedves Hallgatók!

 

Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karának Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézete, a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Alkalmazott Művészeti Intézetével és Építéstani Intézetével, valamint a Magyar Regionális Tudományi Társasággal közösen, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával – 2008 és 2010 után immár harmadik alkalommal – meghirdeti az "Építőkockák Városfejlesztési Pályázat 2018" elnevezésű városfejlesztési versenyt.

 

További információ:

- a pályázati felhívás teljes szövege

- a pályázatot népszerűsítő poszter

- elektronikusan kitölthető pályázati adatlap

A pályázati kiírásban szereplő három témakör, továbbá az ezeken belül található opcionális területek valamelyikét a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók által indított három-öt fős csapatok dolgozhatják fel (egy csapat egy témát választhat).

A hallgatói jelentkezések határideje 2017. november 10. Az írásbeli pályamunkák benyújtásának határideje 2018. március 2. A tizenöt legnívósabb pályamunkával rendelkező csapat meghívást kap a pályázat szóbeli fordulójába, amely előreláthatólag április végén kerül megrendezésre (pontos időpont később).

 

Üdvözlettel:

Geo Intézet

 

05/10 2017

REKO levelező képzés Székesfehérváron

Regionális és környezeti gazdaságtan MA levelező képzés
a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán

 

 A Budapesti Corvinus Egyetem keresztféléves felvételt hirdet az ország legnépszerűbb regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakára, levelező formában, tartalmában Székesfehérvár és tágabb térségének adottságaira szabva.

Szakképzettség: okleveles közgazdász, regionális és környezeti gazdaságtan szakon

Megszerzendő kreditek: 120

Képzési idő: 4 félév

Képzés helyszíne: Székesfehérvár, BCE Székesfehérvári Kampusz

Képzést nyújtó intézet: BCE Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartató Fejlődés Intézet

További információ a szakról és a felvételiről: REKO MA

További információ a képzést nyújtó intézetről: GEO Intézet

További információ a képzés helyszínértől: székesfehérvári Campus

A 2017/18-as tanév keresztfélévében (2018. februári indulással) először hirdetjük meg a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakot levelező képzés formájában Székesfehérváron. A levelező munkarenddel sokak számára könnyebbé válhat egy közgazdász diploma megszerzése. Egyúttal a BCE küldetését teljesítve a Székesfehérváron és térségben élők, különösen a Fejér, Veszprém és Komáron-Esztergom megyeiek számára is elérhetővé válik egy újabb, a térség adottságaihoz igazított mesterszintű képzés.

 

Az első 100 között: Az Eduniversal rangsora alapján 2017-ben a 67. helyen végzett a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak a világ legjobb környezeti és fenntarthatósági mesterképzései között!

 

A szakunkat azoknak ajánljuk, akik olyan közgazdasági végzettséget szeretnének, amely:

·        foglalkozik Székesfehérvár és térsége fejlesztési lehetőségeivel és perspektíváival;

·        ismeretátadása kitér e térség településeinek és vállalatainak fenntartható és környezettudatos fejlődésére;

·        a munkakörök kifejezetten széles körére készít fel a közszférában és a céges világban: a térség- és városfejlesztéstől a vállalati környezeti menedzsmentig;

·        a közgazdaságtant izgalmasan oktatja, alternatív megközelítéseken, földrajzi és környezettani határterületeken keresztül is;

·        mesterszintű ismereteket nyújt a fejlesztéspolitika témakörében;

·        elmélyíti az elhivatottságot a környezetügy iránt;

·        bekapcsolódási lehetőséget ad a város-, a vidék- és a területfejlesztésbe;

·        korszerű interdiszciplináris tudást ad a világgazdaságról, annak környezeti, társadalmi, földrajzi tényezőiről és átrendeződéséről;

·        a közgazdasági alapképzettséggel nem rendelkező hallgatóknak is gazdasági felsőfokú végzettséget nyújt;

·       a mestertanulmányok kifejezetten sokféle előképzettséggel (BA/BSc szintű vagy annak megfelelő végzettséggel) megkezdhetők, hallgatóink közössége valóban interdiszciplináris: érkezhetnek a közgazdaságtan, a geográfia, a szociológia, a nemzetközi tanulmányok valamint egyéb társadalomtudományi, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, környezettani, illetve további természettudományi és műszaki területekről.

 

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a legnépszerűbb és a legmagasabb szintű regionális és környezeti gazdaságtan képzést nyújtsuk az országban, amely gyakorlatorientált és hallgatóközpontú.

 

A szakunkat azoknak ajánljuk, akik egy olyan képzőhelyen szeretnének tanulni, amely:

·        alkalmazott kutatást és fejlesztést végez Székesfehérváron és térségében;

·        az alternatív társadalmi-gazdasági fejlődési utak feltárására szakosodott, és sokszínű, izgalmas, az aktualitásokat figyelemmel kísérő képzéseket nyújt;

·        a regionális és környezeti gazdaságtan szak magasan legnépszerűbb hazai képzőhelye, és a legmagasabb színvonalú képzésre törekszik;

·        a vezető hazai köztervezési és közfejlesztési képzőhely, az Európai Köztervezési Képzőhelyek Egyesületének (AESOP) egyetlen magyarországi társult szervezete;

·        már százéves hagyományokkal bír a gyakorlati élet (különösen a társadalmi-gazdasági tervezés-elemzés) és a felsőoktatási kutatás-oktatás közötti együttműködésben;

·        küldetésének tekinti a gyakorlatorientált képzést, a hallgatók közreműködését az intézetben futó szakértői projektekben;

·        oktatói között a gazdaság- és területfejlesztésben, urbanisztikában, a helyi, országos és uniós szinten hosszú évek tapasztalatával bíró szakemberek vannak;

·        bevonja a hallgatókat a tudományos-kutatási tevékenységbe;

·        modern oktatási módszertani megoldásokat is alkalmaz (harvardi módszertan);

·       élénk hallgatói szakmai közéletet biztosít tehetséggondozással, önképzési lehetőségekkel (gyakori szakmai és tudományos rendezvények, tanulmányi versenyek, demonstrátori lehetőségek, doktori tanulmányi kimenet biztosítása, hazai és külföldi terepgyakorlatok, külföldi tanulási és szakmai gyakorlati lehetőségek ERASMUS-szal és intézeti szervezésben, gyakorlati mentorprogram).

 

Intézetünk az Európai Köztervezési Képzőhelyek Egyesületének (AESOP) egyetlen magyarországi társult szervezete, ahol a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakunk regisztrált tervező szakként van nyilvántartva.

 

A szakról

Azok számára, akik izgalmasnak találják Székesfehérvár és térsége fejlesztését és perspektíváit, valamint érdeklődnek a helyi, illetve belső erőforrások minél hatékonyabb kiaknázási formái iránt, az új képzés számos gyakorlati ismeretszerzési lehetőséget biztosít, a térséghez kötődő magasan kvalifikált fejlesztési szakemberek bevonásával.

E képzéssel intézetünknek, mint Magyarország elsőszámú köztervező (planning) műhelyének a legfőbb küldetése az átfogó, sokoldalú és rendszerszerű tervezési-fejlesztési ismeretek átadása, amelyek mind a közszférában, mind a cégek világában jól hasznosíthatók. Elmélyülést biztosítunk a nemzetközi, országos, regionális és helyi fejlesztéspolitika témakörébe – a közgazdasági és földrajzi, valamint egyéb kapcsolódó képzési területről érkező hallgatók számára. A szak ambíciói a teljes körű környezetügyi ismeretek közvetítésén keresztül válnak teljessé. Ezáltal a hallgatók felkészült környezet-gazdaságtani szakemberek is lesznek, miközben széleskörű stratégiai tervezési és menedzsment képzést is kapnak, különös tekintettel a közszféra megoldásaira.

A szakra jellemző a gyakorlatorientált ismeretátadás, melynek birtokában a hallgatók alkalmasak lesznek a fejlesztési rendszerek, a területi és ökológiai folyamatok elemzésére, fejlesztési, területi fejlesztési, valamint környezeti politikák, stratégiák és programok kidolgozására, ezek végrehajtásában való közreműködésre, nyomon követésére és értékelésére, továbbá projektszintű fejlesztési tevékenységek ellátására, jövőkutatásra.

A szakon eddig végzett hallgatók többsége különböző ágazatok, kormányzati, önkormányzati és európai uniós szervezetek, intézmények és vállalkozások területén jelentkező fejlesztéspolitikai vagy környezetvédelmi feladatokat lát el.

A szak elvégzésével gazdasági felsőfokú végzettséget szereznek a közgazdasági alapképzettséggel nem rendelkező hallgatók is!

A képzésünk jellemzői az interaktív és a tantermen kívüli gyakorlati órák, a projektszerű csoportfeladatok, a nemzetközi dimenzió és a globális összefüggések hangsúlyos megjelenítése, a közgazdaságtan határterületeinek és alternatív megközelítéseinek megismertetése.

