November - 2014
H K S C P S V
  01 02
03 04
05
06 07 08 09
10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26 27
28
29 30
szerda, 2014. november 05.
14:00 - Mezőgazdasági termék és élelmiszer-minőségrendszerek
A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Kertészeti Gazdaságtan Tanszéke és a Magyar Védjegy Egyesület tisztelettel meghívja Önt 2014. november 5-én (szerdán) 14.00 órak...
csütörtök, 2014. november 13.
10:00 - Meghívó Bálint János nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Bálint János "A fejes káposzta fajta-tulajdonságainak szerepe a dohánytripsszel szembeni rezisztenciában" című PhD doktori értekezé...
szombat, 2014. november 15.
22:23 - Gyászhír
Dr. Farkas József életének 81. évében rövid ideig tartó betegség után 2014. november 12-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.
hétfõ, 2014. november 17.
14:00 - Meghívó Dr. Ladányi Márta habilitációs előadásaira
A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi Területi Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önt Dr. Ladányi Márta habilitációs előadásaira.
14:00 - Meghívó Hegyi Ferenc nyilvános PhD-védésére 20141117 14:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Hegyi Ferenc "Lactobacillusok vizsgálata továbbfejlesztett kolorimetriás módszerrel" című PhD értekez...
kedd, 2014. november 18.
10:00 - Meghívó a „Kertészeti dendrológia az élhető környezetért” című emlékülésre
Tisztelettel meghívjuk Önt a „Kertészeti dendrológia az élhető környezetért” címmel, a Magyar Tudomány Napja alkalmából megrendezésre kerülő szakmai tanácskozásunkra, amelyet Dr. S...
szerda, 2014. november 19.
09:00 - Meghívó Lénárt József PhD dolgozatának műhelyvitájára
Az Élelmiszertudományi Kar Alkalmazott Kémia Tanszéke tisztelettel meghívja az érdeklődőket Lénárt József "Kertészeti és élelmiszeripari minták LC-MS alapú metabolomikai vizsgálata...
csütörtök, 2014. november 20.
10:00 - Rezisztens Zamatalma - hazai fajták hazai termelése
A Gyümölcstermő Növények Tanszék tisztelettel meghívja Önt 2014. november 20-án de. 10 órakor a Budai Campus tanácstermében tartandó Rezisztens Zamatalma - hazai fajták hazai terme...
péntek, 2014. november 21.
08:30 - Meghívó Albert Zsolt nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Albert Zsolt "Alma és paprika exokarpiumok szöveti és molekuláris biológiai jellemzése különböző fejlettségi állapotokban és a táro...
10:00 - Meghívó Hajdú Zsuzsanna nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskola meghívja Önt Hajdú Zsuzsanna "A kertészeti növényeken károsító fitofág atkák populáció szabályozásának környezetbarát lehetőségei" című PhD dokt...
hétfõ, 2014. november 24.
10:00 - Meghívó Csóka Mariann PhD-védésére 20141124 10:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Csóka Mariann "Fűszerpaprika őrlemények szín-és illattulajdonságainak vizsgálata" című PhD értekezésé...
11:00 - Meghívó Radácsiné Hári Katalin nyilvános védésére
A Kertészettudományi Doktori Iskolai meghívja Önt Radácsiné Hári Katalin "A gyümölcsmolyok elleni környezetkímélő növényvédelem fejlesztésének hazai lehetőségei" című PhD doktori é...
14:00 - Meghívó Egressy-Molnár Orsolya PhD dolgozatának műhelyvitájára
Az Élelmiszertudományi Kar Alkalmazott Kémia Tanszéke tisztelettel meghívja az érdeklődőket Egressy-Molnár Orsolya "Development of LC-MS methods for the analyses of selenium specie...
kedd, 2014. november 25.
10:00 - Meghívó Bujna Erika nyilvános PhD-védésére 20141125 10:00
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Doktori Iskolája meghívja Önt Bujna Erika "Mikrobiális fitáz enzim előállítása és jellemzése" című PhD értekezésének 2014. november...
péntek, 2014. november 28.
12:00 - ERASMUS mobilitás pályázati felhívás
Erasmus mobilitás pályázati felhívás jelent meg a 2015/16-os tanévben külföldi részképzésben való részvételre. A felhívás célja az Erasmus programban pályázni jogosult BCE hallgató...

HÍREK

 

KÖNYVBEMUTATÓ

A könyvbemutatóról készült zenés összeállítás itt megtekinthető.

 

 

Kedves Kollégák, kedves Hallgatók!

Agócs Károly kollégánk tollából egy kitűnő regény született. Az író hitvallását idézzük könyvéből:

"Van-e helye álmoknak, emlékeknek, ábrándoknak és legendáknak a következetes értelem fénykorában, a legnagyobb pontosság, a ’maximális’ hatásfok és teljesítmény kérlelhetetlen feltételei szerint megszervezett és működtetett világban? Tűnődésnek, vívódásnak, tétova mozdulatoknak és halk szavaknak az érvényesülés és feljebbjutás általánosodott kényszerében, a már életelemmé lett versengés és tülekedés közepette?
És van-e létjogosultsága cselekménynek, gondolatoknak, belső történéseknek, s egyáltalán fogalmazásnak, megjelenítésnek és ábrázolásnak a posztmodern, neoposztmodern és neoneoposztmodern szövegzuhatagok tömkelegében?
Kellene hogy legyen. Kell hogy legyen.
Van.
Ebben a hitben íródott ez a könyv.”

 

A mű bemutatására 2010. április 15-én kerül sor 16,30-17,50 között a 415-ös teremben.

