Augusztus - 2015
H K S C P S V
  01
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

BESZERZÉSI MENEDZSMENT

Jelentkezési lap

 

A képzésért felelős kar: Gazdálkodástudományi Kar

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzési szak

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

beszerzési menedzser

 

A felvétel feltétele:

Legalább alapképzésben szerzett oklevél gazdaságtudományok, műszaki, jogi és igazgatási, informatika, orvos- és egészségtudomány vagy társadalomtudomány képzési területen.

 

A képzés indításának feltétele: 18 fő alatt a képzés nem indul

 

 

Képzési jellemzők

 

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Gyakorisága: péntekenként (13.30 – 19.30)

Helyszíne: Budapest

 

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség. A jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz, regisztrációs díj befizetési igazolása.

 

Jelentkezési határidő: 2015. július 15.

Pótjelentkezési határidő: 2015. augusztus 25.


Pótjelentkezés: a jelentkezési határidő lejártát követően pótjelentkezés benyújtására van lehetőség a fennmaradó hallgatói helyek betöltéséig. A jelentkezések érkezési sorrendben kerülnek besorolásra.

 

Érdeklődni lehet:
Kapcsolattartó/szakfelelős: Csepely Krisztina
Cím: 1061 Budapest, Király u. 12.
Tel/fax: (1) 267-8740
E-mail: krisztina.csepely(kukac)logisztika.hu, Honlap: http://www.uni-corvinus.hu/gkar/szakiranyukepzesek

 

Regisztrációs díj összege: 5.000,-Ft. A regisztrációs díj befizetésének határideje a jelentkezés napja.

A regisztráció díját a Budapesti Corvinus Egyetem alábbi bankszámlaszámára kell átutalni:

10032000-00282857-00000000

Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8.

A befizetésen közleményként kérjük feltüntetni az alábbiakat:

Regisztrációs díj  223605

Jelentkező neve

Költségtérítési díj: A 2015/2016-os tanévben a képzés első félévi tandíja: 365.000,-Ft.

A tanulmányok további éveiben a költségtérítés összege a megelőző évben érvényes költségtérítési díjnak legfeljebb a KSH által az előző évre megállapított fogyasztói árindex mértékével növelt összege lehet. A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

A felvételről 2015. augusztusában e-mailen értesítést küldünk.

A képzés kezdete: 2015. szeptember 4.

Egyéb információk

A Budapesti Corvinus Egyetem a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társasággal együttműködve indítja

A képzés óraszáma: 264 óra

 

A képzés célja:

A hazai vállalati gyakorlatban az ellátási lánc szemléletének erősödésével egyre jelentősebb szerepet töltenek be a modern beszerzési szervezetek. A vállalati igények kielégítésére fontos tehát a magas szintű menedzsment szemlélettel, képességekkel rendelkező szakembergárda képzése.

A beszerzési menedzsment szakirányú továbbképzés célja tehát olyan vállalati gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalatokkal, vagy újonnan erre a területre kerülve szeretnének szaktudásra szert tenni. A képzés keretében elmélyítjük és rendszerezzük a gyakorlatban megszerzett tapasztalatokat, szélesítve tudásukat a beszerzés környezetére (igénylők, beszállítók, vállalati folyamatok) vonatkozó ismeretek tárgyalásával. A képzés szakmai tartalmában és oktatói hátterében ötvözi az elméleti és gyakorlati tudást, törekedve arra, hogy a képzés gyakorlati orientációját fenntartva széles elméleti alapokra építsen, és a nemzetközileg elfogadott ismeretanyagról is átfogó tudást adjon.

 

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak:

1. Vállalati stratégia

2. Gazdasági jog

3. Döntéselmélet

4. Üzleti teljesítménymenedzsment

5. Beszerzési alapismeretek

6. Ellátási folyamatok elemzése

7. Beszerzési stratégia

8. Beszerzés operatív kérdései

9. Beszerzési jog

10. Teljesítménymérés a beszerzésben

11. Beszerzés informatikai támogatása

12. Termelés és szolgáltatás menedzsment

13. Logisztikai szolgáltatások menedzsmentje

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • valamennyi vizsga letétele,
  • és elfogadott diplomaprojekt.

A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a diplomaprojekt megvédéséből áll.

 

Diploma megszerzésének feltétele:  Sikeres záróvizsga.

 

Utolsó frissítés: 2015.07.30.