A szakon a legújabb módszerekkel történik az oktatás. A gyakorlatban edződött oktatói csapatunkat a szakmát belülről ismerő, komoly elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező vendégelőadók meghívásával is erősítjük. Több órát külső helyszíneken tartunk, valamint az elmélet mélyebb elsajátítása érdekében néhány tárgyat az ún. tükrözött osztálytermi módszerrel (harvardi módszer) tanítunk, melynek során kombináljuk egymással az otthoni felkészülést és a tömbösített gyakorlati oktatást. Az oktatás során a fő hangsúlyt a csoportmunkára, az esettanulmányok és egyéb gyakorlati feladatok órai megoldására helyezzük.

A hallgatók aktív és gyakorlatorientált képzése elsődleges számunkra. Egy és többnapos terepgyakorlatokat szervezünk Magyarországon és külföldön, a hátrányos helyzetű vidéki térségekben és a nagyvárosokban egyaránt. Mentorprogramot működtetünk, amelyen keresztül a hallgatók vezető gyakorlati szakemberek irányítása mellett szerezhetnek szakmai tapasztalatot bel- és külföldi kutatásokban egyaránt.  Fontos, releváns és érdekes szakmai szervezetekkel, intézményekkel, cégekkel ápolunk partneri viszonyt, és ezen keresztül gyakornoki lehetőségek is nyílnak (ld. intézetünk honlapján).

A tehetséggondozásra különös figyelmet fordítunk. Hallgatóink részvételével tudományos diákkört működtetünk, saját intézeti tanulmányi versenyt szervezünk és mentoráljuk hallgatónk indulását egyéb kutatói versenyeken. (Sőt, egyes kurzusokon is tanulmányi verseny folyik, nyertesei európai konferenciákon vehettek részt.) Demonstrátori rendszert működtetünk, hallgatóink bekapcsolódnak kutatási projektjeinkbe és publikációs lehetőségekhez jutnak. Rendszeres információkkal szolgálunk szakmai és közéleti konferenciákról egyéb megmozdulásokról, és ilyen eseményeket magunk is szervezünk. Lehetőséget biztosítunk doktori tanulmányok folytatására az Intézetünk által gondozott Geopolitika doktori alprogram keretében.

A hallgatóknak lehetőségük nyílik néhány hónapos külföldi tanulmányúton való részvételre (Intézetünk kiterjedt nemzetközi kapcsolatain keresztül az Erasmus programmal), továbbá külföldi szakmai gyakorlat teljesítésére is (szintén az ERASMUS program keretében, továbbá Intézetünk saját szervezésében).

A képzés struktúrája

A képzés keretében összesen 120 kredit szerezhető. A legfontosabb szakmai tárgyak a következő területekre terjednek ki: regionális földrajz, regionális gazdaságtan és politika, fejlesztési és területi stratégiai tervezés, programozás és értékelés, közösségi tervezés és fejlesztés, geopolitika, földrajzi információs rendszerek (GIS), település- és térségmarketing, fejlesztéspolitika és területfejlesztés, urbanisztika, fenntarthatóság és klímaváltozás a szakpolitikákban, környezetgazdaságtan mesterfokon, fenntartható és társadalmilag felelős vállalat. Egyes aktuális témájú választható tárgyak angol nyelven is elérhetők! (A korábbi évfolyamok tantervi hálója megtekinthető a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar honlapján. (Hálótervek)

MNB ösztöndíj lehetőség

2018 februárjában a levelező munkarendű évfolyamot költségtérítéses helyekkel hirdeti meg a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar. Az évfolyamra felvételt nyert hallgatók számára lehetőség nyílik a tandíjukat fedező ösztöndíjra pályázni a teljes képzési időszakra, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank között létrejött megállapodás keretében. A kiváló tanulmányi eredményű hallgatók MNB kiválósági ösztöndíjban is részesülhetnek.

 

A felvételi eljárás

A felvételin összesen 100 pont szerezhető, amelyből 70 pont szóbeli vizsgán érhető el a jelentkezőkkel folytatott, aktuális környezetvédelmi és regionális kérdésekkel kapcsolatos beszélgetés során.

 

Felvételi jelentkezés határideje: 2017. november 15.

 

Szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2018. január 03.

A szóbeli vizsga 70 pontja az alábbiak szerint érhető el:

Szakirodalmi felkészülés felmérése a következő forrásokból:

·        Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai (AULA, 2007) című BA tankönyv alapján az egyes fejezetek végén szereplő ellenőrző kérdések , az egyes fejezetek végén szereplő ellenőrző kérdések mentén. Letölthető az Intézet honlapjáról az 'Kiadványaink' menüpont alatt, vagy közvetlenül ide kattintva.

vagy választhatóan

·        Magyarország társadalom és gazdaságföldrajza alapján (pl. Perczel György (szerk.) (2003): Magyarország társadalmi gazdasági földrajza. ELTE Eötvös Kiadó.

 

Továbbá a jelentkezőkkel folytatott, aktuális környezetvédelmi és regionális kérdésekkel kapcsolatos kötetlen beszélgetés során.

 

További pontok szerezhetők a diplomaminősítés alapján (25 pont), valamint többletpontszám (maximum 5 pont) adható az OTDK-n szerzett helyezésekért vagy a hátrányos helyzetért.

 

A képzést a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karának Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézete koordinálja.

 

Keressenek bennünket a Facebookon is! @GEOIntezet

Bármilyen további kérdés esetén keresse bizalommal a szakfelelőst, Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsannát (zsuzsanna.szerenyi(kukac)uni-corvinus(pont)hu)!

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk orientációs felvételi tájékoztatónkon

2017. október 25-én, szerdán 17.30 órától a BCE új, székesfehérvári Campusán!
(8000 Székesfehérvár, Budai út 43.)

05/10 2017

Komplex vizsga tételek

Kedves Végzős Hallgatóink!

A komplex vizsga tételsor elérhető az Oktatás - HALLGATÓKNAK - Dokumentumok oldalon,
vagy közvetlenül letölthető ide kattintva.

Sikeres készülést!

 

Üdvözlettel:

Geo Intézet

04/10 2017

Település arculati kézikönyvek: Interjú Kocsis János Balázzsal a Kossuth Rádióban

Kocsis János Balázs, Intézetünk oktatója szeptember 28-án a település arculati kézikönyvekről beszélt a Kossuth Rádió "Közelről" című műsorában.

A teljes interjú 60 napig itt meghallgatható. 

 

04/10 2017

Meghívó


Kedves Érdeklődők!

Az MTA KRTK RKI szeretettel meghívja Önöket soron következő vitaülésére, melynek témája:

"Nézőpont kérdése? Válság(ok) és értelmezéseik az európai periférián".

Időpont: 2017.11.06. 11.00-15.00

Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. fsz. 11-12. terem

További információ

Üdvözlettel:

Geo Intézet

03/10 2017

Jubiláló hallgatóink

Műhelyünk három egykori tanítványa és munkatársa vette át vasdiplomáját 2017. szeptember 28-án az egyetem aulájában, ami azt jelenti, hogy 65 éve végeztek.

Bernáth Tivadar és Bora Gyula professzorok hosszan vezették is Intézetünk egyik elődszervezetét, Dr. Kóródi József pedig az államigazgatásban töltött be vezető pozíciókat köztervezőként.

Egykori tanítványaik, azaz jelenlegi munkatársaink, valamint Intézetünk vezetése az alkalomból személyesen is köszöntötte az „öregdiákokat”.

Forman Balázs kollégánk Bora Gyuláról szóló méltatása az alábbi linkre kattintva olvasható.

 

Kedves egykori hallgatóinknak gratulálunk és a továbbiakra

jó egészséget, sok sikert kívánunk!

  

Bora Gyula, Kóródi József és Bernáth Tivadar

 

Műhelyünk vezetői jelenleg és negyedszázaddal ezelőtt

 

Mesterek és tanítványok

Az eseményen készült fotók letöltése.

03/10 2017

Részvétel nemzetközi konferencián

Korompai Attila és Péti Márton tanár urak szeptember 11. és 13. között előadást tartottak a Regional Studies Association (RSA) első Közép- és Kelet-Európai Konferenciáján Kolozsvárott.

A „Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies” címmel futó eseményen kollégáink a közép-európai országok fejlesztési hálózatépítési aktivitásáról és a kínai Új Selyemút kezdeményezés Közép- és Kelet-Európa fejlődésére gyakorolt hatásáról adtak elő.

Korompai tanár úr a szervezet magyarországi nagyköveteként is egyeztetett. A rendezvényen Intézetünk kéttagú delegációja felkérést kapott az illusztris szakmai társaság menedzsmentjétől, hogy megpályázzuk az RSA 2020-as éves nagy világkonferenciájának a szervezését.

Korompai Attila előadásának letöltése.

Péti Márton előadásának letöltése.

03/10 2017

Konferencia-előadás

Péti Márton kollégánk szeptember 21-én felkért előadást tartott a „V4-ek közlekedési integrációja az EU és az Új Selyemút kezdeményezés kontextusában” címmel a „Határ menti fejlesztések a Visegrádi Együttműködés jegyében” c. konferencián.

Az előadás közös panelben hangzott el Benkő Kata nógrádi térségfejlesztővel és Róna Péter oxfordi közgazdász professzorral.

A konferenciát a Civitas Europica Centralis Alapítvány és a felvidéki Fórum Kisebbségkutató Intézet rendezte és a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karával partnerségében zajlott.

Az előadás letöltése.