„A lélekmadár”

Bemutatja: Magyar Miklós

professor emeritus

 

A dedikálásra a könyvbemutató utáni beszélgetést követően kerül sor.

Mindazokat szeretettel várjuk, – kollégákat, hallgatókat, barátokat, ismerősöket –, akiknek bölcsész vagy közgazdász lelkében eléggé erős az igény a szépirodalom iránt ahhoz, hogy szűkre szabott idejükben megismerkedjenek egy különleges alkotással

Üdvözlettel:

a Szervezők:
Dobos Ágota, Magyar Miklós, Zelényi Annamária, Jelenka Attila

 

 

 

 

KITÜNTETÉS

 

 

10. eLearning Fórum – 2009. november 11.

Az eLearning Fórumot 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia osztályvezetőjeként Hutter Ottó kezdte szervezni, majd halála után az MTA, a MATISZ, a SZÁMALK, a Gábor Dénes Főiskola stb. és Hutter Ottó özvegye alapítványt hoztak létre. A 10. eLearning Fórumon immár negyedik alkalommal adták ki az alapítvány bronzba öntött eLearning-Hutter Ottó díját.

2009. november 11-én Kovács Ilma egyetemi magántanár, a BCE IOK Alkalmazott Nyelvészeti Központ munkatársa kapta meg a 2009. évi eLearning-Hutter Ottó díjat életműve elismeréseként.


Gratulálunk a kitüntetéshez, további alkotóerőt és jó egészséget kívánunk!

 

 

CORVINUS NYELVI NAPOK

„Kreativitás és a nyelv”

2009. szeptember 24-25.

 

Nyelvi Napok, nyelvek, napok

Előrebocsátom, az ellentmondásnak nincs helye: a nyelvek jó dolgok. Határozottan jók. A Corvinuson meg pláne. A nyelvek azért jók, mert lehet őket beszélni, gyakorolni, olykor még tanulni is. Vagy használni. Sőt, konferenciát is lehet tartani róluk, velük. Értük. Igen, a nyelvekért. Ezt teszi az IOK (a Corvinus Idegen Nyelvi Oktató- és Kutatóközpontja), ezt teszik a Corvinus nyelvoktatói, már nem is első alkalommal.

Szeptember 24-én és 25-én zajlottak a „Nyelvi Napok” az egyetemen, két részre osztva a rendezvényt: egy Diáknapra és egy Konferencia-napra, különböző nyelvi szekcióülésekre. Az első nap, a nyitónap az, amelyik elsősorban nekünk, diákoknak szólt.

Miután Nagy Beáta dékánhelyettes asszony megnyitotta a rendezvényt, Gyimóthy Gábor Svájban élő magyar költő, autodidakta nyelvész (és sokad-állásban polihisztor) tartott előadást arról, hogy miért és hogyan hibázunk akkor, ha a mindennapok magyar beszédét idegen szavakkal teletűzdelve próbálunk meg okosnak tűnni. Hogy miért a közeledés, s miért nem a konvergencia; miért a versengés, s miért nem rivalizálás; vagy miért a jelentéktelen, s miért nem marginális a helyes? Azért, mert nyelvében él a náció. Ja, nem! A nemzet, hát persze.

De a „Nyelvi Napok” Diáknapján szellemi táplálékon túl kulináris élvezetek sora várt! Az előadás végén már hallani lehet, hogy fondü fortyog az üstben, s cerranói sonkába göngyölt kiflihegyekért harcoló diákok állják körül a dúsan rakott asztalt. Koccintó vendégek, oktatók és oktatottak kóstolják a spanyol sangría édes ízeit, miközben a háttérből zene szól, a Hundows Zenekar ontja a dallamokat. Majd ismerős hangok eddig ismeretlen, tiszta énekhangon kiáltják bele a térbe, hogy Killing me softly with his song: tanáraink szigorú orgánuma lágy akkordokra vált, s szintén egyik oktatónk pengeti a gitár húrjait. A diákok pedig csatlakozva a kórushoz, a karaoke szövegét figyelve éneklik velük együtt a felhangzó dalokat. És még mindig nem a párizsi Moulin Rouge heti revüjéről számolok be, hanem a „Nyelvi Napok” nyitórendezvényére emlékezem. Ahol ha csak pár órára is, de tapinthatóvá lett az a tény, hogy mi itt együtt, tanárok és diákok, egyszerűen csak mind egyetemi polgárok vagyunk. Egyszerűen. Mintha ez olyan egyszerűnek tűnne máskor is.

Oklevelek is gazdát találtak az estén, Trautmann László, a Közgazdaságtudományi Kar dékánja elismerő okleveleket adott át a Köz-gazdaság című tudományos füzetben megjelenő cikkekhez készített angol nyelvű recenziók és fordítások készítőinek és a „Nyelvi Napok” főszervezőjének, Zelényiné dr. Kováts Annamáriának. Átnyújtani mást is lehetett, mert a Diáknap országismereti vetélkedőjének győztesei ajándékkönyvekkel megrakodva hagyták el az egyetemet. Könyvek a kézben, tudomány a fejben, fondü a tányérban, sangría a pohárban. Élmény az emlékeinkben. Ez az egyenlege a „Nyelvi Napok” Diáknapjának.

 

Schmidt András,
a szervezést segítő Magyar-Svájci Diákegyesület elnöke

Megjelent a Corvin Offline legújabb száma, amelyben rövid cikk olvasható a Corvinus Nyelvi Napokról Major Csilla HÖK-képviselő tollából.

Utolsó frissítés: 2014.11.03.