November - 2014
H K S C P S V
  01 02
03 04
05
06 07 08 09
10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
29 30
szerda, 2014. november 05.
14:00 - Mezőgazdasági termék és élelmiszer-minőségrendszerek
A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Kertészeti Gazdaságtan Tanszéke és a Magyar Védjegy Egyesület tisztelettel meghívja Önt 2014. november 5-én (szerdán) 14.00 órak...
csütörtök, 2014. november 13.
10:00 - Meghívó Bálint János nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Bálint János "A fejes káposzta fajta-tulajdonságainak szerepe a dohánytripsszel szembeni rezisztenciában" című PhD doktori értekezé...
szombat, 2014. november 15.
22:23 - Gyászhír
Dr. Farkas József életének 81. évében rövid ideig tartó betegség után 2014. november 12-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.
hétfõ, 2014. november 17.
14:00 - Meghívó Dr. Ladányi Márta habilitációs előadásaira
A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi Területi Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önt Dr. Ladányi Márta habilitációs előadásaira.
14:00 - Meghívó Hegyi Ferenc nyilvános PhD-védésére 20141117 14:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Hegyi Ferenc "Lactobacillusok vizsgálata továbbfejlesztett kolorimetriás módszerrel" című PhD értekez...
kedd, 2014. november 18.
10:00 - Meghívó a „Kertészeti dendrológia az élhető környezetért” című emlékülésre
Tisztelettel meghívjuk Önt a „Kertészeti dendrológia az élhető környezetért” címmel, a Magyar Tudomány Napja alkalmából megrendezésre kerülő szakmai tanácskozásunkra, amelyet Dr. S...
szerda, 2014. november 19.
09:00 - Meghívó Lénárt József PhD dolgozatának műhelyvitájára
Az Élelmiszertudományi Kar Alkalmazott Kémia Tanszéke tisztelettel meghívja az érdeklődőket Lénárt József "Kertészeti és élelmiszeripari minták LC-MS alapú metabolomikai vizsgálata...
csütörtök, 2014. november 20.
10:00 - Rezisztens Zamatalma - hazai fajták hazai termelése
A Gyümölcstermő Növények Tanszék tisztelettel meghívja Önt 2014. november 20-án de. 10 órakor a Budai Campus tanácstermében tartandó Rezisztens Zamatalma - hazai fajták hazai terme...
péntek, 2014. november 21.
08:30 - Meghívó Albert Zsolt nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Albert Zsolt "Alma és paprika exokarpiumok szöveti és molekuláris biológiai jellemzése különböző fejlettségi állapotokban és a táro...
10:00 - Meghívó Hajdú Zsuzsanna nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Hajdú Zsuzsanna "A kertészeti növényeken károsító fitofág atkák populáció szabályozásának környezetbarát lehetőségei" című PhD dokt...
hétfõ, 2014. november 24.
10:00 - Meghívó Csóka Mariann PhD-védésére 20141124 10:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Csóka Mariann "Fűszerpaprika őrlemények szín-és illattulajdonságainak vizsgálata" című PhD értekezésé...
11:00 - Meghívó Radácsiné Hári Katalin nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskolai meghívja Önt Radácsiné Hári Katalin "A gyümölcsmolyok elleni környezetkímélő növényvédelem fejlesztésének hazai lehetőségei" című PhD doktori é...
14:00 - Meghívó Egressy-Molnár Orsolya PhD dolgozatának műhelyvitájára
Az Élelmiszertudományi Kar Alkalmazott Kémia Tanszéke tisztelettel meghívja az érdeklődőket Egressy-Molnár Orsolya "Development of LC-MS methods for the analyses of selenium specie...
kedd, 2014. november 25.
10:00 - Meghívó Bujna Erika nyilvános PhD-védésére 20141125 10:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Bujna Erika "Mikrobiális fitáz enzim előállítása és jellemzése" című PhD értekezésének 2014. november...
csütörtök, 2014. november 27.
08:00 - Meghívó kari TDK konferenciára
A Kertészettudományi Kar 2014. november 27-én tartja XLI. Tudományos Diákköri Konferenciáját, melyre minden érdeklődőt sok szeretettel vár.
péntek, 2014. november 28.
12:00 - ERASMUS mobilitás pályázati felhívás
Erasmus mobilitás pályázati felhívás jelent meg a 2015/16-os tanévben külföldi részképzésben való részvételre. A felhívás célja az Erasmus programban pályázni jogosult BCE hallgató...