 

02/10 2017

Szakszeminárium témakiírások

Kedves Hallgatók!

 

Szakszemináriumot újonnan felvett hallgatóink számára elkészítettük a 2017/2018-as tanév szakszemináriumi témakiírásait. A dokumentum a szakszeminárium-vezető, illetve szakdolgozati-téma választását hivatott segíteni.

 

A dokumentum elérhető az Oktatás - HALLGATÓKNAK - Dokumentumok oldalon, vagy közvetlenül letölthető ide kattintva.

A hallgatók az alábbi űrlap kitöltésével jelentkezhetnek szakszemináriumra, melyet 2017. október 20-ig kell leadni a titkárságon.

 

Üdvözlettel:

Geo Intézet

02/10 2017

Szakdolgozati követelmények

Kedves Szakdolgozók!

 

REKO hallgatóink szíves figyelmébe ajánljuk a szakdolgozatok formai és tartalmi követelményeit leíró dokumentumot.

A dokumentum elérhető az Oktatás - HALLGATÓKNAK - Dokumentumok oldalon, vagy közvetlenül letölthető ide kattintva.

 

Üdvözlettel:

Geo Intézet

26/09 2017

Haladó közgazdaságtan

Kedves Hallgatók!

A Geo Intézet a tantervi képzést kiegészítő gazdálkodástani és közgazdaságtani ismeretátadást szervez mesterszakos hallgatói számára Forman Balázs tanár úr gondozásában. E kötetlen jellegű foglalkozásokra a félév során pár alkalommal kerül sor, egyelőre tanórai kereteken kívül.

Időpont és helyszín: előre meghatározott péntekeken 8:00; C665 terem.

Az első alkalom már ezen a héten pénteken megtartható (09.29.), ha csütörtök 14:00-ig érkezik jelzés részvételi szándékról Forman tanár úr felé!

balazs.forman(kukac)uni-corvinus(pont)hu

Bővebb információ

Üdvözlettel:

Geo Intézet

25/09 2017

Örömhír

Szeretettel köszöntjük

Bernát Tivadart és Bora Gyulát,

jogelőd tanszékünk prominens professzorait,

akik 2017. szeptember 28-án 10 órakor

vasdiplomájukat

vehetik át a Corvinus Egyetemen! 

 

24/09 2017

Cikkajánló

Kedves Érdeklődők!

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe Péti Márton kollégánk újonnan megjelent tanulmányát

A Kárpát-medence országaiból Magyarországra áttelepült népesség területi mintázatáról.

Letöltés

Üdvözlettel: 

Geo Intézet

22/09 2017

Környvajánló

Kedves Érdeklődők!

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe Intézetünk kiadványát.

 

19/09 2017

Versenyfelhívás

Kedves Hallgatók!

 

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe
a periférikus kistérségek vagy települések helyi foglalkoztatási jó gyakorlatait elemző
G. Fekete Éva esettanulmány készítő versenyt!

A Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete,
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és
az Észak-magyarországi Regionális Kutatásokért Alapítvány
immáron hetedik alkalommal hirdeti meg a versenyt.

Előzetes jelentkezés 2017. szeptember 20-ig.

Bővebb információ

 

Üdvözlettel:

Geo Intézet

19/09 2017

Hallgatói ügyintézés

Kedves Hallgatók!

 

Titkársági munkatársaink a következő időpontokban állnak rendelkezésükre ügyintézés céljából:

 

Hétfő: 13:00--15:00

Szerda: 09:00--14:00

Péntek: 09:00--12:00

 

Üdvözlettel:

Geo Intézet

18/09 2017

Könyvajánló

Kedves Érdeklődők!

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a következő, oktatóink közreműködésével készült könyvet.

Jó olvasgatást!

 

 

További információ

14/09 2017

TDK a 2017/2018-as tanévben is!

Kedves Hallgatók!

2017/2018-as tanévben meghirdetésre kerül a Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet gondozásában a Regionalitás és fenntartható fejlődés TDK szekció, amelyre várjuk a regionális- és környezeti gazdaságtan, fejlesztéspolitika, vagy egyéb földrajzi, fenntarthatósági aspektussal rendelkező pályamunkákat.

A TDK-ról részletesebb tájékoztatást késő ősztől honlapunkon és a tanszéki hirdetőkön találnak. A pályamunkák fókuszának kialakításában bátran keressék vagy az intézet oktatóit és kutatóit, akik örömmel vesznek részt a pályamunkák mentorálásában, vagy Varga Ágnes TDK-felelőst avarga.agnes@uni-corvinus.huemail címen. 

 

12/09 2017

MNB Ösztöndíj - Pályázati felhívás

Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy kiírásra került a pályázati felhívás

az MNB Ösztöndíjra a regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szak önköltséges képzésében részt vevő hallgatóinak támogatására, a 2017/2018. tanév 1. félévére.

A pályázati kérelem benyújtásának határideje: 2017. szeptember 20. 8.00 óra!

További információ

12/09 2017

Büszkeségeink

Szeretettel gratulálunk Ghira Zsófia és Csia Márton hallgatóinknak,

akik a 2017/18-as tanévben nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülnek!

 

Icons made by Pixel perfect from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

11/09 2017

Az ózonréteg megmentése

Az ózonréteg veszélyeztetésének felismerését követően, 30 évvel ezelőtt született meg az ózonréteg megmentésére az első konkrét teendőket tartalmazó nemzetközi megállapodás (Montreali Jegyzőkönyv). Az „ózonbarát” helyettesítő anyagokról viszont kiderült, hogy üvegházhatású gázként hozzájárulnak a „klíma-problémához”, amelyre az első konkrétabb kötelezettségeket a 20 évvel ezelőtt elfogadott Kiotói Jegyzőkönyv foglalta magában.

Az „ózonbarát”, de nem „klímabarát” anyagokkal kapcsolatos probléma megoldásának átterheléséről, majd a mindkét szempontból korrekt választ jelentő nemzetközi megegyezésről és az általánosabb tanulságokról szól dr. Faragó Tibor, intézetünk oktatójának tanulmánya, melyet a kedves érdeklődők figyelmébe ajánlunk.

A tanulmány az alábbi linkre kattintva olvasható.

11/09 2017

Sikeres tanévkezdés

 

 

Kedves Érdeklődők!

 

Örömmel tudatjuk, hogy a regisztrációs hét sikeres lezárásával ezennel 61 főre gyarapodott REKO MA elsős évfolyamunk!

 

További jó munkát, sikeres szemesztert kívánnak a 

 

Geo Intézet munkatársai

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

11/09 2017

Tükrözött osztályterem

A 2017/18. tanév őszi félévében a Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak egyik kötelezően választható, Környezetértékelés című tárgya oktatását Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna egy új módszertani megoldással, az ún. tükrözött osztályterem módszerével valósítja meg.

Ennek a módszernek az a lényege, hogy az elméletet a Hallgatók a Moodle-rendszerbe feltöltött videók és írásos anyagok alapján sajátítják el otthon, a nekik tetsző/megfelelő időben, majd az egyes témákhoz tartozó, személyes részvételt igénylő szemináriumokon tevékenységalapú feladatokkal mélyíthető el a tudás. A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakon ez az első tárgy, amelyet a tükrözött osztályterem módszerével kínálunk, a tapasztalatok/visszajelzések alapján azonban lehetőség lesz további tárgyak ilyen formában történő kidolgozására is.

 

A módszerről további részletek az alábbi linken olvashatók.

07/09 2017

Erasmus Szakmai Gyakorlat Németországban

Kedves Hallgatók!

Koblenzi Főiskola Erasmus Hallgatói Mobilitás keretében Corvinusos hallgatókat vár egy vagy két szemeszterre tanulni és/vagy szakmai gyakorlatra a Sprachen/Internationales irodájukba!

A gyakornokok hozzávetőleg 400 EUR fizetést kapnak (az Erasmus ösztöndíjon túl). Német nyelvtudás nem szükséges.
Bármilyen kérdés esetén: judit.gossler@uni-corvinus.hu 
További információ.

 

05/09 2017

Szaktájékoztató

 

 

Kedves Első Éves REKO-s Hallgatók!

 

Szeptember 7-én, csütörtökön szaktájékoztatót tartunk 11:40-től az új épület C103-as termében, melyre szeretettel várjuk Önöket!

 

Üdvözlettel:

Geo Intézet

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

04/09 2017

Intézetünk Magyarországon elsőként lesz az Association of European Schools of Planning tagja

Elfogadta Intézetünk társult tagsági kérelmét az Association of European Schools of Planning (AESOP).

A területi tervezést magas színvonalon oktató műhelyeket tömörítő AESOP tagjai sorában tudja többek között az angol University College London, a francia Sorbonne és a svéd Stockholm Uninversity egységeit is.

Tagsági kérelmünk elfogadásával a Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet lesz az első hazánkban, aki társult tagságot nyer a nemzetközi szervezetbe.

 

 

27/08 2017

Beiratkozás

 

 

Kedves Első Éves REKO-s Hallgatók!

 

Ne felejtsenek el beiratkozni 29-én, kedden, 14 órától a C épület II. emeleti nagyelőadójában!

A beiratkozással kapcsolatos fontos kari információk (pl. szükséges dokumentumok listája) itt érhetőek el.

