November - 2014
H K S C P S V
  02
03 04
05
06 07 08 09
10 11 12
13
14 15 16
17
18 19
20
21
22 23
24
25 26 27 28 29 30
szerda, 2014. november 05.
14:00 - Mezőgazdasági termék és élelmiszer-minőségrendszerek
A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Kertészeti Gazdaságtan Tanszéke és a Magyar Védjegy Egyesület tisztelettel meghívja Önt 2014. november 5-én (szerdán) 14.00 órak...
csütörtök, 2014. november 13.
10:00 - Meghívó Bálint János nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Bálint János "A fejes káposzta fajta-tulajdonságainak szerepe a dohánytripsszel szembeni rezisztenciában" című PhD doktori értekezé...
hétfõ, 2014. november 17.
14:00 - Meghívó Hegyi Ferenc nyilvános PhD-védésére 20141117 14:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Hegyi Ferenc "Lactobacillusok vizsgálata továbbfejlesztett kolorimetriás módszerrel" című PhD értekez...
csütörtök, 2014. november 20.
10:00 - Rezisztens Zamatalma - hazai fajták hazai termelése
A Gyümölcstermő Növények Tanszék tisztelettel meghívja Önt 2014. november 20-án de. 10 órakor a Budai Campus tanácstermében tartandó Rezisztens Zamatalma - hazai fajták hazai terme...
péntek, 2014. november 21.
08:30 - Meghívó Albert Zsolt nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Albert Zsolt "Alma és paprika exokarpiumok szöveti és molekuláris biológiai jellemzése különböző fejlettségi állapotokban és a táro...
10:00 - Meghívó Hajdú Zsuzsanna nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Hajdú Zsuzsanna "A kertészeti növényeken károsító fitofág atkák populáció szabályozásának környezetbarát lehetőségei" című PhD dokt...
hétfõ, 2014. november 24.
10:00 - Meghívó Csóka Mariann PhD-védésére 20141124 10:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Csóka Mariann "Fűszerpaprika őrlemények szín-és illattulajdonságainak vizsgálata" című PhD értekezésé...

Humánmenedzsment

Letölthető jelentkezési lap

A program célja:
A Humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak célja az emberierőforrás-menedzsmentben vagy az üzleti élet más területén szervezeti tapasztalattal rendelkező és a HR terület iránt érdeklődő, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak felkészítése a HR területen belüli középvezetői illetve más szervezeti egységek felé történő HR-es kapcsolattartói feladatkörökre. Programunkban a legfontosabb elméleti alapozás után elsősorban esettanulmányok és a legkorszerűbb felnőttoktatási módszerek alkalmazásával adunk át naprakész menedzsment ismereteket és fejlesztjük a különböző emberierőforrás-menedzsment rendszerek működtetéséhez elengedhetetlen készségeket. A program kurzusait az egyetem üzleti és tudományos téren tapasztalatot és elismerést szerzett oktatói, illetve az oktatásba az elmúlt évek során bekapcsolódott gyakorló vállalati szakemberek, HR vezetők, tanácsadók és fejlesztési szakértők vezetik.

A képzés formája és időtartama:
Munka melletti (levelező képzés), 95%-ban szombati napokon.
Az oktatás epochális rendszerben zajlik (a hallgatók 4-6 hetes turnusokban párhuzamosan két tantárgyat tanulnak).
4 féléves, a tanév szeptemberben kezdődik és júniusban ér véget.

A Humánmenedzsment program tanterve

 

I. félév

Kreditek

Csapatépítés

4

Szervezeti magatartás

4

Statisztika

4

Emberi erőforrás menedzsment I.

4

Szociológia I.

4

II. félév

Kreditek

Emberi erőforrás menedzsment II.

4

Szervezetfejlesztés

4

Toborzás/kiválasztás

4

Szervezeti szocializáció

4

Munkahelyi stressz és szervezeti intervenciók

4

Választható I.

4

III. félév

Kreditek

Munkajog

4

Munkaügyi kapcsolatok

4

Controlling

4

Választható II.

4

Humán erőforrás gazdálkodás

4

Közgazdaságtan

4

Közös diploma konzultáció

2

Diplomamunka készítése

9

IV. félév

Kreditek

Üzleti etika

4

Stratégiai menedzsment

4

Kutatási módszerek

4

Teljesítményértékelés

4

Választható III.

4

Változásmenedzsment a gyakorlatban

4

Diplomamunka készítése

17

Összesen

120

Diplomához minimálisan szükséges

120

Választható tárgyak

 

Diverzitásmenedzsment

4

Coaching

4

HR etika

4

Pszichológiai alapok

4

HR-es önismeret

4

Kiválasztási és fejlesztési központ

 

 

A képzés két napos csapatépítő tréninggel kezdődik, mely az I. féléves tanterv része, ezért a részvétel kötelező.