INFORMATIKAI MENEDZSMENT

Letölthető jelentkezési lap

 

A képzésért felelős kar: Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Informatikai menedzsment szakirányú továbbképzési szak

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Informatikai menedzser

 

A felvétel feltétele:

Alapképzésben szerzett oklevél gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, társadalomtudomány vagy műszaki képzési területen.

 

A képzés indításának feltétele: 20 fő alatt a képzés nem indul

 

 

Képzési jellemzők

 

Időtartama: 4 félév

Tagozat: esti

Gyakorisága: hetente kétszer, kedden és csütörtökön 17 órától folynak a foglalkozások.

 

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség. A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

 

Jelentkezési határidő: 2015. január 15.

 

Érdeklődni lehet:
Kapcsolattartó/szakfelelős: Csabáné Csernus Szilvia, Marcalekné Kormos Cecília
Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 156.
Tel/fax: (1) 482-5349, (1) 482-5316, Fax: (1) 482-5070
E-mail: szilvia.csernus@uni-corvinus.hu, cecilia.marcalek@uni-corvinus.hu
Honlap: http://www.uni-corvinus.hu/gkar/szakiranyukepzesek

 

Regisztrációs díj összege: 5.000,-Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja.

A regisztráció díját a Budapesti Corvinus Egyetem alábbi bankszámlaszámára kell átutalni:

10032000-00282857-00000000

Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:

Regisztrációs díj 223601

Jelentkező neve

Költségtérítési díj:

A 2014/2015-ös tanévben a képzés első félévi tandíja: 295.000,-Ft.

A tanulmányok további éveiben a költségtérítés összege a megelőző évben érvényes költségtérítési díjnak legfeljebb a KSH által az előző évre megállapított fogyasztói árindex mértékével növelt összege lehet. A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

 

A felvételről 2015. januárjában e-mailen értesítést küldünk.

 

Egyéb információk

 

A képzés célja:

Az Informatikai menedzsment program elsődleges célja, hogy a résztvevők megértsék mindazokat a társadalmi, gazdasági, szervezeti és technológiai tényezőket, amelyek az új informatikai eszközök működésének eredményességét és sikerességét befolyásolják. Másrészről a program olyan informatikai alkalmazások bemutatását, alapos megismerését is célozza, amellyel a különböző funkcionális területek (marketing, pénzügy, számvitel, kontrolling, logisztika, emberi erőforrás menedzsment) eredményessége növelhető. A program során kiemelten foglalkozunk azokkal a (jellemzően nem technológiai, hanem vezetési jellegű) kihívásokkal, amelyekkel az információs rendszerek fejlesztése, bevezetése, és működtetése során az informatikai, valamint az üzleti és szakterületi vezetők szembesülnek. A résztvevők megismerhetik az informatikával kapcsolatos szervezési, vezetési, tervezési, fejlesztési és üzemeltetési-szolgáltatási problémák kezelését segítő nemzetközileg elfogadott módszertanokat, technikákat.

Kinek ajánljuk a képzést?

Programunkra olyan tehetséges, motivált, munkahelyi tapasztalatokkal rendelkező felsőfokú végzettségűeket várunk, akik hisznek az informatika üzleti jelentőségében, akik vezetői ambíciókkal rendelkeznek, nyitottak az új oktatási módszerek iránt, törekednek a korszerű szakmai - módszertani ismeretek elsajátítására, képesek a problémamegoldásra, és motiváltságuk, kitartásuk folytán készek egy lelkes csapattal együtt dolgozva a társas tanulásban részt venni.