 

Üdvözlettel:

Geo Intézet

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

27/08 2017

2017/2018 őszi félév időbeosztása

A teljes tanév rendje itt érhető el.

27/07 2017

Nyári ügyeleti rend

 

27/07 2017

Hasznos

 

 

Kedves Újonnan Felvételt Nyert Hallgatóink!

 

Örömünkre szolgál, hogy egyetemünk polgáraiként köszönthetjük Önöket!

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a következő oldalt, ahonnan tájékozódhatnak beiratkozással kapcsolatos teendőikről.

 

Üdvözlettel:

Geo Intézet

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

21/07 2017

Vakáció

Kellemes nyarat, jó pihenést kíván a
Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
minden munkatársa!

 

20/07 2017

Kerekasztal beszélgetések Tusványoson

2017. július 19-én és 20-án Péti Márton kollégánk az idei Tusványosi Szabadegyetemen a Kárpát-medencei magyarság demográfiai jövőjével és a Székelyföld fejlesztésével foglalkozó kerekasztal beszélgetéseket vezetett a Nemzetstratégiai Kutatóintézet felkérésére és szervezésében.

Médiabeszámolók: itt, itt és itt.

 

10/07 2017

Alumni

A Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet nagy hangsúlyt kíván helyezni az itt végzett hallgatók (Alumni) sorsának, életútjának, sikereinek követésére. 

 

 

A korábban, még más szervezeti keretek között végzett mesterszakosaink számára 2014 decemberében szerveztünk Alumni-találkozót, amelyen közel 100 öregdiák vett részt. Egy jó hangulatú, késő estig tartó beszélgetésfolyamban megtapasztalhattuk diákjaink „igazi felnőtté válásának” történeteit, hiszen sokan gyerekekkel, családosan érkeztek. Reméljük, mostani diákjaink szintén szívesen tartják velünk diplomaszerzésük után is a kapcsolatot!

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY 

07/07 2017

Hallgatóink Athénban

A 2017. tavaszi félévben ismét megrendeztük a Haladó környezetgazdaságtan című REKO szakos tantárgy keretében az „Öntözős tanulmányi versenyt”.

Az öt darab kilenc fős csapat közül, professzionálisan megkomponált és összehangolt játékkal a „Körös” fantázianevű csapat győzött. A nyertes folyón belül a három, legnagyobb profit mellett öntöző játékos, Mészöly Dorottya, Joszkin Bence és Vigh Balázs utazhatnak Athénba az MNB Konferenciapályázat keretében, ezúton is gratulálunk nekik.

 

 

Az 5 éjszakás, 6 napos utazás teljes költségét (repülőút, szállás, konferencia-részvétel) fedezi a nyeremény. Maga a konferencia június 28. és július 1. között zajlott és a környezet- és erőforrás-gazdaságtannal foglalkozó szakemberek egyik legrangosabb szakmai rendezvénye (http://www.eaere-conferences.org).

Icons made by Roundicons from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

01/07 2017

Legfrissebb publikációk

Kedves Érdeklődők!

Ezúton szeretnénk figyelmükbe ajánlani Nováky Erzsébet professzor emerita legújabb publikációit: 

 • Megjelent Nováky Erzsébet: Jövőkutatás Magyarországon. 50 éves a Corvinus Egyetem Jövőkutatási Központja. Hungarian Geopolitics. HUG Magazin, 2017. április, 68-75. old.
 • Megjelent Erzsébet Nováky - Éva Hideg - Klára Szita Tóthné: Futures Studies Serving the Development of Future Orientation in Hungary. World Futures Review, Vol 9(2) June 2017, pp. 72-82. first published online, Dec. 2. 2016.
 • Megjelent a Biztonsági kihívások a XXI. században (szerk.: Finszter Géza és Sabjanics István), Dialóg Campus Kiadó, 2017. tanulmánykötet, benne: Nováky Erzsébet - S. Gubik Andrea: A bizonytalanság kezelése a jövőkutatásban című tanulmánya, 501-527. old.
 • Megjelent Dobos Imre - Michalkó Gábor - Nováky Erzsébet: Habilitáltak publikációs adatainak vizsgálata többváltozós statisztikai módszerekkel. Statisztikai Szemle, 95. évf. 7. 2017. 

22/06 2017

Eltűnő aprófalvak: Interjú Kocsis János Balázzsal a Kossuth Rádióban

Kocsis János Balázs, Intézetünk oktatója június 22-én hazánk eltűnő aprófalvairól beszélt a Kossuth Rádió "Közelről" című műsorában.

A teljes interjú 60 napig itt meghallgatható. 

 

20/06 2017

Szakszemináriumi verseny és műhelytalálkozó

Ezúton gratulálunk Lovász Tamás, Suhajda Attila és Gregor Dániel hallgatóinknak a Geo Intézet szervezésében megrendezésre került Szakszemináriumi verseny és műhelytalálkozón nyújtott kiemelkedő teljesítményükért!

 

Icons made by Pixel perfect from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

20/06 2017

5 napos gazdaságföldrajzi–falukutatási szakmai terepgyakorlat az Encsi járásba

Ha május, akkor 5 napos gazdaságföldrajzi–falukutatási terepgyakorlat az Encsi járásba!

A hallgatói körben már 2010 óta nagy sikernek örvendő terepgyakorlatot Varga Ágnes és dr. Jeney László a Geo Intézet keretén belül 2016-tól hagyományteremtő céllal már a megújított Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos képzéshez kapcsolódva hirdeti meg.

A többnapos terepgyakorlat során hazánk egyik leghátrányosabb helyzetű térségébe látogattunk el. Beszélgettünk a térséget jól ismerő helyi szereplőkkel, akiknek tanulságos előadásai segítik a mai vidéki valóság megértését. Polgármesterek, helyi fejlesztési szakemberek és vállalkozók beszámolói, valamint a velük készített interjúk alapján tanulmányoztuk a fejlesztéseket, közelebbről betekintést nyerhettünk a fejlesztéspolitikában érintett helyi szervezetek működésébe, személyesen találkozhattunk a siker- és kudarctörténetek igazi szereplőivel, megismerhettük egy periferikus járás mindennapi lehetőségeit és nehézségeit, az elnéptelenedés, a funkció- és forráshiányos önkormányzati gazdálkodás túlélési praktikáit, mérlegre tettük a közfoglalkoztatás előnyeit és hátrányait. Részt vettünk egy műhelymegbeszélésen, amelynek keretében egy periferikus helyzetű falu, Keresztéte fejlesztési stratégiájához végeztünk helyzetértékelést, megvitattuk a jövőképet és meghatároztuk a középtávú célkitűzéseket. Mindemellett gyakoroltuk az interjúkészítés és egyéb terepi kutatások módszertanát, kipróbáltuk, hogy a túra és GPS a gyakorlatban hogyan válhat a falufejlesztés eszközévé.

Természetesen az esti összefoglaló beszélgetéseink, a kölcsönös tapasztalatcsere, no és persze a jó hangulat sem maradt el. 

 

 

 

 

 

20/06 2017

Szakmai gyakorlat a Belügyminisztériumban

2017 tavaszán és nyarán hat hallgató kapcsolódott be a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda keretében folyó KÖFOP kutatásba.

 

A kutatás célja a magyarországi önkormányzatok inkluzív működési helyzetének és gyakorlatának leírása és elemzése. E kutatás keretében a hallgatók BM gyakornokként összesen nagyjából ötven települést vizsgálnak meg - településenként négy-öt interjúval - és esettanulmányt készítenek az ország teljes területét, illetve településtípusait lefedve. Egy-egy hallgató ezen túl a kutatás más fázisaiba is becsatlakozhatott, például a vonatkozó releváns hazai irodalom feldolgozásába és ebből kutatási beszámoló készítésébe. 

20/06 2017

REKO szakszemináriumi verseny és műhelytalálkozó


MEGHÍVÓ

A Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet

Szakszemináriumi verseny és műhelytalálkozót

rendez Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos hallgatók számára.

Időpont: 2017. június 20. 09:00 - 13:00
Helyszín: C.564 (C-épület)

A versenyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Az eseményt a BCE és MNB között létrejött megállapodás keretében az MNB támogatja.

 

 

 

18/06 2017

Hallgatói siker a Fővárosi Önkormányzat ösztöndíjpályázatán

Örömmel számolunk be arról, hogy Plachi Attila, Intézetünk Regionális és környezeti gazdaságtan szakos hallgatója a Fővárosi Önkormányzat pályázatán 10 hónapos ösztöndíjat nyert el!

Pályamunkájának címe: A városi zöldfelületi rendszer térinformatikai alapokon nyugvó komplex helyzetértékelése.

Kutatómunkájának elsődleges célja egy, az önkormányazati feladatellátást segítő térinformatikai rendszer kiépítése, továbbá egy olyan rendszerelméleti alapokon nyugvó, komplex térinformatikai fakataszter kialakítása, amely a későbbiekben számos, a gyakorlati életben jól használható információval szolgál a fasorokkal kapcsolatos feladatok ellátása és azok tervezhetősége terén.

Intézeti konzulense Varga Ágnes, aki nagyban segítette eddigi munkáját, és az elkövetkező időszakban is az ő szakmai segítségével készíti pályaművét.