Költségtérítési díj:
A 2014/2015-ös tanév 1. félévi tandíja: 295.000,-Ft.
A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Kinek ajánljuk a képzést:
A képzésre olyan jelentkezőket várunk, akik már rendelkeznek néhány év emberierőforrás-menedzsment tapasztalattal, illetve vezetői/szervezeti tapasztalattal és megfelelő rálátással bírnak az alapvető HR rendszerek működésére, továbbá nyitottak és készek arra, hogy egy lelkes csapattal együttdolgozva részt vegyenek a társas tanulásban.

A képzés szakmai tartalma:

A képzés során a hallgatók

(1) elméleti alapozó,
(2) üzleti-gazdálkodási ismereteket nyújtó,
(3) módszertani,
(4) speciális HR–es szakmai tárgyakat tanulnak, és
(5) szakmai konzultációban részesülnek egy általuk választott gyakorlati probléma elemzésében.

(1) Az elméleti alapozó tárgyak célja az alapvető felsőfokú társadalomtudományi ismeretek egyetemi szintű megalapozása (Szociológia I., Közgazdaságtan I.); továbbá az emberi erőforrások menedzsmentje szempontjából releváns és aktuális ismeretek átadása (Szociológia II., Közgazdaságtan II.).

(2) Az üzleti, gazdálkodási ismeretek körébe tartozó tárgyak (Szervezeti magatartás, Controlling alapjai, Stratégiai menedzsment, Üzleti Etika, Változásmenedzsment) áttekintést nyújtanak napjaink üzleti szervezeteinek vezetői kérdéseiről és leggyakrabban alkalmazott megoldásairól.

(3) A módszertani tárgyak (Statisztika, Kutatási módszerek és Szervezetfejlesztés) célja, hogy felkészítse a hallgatókat a gyakorlati relevanciával bíró alkalmazott kutatásra, beleértve a szakdolgozat elkészítéséhez szükséges alapvető ismereteket és módszertani alapozást.

(4) A szakhoz kapcsolódó HR-es szakmai tárgyak (Csapatépítés, Emberierőforrás-menedzsment I. – II., Munkaügyi kapcsolatok, Humán szakértői rendszerek, Munkajog, Teljesítményértékelés, Toborzás / kiválasztás) az emberi erőforrás menedzsment egyes részterületeihez kapcsolódó gyakorlati készségek fejlesztését, az ún. legjobb gyakorlatok (best practice-k) megszerzését segítik elő.

(5) A 4 féléves képzést követő diplomakonzultáció integráns részét képezi a programnak. A szakdolgozat elkészítése során a hallgatók tanulmányaikhoz kapcsolódó, általában saját munkahelyükön aktuálisan felmerülő gyakorlati problémát vizsgálnak, megoldási és fejlesztési lehetőségeket tárnak fel és a megvalósíthatóság kérdéseit elemzik. Ehhez a munkához a programon tanító szakemberek aktív támogatást és konzultációs lehetőségeket biztosítanak.

Felvételi feltételek:

  • 1. Egyetemi, vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél
  • 2. Legalább kétéves szakmai gyakorlat, munkatapasztalat.
  • 3. A jelentkezőknek nem kell nyelvvizsgát igazolniuk, de a diploma megszerzésének feltétele: egy élő, az üzleti életben használt idegen nyelvből legalább középfokú "C" típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga megléte.
  • 4. Humán területen szerzett gyakorlat az elbírálásnál előny, de nem feltétel.

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 15.

A jelentkezés e-mailen vagy levélben történhet a kitöltött jelentkezési lappal (amely letölthető innen) és a szükséges mellékletekkel

A jelentkezés helye: BCE Gazdálkodástudományi Kar

Posztgraduális Képzés Tanulmányi Osztály

H-1828 Budapest, Pf. 489.

Mellékletként kérjük a következőket:

  • oklevél, (eredeti bemutatása+1 db másolat). Külföldi felsőoktatási intézményben szerzett, befejezett felsőfokú tanulmányokat tanúsító oklevél esetén a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ által - a 47/1995 (IV.27.) Korm. Rendelet alapján - kiállított, a megszerzett végzettségi szint elismerését igazoló okmányt is be kell mutatni, másolatát kérjük mellékelni.

  • szakmai önéletrajz,

  • nyelvvizsga bizonyítvány, (eredeti bemutatása+1 db másolat)

  • a regisztrációs díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata.

A regisztráció díját a Budapesti Corvinus Egyetem alábbi bankszámlaszámára kell átutalni:

10032000-00282857-00000000

Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:

Regisztrációs díj 223604
Jelentkező neve

A regisztrációs díj összege: 5.000,-Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja.

 

A felvételről 2014. július második hetében e-mailen értesítést küldünk.

 

 

A képzésről, valamint a jelentkezés módjáról bővebb információkat kérhet kollégáinktól:
Telefonon: 482-5316, 482-5349
e-mail: szilvia.csernus(kukac)uni-corvinus.hu

A képzésekre e-mailen vagy postai úton lehet jelentkezni.

Utolsó frissítés: 2014.07.22.