 

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

Üzleti ismeretkörök (vezetés-szervezés, számvitel, kontrolling, e-business, ellátási lánc menedzsment), információmenedzsment ismeretkörök (IT projektmenedzsment, IT stratégia, folyamatmenedzsment, IT audit, tudásmenedzsment, IT szolgáltatásmenedzsment) és informatikai ismeretkörök (rendszerfejlesztés, információs architektúra, IT biztonság, üzleti intelligencia, adatbányászat és adattárház, alkalmazásintegráció és ERP rendszerek).

 

A képzés során elsajátítandó tudáselemek:

informatikai stratégia készítése, informatikai menedzsment feladatok, tudásmenedzsment kezdeményezések irányítása, folyamatszervezés, üzleti ismeretek, informatikai igények meghatározása és az igényeket teljesítő informatikai rendszerek kiválasztása és megvalósítása egyes szervezeti szakterületeken.

 

A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Miközben a program általános, bármely szervezeti területen hasznosítható ismereteket kínál, közvetlenül is hozzájárul a következő munkakörök, projektfeladatok betöltéséhez:

- informatikai vezető (Chief Information Officer és helyettesei)

- informatikai fejlesztések, szolgáltatások szakmai vagy informatikai oldali projektvezetője.

- vezető tanácsadó általános üzleti, illetve informatikai tanácsadási területen.

- vezető rendszerelemző (Business System Analyst), illetve belső tanácsadó.

 

Specializálódási lehetőségek:

A hallgatók választható tárgyak keretében szerezhetnek mélyebb ismereteket a nagy közigazgatási rendszerek menedzsmentjének, az informatikai jog és a személyazonosság-menedzsment, az e-kereskedelem, valamint a belső ellenőrzés témaköreiben.

 

Ideális jelentkező:

Programunkra olyan tehetséges, motivált, munkahelyi tapasztalatokkal rendelkező felsőfokú végzettségűeket várunk, akik hisznek az informatika üzleti jelentőségében, akik vezetői ambíciókkal rendelkeznek, nyitottak az új oktatási módszerek iránt, törekednek a korszerű szakmai - módszertani ismeretek elsajátítására, képesek a problémamegoldásra, és motiváltságuk, kitartásuk folytán készek egy lelkes csapattal együtt dolgozva a társas tanulásban részt venni.

 

Diploma megszerzésének feltétele:

Sikeres záróvizsga.

 

 

 

Az Informatikai menedzsment program tanterve

I. félév

kredit

Információmenedzsment nagyvállalatoknál

5

E-business üzleti modelljei

5

Vezetés-szervezés

5

Számvitel vezetőknek

5

Többváltozós Statisztika

5

Csapatépítő tréning

3

II. félév

 

Rendszerfejlesztés és modellezés

5

Információ architektúra

5

Adatbányászat és adattárház

5

Menedzsment kontroll

5

IT Projekt menedzsment

5

IT stratégia és menedzsment

5

Választható tárgy:

·         Nagy közigazgatási rendszerek menedzsmentje

·         Informatikai jog

4

III. félév

 

Hálózati biztonság

5

Ellátási lánc menedzsment a hálózati gazdaságban

5

Alkalmazási integráció és integrált rendszerek

5

Üzleti intelligencia

5

Folyamat és workflow menedzsment

5

Szakszeminárium

5

IV. félév

 

Informatikai audit

5

IT szolgáltatások menedzsmentje

5

Tudásmenedzsment

5

Kötelezően választható tárgy:

·         Személyazonosság-menedzsment

·         Belső ellenőrzés

4

Szabadon választható (informatika)

4

Szakszeminárium

5

 

Utolsó frissítés: 2014.11.20.