Gratulálunk az eredményhez és jó munkát kívánunk az elkövetkezendő időszakra!

 

15/06 2017

Hallgatóink Kínában

Az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködésének köszönhetően a tavalyihoz hasonlóan idén is teljes támogatással vehetnek részt a BCE egyes szakjainak hallgatói a Fudani Egyetem nyári egyetemén.

A Regionális és környezeti gazdaságtan szakos hallgatók közül, tanulmányi eredményeik és pályázatuk alapján ebben az évben Gáti Péter József és Nagy Viktória első éves diákok vehetnek részt a két hetes „Chinese Economy and Society” című programon Shanghaiban 2017. július 10-23. között.

Az évente megrendezett programot tavaly is három hallgatónk teljesíthette.

 

 

12/06 2017

Az urbanizáció geopolitikája – Új tantárgy első tapasztalatai a Nemzetközi tanulmányok alapszakon

Az Intézet idén először induló Urbanizáció geopolitikája c. tantárgya a csoportos elemző és kutatómunkát és prezentálást kombinálta a hagyományos egyetemi órákkal. A gyakorlatok nagy részét a csoportokba szerveződő hallgatók tartották a világ egy-egy jelentős nagyvárosával foglalkozva. Az elméleti órákon elhangzott ismereteket a diákok a csoportjuk által vizsgált nagyváros példáján elemezték. A Salamin Géza és Kocsis János Balázs által vezetett gyakorlatorientált tárgyat a félév során Erasmus ösztöndíjjal külföldön tanuló hallgatóknak is lehetőségük volt elvégezniük. Ez esetben, kihasználva a helyszínt a hallgatók a tanulmány helyét adó városról, annak nemzetközi szerepeiről készítettek kisebb kutatáson alapuló dolgozatot gyakorlati feladatként. A szóbeli vizsgát pedig személyesen vagy akár skype-on keresztül is letehetik a hallgatók.

 

Mossóczy Katinka Zsófia, Erasmus-os hallgatónk tapasztalata a tárgy külföldi teljesítéséről:

„Érdekes volt egy jelentős nagyváros, Bologna történetét megismerni úgy, hogy  a helyszínen is lehetőség nyílt az anyaggyűjtésre. Érzésem szerint ez sokat hozzátett a munkához, mind minőségében, mind hangulatában. Az Erasmus-félév egy speciális alkalom, és a sok felbukkanó lehetőség mellett jó, ha nem felejtünk el időt szánni arra, hogy megnézzük, hol is vagyunk pontosan, felfedezzük,  mitől lett/lesz az a település kiemelkedő, egyedi jellegzetességekkel bíró. Számba véve a tulajdonságait, személyesen megtapasztalva a mindennapokat, élhetőséget a vizsgált helyszínen, pontosabb meglátásunk van a fejlesztéssel kapcsolatban, precízebb perspektívát vélünk felfedezni. Kint tartózkodásom alatt a városiak is segítségemre voltak, a helyi könyvtárakban bőven a rendelkezésemre állt az információ és így hatékonyabban tudtam megrajzolni a város profilját, ami jobban belém is égett, mert - ha csak ideiglenesen is - de szinte az otthonom volt a vizsgált város.”

12/06 2017

Doktori értekezés-tervezet sikeres vitája

Lezajlott Monda Eszter (témavezető: Nováky Erzsébet és Vas Réka): Az információrendszerek és a jövőkutatás összekapcsolása és értelmezése a döntéstámogatásban c.  doktori értekezés tervezetének vitája, amely a "változtatásokkal elfogadva" bizottsági véleménnyel zárult. Gratulálunk!

 

09/06 2017

Részvétel nemzetközi konferencián

Monda Eszter, doktorjelölt egyedül képviselte hazánkat a World Futures Studies Federation 22. világkonferenciáján, Jondalban (Norvégia), ahol sikeres szekcióelőadást tartott "The Interaction of Futures Studies and Information Systems" címmel 2017. június 9-én.

04/06 2017

Oktatói mobilitás Németországba

Gossler Judit, Intézetünk munkatársa a Koblenzi Főiskolán tartott előadásokat környezetgazdaságtan témakörben helyi és nemzetközi hallgatóknak, illetve menekülteknek.

 

 

 

 

 

 

Source of photos: Facebook - Sprachen/Internationales

10/06 2017

Hallgatóink TDK sikere

Gratulálunk Csia Márton, Ghira Zsófia Anna hallgatóinknak, akik az idei egyetemi TDK-n Fenntarthatóság, Termelés, Ellátási láncok szekcióban első helyet értek el! Munkájuk sikerességéhez köszönjük Dr. Kerekes Sándor konzulensi segítségét!

 

Dolgozatuk (A mobilitás határai – a városi közlekedés attitűdvizsgálata Budapesten) alapját egy Q-módszeres kutatás adta, melybe budapesti fiatalokat vontak be (20-35 év). Két hipotézist vizsgáltak:

·       (1) A jelenleg zajló negyedik ipari forradalom technikai vívmányainak köszönhetően az embernek mára nem létszükséglete a városi közlekedés

·       (2) Miközben azok, akik jobb keresetűek általánosan hajlamosabbak a változásra, a fenntartható közlekedés tekintetében ez nem mutatkozik meg.

Értékelés során az első hipotézist elvetették, míg a másodikat elfogadták.

 

A dolgozat absztraktja

Reggel felkelünk, elkészülünk, utazunk, dolgozunk, utazunk, szórakozunk, utazunk, hazaérünk. Egy átlagos hétköznapja így néz ki egy mai nagyváros lakójának. Az utazás tehát nagyban meghatározza mindennapjainkat, sok időnket töltjük vele, még ha annak módja, eszköze, minősége változik is az évek múlásával. Az idő pedig pénz és még annál is sokkal több, ezt mindenki megtapasztalta, aki érezte már úgy egy nap után, hogy semmi igazán fontosra nem jutott a 24 órájából. Az emberek, persze szeretnék hasznosan tölteni a napjukat, s a változtatásra elméletben készen is állnak. De a gyakorlatban vajon mennyire képesek ennek érdekében lemondani bizonyos szokásaikról, mennyiben tudja követni a technológia az igényeket? Hol a határ az emberek változásra való hajlandóságában, mennyire befolyásolják ezt a különböző tényezők? Készek vagyunk autók nélkül élni, otthonról dolgozni, csak online vásárolni és skype-on találkozni a barátainkkal? Lehet-e ez egy fenntartható városi alternatíva?

 

31/05 2017

Hallgatóink részvétele kutatási projektekben

Intézetünk számára fontos, hogy kiváló kapcsolati hálóinkat kihasználva minél több hallgatónkat tudjuk bevonni releváns, szakmailag nívós kutatási projektekbe.

 

A 2016-2017-es tanévben több mint 20 hallgatónk vehetett részt – gyakran oktatóinkkal közösen – kutatási projektben. Ilyen volt többek között az Intézet „Az Új Selyemút Gazdasági Övezet földrajzi és geostratégiai kontextusának feltárása” című nagyszabású kutatási projektje, a KÖFOP-1.3.4-VEKOP-15-2016-00002 „Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése” című kiemelt projekt vagy a Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány által támogatott „Új, működőképes mezőgazdasági termék értékesítő hálózatok kialakításának lehetőségei hazánkban” című projekt.

Ezeken túl, jelenleg is gyakornokoskodnak hallgatóink és a Nemzetstratégiai Kutatóintézetben, a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítványnál, valamint a Hosszúlépésnél.

Icons made by Madebyoliver from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

19/05 2017

Projekt-részvétel

Nováky Erzsébet professzor emerita bekapcsolódott a Monster Magyarország Kft. által szervezett Future Careers Festival munkálataiba, ahol "A workshopok tudományos jövőkutatási háttere" címmel sikeres záró előadást tartott az Ankert-ben 2017. május 19-én.

07/05 2017

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERSZAKOS HALLGATÓINK KASSA MEGYÉBEN

2017. május 3. és 5. között Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos hallgatóink a Geostratégia Központ szervezésében háromnapos szakmai terepgyakorlaton vettek részt.

A program fókuszában a belső perifériák, az iparterületek és volt iparvárosok válsága, a régió és a helyi gazdaság helyzete, perspektívái, valamint a nemzetiségi és kisebbségi kérdések álltak, különös tekintettel a kapcsolatok trianoni békeszerződést követő újjáépülésére. A tanulmányút lényeges eleme volt a határon átnyúló kapcsolatépítés mind a szlovák féllel, mind pedig a felvidéki magyarsággal.

A terepgyakorlat során a szervező oktatók mellett a régió és Kassa fejlesztésével foglalkozó szakemberek és vezetők adtak betekintést a térség gazdasági és fejlesztési problémáiba. Vendéglátóink között szerepelt többek között Zachariás István, a Magyar Koalíció Pártja Kassa Megyei Tanácsának elnöke, a Régiók Bizottságának aktív tagja, Orbán Máté Julianna, a Via Carpatia EGTC igazgatója és Mihók Gábor, a nagykaposi Régiófejlesztési Társulás Elnöke.

Cikk a terepgyakorlatról

 

 

 

05/05 2017

Felhívás szakszeminárium versenyre

Kedves Szakszeminaristák!

A Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet várja azon hallgatóinak jelentkezését, akik érdeklődnek az alább részletezett házi szakszeminárium-verseny iránt.

 

 

Üdvözlettel: Geo Intézet

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

04/05 2017

GeoLectures!

Kedves Hallgatók!

Ezúton ajánljuk figyelmükbe soron következő GeoLectures eseményt, melyről részletesebben olvashatnak a mellékelt plakáton. A szakmai előadás május 4-én, csütörtökön 9 óra 50 perckor kezdődik az E épület 332-es termében.

Kérjük egyben, hogy ha módjukban áll, hallgató társaik körében is terjesszék a meghívást! Köszönjük!

Geo Intézet

 

 

26/04 2017

Városfejlesztés terepgyakorlat Székesfehérváron

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos hallgatóink az Urbanisztika és területi tervezés kurzus keretében április 26-án Székesfehérváron jártak.

 

A program első felében Jakab Csaba fejlesztési szakember vezetésével a vasútfejlesztés került terítékre, majd a látogatás a városházán folytatódott, ahol Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere fogadta hallgatóink csoportját, és tartott interaktív szakmai előadást a megyei jogú város fejlesztéséről és annak társadalmi, gazdasági, környezeti és pénzügyi vonatkozásairól. Az alkalom végén csoportunk terepbejáráson vett részt, ahol megismerkedtek Székesfehérvár aktuális fejlesztési projekthelyszíneivel.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

13/04 2017

Felhívás mentorprogramon való részvételre

Kedves Hallgatók!

A Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet várja azon hallgatóinak jelentkezését, akik érdeklődnek az alább részletezett mentorprogram iránt.

 

 Üdvözlettel: Geo Intézet

 

Icons made by Icon Pond from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

10/04 2017

Hallgatóink sikere az MNB pénzügyi kultúra fejlesztési pályázatán

 

Kiss Adrienn és Varga Sebestyén Benjámin Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos hallgatóink április 7-én első helyezést szerzett a Magyar Nemzeti Bank „Pénzügyek felsőfokon – Légy kreatív!” pályázati versenyének egyetemi fordulójában!

A hallgatók „BankStart – Nyiss számlát – okosan!” címmel olyan piackutatáson alapuló, kreatív koncepciót dolgoztak ki, melynek felhasználásával költséghatékonyan érhető el a pénzügyi fogyasztók széles köre.

Szakmai mentorálásukat Salamin Géza mesteroktató végezte.

20/03 2017

Kurzusaink vendégoktatói

Intéztünk kurzusai folyamán fokozott figyelmet szentelünk rokon tudományágak, illetve gyakorlati szakemberek bevonására. 

 

 

2016 őszén Vitézy Dávid, a Közlekedési Múzeum igazgatója a budapesti közlekedés helyzetéről és kihívásairól, Dúll Andrea környezetpszichológus, az ELTE és a BME oktatója az épített környezet és a felhasználóik egymásra hatásáról és ennek pszichológiai oldaláról, Balás Gábor, a Hétfa Kutatóintézet egyik vezetője a helyi gazdaságfejlesztés elméleti és gyakorlati kereteiről, Soóki-Tóth Gábor az ingatlanpiac helyzetéről és sajátosságairól, Ongjerth Richárd, a Magyar Urbanisztikai Tudásközpont vezetője a városmarketing és városfejlesztés kapcsolatáról tartott előadást a hallgatók számára. 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

16/03 2017

GeoLectures

Kedves Hallgatók!

Ezúton ajánljuk figyelmükbe soron következő GeoLectures eseményt, melyről részletesebben olvashatnak a mellékelt plakáton. A szakmai előadás március 16-án, csütörtökön 17 óra 20 perckor kezdődik az E épület IV-es előadójában.

Kérjük egyben, hogy ha módjukban áll, hallgató társaik körében is terjesszék a meghívást! Köszönjük!

Geo Intézet

 

 

01/02 2017

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak felvételi - JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2017. FEB. 15.

 

 A Budapesti Corvinus Egyetem felvételt hirdet a megújult
 Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakra
 a Magyar Nemzeti Bank ösztöndíjának támogatási lehetőségével

 

Képesítés: okleveles közgazdász, regionális és környezeti gazdaságtan szakon

Megszerzendő kreditek: 120

Képzési idő: 4 félév

 

A szakot azoknak ajánljuk, akik:

 

 • szeretnének mester szintű ismereteket szerezni a fejlesztéspolitika területén, vagy elhivatottak a környezetügy iránt;
 • vagy szeretnének gazdasági szakemberként bekapcsolódni a városfejlesztésbe, területfejlesztésbe;
 • részt vennének magasan kvalifikált tudományos kutatók munkájában;
 • szívesen tanulnának olyan gyakorlati szakemberektől, akik hosszú évek óta aktív szerepet játszanak a gazdaságfejlesztésben, területfejlesztésben, urbanisztikában helyi, országos és EU szinten egyaránt;
 • szeretnének korszerű interdiszciplináris tudást kapni a globalizálódó és regionálisan is szerveződő világgazdaság, környezeti, társadalmi, földrajzi átrendeződéséről;
 • rendelkeznek a témakörhöz kapcsolódó BSc végzettséggel (közgazdaságtan, geográfia, egyéb kapcsolódó társadalomtudományi, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, környezettan, illetve egyéb természettudományi vagy műszaki területen);
 • szeretnék tudásukat külföldi tanulmányúttal vagy hazai gyakorlattal kiegészíteni.

 

A szakról

A szak célja, hogy bevezetést nyújtson a nemzetközi, országos, regionális és helyi fejlesztéspolitika egészébe – a közgazdasági és földrajzi, valamint egyéb kapcsolódó alapképesítésű hallgatók számára. A szak szintén ambicionálja, hogy teljes körű környezetügyi ismeretek közvetítésével a hallgatók felkészült környezet-gazdaságtani szakemberekké is váljanak, miközben széleskörű stratégiai tervezési és menedzselési képzést kapnak, elsősorban a közszférára fókuszálva.

A szakra jellemző a gyakorlat-orientált ismeretátadás, melyek birtokában a Hallgatók alkalmasak lesznek a fejlesztési rendszerek, a területi és ökológiai folyamatok elemzésére, a fejlesztési, területi fejlesztési, valamint környezeti politikák, stratégiák és programok kidolgozására, ezek végrehajtásában való közreműködésre, nyomon követésére és értékelésére, továbbá projektszintű fejlesztési tevékenységek ellátására.

A szakon eddig végzett hallgatók többsége különböző ágazatok, kormányzati, önkormányzati és európai uniós szervezetek, intézmények és vállalkozások területén jelentkező fejlesztéspolitikai vagy környezetvédelmi feladatokat látnak el.

A közgazdasági alapképzettséggel nem rendelkező hallgatók a szak keretében gazdasági felsőfokú végzettséget szereznek!

A 2016 februárjától újraindult szak jellemzője az interaktív és a tantermen kívüli gyakorlati órák, valamint a projektszerű csoportfeladatok jelenléte, a nemzetközi dimenzió és a globális összefüggések hangsúlyos megjelenítése, a közgazdaságtan határterületeinek és alternatív megközelítéseinek megismertetése. A szakon a legújabb módszerekkel történik az oktatás. Az egyes tantárgyak kompetenciáinak elsajátítását a szakmát belülről ismerő, komoly elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező vendégelőadók meghívásával segítjük, több órát külső helyszíneken tartunk, valamint az elmélet mélyebb elsajátítása érdekében néhány tárgyat az ún. tükrözött osztálytermi módszerrel tanítjuk, amelynek során kombináljuk egymással az otthoni készülést és a tömbösített gyakorlati oktatást. A gyakorlatok során a fő hangsúlyt a csoportmunkára, esettanulmányok és egyéb gyakorlati feladatok órai megoldására helyezzük. Az eddigi évfolyamokon tanulmányi versenyt hirdettünk, amelynek nyertesei egyhetes európai konferencián vehettek részt, ezt a jövőben is folytatni kívánjuk. 2016-ban a mesterszakon ‑ hagyományteremtő szándékkal ‑ többnapos terepgyakorlat során hazánk egyik leghátrányosabb helyzetű térségét, az Encsi járást hoztuk közelebb a hallgatóság számára. Ellátogattunk a fejlesztéspolitikában érintett helyi szervezetekhez, személyesen megismerhettük a siker- és kudarctörténetek igazi szereplőit (az elnéptelenedés, a funkció-  és forráshiányos önkormányzati gazdálkodás túlélési praktikáit). Mindemellett megismertettük a terepi kutatások módszertanát, megmutattuk, hogy a túra és GPS a gyakorlatban hogyan válhat a falufejlesztés eszközévé. Ezenkívül meghívtunk a térséget jól ismerő helyi szereplőket, akik tanulságos előadásai segítik a mai vidéki valóság megértését. Természetesen az esti összefoglaló beszélgetéseink, a kölcsönös tapasztalatcsere és a jó hangulat sem maradt el.

A hallgatóknak lehetőségük van néhány hónapos külföldi tanulmányúton való részvételre (Erasmus), valamint bekapcsolódhatnak az intézetben folyó kutatásokba.

 

A képzés struktúrája

A képzés keretében összesen 120 kredit szerezhető. A legfontosabb szakmai tárgyak a következő területekre terjednek ki: regionális földrajz, regionális gazdaságtan és politika, fejlesztési és területi stratégiai tervezés, programozás és értékelés, közösségi tervezés és fejlesztés, geopolitika, földrajzi információs rendszerek (GIS), település- és térségmarketing, fejlesztéspolitika és területfejlesztés, urbanisztika, fenntarthatóság és klímaváltozás a szakpolitikákban, környezetgazdaságtan mesterfokon, fenntartható és társadalmilag felelős vállalat. A választható tárgyak között a legaktuálisabb témákat akár angol nyelven is tanulhatják! (A korábbi évfolyamok tantervi hálója.)

 

A felvételi eljárás

A felvételin összesen 100 pont szerezhető, amelyből 70 pont szóbeli vizsgán érhető el a jelentkezőkkel folytatott, aktuális környezetvédelmi és regionális kérdésekkel kapcsolatos kötetlen beszélgetés során.

 

A szóbeli felvételi vizsgát 2017. május 29-30-án tartjuk.

A szóbeli vizsga 70 pontja az alábbiak szerint érhető el:

Szakirodalmi felkészülés felmérése a következő forrásokból:

 

 • Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai, AULA, 2007 (Letöltés) című BA tankönyv alapján (ld. felvételi az egyes fejezetek végén szereplő ellenőrző kérdések mentén)

 

vagy választhatóan

 

 • Magyarország társadalom és gazdaságföldrajza alapján (pl. Perczel György (szerk.) (2003): Magyarország társadalmi gazdasági földrajza. ELTE Eötvös Kiadó).
 • Továbbá a jelentkezőkkel folytatott, aktuális környezetvédelmi és regionális kérdésekkel kapcsolatos kötetlen beszélgetés során.

 

További pontok szerezhetők a diplomaminősítés alapján (25 pont), valamint többletpontszám (maximum 5 pont) adható az OTDK-n szerzett helyezésekért, vagy a hátrányos helyzetért. (További felvételi információk.)

 

MNB ösztöndíj lehetőség

A 2017 szeptemberében induló évfolyamot államilag támogatott és költségtérítéses helyekkel is meghirdeti a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, azzal, hogy a költségtérítéses évfolyamra felvételt nyert hallgatók pályázhatnak teljes tandíjukat fedező ösztöndíjra, a teljes képzési időszakra, az Egyetem Magyar Nemzeti Bankkal létrejött megállapodása keretében.

A kiváló tanulmányi eredményű hallgatók MNB kiválósági ösztöndíjban is részesülhetnek (az állami ösztöndíjas hallgatók is).

A képzést a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karának Gazdaságföldrajzi Geoökonómiai és Fenntartható Fejlődési Intézete koordinálja, az Intézeten belül kiemelten a Geostratégia, valamint a Fenntartható Fejlődés Központ.

 

Jelentkezési határidő: 2017. február 15.

 

Keressenek bennünket a Facebookon is! 

Bármilyen további kérdés esetén keresse bizalommal a szakfelelőst,

Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsannát (zsuzsanna.szerenyi(kukac)uni-corvinus(pont)hu)!

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk orientációs felvételi tájékoztatónkon 2017. február 7-én, kedden 17.15 órától a BCE új, Közraktár utcai épületében (1096 Budapest, Közraktár u. 4-6.), az V. emeleti 510-es teremben.

 

Letölthető felvételi tájékoztató

02/01 2017

Társadalmi–gazdasági folyamatok térinformatikai elemzése (GIS)

Már Központunk jogelődje, a Gazdaságföldrajz Tanszék megalapítója gróf Teleki Pál is felismerte, hogy a módszertanilag innovatív térképi ábrázolások (így az 1920-as Carte Rouge) igen fontos szerepet töltenek be a nemzetpolitikai és gazdaságpolitikai érdekek erősítésében.
A Gazdaságföldrajz Tanszék jelenlegi utódja, a Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központ Telekiékhez hasonlóan, egy évszázaddal később, a XXI. század elején kíván lépést tartani a kor igényeivel. A földrajzi információs rendszer (GIS), a térinformatika, a térbeli szemlélet, a földrajzi fekvés (újra) felértékelődése feladatot, kihívást is teremt a gazdaságföldrajz számára. A dinamikusan formálódó munkaerőpiaci kihívások új kompetenciák elsajátítását kívánják meg a különböző gazdasági területeken résztvevő vagy oda bekapcsolódni kívánó szakemberektől. Épp ezért elengedhetetlen lenne a közgazdász hallgatók térinformatikai ismereteinek megalapozása, az egyes szakterületeken történő alkalmazásuk elsajátítása.
A térinformatika a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató intézetében 1980-ban, a műholdfelvételek digitális feldolgozása során jelent meg először a magyar földrajzban, s előbb az agroökológiai mikrokörzetesítés módszertanában, majd a városkörnyezeti közegészségügyi térinformációs rendszerekben nyert polgárjogot a kezdeti, 1982-es Commodore alapú próbálkozásokon át egészen az első 1992-es ArcInfo alkalmazásokig. En-nek a történetét mutatja be kutatási projekteken keresztül Tózsa István: A térinformatika alkalmazása a természeti és humán erőforrásgazdálkodásban című könyv (2001).
2000-től a Közgazdaságtudományi Egyetemhez csatolt Államigazgatási Főiskola közigazgatási urbanisztika oktatásában jelent meg a térinformatika az akkor megjelenő elektronikus közigazgatás szerves részeként. Egy 2008-ban megjelent könyv foglalja össze a lehetséges közszolgálati térinformatikai alkal-mazások körét; Tózsa István: Vizuális közszolgáltatás – térinformatika és e-government címmel. 
2010-től, amikor a jelenlegi BCE Gazdaságföldrajz Tanszékén a gazdaságföldrajzot már a jövőkutatás módszertanával ötvöző Korompai Attila tanszékvezető úr nyugdíjba vonult, Tózsa István a Corvinus Közigazgatástudományi Karán működő Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai Tanszék vezetése mellett a Corvinus Gazdálkodástudományi Karán működő Gazdaságföldrajz Tanszék vezetését is ellátta. Így a térinformatikával – s ezen keresztül a földrajzzal – foglalkozó tantárgyak egykori tanszékünk képzési portfóliójában, több alapszakon is megjelentek. 
Ezek a választható tantárgyak: az igazgatásszervezőknél a Települési térinformatika (Tózsa István); a gazdaságinformatikusoknál, gazdaságmenedzsereknél valamint az agrár és vidékfejlesztőknél a Gazdasági és közszolgáltatási folyamatok térbeli elemzése (Varga Ágnes), valamint a Virtuális tér gazdasági szerkezete (Jakobi Ákos). Az Alkalmazott térinformatika (Tózsa István és Varga Ágnes) mint kötelező tárgy, a Regionális és környezetgazdaságtan mesterszakon 2011-től elméleti és labor órákkal egyaránt szerepelt.
Az elmúlt években a térinformatikai fejlesztések és alkalmazások előretörése a különböző területeken bámulatos lendületet vett. A térinformatika a haté-konyság és ezáltal a versenyképesség egyik záloga lesz a jövőben a különböző gazdasági szférákban. A Corvinus geográfus oktatói szerint kívánatos lenne egy olyan elméleti és gyakorlati térinformatikai képzés beépítése a tananyagba, amelynek során az egyetem hallgatói elsajátíthatják a térbeli adatok előállításá-nak egyes módszereit, és alapvető jártasságot szerezhetnek térinformatikai elem-zésekben és eredményeik megjelenítésében.
2010-ben a Gazdaságföldrajz Tanszék együttműködési megállapodást kötött a VÁTI-val térinformatikai tananyagfejlesztés témában. Ennek kézzelfogható tananyagfejlesztési hozadéka a már említett Gazdasági és közszolgáltatási folyamatok térbeli elemzése című 2011-ben megjelent tankönyv. A Gazdaságföldrajz Tanszék meghívására 2010-ben a Corvinuson az MTA három tagja is érvelt a közgazdaságtudomány és a tértudományok közeledése mellett: a magyar térinformatika legnagyobb alakja, Detrekői Ákos akadémikus előadást tartott a térinformatika gazdasági jelentő-ségéről, amire ráerősített Enyedi György akadémikus előadása az új gazdasági térbeliségről és Mészáros Rezső akadémikus előadása a virtuális térgazdaságról.
A térinformatikát az oktatásban megjelenítő új tanszéki irányvonalához igazodott, hogy 2011. tavaszi félévétől a területi elemzési módszertani órák tananyagába a számítógépes térinformatikai képzés is beépült. Valamennyi tanrtágyból Varga Ágnes, geográfus tanársegéd oktatja a térinformatika elméleti és hangsúlyosabban a gyakorlati alapjait elsősorban regionális és környezetgazdaságtan, szociológia és gazdasági vidékfejlesztő agrármérnök szakos hallgatóknak, és számos a tantárgyhoz kapcsolódó oktatási segédlet elő-állításával segíti folyamatosan a hallgatók felkészülését.
Jelentős újításnak számított, hogy a megújított kurzusok órái a BCE Sóház erre a célra felfejlesztett 118-as számítógépes laborjába kerültek át, miután a Gazdaságföldrajz Tanszék több mint egymillió forint értékben megvásárolta az Egyetem számára a világ legismertebb és legelismertebb térinformatikai szoft-verjét, az ArcGIS-t, amelyet a labor valamennyi munkaállomására feltelepített. Ennek gyakorlati kipróbálása 2012. tavaszi szemeszterben zajlott, amikor a Re-gionális és környezetgazdaságtan mesterszakos hallgatók az Alkalmazott térinformatika című 2+2-es kötelező tantárgyuknak a gyakor-latát már ennek a szoftvernek az alkalmazásával végezték el. Ugyancsak a 118-as teremben, erre a szoftverre alapozva történt a Gazdasági folyamatok térbeli elemzése című 0+2-es fakultatív kurzus oktatása 2012. őszi szemeszterében. Ezek a lépések összhangban állnak a Tanszék azon geográfiai törekvésével, hogy a gazdaság térbeliségét a térinformatika, a földrajzi információs rendszer révén ismertesse meg a Corvinus közgazdász hallgatói-val.
A Tanszék 2015-ben a BCE Gazdálkodástudományi Karról – történelmében már nem először – a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karra került egy, a földrajz megnevezést is tartalmazó intézet részeként: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet néven. Ebben az Intézetben a Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központ új tudományos és személyi fejlesztési terveihez illeszkedően a 118-as tantermet egy GIS-laborrá fejlesztené tovább, ami nagyban hozzájárulna az egyetemi oktatás és kutatás versenyképesebbé tételéhez. Egy ilyen oktatási innováció révén nem csupán hasznos többlettudást, hanem jelentős versenyelőnyt is szerezhetnek a BCE-n vég-zettek más egyetemekről kikerülő közgazdászokhoz képest.

GIS - Meetup

 

Már a Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központ jogelődjének alapítója, gróf Teleki Pál is felismerte, hogy a módszertanilag innovatív térképi ábrázolások (így az 1920-as Carte Rouge) igen fontos szerepet töltenek be a nemzetpolitikai és gazdaságpolitikai érdekek erősítésében.
A Gazdaságföldrajz Tanszék jelenlegi utódja, a Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központ Telekiékhez hasonlóan, egy évszázaddal később, a XXI. század elején kíván lépést tartani a kor igényeivel. A földrajzi információs rendszer, a térinformatika, a térbeli szemlélet, a földrajzi fekvés (újra) felértékelődése feladatot, kihívást is teremt a gazdaságföldrajz számára. A dinamikusan formálódó munkaerőpiaci kihívások új kompetenciák elsajátítását kívánják meg a különböző gazdasági területeken résztvevő vagy oda bekapcsolódni kívánó szakemberektől. Épp ezért elengedhetetlen lenne a hallgatók térinformatikai ismereteinek megalapozása, az egyes szakterületeken történő alkalmazásuk elsajátítása.
A térinformatika a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató intézetében 1980-ban, a műholdfelvételek digitális feldolgozása során jelent meg először a magyar földrajzban, s előbb az agroökológiai mikrokörzetesítés módszertanában, majd a városkörnyezeti közegészségügyi térinformációs rendszerekben nyert polgárjogot a kezdeti, 1982-es Commodore alapú próbálkozásokon át egészen az első 1992-es ArcInfo alkalmazásokig. Ennek a történetét mutatja be kutatási projekteken keresztül Tózsa István: A térinformatika alkalmazása a természeti és humán erőforrásgazdálkodásban című könyv (2001).
2000-től a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemhez csatolt Államigazgatási Főiskola közigazgatási urbanisztika oktatásában jelent meg a térinformatika az akkor elinduló elektronikus közigazgatás szerves részeként. Egy 2008-ban megjelent könyv foglalja össze a lehetséges közszolgálati térinformatikai alkalmazások körét; Tózsa István: Vizuális közszolgáltatás – térinformatika és e-government címmel.
2010-től, amikor a jelenlegi BCE Gazdaságföldrajz Tanszékének vezetője, Korompai Attila nyugdíjba vonult, e sorok írója a Corvinus Közigazgatástudományi Karán működő Közigazgatásszervezési és Urbanisztikai Tanszék vezetése mellett a Corvinus akkoriban Gazdálkodástudományi Karához tartozó Gazdaságföldrajz Tanszék vezetését is ellátta. Így a térinformatikával – s ezen keresztül a földrajzzal – foglalkozó tantárgyak mindkét tanszék képzési portfóliójában, több alapszakon is megjelentek.
Ezek a választható tantárgyak: az igazgatásszervezőknél a Települési térinformatika (Tózsa István); a gazdaságinformatikusoknál, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnököknél valamint a gazdaságmenedzsereknél a Gazdasági és folyamatok térbeli elemzése (Ferencz Viktória és Varga Ágnes), valamint a Virtuális tér gazdasági szerkezete (Jakobi Ákos). Az Alkalmazott térinformatika (Tózsa István, Ferencz Viktória és Varga Ágnes) mint kötelező tárgy, a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakon 2011-től elméleti és labor órákkal egyaránt szerepelt.
Az elmúlt években a térinformatikai fejlesztések és alkalmazások előretörése a különböző területeken bámulatos lendületet vett. A térinformatika a hatékonyság és ezáltal a versenyképesség egyik záloga lesz a jövőben a különböző gazdasági szférákban. A Corvinus geográfus oktatói szerint kívánatos lenne egy olyan elméleti és gyakorlati térinformatikai képzés beépítése a tananyagba, amelynek során az egyetem hallgatói elsajátíthatják a térbeli adatok előállításának egyes módszereit, és alapvető jártasságot szerezhetnek térinformatikai elemzésekben és eredményeik megjelenítésében.
2010-ben a Gazdaságföldrajz Tanszék együttműködési megállapodást kötött a VÁTI-val térinformatikai tananyagfejlesztés témában. Ennek kézzelfogható tananyagfejlesztési hozadéka a már említett Gazdasági és közszolgáltatási folyamatok térbeli elemzése című 2011-ben megjelent tankönyv. A Gazdaságföldrajz Tanszék meghívására 2010-ben a Corvinuson az MTA három tagja is érvelt a közgazdaságtudomány és a tértudományok közeledése mellett: a magyar térinformatika legnagyobb alakja, Detrekői Ákos akadémikus előadást tartott a térinformatika gazdasági jelentőségéről, amire ráerősített Enyedi György akadémikus előadása az új gazdasági térbeliségről és Mészáros Rezső akadémikus előadása a virtuális térgazdaságról.
A térinformatikát az oktatásban megjelenítő új tanszéki irányvonalához igazodott, hogy 2011. tavaszi félévétől a területi elemzési módszertani órák tananyagába a számítógépes térinformatikai képzés is beépült. Valamennyi tantárgyból Varga Ágnes, geográfus tanársegéd oktatja a térinformatika elméleti és hangsúlyosabban a gyakorlati alapjait elsősorban regionális és környezeti gazdaságtan, szociológia és gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök szakos hallgatóknak, és számos a tantárgyhoz kapcsolódó oktatási segédlet előállításával segíti folyamatosan a hallgatók felkészülését.
Jelentős innovációnak számított, hogy a megújított kurzusok órái a BCE Sóház erre a célra felfejlesztett 118-as számítógépes laborjába kerültek át, miután a Gazdaságföldrajz Tanszék több mint egymillió Ft értékben megvásárolta az Egyetem számára a világ leg(el)ismertebb térinformatikai szoftverét, az ArcGIS-t, amelyet a labor valamennyi munkaállomására feltelepített. Ennek gyakorlati kipróbálása 2012. tavaszi szemeszterében zajlott, amikor a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos hallgatók az Alkalmazott térinformatika című 2+2-es kötelező tantárgyuknak a gyakorlatát már ennek a szoftvernek az alkalmazásával végezték el. Ugyancsak a 118-as teremben, erre a szoftverre alapozva történt a Gazdasági folyamatok térbeli elemzése című 0+2-es fakultatív kurzus oktatása 2012. őszi szemeszterében. Ezek a lépések összhangban állnak a Tanszék azon geográfiai törekvésével, hogy a gazdaság térbeliségét a térinformatika, a földrajzi információs rendszer révén ismertesse meg a Corvinus hallgatóival.
Az Intézetben a Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Központ új tudományos és személyi fejlesztési terveihez illeszkedően a 118-as tantermet egy GIS-laborrá fejlesztené tovább, ami nagyban hozzájárulna az egyetemi oktatás és kutatás versenyképesebbé tételéhez. Egy ilyen oktatási innováció révén nem csupán hasznos többlettudást, hanem jelentős versenyelőnyt is szerezhetnek a BCE-n végzettek más egyetemekről kikerülő szakemberekhez képest.

Rendezvény meghívó

GIS Meetup program (az előadások címére kattintva az elhangzott előadások diái letölthetők)

Hallgatóink Élménybeszámolója a Corvinus GIS Meetup rendezvényről!

Tájékoztatás // Privacy Statement and Cookies

Ez az aloldal sütiket tartalmaz. // Our website uses Facebook cookies.

További információ: // For more information click here:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

http://www.aboutads.info/choices

Utolsó frissítés: 2017.10.18.